วิธีใช้แอปการเชื่อมต่อบุคคล

แอปการเชื่อมต่อบุคคลคือสมุดที่อยู่ของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ และรักษาการติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัว แอปการเชื่อมต่อบุคคล จดหมาย และปฏิทินทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถส่งอีเมลและนัดหมายเวลากับบุคคลที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดาย ลบรายชื่อผู้ติดต่อ

หน้าแรกของแอปการเชื่อมต่อบุคคล

การเริ่มต้นใช้งาน

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีแอปการเชื่อมต่อบุคคลเวอร์ชันล่าสุด ให้ตรวจหาการอัปเดตแอปการเชื่อมต่อบุคคล ใน Microsoft Store

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก Microsoft Store

 2. เลือก ดูเพิ่มเติม ถัดจากรูปภาพโปรไฟล์บัญชีของคุณ

 3. เลือก การดาวน์โหลดและการอัปเดต

 4. เลือก รับการอัปเดต หรือ เปิดการอัปเดตอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเปิดแอปการเชื่อมต่อบุคคล:

 1. เลือก เริ่มต้นใช้งาน

 2. คุณจะได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้แอปการเชื่อมต่อบุคคลเข้าถึงอีเมลและปฏิทินของคุณ

 3. หากคุณเพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณลงในพีซี Windows 10 อยู่แล้ว แอปจะนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณจากบัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือก นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อเพิ่มบัญชีอื่น เช่น Outlook, Exchange, Google และ iCloud ได้

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก พร้อมที่จะใช้งาน

หลังจากนั้น คุณสามารถเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา:

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. เลือก การตั้งค่า

 3. เลือก เพิ่มบัญชี เลือกชนิดบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำ

หากคุณไม่ต้องการบัญชีที่ได้นำเข้าไปยังแอปการเชื่อมต่อบุคคลอีกต่อไป คุณสามารถลบบัญชีดังกล่าวออกได้

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้งค่า

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ & อีเมล

 3. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการลบ

 4. เลือก จัดการ

 5. เลือก ลบบัญชีออกจากอุปกรณ์นี้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อ 

แอปการเชื่อมต่อบุคคลใช้เพื่อซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อจากบริการต่างๆ รวมถึง Outlook, Exchange, Gmail และ iCloud

นำเข้าผู้ติดต่อ

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. เลือก การตั้งค่า

 3. เลือก เพิ่มบัญชี เลือกประเภทบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อนำเข้าผู้ติดต่อ

เพิ่มผู้ติดต่อทีละชื่อ

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. เลือกปุ่ม ผู้ติดต่อใหม่
  เพิ่มผู้ติดต่อลงในแอปการเชื่อมต่อบุคคล

 3. หากระบบถาม ให้เลือกบัญชีที่จะใช้สำหรับการบันทึกผู้ติดต่อใหม่ หากคุณป้อนอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชีในจดหมาย แอปการเชื่อมต่อบุคคลจะขอให้คุณเลือกว่าบัญชีใดจะได้รับผู้ติดต่อใหม่

 4. กรอกแบบฟอร์มผู้ติดต่อใหม่

 5. เลือก บันทึก

เพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมล

หากคุณกำลังใช้แอปจดหมาย คุณสามารถบันทึกผู้ติดต่อจากอีเมลไปยังแอปการเชื่อมต่อบุคคลได้

 1. เลือกปุ่มเริ่ม แล้วเลือกจดหมาย

 2. เลือกข้อความ เลือกชื่อของบุคคลที่เป็นผู้ส่งหรือผู้รับ

 3. เลือก บันทึก

 4. หากคุณป้อนอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชีในจดหมาย แอปการเชื่อมต่อบุคคลจะขอให้คุณเลือกว่าบัญชีใดจะได้รับผู้ติดต่อใหม่ เลือกบัญชีที่จะใช้

 5. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นเลือก บันทึก

คุณสามารถลบผู้ติดต่อจากบัญชีที่นำเข้าและแอปการเชื่อมต่อบุคคลได้ การลบผู้ติดต่อจะเป็นการลบออกจากทั้งบัญชีที่นำเข้าและแอปการเชื่อมต่อบุคคล

หมายเหตุ: แอปการเชื่อมต่อบุคคลไม่สามารถลบผู้ติดต่อใน Skype ได้

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกรายการที่คุณต้องการลบ

 3. เลือกไอคอนถังขยะ จากนั้นเลือก ลบ

หรือ: 

