ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมการมองใน Windows 10

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

ตั้งค่าการควบคุมการมองเป็นครั้งแรกใช่ไหม ดูเริ่มต้นใช้งานการควบคุมการมองใน Windows 10เพื่อขอความช่วยเหลือ และหากคุณมีปัญหา ให้ดู การแก้ไขปัญหา การควบคุมการมอง เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม  

ข้อมูลทั่วไป

เปิดการควบคุมการมอง

ไปที่ การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > การโต้ตอบ > การควบคุมการมอง และเปิดใช้งานตัวเลือก ใช้การควบคุมการมอง เมื่อคุณเปิดใช้การควบคุมการมอง แผ่นเปิดใช้จะปรากฏบนหน้าจอ

แผ่นเปิดใช้การควบคุมการมองประกอบด้วยปุ่มที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งแผ่นเปิดใช้ เริ่มการใช้งานปุ่มคลิกซ้ายและขวาบนเมาส์ ใช้เมาส์ที่แม่นยำและการควบคุมการเลื่อน เปิดแป้นพิมพ์การควบคุมการมอง การแปลงข้อความเป็นคำพูด เมนูเริ่มต้นของ Windows และมุมมองงาน คุณยังสามารถปรับเทียบตัวติดตามการมองของคุณ เปิดการตั้งค่าการควบคุมการมอง และหยุดการควบคุมการมองชั่วคราวเพื่อซ่อนแผ่นเปิดใช้

การใช้งานแผ่นเปิดใช้

เมื่อต้องการเลือกหนึ่งปุ่มบนแผ่นเปิดใช้ ให้พักตาชั่วขณะหรือจ้องที่ปุ่มจนกว่าจะเปิดใช้งาน Dwelling คือการจ้องตาไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอ และเพ่งอยู่ที่จุดๆ นั้นในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาดังกล่าวเรียกว่า Dwell time

ปุ่มบนแผ่นเปิดใช้เหล่านี้ช่วยให้คุณ

 • ย้ายแผ่นเปิดใช้ไปยังด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

 • ควบคุมเคอร์เซอร์ของเมาส์ รวมถึงปุ่มเพื่อเลือกปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา

 • ควบคุมล้อเลื่อนของเมาส์เพื่อเลื่อนไปตามเว็บเพจหรือแอป

 • พิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการมอง

 • ใช้แปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) สำหรับการควบคุมการมอง เพื่อพิมพ์คำบนหน้าจอและให้มีการอ่านออกเสียง

 • เข้าถึงหน้าจอเริ่ม มุมมองงาน การปรับเทียบอุปกรณ์ตัวติดตามการมอง และการตั้งค่าการควบคุมการมองได้อย่างรวดเร็ว

 • หยุดการควบคุมการมองชั่วคราวหากคุณกำลังทำบางอย่าง เช่น การดูภาพยนตร์ และไม่ต้องการให้การเคลื่อนไหวดวงตาของคุณเลือกปุ่มบนแผ่นเปิดใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ

ควบคุมเมาส์

เมื่อต้องการควบคุมเมาส์ด้วยความแม่นยำ ให้จ้องไปที่ปุ่ม เมาส์ที่แม่นยำ บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นให้มองบนหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการวางเคอร์เซอร์

เมาส์ควบคุมการมองให้คุณสามารถปรับตำแหน่งของเคอร์เซอร์ของเมาส์ จากนั้นคลิกขวา คลิกซ้าย หรือดับเบิลคลิกที่เมาส์

เมาส์ควบคุมการมองช่วยให้คุณสามารถปรับตำแหน่งของเคอร์เซอร์ของเมาส์ได้อย่างละเอียด จากนั้นคลิกขวา คลิกซ้าย หรือดับเบิลคลิกที่เมาส์

คุณยังสามารถควบคุมเมาส์ได้โดยตรงมากขึ้นโดยการจ้องไปที่ปุ่ม คลิกซ้าย หรือ คลิกขวา บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นมองบนหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มีการดำเนินการของเมาส์

เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานกับเมาส์หลังจากที่เลือก ให้เลิกมองหน้าจอเพื่อกลับไปที่แผ่นเปิดใช้

