ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ข้อผิดพลาด #REF! จะแสดงเมื่อสูตรอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อลบหรือวางทับเซลล์ที่สูตรอ้างอิง

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้สูตร =SUM(B2,C2,D2) ในคอลัมน์ E

สูตรที่ใช้การอ้างอิงเซลล์ที่ไม่เหมาะสม เช่น =SUM(B2,C2,D2) สามารถก่อให้เกิดข้อผิดพลาด #REF! ถ้าลบคอลัมน์

ถ้าคุณกำลังจะลบคอลัมน์ B, C หรือ D จะทำให้เกิด #REF! ข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ เราจะลบคอลัมน์ C (ยอดขาย 2007) และตอนนี้สูตรจะอ่าน =SUM(B2,#REF!,C2) เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์แบบตายตัวเช่นนี้ (ที่คุณอ้างอิงแต่ละเซลล์แยกกัน โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) แล้วลบแถวหรือคอลัมน์ที่อ้างอิง Excel จะไม่สามารถแก้ไขได้ Excel จึงส่งกลับ #REF! ข้อผิดพลาด นี่คือสาเหตุหลักว่าทำไมถึงไม่แนะนำให้ใช้การอ้างอิงเซลล์ที่ไม่เหมาะสมในฟังก์ชัน

ตัวอย่างของข้อผิดพลาด #REF! ที่มีเหตุมาจากการลบคอลัมน์

วิธีแก้ไข

  • ถ้าคุณบังเอิญลบแถวหรือคอลัมน์ คุณสามารถคลิกปุ่มเลิกทำบนแถบเครื่องมือด่วนได้ทันที (หรือกด CTRL+Z) เพื่อคืนค่า

  • ปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อให้ใช้การอ้างอิงช่วงแทนแต่ละเซลล์ เช่น =SUM(B2:D2) ขณะนี้คุณสามารถลบคอลัมน์ใดก็ตามภายในช่วงผลรวมและ Excel จะปรับเปลี่ยนสูตรโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้ =SUM(B2:B5) สำหรับแถวผลรวม

ในตัวอย่างต่อไปนี้ =VLOOKUP(A8,A2:D5,5,FALSE) จะส่งกลับข้อผิดพลาด #REF! เนื่องจากกำลังค้นหาค่าเพื่อส่งกลับจากคอลัมน์ 5 แต่ช่วงการอ้างอิงคือ A:D ซึ่งมีเพียง 4 คอลัมน์เท่านั้น

ตัวอย่างของสูตร VLOOKUP ที่มีช่วงที่ไม่ถูกต้อง  สูตรคือ =VLOOKU(A8,A2:D5,5,FALSE)  ไม่มีคอลัมน์ที่ห้าในช่วง VLOOKUP 5 จึงก่อให้เกิด #REF! ข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข

ปรับช่วงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือลดค่าการค้นหาคอลัมน์เพื่อให้ตรงกับช่วงการอ้างอิง =VLOOKUP(A8,A2:E5,5,FALSE) จะเป็นช่วงการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับ =VLOOKUP(A8,A2:D5,4,FALSE)

ในตัวยอ่างนี้ สูตร =INDEX(B2:E5,5,5) ส่งกลับข้อผิดพลาด #REF! เนื่องจากช่วง INDEX มี 4 แถวคูณ 4 คอลัมน์ แต่สูตรกำลังขอให้ส่งกลับสิ่งที่อยู่ในแถวที่ 5 และคอลัมน์ที่ 5

ตัวอย่างของสูตร INDEX ที่มีการอ้างอิงช่วงที่ไม่ถูกต้อง  สูตรคือ =INDEX(B2:E5,5,5) แต่ช่วงมี 4 แถวคูณ 4 คอลัมน์เท่านั้น

วิธีแก้ไข

ปรับการอ้างอิงแถวหรือคอลัมน์เพื่อให้การอ้างอิงอยูในช่วงการค้นหา INDEX =INDEX(B2:E5,4,4) จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ฟังก์ชัน INDIRECT จะพยายามอ้างอิงเวิร์กบุ๊กที่ปิดอยู่ ซึ่งทำให้เกิด #REF! ข้อผิดพลาด

ตัวอย่างของข้อผิดพลาด #REF! ที่มีเหตุมาจาก INDIRECT ที่อ้างอิงเวิร์กบุ๊กแบบปิด

วิธีแก้ไข

เปิดเวิร์กบุ๊กที่อ้างอิง คุณจะพบข้อผิดพลาดเดียวกันถ้าคุณอ้างอิงเวิร์กบุ๊กที่ผิดอยู่ซึ่งมีฟังก์ชันอาร์เรย์แบบไดนามิก

การอ้างอิงที่มีแบบแผนไปยังชื่อตารางและคอลัมน์ในเวิร์กบุ๊กที่ลิงก์ไม่ได้รับการสนับสนุน

การอ้างอิงจากการคํานวณไปยังเวิร์กบุ๊กที่ลิงก์ไม่ได้รับการสนับสนุน

การย้ายหรือลบเซลล์ทําให้มีการอ้างอิงเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง หรือฟังก์ชันส่งกลับข้อผิดพลาดการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้ลิงก์ Object Linking and Embedding (OLE) ที่กำลังส่งกลับข้อผิดพลาด #REF! จากนั้น เริ่มโปรแกรมที่ลิงก์กำลังเรียกใช้

หมายเหตุ: OLE คือเทคโนโลยีที่คุณสามารถใช้เพื่อแชร์ข้อมูลระหว่างโปรแกรม

ถ้าคุณใช้หัวข้อ Dynamic Data Exchange (DDE) ที่กำลังส่งกลับข้อผิดพลาด #REF! ก่อนอื่นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ้างอิงหัวข้อที่ถูกต้อง ถ้าคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด #REF! ให้ตรวจสอบการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือของคุณสําหรับเนื้อหาภายนอกตามที่ระบุไว้ใน บล็อกหรือยกเลิกการบล็อกเนื้อหาภายนอกในเอกสาร Microsoft 365

หมายเหตุ: Dynamic Data Exchange (DDE)คือโพรโทคอลที่สร้างขึ้นสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่ใช้ Microsoft Windows

ปัญหาเกี่ยวกับแมโคร

ถ้าแมโครใส่ฟังก์ชันบนเวิร์กชีตที่อ้างอิงไปยังเซลล์ด้านบนฟังก์ชันดังกล่าว และเซลล์ที่มีฟังก์ชันอยู่ในแถว 1 ฟังก์ชันจะส่งกลับ #REF! เนื่องจากไม่มีเซลล์ด้านบนแถว 1 ตรวจสอบฟังก์ชันเพื่อดูว่าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจจำเป็นต้องแก้ไขแมโครใน Visual Basic Editor (VBE) เพื่อพิจารณาสถานการณ์นั้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×