ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ๒๐๑๖ หมายเลขรุ่นของโปรแกรมปรับปรุงนี้คือ16.0.4834.1000

นอกเหนือจากการนำออกใช้ของไคลเอนต์ใหม่โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขรายการของปัญหา ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ให้ดูข้อกำหนดเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยปัญหาต่อไปนี้และการปรับปรุง:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:

  • ๓๒๐๓๔๗๒สิงหาคม 1, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB3203472)

  • ๔๐๑๑๐๙๙กันยายน 5, ๒๐๑๗การปรับปรุงสำหรับ OFFICE ๒๐๑๖ (KB4011099)

นอกจากนี้คุณต้องมี2 ตุลาคม๒๐๑๘การปรับปรุงสำหรับ Office ๒๐๑๖ (KB4011669)ติดตั้งอยู่

เริ่มข้อมูลใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การอัปเดตนี้

ข้อมูลไฟล์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ระบบ Office TechCenter ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงระดับผู้ดูแลล่าสุดและทรัพยากรการปรับใช้เชิงกลยุทธ์สำหรับ Office รุ่นทั้งหมด ดูที่ระบบของสำนักงาน TechCenter

x86

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Not applicable

๑,๗๖๐

11-Mar-2019

23:03

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Not applicable

๑๕,๘๗๓

11-Mar-2019

23:03

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.450

๑,๗๕๗,๘๑๖

11-Mar-2019

23:03

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๒,๗๒๐,๕๕๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4684.1000

๔๒,๖๘๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4732.1000

๔๘,๓๐๔

11-Mar-2019

23:04

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4690.1000

๑๑๘,๙๖๘

11-Mar-2019

23:03

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๒๙๖,๗๔๔

11-Mar-2019

23:03

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๐๐๐,๐๙๖

11-Mar-2019

23:03

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4831.1000

๘๕,๐๘๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4834.1000

๒๒,๖๔๔,๘๒๔

13-Mar-2019

00:38

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

11-Mar-2019

23:03

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4822.1000

๗๓๖,๓๕๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4834.1000

๓๕๓,๓๖๘

13-Mar-2019

00:38

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๔๐,๑๐๖,๗๘๔

11-Mar-2019

23:03

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4834.1000

๑๑,๗๒๔,๘๘๘

13-Mar-2019

00:38

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4834.1000

๙,๓๓๙,๙๘๔

13-Mar-2019

00:38

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4831.1000

๑,๗๓๖,๔๘๘

11-Mar-2019

23:03

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4684.1000

๗๘,๕๒๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

๔๘,๕๒๘

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

๖๘,๘๙๖

11-Mar-2019

23:02

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4810.1000

๑๗๑,๓๑๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

16.0.4810.1000

๒๓๖,๘๗๒

11-Mar-2019

23:04

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4822.1000

๗๑๐,๘๐๘

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๘๔,๖๗๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๘๔๓,๙๖๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4834.1000

๔๘๔,๙๕๒

13-Mar-2019

00:38

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๑,๗๓๓,๒๘๘

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๑,๙๒๙,๔๐๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๓๙๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4834.1000