เลื่อนไปตามเว็บเพจและแอป

เมื่อต้องการเลื่อนไปตามเว็บเพจและแอป ให้จ้องไปที่ปุ่ม เลื่อน บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นให้มองบนหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการวางเคอร์เซอร์ คุณสามารถจ้องไปที่ปุ่มขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปในทิศทางนั้นได้ ยิ่งคุณจ้องไปที่ปุ่มเหล่านี้นานเท่าใด คุณก็จะเลื่อนได้เร็วเท่านั้น

ปุ่มเลื่อนการควบคุมการมองช่วยให้คุณเลื่อนไปตามเว็บเพจหรือแอปได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานการเลื่อนหลังจากที่เลือก ให้เลิกมองหน้าจอเพื่อกลับไปที่แผ่นเปิดใช้

พิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการมอง

เมื่อต้องการเปิดและพิมพ์บนแป้นพิมพ์ ก่อนอื่นให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ จ้องไปที่ปุ่ม แป้นพิมพ์  บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นจ้องไปที่อักขระต่างๆ ที่คุณต้องการจะพิมพ์

แป้นพิมพ์ควบคุมการมองมีปุ่มให้คุณสามารถจัดตำแหน่งแป้นพิมพ์ใหม่ ลบคำและอักขระ แป้นสำหรับสลับการเขียนแบบลากนิ้ว และแป้น Spacebar

แป้นพิมพ์ควบคุมการมองมีปุ่มให้คุณสามารถจัดตำแหน่งแป้นพิมพ์ใหม่และลบคำและอักขระ นอกจากนี้ยังมีแป้นสำหรับสลับการเขียนแบบลากนิ้ว และแป้น Spacebar

ขณะที่คุณจ้องไปทีละตัวอักษร ข้อความแนะนำจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้จ้องไปที่คำเพื่อเลือก

เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์ เลือกแป้น &123 เมื่อต้องการพิมพ์แป้นอื่นๆ ให้เลือกแป้น Fn

หมายเหตุ: การควบคุมการมองรองรับเฉพาะรูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ใช้การเขียนแบบลากนิ้ว

พิมพ์คำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการเขียนแบบลากนิ้ว การเขียนรูปร่างช่วยให้คุณสร้างข้อความโดยอยู่บนตัวอักษรแรกและตัวสุดท้ายของข้อความ โดยลดแสงสะท้อนที่ตัวอักษรในระหว่าง และอยู่บนตัวอักษรสุดท้าย หากการคาดเดาไม่ถูกต้อง คุณสามารถเลือกการคาดเดาอื่น

เมื่อต้องการเปิดการเขียนแบบลากนิ้ว ให้จ้องไปที่ปุ่ม การตั้งค่าการควบคุมการมอง  บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นจ้องที่แป้นสลับ การเขียนแบบลากนิ้ว เพื่อเปิด เมื่อเปิดใช้การเขียนแบบลากนิ้วแล้ว คุณสามารถสลับเปิดปิดได้ด้วยปุ่มการเขียนแบบลากนิ้วบนแป้นพิมพ์

เปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมการมอง

การควบคุมการมองมีการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ให้จ้องที่ปุ่ม การตั้งค่าการควบคุมการมอง  บนแผ่นเปิดใช้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

 • เวลาที่ใช้ในการจ้องเพื่อพิมพ์ ตั้ง Dwell time สำหรับตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์

 • เวลาอาศัยอยู่ทั่วไป ตั้งเวลาที่ใช้ในการจ้องสำหรับแป้นฟังก์ชัน การคาดเดาคำ และการควบคุมเคอร์เซอร์ของเมาส์

 • การเขียนแบบลากนิ้ว เปิดและปิดการตั้งค่าการเขียนแบบลากนิ้ว

 • เคอร์เซอร์การมอง เปิดเคอร์เซอร์ที่แสดงตำแหน่งที่ดวงตาของคุณจ้องเมื่อมีการจ้องบนฟีเจอร์การควบคุมการมอง เช่น แผ่นเปิดใช้