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกรายการที่คุณต้องการลบ

 3. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่ติดต่อแล้วเลือกลบ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณปักหมุดบุคคลไว้ที่หน้าจอเริ่ม รูปโปรไฟล์ของบุคคลนั้นจะปรากฏเป็นไทล์บน เริ่มต้น แตะหรือคลิกที่ไทล์เพื่อไปยังข้อมูลที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. เลือกบุคคลจากรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

 3. กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ผู้ติดต่อ และเลือก ปักหมุดที่เริ่ม 

 4. ในกล่องที่ปรากฏ เลือก ใช่

คุณสามารถแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อได้หากข้อมูลของผู้ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หากมีการเชื่อมโยงผู้ติดต่ออยู่ คุณจะต้องเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะแก้ไข

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกรายการที่คุณต้องการ

 3. เลือก แก้ไข  แล้วเลือก เพิ่ม

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วเลือก บันทึก

คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปถ่ายสำหรับผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่มีรูปถ่ายที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกรายการที่คุณต้องการ

 3. เลือก แก้ไข

 4. เลือก เพิ่มรูปถ่าย หากผู้ติดต่อยังไม่มีรูปถ่าย เลือกรูปถ่ายของผู้ติดต่อถ้ามี

 5. เลือกรูปถ่ายจากอุปกรณ์ของคุณ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้ปรับว่าจะครอบตัดรูปถ่ายอย่างไร เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ ให้เลือก เสร็จสิ้น

คุณสามารถรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันได้ ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดจะรวมในอยู่ในที่เดียวและไม่มีสิ่งใดถูกลบ

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการรวม คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการ

 3. เลือก ค้นหาผู้ติดต่อที่จะรวม

 4. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการรวมกับผู้ติดต่อที่คุณเลือก คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการรวมกับผู้ติดต่อที่คุณเลือกไว้

ในแอปการเชื่อมต่อบุคคล คุณสามารถแชร์รายชื่อผู้ติดต่อกับบุคคลและแอปได้

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการแชร์ข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการแชร์

 3. ที่ด้านขวาบน เลือก แชร์ 

 4. เลือก แชร์ผู้ติดต่อ

 5. เลือกบุคคลที่จะแชร์ผู้ติดต่อด้วย และทำตามคำแนะนำในการส่งผู้ติดต่อทางอีเมล หรือเลือกแอปที่จะแชร์ผู้ติดต่อด้วย และทำตามคำแนะนำเพื่อแชร์ผู้ติดต่อ

คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อและเลือกอีเมลแอดเดรสได้ แอปการเชื่อมต่อบุคคลใช้ไคลเอ็นต์อีเมลเริ่มต้นของคุณในการส่งอีเมล 

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งอีเมล คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการ

 3. เลือก ส่งอีเมล

คุณสามารถดูรายการแลกเปลี่ยนล่าสุดหรือรายการที่คุณกำลังจะแลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อได้

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่มีการสนทนาที่คุณต้องการดู คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้ การสนทนา คุณจะเห็นข้อความอีเมลล่าสุดและการสนทนาอื่นๆ ที่คุณได้แลกเปลี่ยน เลือกรายการเหล่านี้เพื่อเปิด

หากคุณใช้ Microsoft 365 หรือ Microsoft Exchange คุณสามารถดูแผนผังองค์กรสำหรับผู้ติดต่อที่อยู่ในองค์กรของคุณได้

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อผู้ติดต่อที่มีแผนผังองค์กรที่คุณต้องการดู คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้ แผนผังองค์กร เลือก ดูเพิ่มเติม เพื่อดูแผนผังองค์กรของผู้ติดต่อ

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อทั้งหมดจากบัญชีที่คุณเพิ่มจะปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะดูเฉพาะผู้ติดต่อจากบางบัญชีได้

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. เลือก กรองรายชื่อผู้ติดต่อ

 3. ใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกบัญชีของผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะดูบนรายชื่อผู้ติดต่อ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ ให้เลือก เสร็จสิ้น

สร้างกลุ่มผู้ติดต่อหรือรายการแจกจ่ายใน Outlook, Outlook.com หรือบัญชีอีเมลอื่นเพื่อส่งอีเมลให้หลายคนในครั้งเดียวเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแต่ละชื่อลงในบรรทัด ถึง สำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำงานใน Outlook สำหรับพีซีให้อ่านสร้างกลุ่มที่ติดต่อหรือรายชื่อการแจกจ่ายใน outlook สำหรับพีซี 

