วิธีใช้การรู้จำเสียงใน Windows

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้ การรู้จำเสียง เพื่อสำรวจพีซีของคุณ (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพให้แตะหรือคลิกปุ่มคำบรรยายทดแทนการได้ ยิน )

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้การเขียนตามคำบอกด้วยการรู้จำเสียง (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพให้แตะหรือคลิกปุ่มคำบรรยายทดแทนการได้ ยิน )

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ แต่ใช้การรู้จำเสียงของ Windows แทน คุณสามารถใช้เสียงในการควบคุมพีซี และให้ระบบเขียนข้อความตามคำบอกแทนได้

หมายเหตุ: การรู้จำเสียงสามารถใช้งานได้เฉพาะภาษาต่อไปนี้ อังกฤษ (สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร) ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีนกลาง (จีนประยุกต์และจีนดั้งเดิม) และสเปน

ขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการก่อนเริ่มใช้ การรู้จำเสียง มีดังนี้ ขั้นแรก คุณจะต้องตั้งค่าไมโครโฟน จากนั้นคุณสามารถฝึกให้พีซีจดจำเสียงของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าไมโครโฟน

ก่อนการตั้งค่า การรู้จำเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบไมโครโฟนกับพีซีแล้ว เพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปได้

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นไปจากนั้นคลิกค้นหา)

  นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดค้นหาด้วยคีย์บอร์ดได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows + Q

 2. ใส่คำว่า ตั้งค่าไมโครโฟน ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าไมโครโฟน

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าเป็นไปได้ คุณควรใช้ไมโครโฟนของชุดหูฟัง เนื่องจากมีโอกาสจับเสียงรบกวนรอบข้างน้อยกว่า

เมื่อต้องการฝึกให้พีซีจดจำเสียงพูดของคุณ

การรู้จำเสียง จะใช้โพรไฟล์เสียงแบบพิเศษในการจดจำเสียงและคำสั่งที่เป็นเสียงพูดของคุณ ยิ่งคุณใช้ การรู้จำเสียง มากเท่าใด ก็จะทำให้โพรไฟล์เสียงของคุณมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้พีซีสามารถเข้าใจคุณได้ดียิ่งขึ้น

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นไปจากนั้นคลิกค้นหา)

  นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดค้นหาด้วยคีย์บอร์ดได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows + Q

 2. ใส่คำว่า การรู้จำเสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การรู้จำเสียง

 3. แตะหรือคลิก ฝึกคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจคุณได้ดีขึ้น

 4. ทำตามคำแนะนำใน การฝึกออกเสียงสำหรับการรู้จำเสียง
   

คุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้มากมาย เช่น กรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือพิมพ์จดหมาย เมื่อคุณพูดใส่ไมโครโฟน การรู้จำเสียง จะเปลี่ยนเสียงของคุณเป็นข้อความบนหน้าจอ

เมื่อต้องการเขียนข้อความตามคำบอกโดยใช้ การรู้จำเสียง

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นไปจากนั้นคลิก ค้นหา)

  นอกจากนี้ คุณสามารถเปิด ค้นหา ด้วยคีย์บอร์ดได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows +Q

 2. ใส่คำว่า การรู้จำเสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

 3. พูดว่า "start listening" หรือแตะหรือคลิกปุ่มไมโครโฟนเพื่อเริ่มโหมดการฟัง

 4. เปิดแอปที่ต้องการใช้ หรือเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเขียนข้อความตามคำบอกลงไป

 5. พูดข้อความที่คุณต้องการให้เขียนตามคำบอก

เมื่อต้องการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด

 • คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้สามวิธี ดังนี้

  • เมื่อต้องการแก้ไขสิ่งสุดท้ายที่คุณพูดออกไป ให้พูดว่า "correct that"

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำๆ เดียว ให้พูดว่า "correct" ตามด้วยคำที่คุณต้องการแก้ไข ถ้าคำนั้นๆ ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง อินสแตนซ์ทั้งหมดจะถูกเน้น และคุณสามารถเลือกคำที่ต้องการแก้ไขได้

  • ในกล่องโต้ตอบ แผงทางเลือก ให้บอกหมายเลขถัดจากรายการที่คุณต้องการ แล้วพูดว่า "OK"

เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคำใน พจนานุกรมคำพูด

คุณสามารถใช้ พจนานุกรมคำพูด เพื่อเพิ่มคำของคุณเอง หยุดการเขียนคำที่ระบุตามคำบอก รวมทั้งแก้ไขหรือลบคำในพจนานุกรมได้

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นไปจากนั้นคลิก ค้นหา)

  นอกจากนี้ คุณสามารถเปิด ค้นหา ด้วยคีย์บอร์ดได้โดยกดแป้นโลโก้ Windows +Q

 2. ใส่คำว่า การรู้จำเสียง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

 3. พูดว่า "start listening" หรือแตะหรือคลิกปุ่มไมโครโฟนเพื่อเริ่มโหมดการฟัง

 4. พูดว่า "open Speech Dictionary" แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้พูดว่า "Add a new word" แล้วทำตามคำแนะนำ

  • เมื่อไม่ต้องการให้เขียนคำที่ระบุตามคำบอก ให้พูดว่า "Prevent a word from being dictated" แล้วทำตามคำแนะนำ
    

คุณสามารถใช้คำสั่งที่ง่ายและสั้นในการควบคุมพีซีของคุณ ตารางต่อไปนี้จะแสดงคำสั่งต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดของ การรู้จำเสียง คำที่เป็นตัวหนาแสดงว่าคุณสามารถแทนที่ตัวอย่างคำหรือวลีด้วยคำที่คล้ายกัน และได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเป็นคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมพีซีของคุณ เมื่อต้องการดูรายการทางลัดทั้งหมดที่ใช้ได้ ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ: ทุกครั้งที่คุณต้องการดูว่าจะใช้คำสั่งใด ให้พูดว่า "คำแนะนำสั่งงานด้วยเสียง?"

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้พูดว่า

เปิดหน้าจอเริ่ม

เริ่มต้น

เปิดแถบชุดทางลัด

กด Windows C

เปิดทางลัดการค้นหา

กด Windows Q

แสดงแอปทั้งหมด

แอป

เริ่มทำงานกับแอป

คลิกขวา กด Windows Z

ใช้แอป

พูดสิ่งที่คุณต้องการทำ ตัวอย่างเช่น change to Celsius ในแอปสภาพอากาศ

เลือกรายการตามชื่อ

Click File; Start; View

เลือกรายการหรือไอคอนใดๆ

คลิก ถังรีไซเคิล คลิก คอมพิวเตอร์ คลิก ชื่อไฟล์

แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่รายการใดๆ

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click ชื่อไฟล์

สลับไปใช้แอปหนึ่งที่เปิดอยู่

สลับไปยัง ระบายสี; สลับไปยัง WordPad; สลับไปยัง ชื่อโปรแกรม; สลับแอปพลิเคชัน

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้น; เลื่อนลง; เลื่อนไปทางซ้าย; เลื่อนไปทางขวา

แทรกย่อหน้าใหม่หรือบรรทัดใหม่ในเอกสาร

ย่อหน้าใหม่; บรรทัดใหม่

เลือกคำในเอกสาร

เลือก word

เลือกคำแล้วเริ่มแก้ไขคำนั้น

คำที่ถูกต้อง

เลือกและลบคำที่ระบุ

ลบ word

แสดงรายการของคำสั่งที่สามารถใช้ได้

ฉันพูดอะไรได้บ้าง

อัปเดตรายการของคำสั่งด้วยเสียงซึ่งพร้อมให้ใช้งานได้ในขณะนี้

รีเฟรชคำสั่งด้วยเสียง

เปิดโหมดการฟัง

เริ่มฟัง

ปิดโหมดการฟัง

เลิกฟัง

ย้ายแถบไมโครโฟนสำหรับ 'การรู้จำเสียง'

ย้ายการรู้จำเสียง

ย่อแถบไมโครโฟนให้เล็กสุด

ย่อการรู้จำเสียงให้เล็กสุด

ดูเนื้อหาในวิธีใช้และการสนับสนุนของ Windows เกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง

ฉันจะทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร

ตัวอย่าง พูดว่า "How do I install a printer?" และรายการหัวข้อวิธีใช้ก็จะปรากฏขึ้น