๑,๕๕๕,๑๒๘

13-Mar-2019

00:38

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

๑,๕๑๐,๐๘๐

11-Mar-2019

23:02

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4822.1000

๖๑๖,๐๓๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๒๕,๘๐๘

11-Mar-2019

23:03

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4684.1000

๘๙๔,๑๙๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4684.1000

๓๓๘,๑๕๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4834.1000

๙๖๘,๗๙๒

13-Mar-2019

00:38

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.450

๓,๗๒๖,๙๗๖

11-Mar-2019

23:03

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.450

๖๖๑,๖๓๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.450

๖๗,๒๐๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.450

๕๐,๓๐๔

11-Mar-2019

23:03

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.450

๖๕,๑๔๔

11-Mar-2019

23:03

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.450

๓๖,๙๘๔

11-Mar-2019

23:03

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.450

๓๙๙,๙๙๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.450

๘,๙๑๔,๐๔๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.450

๓๔๙,๓๐๔

11-Mar-2019

23:03

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.450

๑๕๑,๑๖๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4834.1000

๒๗,๓๖๓,๐๒๔

13-Mar-2019

00:38

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4834.1000

๑,๐๒๒,๐๔๐

13-Mar-2019

00:38

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

๑๗๗,๒๔๐

11-Mar-2019

23:02

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4831.1000

๖,๙๑๙,๕๕๒

11-Mar-2019

23:03

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4831.1000

๑,๐๗๕,๘๐๐

11-Mar-2019

23:03

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4831.1000

๙๕,๘๙๖

11-Mar-2019

23:03

x64

lync-x-none ข้อมูลแฟ้ม. msp

ตัวระบุแฟ้ม

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Not applicable

๑,๗๖๐

11-Mar-2019

23:05

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Not applicable

๑๕,๘๗๓

11-Mar-2019

23:05

Autohelper.dll.x86

Autohelper.dll.x86

16.0.4831.1000

๘๕,๐๘๐

11-Mar-2019

23:05

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

16.0.4810.1000

๑๗๑,๓๑๒

11-Mar-2019

23:07

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.450

๒,๓๕๔,๘๐๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.902

๓,๑๙๗,๗๓๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.4684.1000

๔๒,๖๘๐

11-Mar-2019

23:07

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.4732.1000

๔๘,๓๐๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.4831.1000

๑๕๙,๕๒๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.902

๓๖๑,๒๕๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.902

๓,๔๑๓,๘๐๐

11-Mar-2019

23:05

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.4831.1000

๑๐๗,๘๑๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.4834.1000

๒๗,๑๒๔,๘๓๒

13-Mar-2019

00:38

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

๓,๒๗๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.4831.1000

๗๖๙,๘๓๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4834.1000

๓๕๓,๓๗๖

13-Mar-2019

00:38

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Not applicable

๔๐,๑๐๖,๕๘๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.4834.1000

๑๗,๓๑๖,๙๖๐

13-Mar-2019

00:38

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.4834.1000

๑๒,๐๔๓,๘๖๔

13-Mar-2019

00:38

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.4831.1000

๒,๑๕๗,๘๖๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

๙๒,๘๕๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

๔๘,๕๒๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

๖๘,๙๐๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.4810.1000

๒๓๖,๘๗๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.4822.1000

๑,๐๗๐,๗๓๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

๙๙,๐๐๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

๑,๑๐๓,๐๓๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.4831.1000

๖๔๘,๔๘๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

๒,๐๗๗,๓๕๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

๒,๔๘๙,๕๒๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

๓๕๐,๙๑๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.4834.1000

๑,๙๗๖,๕๑๒

13-Mar-2019

00:38

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

๑,๕๑๒,๖๔๐

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.4831.1000

๙๐๔,๔๘๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

๓๓๒,๙๗๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4288.1000

๑,๓๖๑,๕๐๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4288.1000

๔๙๔,๒๗๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.4834.1000

๑,๓๘๙,๑๕๒

13-Mar-2019

00:38

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.450

๔,๔๐๑,๗๘๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.450

๙๖๓,๗๐๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.450

๘๓,๐๖๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.450

๕๙,๐๐๐

11-Mar-2019

23:05

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.450

๗๙,๙๙๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.450

๔๓,๖๔๐

11-Mar-2019

23:05

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.450

๕๓๒,๐๙๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.450

๑๐,๘๑๓,๐๔๘

11-Mar-2019

23:05

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.450

๔๐๒,๕๕๒

11-Mar-2019

23:05

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.450

๒๑๘,๗๔๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.4834.1000

๓๙,๙๔๘,๕๐๔

13-Mar-2019

00:38

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.4834.1000

๑,๔๔๓,๔๒๔

13-Mar-2019

00:38

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

๑๗๗,๔๕๖

11-Mar-2019

23:05

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.4831.1000

๑๐,๑๘๕,๐๖๔

11-Mar-2019

23:05

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.4834.1000

๑,๒๙๙,๕๕๒

13-Mar-2019

00:38

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.4831.1000

๑๑๘,๑๒๐

11-Mar-2019

23:05

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×