สารบัญ
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

หากคุณใช้บัญชีภายในเครื่องใน Window 11 คุณควรสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ USB แฟลชไดรฟ์โดยเร็วที่สุด จากนั้น หากลืมรหัสผ่าน คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ หากปล่อยให้ตัวเองลืมรหัสผ่าน ก็จะสายเกินไป เราขอแนะนําให้คุณเพิ่มคําถามรักษาความปลอดภัยไปยังบัญชีภายในเครื่องของคุณในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน ดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้เลือก เริ่มต้น > การตั้งค่า  >บัญชี > ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ > อัปเดตคําถามรักษาความปลอดภัยของคุณ 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีภายในเครื่องของคุณแล้ว ไม่สามารถใช้วิธีนี้กับบัญชี Microsoft (ที่ได้รับการเชื่อมต่อ) ได้

 2. เสียบ USB แฟลชไดรฟ์เข้ากับพีซีของคุณ แม้ว่าการสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะไม่ฟอร์แมต USB แฟลชไดรฟ์ของคุณใหม่ แต่คุณควรสํารองข้อมูลใน USB แฟลชไดรฟ์นั้นก่อนที่จะดําเนินการต่อ

 3. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ แผงควบคุม แล้วเลือกจากรายการผลการค้นหา

 4. ในกล่องค้นหาแผงควบคุม ให้พิมพ์ create password reset

 5. เลือก สร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน และทําตามคําแนะนําที่เหลือ

 6. เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออก และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยที่คุณจะจดจําได้ โปรดทราบว่าคุณไม่จําเป็นต้องสร้างดิสก์ใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนรหัสผ่านหลายครั้งก็ตาม

หากคุณใช้บัญชีภายในเครื่องใน Window 10 คุณควรสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ USB แฟลชไดรฟ์ให้เร็วที่สุด จากนั้น หากลืมรหัสผ่าน คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ หากปล่อยให้ตัวเองลืมรหัสผ่าน ก็จะสายเกินไป หากคุณกําลังใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1803 คุณสามารถเพิ่มคําถามรักษาความปลอดภัยไปยังบัญชีภายในเครื่องของคุณในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้เลือก เริ่มต้น > การตั้งค่า ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้> > อัปเดตคําถามรักษาความปลอดภัยของคุณ 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีภายในเครื่องของคุณแล้ว ไม่สามารถใช้วิธีนี้กับบัญชี Microsoft (ที่ได้รับการเชื่อมต่อ) ได้

 2. เสียบ USB แฟลชไดรฟ์เข้ากับพีซีของคุณ แม้ว่าการสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะไม่ฟอร์แมต USB แฟลชไดรฟ์ของคุณใหม่ แต่คุณควรสํารองข้อมูลใน USB แฟลชไดรฟ์นั้นก่อนที่จะดําเนินการต่อ

 3. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ สร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน แล้วเลือก สร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน จากรายการผลลัพธ์

 4. ในตัวช่วยจัดการรหัสผ่านที่ลืม ให้เลือก ถัดไป เลือก USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 5. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันของคุณ แล้วเลือก ถัดไป เมื่อตัวช่วยดังกล่าวจัดการรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก เสร็จสิ้น

 6. นำ USB แฟลชไดรฟ์ออกแล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัยที่คุณจะจำได้ โปรดทราบว่าคุณไม่จําเป็นต้องสร้างดิสก์ใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนรหัสผ่านหลายครั้งก็ตาม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×