โปรดสังเกตว่าคำสั่งนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณกำลังใช้ตัวรู้จำเสียงภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้พูดว่า

แทรกบรรทัดใหม่ในเอกสาร

บรรทัดใหม่

แทรกย่อหน้าใหม่ในเอกสาร

ย่อหน้าใหม่

แทรกแท็บ

Tab

แทรกคำสัญพจน์สำหรับคำสั่งถัดไป (ตัวอย่างเช่น คุณอาจแทรกคำว่า "comma" แทนที่จะแทรกเครื่องหมายวรรคตอน)

คำตามตัวอักษร

แทรกหมายเลขในรูปแบบตัวเลข

หมายเลขตัวเลข

วางเคอร์เซอร์หน้าคำที่ระบุ

Go to คำ

วางเคอร์เซอร์หลังคำที่ระบุ

Go after คำ

อย่าแทรกช่องว่างหน้าคำถัดไป

ไม่มีช่องว่าง

ไปที่จุดเริ่มต้นของประโยคซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ไปที่จุดเริ่มต้นของประโยค

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า

ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

Go to start of document

ไปที่จุดสิ้นสุดของประโยคซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

Go to end of sentence

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าซึ่งมีเคอร์เซอร์อยู่

ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้า

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสารปัจจุบัน

Go to end of document

เลือกคำในเอกสารปัจจุบัน

Select word

เลือกช่วงของคำในเอกสารปัจจุบัน

Select ช่วงของคำ Select คำ through คำ

เลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารปัจจุบัน

เลือกทั้งหมด

เลือกคำตามจำนวนก่อนตำแหน่งของเคอร์เซอร์

Select previous 20 words; Select previous 10 words

เลือกคำตามจำนวนหลังตำแหน่งของเคอร์เซอร์

Select next 20 words; Select next 10 words

เลือกข้อความสุดท้ายที่คุณบอก

เลือกส่วนนั้น

ล้างสิ่งที่เลือกบนหน้าจอ

ล้างส่วนที่เลือก

ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

คำว่า Caps

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

คำว่า caps ทั้งหมด

ทำให้ตัวอักษรทั้งหมดในคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ไม่มีคำว่า caps

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

Change next 10 words to uppercase

เปลี่ยนคำที่อยู่ถัดไปตามจำนวนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

Change next 10 words to lowercase

ลบประโยคก่อนหน้า

ลบประโยคก่อนหน้า

ลบประโยคถัดไป

ลบประโยคถัดไป

ลบย่อหน้าก่อนหน้า

ลบย่อหน้าก่อนหน้า

ลบย่อหน้าถัดไป

ลบย่อหน้าถัดไป

ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความสุดท้ายที่บอก

Delete that

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้พูดว่า

กดแป้นใดๆ บนแป้นพิมพ์

กดแป้น คีย์บอร์ด กด a สื่อมวลชน ทุนข กด Shift พร้อมกับ กด Ctrl พร้อมกับ

กดบางแป้นบนแป้นพิมพ์โดยไม่พูดคำว่า "press" ก่อน

ลบ; BackspaceEnterPage UpPage DownHome; สิ้นสุดแท็บ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้อักษรการออกเสียง ICAO\NATO เพื่อบอกให้กดแป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถพูดว่า "กดแอลฟา" เพื่อกด "a" หรือ "กดไชโย" เพื่อกด "b

" การใช้การรู้จำเสียงเมื่อต้องการกดแป้นต่างๆบนคีย์บอร์ดใช้งานได้กับภาษาที่ใช้ตัวอักษรละติน

เมื่อต้องการแทรกอักขระนี้

ให้พูดว่า

,

จุลภาค

;

อัฒภาค

.

มหัพภาค จุด จุดทศนิยม

:

ทวิภาค

"

อัญประกาศเปิดคู่; อัญประกาศเปิด

"

อัญประกาศปิดคู่; อัญประกาศปิดเดี่ยว

'

อัญประกาศเดี่ยว

'

อัญประกาศเปิดเดี่ยว

'

อัญประกาศปิดเดี่ยว

>

เครื่องหมายมากกว่า

<

เครื่องหมายน้อยกว่า

/

เครื่องหมายทับ

\

เครื่องหมายทับขวา (\)

~

เครื่องหมายตัวหนอน

@

At sign

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

?

