หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ดูสิ่งต่างๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการเชื่อมต่อ Surface USB-C กับการ์ดแสดงผลไปยังหน้าจอภายนอกหรือทีวี ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องมี: 

 • Surface USB-C กับการ์ดแสดงผล โดยสามารถเป็นรายการดังต่อไปนี้ได้:

 • อุปกรณ์ Surface ที่มีพอร์ต USB-C เมื่อต้องการตรวจสอบว่า Surface มีพอร์ต USB-C หรือไม่ ให้ตรวจสอบหน้าคุณลักษณะสําหรับอุปกรณ์ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ไปที่ ค้นหารุ่น Surface ที่คุณมี จากนั้นเลือกอุปกรณ์ Surface ทางด้านซ้ายมือ

 • จอแสดงผลภายนอกและสายเคเบิลวิดีโอ สายเคเบิลวิดีโอและอะแดปเตอร์ Surface ที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของพอร์ตวิดีโอที่อยู่บนจอแสดงผลภายนอกของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าจอแสดงผลภายนอกมี DisplayPort คุณจะต้องมีสายเคเบิลวิดีโอ DisplayPort และ Surface USB-C กับอะแดปเตอร์ DisplayPort

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับ Surface และจอแสดงผลภายนอกของคุณ

 1. เสียบปลายด้าน USB-C ของอะแดปเตอร์เข้ากับพอร์ต USB-C บน Surface ของคุณ

 2. ใช้สายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอกหรือทีวีของคุณ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งลงในอะแดปเตอร์
  สายเคเบิลที่ใช้จะขึ้นอยู่กับจอแสดงผลของคุณและชนิดของการเชื่อมต่อวิดีโอที่ใช้ เช่น DisplayPort, HDMI หรือ VGA

 3. เปิดจอแสดงผลภายนอกและ Surface ของคุณ

เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหา

ถ้าไม่มีสิ่งใดแสดงบนจอแสดงผลภายนอกของคุณเมื่อคุณเปิดจอแสดงผล ให้ลองวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อ USB-C บนอะแดปเตอร์เสียบเข้ากับพอร์ต USB-C บน Surface แน่นดีแล้ว

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอเสียบเข้ากับจอแสดงผลภายนอกหรือทีวีแน่นดีแล้ว ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แน่นดีแล้ว

 • ยกเลิกการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จาก Surface ของคุณแล้วเชื่อมต่อใหม่ ถ้าการทำเช่นนี้ไม่ได้ผล ให้ถอดสายเคเบิลวิดีโอออกจากอะแดปเตอร์ และเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ผล ให้ลองทำตามวิธีดังนี้:

  1. ถอดหัวต่อ USB-C จาก Surface ของคุณ

  2. ถอดสายเคเบิลวิดีโอออกจากจอแสดงผล จากนั้นถอดปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลออกจากอะแดปเตอร์

  3. พลิกหัวต่อ USB-C และเสียบเข้ากับ Surface ของคุณอีกครั้งหนึ่ง

  4. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลวิดีโอกลับไปยังจอแสดงผล แล้วเสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลวิดีโอกลับเข้าไปในอะแดปเตอร์ของคุณ

  5. รีสตาร์ต Surface ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×