คุณไม่สามารถส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อโดยตรงจากแอปการเชื่อมต่อบุคคลได้ แต่คุณสามารถส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อจากบัญชีอีเมล แล้วนำเข้าไปยังบัญชีอีเมลอื่นที่เชื่อมโยงกับแอปการเชื่อมต่อบุคคลเพื่อให้รายชื่อปรากฏในแอปการเชื่อมต่อบุคคลได้ เมื่อต้องการดูวิธีการส่งออกและนำเข้าที่ติดต่อจากผู้ให้บริการอีเมลที่หลากหลายไปยังบัญชีผู้ใช้ Outlook.com ให้อ่านการนำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook.com

การเชื่อมต่อบุคคลบนแถบงาน

ด้วยการเชื่อมต่อบุคคล  บนแถบงาน คุณสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อบุคคลที่คุณพูดถึงบ่อย ๆ จากแถบงานบนอุปกรณ์ Windows 10 ได้ และด้วยการปักหมุดรายชื่อผู้ติดต่อบ่อยที่สุดบนแถบงาน คุณสามารถส่งอีเมล หรือโทร หรือข้อความบน Skype ได้ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้ง

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือก การเชื่อมต่อบุคคล  บนแถบงาน 

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็น การเชื่อมต่อบุคคล  บนแถบงาน ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่แถบงานและตรวจสอบว่ามีการทำเครื่องหมาย  อยู่ข้างๆ แสดงการเชื่อมต่อบุคคลบนแถบงาน หากไม่มี ให้เลือก แสดงการเชื่อมต่อบุคคลบนแถบงาน

วิธีการปักหมุดรายชื่อผู้ติดต่อ

 1. เลือกบุคคล บนแถบงาน

 2. เลือกหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือเลือก ค้นหาและปักหมุดรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณ

 3. หลังจากที่คุณเลือกผู้ติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นจะปรากฏบนแถบงานถัดจาก การเชื่อมต่อบุคคล

หมายเหตุ: เฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อสามอันดับแรกที่คุณปักหมุดเท่านั้นที่จะแสดงบนแถบงาน รายชื่อผู้ติดต่อที่คุณปักหมุดหลังจากนั้นจะปรากฏใต้ รายชื่อผู้ติดต่อที่ปักหมุดเพิ่มเติม เมื่อคุณเลือก การเชื่อมต่อบุคคล  บนแถบงาน

วิธีการถอนหมุดผู้ติดต่อ

กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ผู้ติดต่อ และเลือก ถอนหมุดจากแถบงาน 

หากต้องการเปลี่ยนลำดับของการเชื่อมต่อบุคคลบนแถบงาน ให้เลือกรายชื่อผู้ติดต่อแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากคุณมีรายชื่อผู้ติดต่อที่ปักหมุดไว้มากกว่าสามราย คุณสามารถย้ายรายชื่อจากแถบงานไปยังการเชื่อมต่อบุคคล  ภายใต้ รายชื่อผู้ติดต่อที่ปักหมุดเพิ่มเติม หรือจากการเชื่อมต่อบุคคล  ในแถบงาน

หลังจากคุณปักหมุดรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความหาผู้คนใน Skype จากแถบงานได้โดยตรง

หมายเหตุ: ผู้ติดต่อของคุณต้องมีบัญชี Skype เพื่อให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความถึงพวกเขาเมื่อเป็นผู้ติดต่อที่ปักหมุดไว้บนแถบงานได้

เมื่อต้องการโทรหาผู้คนใน Skype

 1. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ปักหมุดไว้บนแถบงาน หรือเลือก การเชื่อมต่อบุคคล แล้วเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ

 2. เลือก Skype

 3. เมื่อต้องการเริ่มต้นการโทรด้วยเสียง เลือก การโทรด้วยเสียง เมื่อต้องการเริ่มต้นการสนทนาทางวิดีโอ เลือก การสนทนาทางวิดีโอ  (ทั้งคุณและผู้ที่คุณพยายามจะติดต่อต้องมีเว็บแคมเพื่อเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ)

เมื่อต้องการส่งข้อความหาผู้คนใน Skype

 1. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ปักหมุดไว้บนแถบงาน หรือเลือก การเชื่อมต่อบุคคล แล้วเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ

 2. เลือก Skype

 3. พิมพ์ข้อความ จากนั้นเลือก ส่ง 

 1. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ปักหมุดไว้บนแถบงาน หรือเลือก การเชื่อมต่อบุคคล แล้วเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ

 2. เลือก จดหมาย

 3. ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้เลือก ใหม่ 

 4. พิมพ์อีเมลและเลือก ส่ง เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ

เมื่อคุณเปิด การเชื่อมต่อบุคคล  บนแถบงานเป็นครั้งแรกและเลือก แอป คุณจะเห็นไทล์สำหรับจดหมาย, Skype และการเชื่อมต่อบุคคล

วิธีการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจากแอปอื่นๆ

 1. เลือก การเชื่อมต่อบุคคล  > แอป แล้วเลือก รับแอปเพิ่มเติมใน Store

 2. เลือกแอปจากรายการ และในหน้าคำอธิบาย ให้เลือก รับ

 3. หลังจากติดตั้งแอปเสร็จสิ้นแล้ว เลือก การเชื่อมต่อบุคคล  > แอป และเลือกแอปที่จะนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจากแอปที่คุณได้เพิ่ม การเชื่อมต่อบุคคล คุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีในแอปดังกล่าว

แอปการเชื่อมต่อบุคคลคือสมุดที่อยู่และแอปทางสังคมที่รวมไว้ในที่เดียว คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ และรักษาการติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวบน Skype ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้จากแอปเดียว

หน้าแรกของแอปการเชื่อมต่อบุคคล

แอปจดหมายและปฏิทินทำงานร่วมกัน ดังนั้นเมื่อคุณส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อจากแอปจดหมาย แอปนั้นจะเลือกอีเมลแอดเดรสของบุคคลดังกล่าวจากแอปการเชื่อมต่อบุคคล (ซึ่งเป็นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ)

หมายเหตุ: แอปการเชื่อมต่อบุคคลสำหรับ Windows 8/8.1 ไม่สนับสนุนการรวมกับเครือข่าย Facebook และ Sina Weibo อีกต่อไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อจากบริการทั้งสอง ซึ่งหมายความว่าแอปการเชื่อมต่อบุคคลจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแชร์ไปยัง Facebook หรือ Sina Weibo ได้อีกต่อไป

ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อ

นำเข้าผู้ติดต่อ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นแล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี เลือกประเภทบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ตั้งแต่ 30 มกราคม 2013 เป็นต้นไป Google จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบใหม่ของ EAS (Exchange ActiveSync) ในบางกรณีอีกต่อไป ดังนั้นวิธีการเพิ่มรายชื่อที่ติดต่อในแอปการเชื่อมต่อบุคคลของคุณอาจเปลี่ยนไป

เพิ่มผู้ติดต่อทีละชื่อ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดเข้าจากขอบด้านล่างสุดเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้คลิกขวาภายในแอป)

 3. แตะหรือคลิก ผู้ติดต่อใหม่

 4. ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับที่ติดต่อนี้แล้วแตะหรือ คลิกปุ่มบันทึก

หากคุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่อหลายรายการในคราวเดียว คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อดังกล่าวไปยังบัญชีที่คุณได้เพิ่มไว้ในแอปการเชื่อมต่อบุคคลอยู่แล้ว และผู้ติดต่อเหล่านั้นจะปรากฏในแอปการเชื่อมต่อบุคคลในครั้งต่อไปที่คุณซิงค์

เพิ่มผู้ติดต่อจากอีเมล

 1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก จดหมาย

 2. แตะหรือคลิกข้อความ แล้วแตะหรือคลิกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับ

 3. แตะหรือคลิก เพิ่มผู้ติดต่อ

 4. ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม (หากเป็นไปได้) แล้วแตะหรือคลิกปุ่มบันทึก

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. ปัดเข้าจากขอบด้านล่างสุดเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้คลิกขวาภายในแอป)

 4. แตะหรือคลิก แก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มบันทึก บนหน้าจอ


คุณสามารถลบ Outlook.com หรือที่ติดต่อ Outlook ของคุณได้จากแอปเชื่อมต่อบุคคลเท่านั้น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับบัญชีเครือข่ายสังคมอื่นๆ เช่น LinkedIn หรือ Twitter คุณจำเป็นต้องไปที่แอปหรือเว็บไซต์นั้นเพื่อลบผู้ติดต่อ

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบข้อมูล คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกผู้ติดต่อ