ปรัศนี

#

เครื่องหมายตัวเลข

$

เครื่องหมายดอลลาร์

%

เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์

^

สัญลักษณ์รูปตัววีควํ่า

(

วงเล็บเปิด

)

วงเล็บปิด

_

ขีดล่าง

-

ยัติภังค์; เครื่องหมายลบ; เส้นประ

เส้นประสั้น

เส้นประยาว

=

เครื่องหมายเท่ากับ

+

เครื่องหมายบวก

{

วงเล็บปีกกาเปิด; วงเล็บปีกกาหยักเปิด

}

วงเล็บปีกกาปิด; วงเล็บปีกกาหยักปิด

[

วงเล็บใหญ่เปิด; วงเล็บเหลี่ยมเปิด

]

วงเล็บใหญ่ปิด; วงเล็บเหลี่ยมปิด

|

แถบแนวตั้ง

:-)

ใบหน้ายิ้ม

:-(

ใบหน้าบึ้ง

;-)

ใบหน้าขยิบตา

เครื่องหมายการค้า

¾

เครื่องหมายเศษสามส่วนสี่

¼

เครื่องหมายเศษหนึ่งส่วนสี่

½

เครื่องหมายเศษหนึ่งส่วนสอง

£

เครื่องหมายเงินปอนด์

&

เครื่องหมายและ

*

เครื่องหมายดอกจัน

//

เครื่องหมายทับคู่

`

แบ็กโควต

<

วงเล็บมุมเปิด

>

วงเล็บมุมปิด

±

เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ

«

วงเล็บภูเขา 2 ชั้นเปิด

»

วงเล็บภูเขา 2 ชั้นปิด

×

เครื่องหมายคูณ

÷

เครื่องหมายหาร

¢

เครื่องหมายเซนต์

¥

เครื่องหมายเยน

§

เครื่องหมายเซกชั่น

©

เครื่องหมายลิขสิทธิ์

®

เครื่องหมายจดทะเบียน, เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

°

เครื่องหมายองศา

เครื่องหมายย่อหน้า

จุดไข่ปลา; จุดสามจุด

ƒ

เครื่องหมายฟังก์ชั่น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้พูดว่า

เลือกรายการโดยพูดชื่อ

ไฟล์; Edit; มุมมอง; บันทึก

เลือกรายการใดๆ

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close

แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่รายการใดๆ

ดับเบิลคลิกที่ คอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกที่ ถังรีไซเคิล ดับเบิลคลิกที่ ชื่อโฟลเดอร์

กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่รายการใดๆ

คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ คลิกขวาที่ ถังรีไซเคิล คลิกขวาที่ ชื่อโฟลเดอร์

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุดเพื่อแสดงเดสก์ท็อปของคุณ

แสดงเดสก์ท็อป

เลือกรายการใดๆ หากคุณไม่ทราบชื่อเรียก

แสดงหมายเลข (หมายเลขจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอสำหรับทุกรายการในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ พูดหมายเลขของรายการนั้นเพื่อเลือกรายการ)

เลือกรายการที่มีหมายเลขกำกับ

19 กตกลง 5 ตกลง, ได้

แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

Double-click 19; Double-click 5

กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่รายการที่มีหมายเลขกำกับ

Right-click 19; Right-click 5

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้พูดว่า

เปิดแอป

Open Paint; Open WordPad; Open ชื่อแอป

สลับไปใช้แอปหนึ่งที่เปิดอยู่

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to ชื่อแอป; Switch application

ปิดแอป

Close that; Close Paint; Close Documents

ย่อเล็กสุด

ย่อให้เล็กสุด ย่อ สีให้เล็กสุด ย่อเล็กสุด เอกสาร

ขยายใหญ่สุด

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

คืนค่า

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

ตัด

ตัดสิ่งนั้น; ตัด

คัดลอก

คัดลอกสิ่งนั้น; คัดลอก

วาง

วาง

ลบ

ลบสิ่งนั้น; ลบ

เลิกทำ

เลิกทำสิ่งนั้น; ลบสิ่งนั้นออกt; เลิกทำ

เลื่อนไปยังทิศทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้น; เลื่อนลง; เลื่อนไปทางขวา; เลื่อนไปทางซ้าย