พูดคุยกับผู้คนรอบตัวคุณด้วยการแปลงข้อความเป็นคำพูด

ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นคำพูด (TTS) ทำให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพูดคุยเพื่อคุณได้ คุณพิมพ์คำหรือประโยคที่คุณต้องการ แล้วใช้คอมพิวเตอร์อ่านออกเสียง

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ TTS ในแผ่นเปิดใช้รองรับแบบแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบเท่านั้น หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้แป้นพิมพ์ที่ไม่รองรับ ฟีเจอร์ TTS จะแสดงแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา

พิมพ์และอ่านออกเสียงประโยค

 1. บนแผ่นเปิดใช้การควบคุมการมอง จองที่ปุ่ม แปลงข้อความเป็นคำพูด เพื่อเปิดหน้าต่าง TTS

 2. พิมพ์ประโยคที่คุณต้องการพูดโดยจ้องที่ตัวอักษรในแป้นพิมพ์ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ประโยคที่คุณเขียนจะปรากฏในช่องป้อนข้อมูลด้านบนแป้นพิมพ์

 3. หากต้องการอ่านออกเสียงประโยค ให้จ้องที่ปุ่ม เล่น ทางด้านซ้ายของช่องป้อนข้อมูล

 4. ประโยคที่คุณพิมพ์จะถูกเก็บไว้โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในภายหลัง หากต้องการเข้าถึงประโยคที่คุณพิมพ์ไว้ก่อนหน้า ให้จ้องที่ปุ่ม ขึ้น หรือ ลง ทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

  หมายเหตุ: หากคุณต้องการจ้องที่ปุ่มสองครั้งติดกัน (เพื่อเลื่อนหลายขั้นในรายการประโยคที่เก็บไว้) ให้จ้องที่ปุ่มจนกระทั่งปุ่มเปิดใช้งาน จากนั้นมองไปทางอื่นอย่างรวดเร็วและจ้องอีกครั้ง หากคุณยังคงจ้องที่ปุ่มเดิมหลังจากที่เปิดใช้งานปุ่มดังกล่าวแล้ว ปุ่มนั้นจะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง

 5. หากต้องการปิดหน้าต่าง TTS ให้จ้องที่ปุ่ม X ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

เล่นและแก้ไขวลีด่วน

วลีด่วนคือวลีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น "ใช่" หรือ "สวัสดี") ที่แสดงที่ด้านบนของหน้าต่าง TTS

หากต้องการใช้วลีด่วน ให้จ้องที่วลีนั้น คอมพิวเตอจะร์อ่านออกเสียงทันที

หากต้องการแก้ไขคอลเลกชันวลีด่วนของคุณ

 1. ให้จ้องที่ปุ่ม แก้ไข ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง โหมดแก้ไขจะเปิดใช้งาน และปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

 2. จ้องที่วลีด่วนที่คุณต้องการแก้ไข วลีด่วนที่เลือกจะแสดงในช่องป้อนข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของหน้าต่าง

 3. ใช้แป้นพิมพ์ที่ด้านล่างของหน้าต่างเพื่อแก้ไขวลีด่วน

  หมายเหตุ: หากคุณต้องการจ้องที่ปุ่มสองครั้งติดกัน (ตัวอย่างเช่น เพื่อลบตัวอักษร) ให้จ้องที่ปุ่มจนกระทั่งปุ่มเปิดใช้งาน จากนั้นมองไปทางอื่นอย่างรวดเร็วและจ้องอีกครั้ง หากคุณยังคงจ้องที่ปุ่มเดิมหลังจากที่เปิดใช้งานปุ่มดังกล่าวแล้ว ปุ่มนั้นจะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง

 4. หากต้องการทดสอบเสียงของวลี ให้จ้องที่ปุ่ม เล่น ทางด้านซ้ายของช่องป้อนข้อมูล

 5. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดใช้งานโหมดแก้ไข ให้จ้องที่ปุ่ม แก้ไข ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