 4. ปัดเข้าจากขอบด้านล่างสุดเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้คลิกขวาภายในแอป)

 5. แตะหรือคลิก ลบ

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนรูปถ่ายสำหรับผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ป้อนชื่อผู้ติดต่อในกล่องค้นหา คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกรูปถ่ายของผู้ติดต่อ (หรือหากไม่มีรูปถ่าย ให้แตะหรือคลิกช่องว่างที่ควรจะวางรูปถ่าย) แตะหรือคลิก เปลี่ยนรูปถ่าย เลือกรูปถ่ายแล้วแตะหรือคลิก เปิด


ต่อไปนี้เป็นสองสามวิธีในการค้นหาบุคคลในรายการที่ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็ว:

การค้นหา

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ป้อนชื่อผู้ติดต่อในกล่องค้นหา คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

  กล่องค้นหาในแอปบุคคล

ข้ามไปที่ตัวอักษรของพยัญชนะนั้น

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกตัวอักษรของพยัญชนะที่ตรงกับชื่อของบุคคลที่คุณกำลังค้นหา


ตามค่าเริ่มต้นแล้วที่ติดต่อทั้งหมดจากบัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่มจะปรากฏในรายการที่ติดต่อของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะดูเฉพาะผู้ติดต่อจากบางบัญชีได้ บุคคลที่คุณรู้จักบนเครือข่ายอื่นๆ จะถูกซ่อน แต่หากคุณรู้จักใครบางคนบนหลายๆ เครือข่าย บุคคลนั้นจะยังคงปรากฏให้เห็น นอกจากนี้ รายการโปรดของคุณจะถูกซ่อนไม่ว่าคุณจะเลือกบัญชีใดก็ตาม และทุกคนจะพร้อมใช้งานในผลลัพธ์การค้นหา

การเปลี่ยนผู้ติดต่อที่คุณเห็น

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นแล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ แสดงเฉพาะผู้ติดต่อเหล่านี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเครือข่ายที่คุณต้องการซ่อน เมื่อต้องการแสดงผู้ติดต่อจากเครือข่ายนั้นอีกครั้ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของเครือข่ายดังกล่าว

เมื่อคุณปักหมุดบุคคลไว้ที่หน้าจอเริ่ม รูปโปรไฟล์ของบุคคลนั้นจะปรากฏเป็นไทล์บน เริ่มต้น แตะหรือคลิกที่ไทล์เพื่อไปยังข้อมูลติดต่อ จากนั้นคุณสามารถส่งข้อความหรืออีเมล หรือโทรศัพท์ สนทนา หรือร่วมสนทนาทางวิดีโอกับบุคคลนั้นบน Skype ได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

 3. ปัดเข้าจากขอบด้านล่างสุดเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้คลิกขวาภายในแอป)

 4. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่เริ่ม ป้อนชื่อเล่นหากคุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่เริ่ม

เพิ่มรายการโปรด

ใครๆ ก็สามารถเป็นรายการโปรดได้ เช่น แม่ของคุณ เจ้านาย เพื่อนสนิท หรือเพื่อนร่วมงาน เมื่อคุณเพิ่มใครบางคนเป็นรายการโปรด คุณจะเห็นบุคคลนั้นบนหน้าหลักของการเชื่อมต่อบุคคล และสามารถแตะหรือคลิกที่รูปของบุคคลดังกล่าวเพื่อส่งอีเมล โทรติดต่อ หรือส่งข้อความถึงได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกไทล์ที่มีปุ่มดาว

 3. เลือกบุคคลที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม

ลบรายการโปรด

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการลบออกจากรายการโปรด

 3. แตะหรือคลิก รายการโปรด เมื่อคุณกลับไปที่หน้าหลักของแอปการเชื่อมต่อบุคคล คุณจะไม่เห็นบุคคลนี้ในรายการโปรดของคุณอีกต่อไป


วิธีนี้จะเป็นการเอาบัญชีผู้ใช้ออกจากบุคคลแต่ไม่ได้ลบที่ติดต่อใดๆออกจากบัญชีผู้ใช้ต้นฉบับ คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงผู้ติดต่อได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นโดยตรง

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นแล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี

 4. เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ

 5. แตะหรือคลิก ลบบัญชี, ลบบัญชีทั้งหมดออก หรือ จัดการบัญชีนี้ทางออนไลน์

  หมายเหตุ: การลบบัญชี Microsoft ของคุณ (บัญชีที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ Windows) จะเป็นการลบบัญชีทั้งหมดของคุณออกจากแอปการเชื่อมต่อบุคคล จดหมาย ปฏิทิน และการส่งข้อความ คุณอาจต้องการซ่อนผู้ติดต่อเหล่านั้นแทนที่จะลบบัญชี        

การแจ้งเตือนและอัปเดตทางสังคม


เครื่องพีซีที่ใช้ Windows RT ๘.๑และ Windows ๘.๑ทั้งหมดมาพร้อมกับ Skype ติดตั้งอยู่แล้วและคุณสามารถติดต่อกับบุคคลอื่นบน Skype ได้จากแอปการเชื่อมต่อบุคคล โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ Skype (หากคุณอัปเดตไปยัง Skype และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ผู้ติดต่อ Messenger ของคุณควรจะถูกเพิ่มไปยังรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ) คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. แตะหรือคลิกวิธีที่คุณต้องการติดต่อบุคคลดังกล่าว (ส่งข้อความ โทร หรือสนทนาทางวิดีโอ) เพื่อดำเนินการ


คุณสามารถโพสต์การอัปเดตของคุณเองได้ในแอปบุคคล คุณยังสามารถแชร์ลิงก์ รูปถ่าย และข้อความไปยังเครือข่ายสังคมของคุณจากแอปและเว็บไซต์อื่นๆ ได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเขียนทวีต

 1. ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิกฉัน

 3. ในมี อะไรใหม่ให้เลือกเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการใช้เขียนข้อความของคุณแล้วแตะหรือคลิกปุ่มส่ง ปุ่มส่ง เพื่อโพสต์บนผนังของคุณ


ดูว่ามีอะไรใหม่กับเพื่อนและครอบครัวของคุณโดยใช้แอปเชื่อมต่อบุคคล เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีต่างๆ ของคุณ เช่น Twitter และ LinkedIn คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดต ทวีต และภาพถ่ายล่าสุดทั้งหมดในที่เดียวกัน คุณสามารถรีทวีตข้อความได้โดยไม่ต้องสลับไปยังแอปอื่น

ส่วนใหม่ของแอปเชื่อมต่อบุคคลมีอะไรบ้าง  

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก มีอะไรใหม่

 3. คุณจะเห็นการอัปเดตและทวีตล่าสุด และคุณสามารถกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และรีทวีตได้

  หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป ตัวดึงข้อมูลข่าวสารจาก Twitter และ LinkedIn จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. แตะหรือคลิก มีอะไรใหม่

 3. แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากมี อะไรใหม่แล้วเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการดู

  ส่วนใหม่มีอะไรบ้างที่แสดงวิธีการดูการแจ้งให้ทราบจากเครือข่ายสังคมที่เฉพาะเจาะจง  

  หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป ตัวดึงข้อมูลข่าวสารจาก Twitter และ LinkedIn จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป


ปักหมุดบุคคลที่หน้าจอเริ่มเพื่อดูรูปภาพของพวกเขาและการอัปเดตใหม่โดยไม่ต้องเปิดแอป นอกจากนี้ยังเป็นทางลัดที่เป็นประโยชน์ในการส่งอีเมล เริ่มการพูดคุย และอื่นๆ กับคนเหล่านั้น

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อบุคคล

 2. ในกล่องค้นหา ให้ป้อนชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการปักหมุด คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อขณะที่คุณพิมพ์ แตะหรือคลิกบุคคลที่คุณต้องการ

 3. ปัดเข้าจากขอบด้านล่างสุดเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้คลิกขวาภายในแอป)

 4. แตะหรือคลิก ปักหมุดที่เริ่ม ป้อนชื่อเล่นหากคุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่เริ่ม

  หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 การอัปเดตจาก Twitter จะไม่แสดงบนไทล์ที่ปักหมุดที่หน้าจอเริ่มอีกต่อไป

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแอปการเชื่อมต่อบุคคล

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ สำหรับแอปการเชื่อมต่อบุคคล

กดปุ่มนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

หน้าแรก

ไปที่จุดเริ่มต้นของรายชื่อผู้ติดต่อ

Page down

ไปข้างหน้าในรายชื่อผู้ติดต่อ

Page up

ไปข้างหลังในรายชื่อผู้ติดต่อ

End

ไปที่จุดสิ้นสุดของรายชื่อผู้ติดต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×