เลื่อนตามจำนวนหน้าที่ระบุ

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

เลื่อนตามจำนวนหน่วยอื่นๆ ที่ระบุ

Scroll up 5; Scroll down 7

ไปยังเขตข้อมูลในแบบฟอร์มหรือแอป

ไปที่ชื่อเขตข้อมูล ไปที่ชื่อเรื่อง ไปที่ที่อยู่ ไปยังสำเนาถึง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้พูดว่า

แสดงตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ตารางที่มีหมายเลขกำกับ

ย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่จุดกึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมในตารางที่มีหมายเลขกำกับ

จำนวนของสี่เหลี่ยม 1, 7, 9

แตะหรือคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมในตารางที่มีหมายเลขกำกับ

คลิก หมายเลขของช่องสี่เหลี่ยม

เลือกรายการที่จะลากด้วยตารางที่มีหมายเลขกำกับ

จำนวนของช่องสี่เหลี่ยมที่รายการปรากฏขึ้น 3, 7, 9 (ตามด้วย) ทำเครื่องหมาย

เลือกพื้นที่ในตารางที่มีหมายเลขกำกับที่คุณต้องการลากรายการ

จำนวนของช่องสี่เหลี่ยมที่คุณต้องการลาก 4, 5, 6 (ตามด้วย) คลิก

คุณสามารถใช้เสียงของคุณเองเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ คุณสามารถพูดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์จะตอบสนอง และคุณสามารถบอกข้อความให้คอมพิวเตอร์ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้การรู้จำเสียง คุณจะต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการรู้จำเสียงของ Windows การตั้งค่าการรู้จำเสียงมีทั้งหมดสามขั้นตอน ได้แก่ ตั้งค่าไมโครโฟนของคุณ เรียนรู้วิธีพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และฝึกคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจคำพูดของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว

 1. เปิด ' การรู้จำเสียง ' ด้วยการคลิกปุ่มเริ่ม คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกการรู้จำเสียง

 2. คลิก ตั้งค่าไมโครโฟน

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ความสำเร็จของการรู้จำเสียงจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของไมโครโฟนที่คุณใช้งาน ไมโครโฟนสำหรับการรู้จำเสียงที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ ไมโครโฟนของชุดหูฟัง และไมโครโฟนสำหรับเดสก์ท็อป ไมโครโฟนของชุดหูฟังจะเหมาะกับการใช้งานการรู้จำเสียงมากกว่า เนื่องจากไมโครโฟนชนิดนี้มีแนวโน้มที่จะรับเสียงอื่นๆ จากภายนอกมาได้น้อยกว่า

Windows มาพร้อมกับบทช่วยสอนการฝึกพูดเพื่อช่วยสอนคำสั่งต่างๆ สำหรับใช้กับการรู้จำเสียง บทช่วยสอนนี้จะใช้เวลาเรียนประมาณ 30 นาที คุณสามารถเรียกใช้บทช่วยสอนการฝึกพูดได้ด้วยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เปิด ' การรู้จำเสียง ' ด้วยการคลิกปุ่มเริ่ม คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกการรู้จำเสียง

 2. คลิก บทช่วยสอนเกี่ยวกับการสั่งงานด้วยเสียง

 3. ทำตามคำแนะนำในบทช่วยสอนสำหรับการรู้จำเสียง

การรู้จำเสียงจะใช้โพรไฟล์เสียงแบบเฉพาะตัวในการจดจำเสียงและคำสั่งที่เป็นเสียงพูดของคุณ เมื่อคุณใช้การรู้จำเสียง โพรไฟล์เสียงของคุณจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจคุณได้ดียิ่งขึ้น

 1. เปิด ' การรู้จำเสียง ' ด้วยการคลิกปุ่มเริ่ม คลิกแผงควบคุมแล้วคลิกความง่ายในการเข้าถึงแล้วคลิกการรู้จำเสียง

 2. คลิก ฝึกคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจคุณได้ดียิ่งขึ้น

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: การรู้จำเสียงพร้อมใช้งานเฉพาะในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น ภาษาจีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×