หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถลองได้หากคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ Windows 11 รวมถึงปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้หลังจากอัปเกรดเป็น Windows 11

หากมีการอัปเดตพร้อมใช้งาน ให้เลือกเปิด/ปิดเครื่อง > อัปเดตและรีสตาร์ตเพื่อรีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตให้เสร็จสิ้น 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยการเลือกเครือข่ายบนหน้าจอเมื่อล็อกของอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีปัญหาการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือสัญญาณอ่อน ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยตรงกับเราเตอร์หรือโมเด็มด้วยสายอีเทอร์เน็ต

หากปัญหาการเชื่อมต่อยังคงอยู่ ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณโดยใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อดูว่าเป็นปัญหาเครือข่ายหรือไม่

ลองทำดังต่อไปนี้เมื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณในการลงชื่อเข้าใช้:

 • พิมพ์รหัสผ่านของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เลือกการช่วยสําหรับการเข้าถึง  > แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แล้วเลือกแป้นเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 • ตรวจสอบว่า Caps Lock ปิดอยู่

 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง: รหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน หรือ PIN ในฟิลด์ PIN หากคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft คุณสามารถสลับระหว่างการป้อนรหัส PIN และรหัสผ่านโดยการเลือก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้

 • หากคุณกำลังใช้รูปแบบแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณกำลังพยายามจะใช้ เมื่อต้องการตรวจสอบรูปแบบแป้นพิมพ์ เลือกวิธีการป้อนข้อมูล (รหัสสามตัวอักษร ที่มุมล่างขวา)

 • ถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเมื่อไม่นานมานี้ ให้ลองป้อนรหัสก่อนหน้าอีกครั้ง ถ้ารหัสผ่านก่อนหน้าของคุณใช้งานได้ คุณจะต้องล็อกอุปกรณ์ของคุณแล้วปลดล็อกโดยใช้รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 • ทดสอบรหัสผ่านของคุณโดยใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อลงชื่อเข้าใช้ account.microsoft.com หากรหัสผ่านใช้ได้ แต่ account.microsoft.com แสดงว่าบัญชีของคุณถูกล็อกหรือขัดข้อง ไซต์จะอธิบายให้คุณทราบปัญหาเหล่านั้น

 • ก่อนที่จะพิมพ์รหัสผ่านหรือ PIN ของคุณ ให้เลือก แสดง วิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบซ้ำว่าคุณกำลังพิมพ์รหัสผ่านหรือ PIN ที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะป้อน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ PIN เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows 11 ให้ลองรีเซ็ต PIN ของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 1. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ เลือก ฉันลืม PIN ของฉัน ด้านล่างกล่องข้อความ PIN หากคุณมีหลายบัญชีบนพีซี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะรีเซ็ต

 2. บนหน้าจอ ใส่รหัสผ่านของคุณ พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชี Microsoft จากนั้นเลือก ถัดไป

 3. บนหน้าจอ ช่วยเราป้องกันข้อมูลของคุณ เลือกที่จะรับรหัสความปลอดภัยผ่าน SMS หรือข้อความอีเมล หากคุณเลือกข้อความ ให้พิมพ์ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นเลือก ส่งรหัสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยและรหัสความปลอดภัย

 4. เมื่อคุณได้รับรหัสผ่าน SMS หรือข้อความอีเมลในอีกอุปกรณ์หนึ่ง ให้ใส่รหัสบนหน้าจอ ป้อนรหัสที่คุณได้รับ จากนั้นเลือก ถัดไป

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า PIN ป้อน PIN ใหม่ แล้วยืนยัน PIN ใหม่ของคุณได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยการเลือกเครือข่ายบนหน้าจอเมื่อล็อกของอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชีภายในเครื่องเพื่อลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการหาว่าคุณใช้บัญชีประเภทใด ให้เลือก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ หากคุณเห็นไอคอน บัญชี Microsoft แสดงว่าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft หากคุณเห็นเฉพาะไอคอน รหัสผ่าน แสดงว่าคุณมีบัญชีโดเมน (ที่ทำงานหรือโรงเรียน) หรือบัญชีภายในเครื่อง