ส่งและอ่านอีเมลด้วยจดหมายสำหรับ Windows 10

สร้างและส่งอีเมล

คุณสามารถเขียนและส่งอีเมลจากจดหมายสำหรับ Windows 10 ได้ง่ายโดยใช้ตัวติดตามการมอง 

 1. บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย จนกระทั่งปุ่มเปิดใช้งาน และจากนั้นมองที่ปุ่ม จดหมายใหม่ หรือสัญลักษณ์ + ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ บานหน้าต่างข้อความจะปรากฏขึ้นทางด้านขวา

 2. กำหนดผู้รับอีเมล หัวเรื่อง และเนื้อหาข้อความ:

  • บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย จนกระทั่งปุ่มเปิดใช้งาน จากนั้นมองช่องที่คุณต้องการพิมพ์ข้อความ

   เคล็ดลับ: หากคุณพบปัญหาในการคลิกช่องหรือปุ่มที่ถูกต้อง ให้ใช้เมาส์ที่แม่นยำเพื่อควบคุมเมาส์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น จ้องที่ปุ่ม เมาส์ที่แม่นยำ บนแผ่นเปิดใช้ จากนั้นมองบนหน้าจอในตำแหน่งที่คุณต้องการวางเคอร์เซอร์ จากนั้นคุณสามารถปรับตำแหน่งได้อย่างละเอียดโดยจ้องที่การดำเนินการ คลิกซ้าย ที่ด้านซ้ายล่างของเคอร์เซอร์เมาส์ที่แม่นยำ

  • หากต้องการป้อนข้อความ ให้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์ บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม แป้นพิมพ์ควบคุมการมอง จนกว่าจะเปิดใช้งาน พิมพ์โดยจ้องที่ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ที่ด้านล่างของหน้าจอ

  • หากต้องการปิดแป้นพิมพ์ ให้จ้องที่ X ที่ด้านขวาบนของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งอีเมล บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย จนกระทั่งปุ่มเปิดใช้งาน และจากนั้นมองที่ปุ่ม ส่ง ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ

อ่านและตอบกลับอีเมล

คุณสามารถอ่านและตอบกลับอีเมลโดยใช้ตัวติดตามการมอง

หากต้องการเลื่อนดูรายการข้อความ

 1. บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม เลื่อน จากนั้นมองที่รายการข้อความ เคอร์เซอร์เลื่อนจะปรากฏขึ้น

 2. จ้องที่ลูกศรขึ้นและลงบนเคอร์เซอร์เพื่อเลื่อนรายการข้อความในทิศทางนั้น

 3. หากต้องการปิดเคอร์เซอร์เลื่อน ให้จ้องที่ปุ่ม X ที่ด้านขวาบนของเคอร์เซอร์

หากต้องการเปิดอีเมล

 1. บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย จนกว่าจะเปิดใช้งาน

 2. มองที่อีเมลที่คุณต้องการอ่าน อีเมลจะเปิดขึ้นในหน้าต่างการอ่าน

หากต้องการเลื่อนดูอีเมล

 1. บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม เลื่อน จากนั้นมองที่ส่วนเนื้อหาของอีเมล

 2. จ้องที่ลูกศรขึ้นและลงบนเคอร์เซอร์เพื่อเลื่อนหน้าจอในทิศทางนั้น

 3. หากต้องการปิดเคอร์เซอร์เลื่อน ให้จ้องที่ปุ่ม X ที่ด้านขวาบนของเคอร์เซอร์

หากต้องการตอบกลับอีเมล

 1. บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย จนกว่าจะเปิดใช้งาน

 2. มองที่ปุ่ม ตอบกลับ ที่ด้านบนของหน้าจอ

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการคลิกที่สิ่งที่อยู่ใกล้ด้านล่างหรือด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถใช้ปุ่ม เปลี่ยนตำแหน่ง ของแผ่นเปิดใช้เพื่อย้ายแผ่นเปิดใช้ไปที่ด้านล่างหรือด้านบน วิธีนี้จะลดระยะทางที่คุณต้องขยับสายตาหลังจากที่จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย หรือ คลิกขวา

เรียกดูเว็บด้วย Microsoft Edge

หากต้องการเรียกดูเว็บโดยใช้ตัวติดตามการมอง

 1. บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย จนกระทั่งปุ่มเปิดใช้งาน จากนั้นมองช่องที่อยู่ในเบราว์เซอร์

