ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ จดหมาย สำหรับ Windows 10 ช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดใน จดหมาย สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นสําหรับรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกาทุกประการ

  • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจําเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

  • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลําดับ

  • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คําค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

นําทางใน จดหมาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังปฏิทิน

Ctrl+2

สลับกลับไปยัง จดหมาย

Ctrl+1

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

Ctrl+Shift+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

Ctrl+Shift+O

ย้ายไปยังขอบเขตอื่น

แป้น F6 หรือ Tab

ย้ายไปยังแถวของแท็บ Ribbon เมื่อเขียนข้อความ

F6 หรือ Alt

ขยาย

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+)

ย่อ

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ค้นหา (ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความ ค้นหา ที่คุณสามารถพิมพ์คิวรีของคุณได้)

Ctrl+E หรือ F3

ด้านบนของหน้า

ทํางานกับข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทําเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว

Ctrl+Q

ทําเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+U

ตอบกลับจดหมายปัจจุบัน

Ctrl+R

ตอบกลับทั้งหมด

Ctrl+Shift+R

ส่งต่อข้อความปัจจุบัน

Ctrl+F

ยอมรับคําเชิญเข้าร่วมประชุมอย่างไม่แน่นอน

ALT+N

สร้างข้อความใหม่

Ctrl+N หรือ Ctrl+Shift+M

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

Alt+I

ตรวจการสะกดขณะเขียนข้อความ

F7

ส่งข้อความ

Alt+S หรือ Ctrl+Enter

สลับ เปิดหรือปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ เมื่ออ่านข้อความ

F7

ลบข้อความ

Ctrl+D

ด้านบนของเพจ

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ซิงค์บัญชีอีเมลด้วยตนเอง

Ctrl+M หรือ F9

ตั้งค่าสถานะหรือยกเลิกการตั้งค่าสถานะการสนทนา

Ctrl+Shift+G

ลบการสนทนา

Ctrl+D หรือ Delete

เก็บถาวรการสนทนา

Backspace

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับจดหมายและปฏิทินสําหรับWindows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Mail

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Mail

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×