ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อในข้อความของคุณอย่างมีสไตล์

ในข้อความอีเมล ให้เลือก ลายเซ็น > แก้ไขลายเซ็น เลือก +, ตั้งชื่อลายเซ็นของคุณ และสร้างลายเซ็น เพิ่มกราฟิกและลิงก์ต่างๆ หรือสร้างสรรค์ลายเซ็นด้วยตัวอักษรและสี

ข้อความอีเมลที่มีโลโก้และลายเซ็นที่มีสีสัน

สร้างลายเซ็นของคุณ