 2. บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม แป้นพิมพ์ จนกว่าจะเปิดใช้งาน จากนั้นป้อน URL ของเว็บไซต์โดยใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการมอง

 3. หากต้องการเลื่อนบนเว็บไซต์

  • บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม เลื่อน จากนั้นมองที่ส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ เคอร์เซอร์เลื่อนจะปรากฏขึ้น

  • จ้องที่ลูกศรขึ้นและลงบนเคอร์เซอร์เพื่อเลื่อนหน้าจอในทิศทางนั้น

  • หากต้องการปิดเคอร์เซอร์เลื่อน ให้จ้องที่ปุ่ม X ที่ด้านขวาบนของเคอร์เซอร์

 4. หากต้องการคลิกที่ลิงก์บนเว็บไซต์ บนแผ่นเปิดใช้ ให้จ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย จนกระทั่งปุ่มเปิดใช้งาน จากนั้นมองลิงก์ที่คุณต้องการคลิก

  เคล็ดลับ: 

  • หากคุณมีปัญหาในการคลิกที่ลิงก์ ให้ลองใช้โหมดเมาส์ที่แม่นยำในตัวเรียกใช้การควบคุมการมอง จ้องที่ปุ่ม เมาส์ที่แม่นยำ บนตัวเรียกใช้ จากนั้นมองลิงก์ที่คุณต้องการคลิก เคอร์เซอร์ของเมาส์ที่แม่นยำจะปรากฏในตำแหน่งที่คุณมอง หากจำเป็น คุณสามารถจ้องที่ปุ่ม ลูกศร เพื่อปรับตำแหน่งของกรอบเล็งเหนือลิงก์อย่างละเอียด จากนั้นจ้องที่ปุ่ม คลิกซ้าย บนเคอร์เซอร์เพื่อคลิกที่ลิงก์

  • หากคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ของอุปกรณ์ได้ในระดับหนึ่งและใช้ซอฟต์แวร์ Tobii Eye Tracking คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ได้ง่ายขึ้นโดยการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Warp บนแป้น หากต้องการเปิดใช้งาน

  1. เปิด Tobii Eye Tracking และไปที่ การโต้ตอบ > เมาส์

  2. คลิก Warp บนแป้น และเลือกแป้นบนแป้นพิมพ์คุณต้องการใช้

  3. เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย ทำการคลิกเมื่อปล่อยแป้น 

  4. จากนั้นมองลิงก์หรือการควบคุมอื่นๆ แล้วกดแป้นที่เลือกเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งนั้นและคลิก

เคล็ดลับด่วนสำหรับการเรียกดูเว็บ

ในบางเว็บไซต์ แผ่นเปิดใช้หรือแป้นพิมพ์ควบคุมการมองสามารถใช้งานกับลิงก์หรือส่วนต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เลื่อนเว็บเพจหรือจ้องปุ่ม เปลี่ยนตำแหน่ง บนแผ่นเปิดใช้เพื่อย้ายไปยังด้านตรงข้ามของหน้าจอ

คุณสามารถใช้คำสั่งซูมใน Microsoft Edge ได้ เพื่อให้คลิกลิงก์ในเว็บไซต์ได้ง่าย เปิดแป้นพิมพ์ควบคุมการมอง และจ้องที่แป้น &123 เพื่อเข้าถึงตัวเลขและอักขระพิเศษ จากนั้นก็อยู่บนแป้น Ctrl เพื่อเปิดใช้งาน และสุดท้ายอยู่บนแป้น + (บวก) เพื่อขยาย เมื่อต้องการย่อ ให้อยู่บนแป้น Ctrl เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นอยู่บนแป้น - (ลบ)

โปรดระวังเมื่อป้อนรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์โดยใช้แป้นพิมพ์ควบคุมการมอง เนื่องจากคุณจะมองไม่เห็นตัวอักษรที่คุณป้อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการแก้ไขปัญหาการควบคุมการมอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการมอง

คู่มือการตั้งค่าการควบคุมการมอง

คู่มือการแก้ไขปัญหาการควบคุมการมอง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×