ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เปิดหรือบันทึกสิ่งที่แนบมา

ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาจะถูกระบุโดย ไอคอนสิ่งที่แนบมา คลิปหนีบกระดาษในรายการข้อความ

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: Outlook ยอมรับชนิดไฟล์ที่หลากหลาย แต่บล็อกสิ่งที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัย (รวมถึง ไฟล์ .bat, .exe, .vbs และ .js) ที่อาจมีไวรัส แม้ Outlook สิ่งที่แนบมาของคุณก็จะต้องระมัดระวังในการเปิดสิ่งที่แนบมาทั้งหมด โดยเฉพาะในกรณีที่มาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จักหรือเชื่อถือ เมื่อไม่แน่ใจ ให้ยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่แนบมากับผู้ส่ง นอกจากนี้ ให้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณจะเห็นไฟล์ที่แนบในบานหน้าต่างการอ่าน ภายใต้ส่วนหัวของข้อความหรือชื่อเรื่อง ในบางครั้ง คุณจะเห็นสิ่งที่แนบมาในเนื้อหาข้อความ

ดูสิ่งที่แนบมาที่ได้รับทั้งหมดในบานหน้าต่างการอ่าน

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมา ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ทางด้านขวาของไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดเมนูสิ่งที่แนบมา

เลือกลูกศรดรอปดาวน์ทางด้านขวาของไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเมนูสิ่งที่แนบมา

เลือก บันทึกเป็น เพื่อ บันทึกสิ่งที่แนบมาหนึ่งรายการลงในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ เลือก บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด เพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความเดียว ตามค่าเริ่มต้น สิ่งที่แนบมาของคุณทั้งหมดจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ เอกสาร ของคุณ แต่คุณสามารถเลือกสถานที่อื่นในแต่ละครั้งที่คุณบันทึกสิ่งที่แนบมาได้

คุณยังสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาโดยการลากแล้วปล่อยสิ่งที่แนบมาจากข้อความอีเมลของคุณไปยังเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อลากแล้วปล่อยสิ่งที่แนบมาที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ สําเนาของสิ่งที่แนบมาภายในเครื่องจะถูกดาวน์โหลดและบันทึกให้คุณ

เปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจาก บานหน้าต่างการอ่าน หรือจากข้อความที่เปิด ในทั้งสองกรณี ให้ดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิด

 • เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาจากรายการข้อความ ให้คลิกขวาที่ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา คลืก ดูสิ่งที่แนบมา แล้วคลิกชื่อของสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน HTML หรือข้อความธรรมดาในบานหน้าต่างการอ่านและในข้อความที่เปิด การแสดงตัวอย่างไม่พร้อมใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมาในข้อความ RTF

 1. เมื่อต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ให้คลิกสิ่งที่แนบมาและจะแสดงในเนื้อหาของข้อความ

 2. เมื่อต้องการส่งกลับข้อความ บนแท็บ เครื่องมือสิ่งที่แทบมา ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก แสดงข้อความ

หลังจากเปิด และดูสิ่งที่แนบมา คุณอาจเลือกบันทึกไปยังไดรฟ์ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่ง คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายเป็นกลุ่มหรือทีละครั้ง

บันทึกสิ่งที่แนบมาหนึ่งรายการหรือมากกว่า

 1. คลิกสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่

 2. บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การดำเนินการ ให้คลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่แนบมาหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้พร้อมกับคลิกสิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด ให้เลือก บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด

  คำสั่ง บันทึกเป็น บน Ribbon

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความเป็นรูปแบบ RTF ในบานหน้าต่างการอ่านหรือข้อความที่เปิด ให้คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

ดู (ดูตัวอย่าง) สิ่งที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิด

การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน ระบบ Microsoft Office 2007 ซึ่งทำให้คุณสามารถดูตัวอย่างชนิดไฟล์ที่แนบมาบางไฟล์ได้โดยไม่ต้องเปิด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล ให้ดู แนบไฟล์หรือรายการอื่นๆ ลงในข้อความอีเมล

เมื่อคุณได้รับสิ่งที่แนบมาในข้อความและต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าสิ่งที่แนบมานั้นมีอะไรโดยไม่ต้องเปิด คุณสามารถดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้ คุณสามารถดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือจากภายในข้อความที่เปิด ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่มาพร้อมกับ การวางจำหน่าย Office 2007 จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูตัวอย่างไฟล์ที่แนบที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน ระบบ Microsoft Office 2007 คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Office 2007 นั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน Word 2007 คุณต้องติดตั้ง Word 2007 เมื่อต้องการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน Excel คุณต้องติดตั้ง Excel

การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาสนับสนุนข้อความที่เป็นรูปแบบ HTML และข้อความธรรมดา แต่ไม่สนับสนุนข้อความที่เป็นรูปแบบ Rich Text (RTF) นอกจากนี้ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังดูข้อความที่ได้รับเท่านั้น ไม่ใช่เมื่อคุณกำลังสร้างข้อความใหม่

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 2. ใน บานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกสิ่งที่แนบมา ถ้ามีสิ่งที่แนบมาหลายรายการ คุณอาจต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อค้นหาสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: การแสดงตัวอย่างอาจไม่แสดงเนื้อหาล่าสุดในไฟล์ เมื่อต้องการดูเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นปัจจุบันที่สุด ให้เปิดไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมา .docx เพื่อเปิดใน Microsoft Word

 3. เมื่อต้องการส่งกลับเนื้อหาข้อความ ให้คลิกปุ่ม ข้อความ

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF ใน Outlook 2007 ให้ดู ดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF

ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่มาพร้อมกับ การวางจำหน่าย Office 2007 จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ตัวแสดงตัวอย่างบางตัว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิด

 1. ใน Outlook บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การควบคุมสิ่งที่แนบมา

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาทั้งหมด ให้คลิก ปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

  • เมื่อต้องการปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาเฉพาะที่ระบุไว้ ให้คลิก ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาและเอกสาร ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวแสดงตัวอย่างที่คุณต้องการปิด แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปิด ให้คลิกเพื่อเลือก ปิดการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา หรือตัวเลือกตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาเฉพาะ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา ให้ดู ค้นหาตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

เปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจาก บานหน้าต่างการอ่าน จากข้อความในรายการข้อความ เช่น กล่องจดหมายขาเข้าของตึฯ หรือจากภายในข้อความที่เปิด

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 2. ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้ดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมา คุณยังสามารถคลิกขวาที่ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก ดูสิ่งที่แนบมา

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีทางเลือกระหว่างการเปิดและการบันทึกสิ่งที่แนบมา โปรดทราบว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะบันทึกไฟล์ก่อน แล้วสแกนโดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนที่คุณจะเปิด

บันทึกสิ่งที่แนบมา

หลังจากเปิดและดูสิ่งที่แนบมา คุณอาจเลือกบันทึกลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาจำนวนมากเป็นกลุ่มหรือครั้งละรายการก็ได้

บันทึกสิ่งที่แนบมาหนึ่งรายการจากข้อความ

 1. ในข้อความที่เปิดหรือแสดงตัวอย่าง ให้คลิกขวาสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. เลืกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความที่เปิด

 1. ในข้อความที่เปิด บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การดำเนินการ ให้คลิก การดำเนินการอื่นๆ แล้วคลิก บันทึกสิ่งที่แนบมา

 2. คลิก ตกลง เลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากรายการข้อความ

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ บันทึกสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก สิ่งที่แนบมาทั้งหมด

 3. คลิก ตกลง เลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาใน Outlook

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมาใน Outlook

เปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟล์ของสิ่งที่แนบมากับอีเมล

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×