หากคุณมีบัญชี Microsoft:

 1. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ พิมพ์ชื่อบัญชี Microsoft ของคุณหากไม่แสดงขึ้น หากคุณมีหลายบัญชีบนพีซี ให้เลือกบัญชีที่ต้องการจะรีเซ็ต

 2. เลือก ฉันลืมรหัสผ่าน ด้านล่างกล่องข้อความรหัสผ่าน

 3. บนหน้าจอ กู้คืนบัญชีของคุณ พิมพ์อักขระที่แสดงขึ้นในกล่องด้านล่าง ป้อนตัวอักขระที่คุณเห็น จากนั้นเลือก ถัดไป

 4. บนหน้าจอ ตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ให้เลือกรับรหัสความปลอดภัยผ่าน SMS หรือข้อความอีเมล หากคุณเลือกข้อความ ให้พิมพ์ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นเลือก ส่งรหัสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยและรหัสความปลอดภัย

 5. เมื่อคุณได้รับรหัสผ่าน SMS หรือข้อความอีเมลในอีกอุปกรณ์หนึ่ง ให้ใส่รหัสแล้วเลือก ถัดไป

 6. บนหน้าจอ รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ สร้างรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือก ถัดไป วิธีนี้จะตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เลือก ถัดไป อีกครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้

 7. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านบัญชี Microsoft ใหม่ของคุณ

หากคุณมีบัญชีภายในเครื่อง:

ถ้าคุณเพิ่มคำถามรักษาความปลอดภัยลงในบัญชีภายในเครื่องของคุณเพื่อช่วยคุณรีเซ็ตรหัสผ่าน ให้เลือกรีเซ็ตรหัสผ่าน บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ (ลิงก์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง) จากนั้นให้ป้อนคำตอบของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย และเลือกรหัสผ่านใหม่

มิฉะนั้น คุณจะต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

คำเตือน: เว้นแต่คุณจะตั้งค่าคำถามรักษาความปลอดภัยไว้ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีวิธีการกู้คืนรหัสผ่านที่ลืมไปแล้วสำหรับบัญชีภายในเครื่อง ตัวเลือกเดียวคือการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะลบโปรแกรม ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ

 1. เลือกเปิด/ปิดเครื่องบนหน้าจอเมื่อล็อก

 2. ขณะที่กดค้างแป้น Shift ไว้ ให้เลือก เริ่มระบบใหม่

 3. ในเมนู ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ ให้เลือก แก้ไขปัญหา > รีเซ็ตพีซีนี้ > เอาทุกอย่างออก

 4. พีซีของคุณจะเริ่มระบบใหม่และรีเซ็ตด้วยตัวเอง

หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล ดูความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน Windows ของคุณ

หากคุณมีบัญชีหลายบัญชีบนอุปกรณ์ ลองลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น บนหน้าจอเมื่อล็อก ให้เลือกบัญชีอื่นจากรายการที่ด้านล่างซ้าย เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก ผู้ใช้อื่นๆ และพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีนั้น

เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ในเซฟโหมดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ได้ หากคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในเซฟโหมด แสดงว่าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานและการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้นี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณมีรหัสผ่าน (สำหรับบัญชี Microsoft หรือบัญชีภายในเครื่อง) เนื่องจากตัวเลือก PIN และชีวมาตรไม่สามารถใช้ได้

เมื่อต้องการเริ่มระบบใหม่ในเซฟโหมด:

 1. เริ่มการทำงานอุปกรณ์ของคุณใหม่ด้วยการเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่ เมื่อคุณเห็นหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกเปิด/ปิดเครื่อง > รีสตาร์ต

 2. หลังจากพีซีของคุณรีสตาร์ตเข้าสู่หน้าจอ เลือกตัวเลือก ให้เลือก แก้ไขปัญหา > ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่าการเริ่มต้นทำงาน > รีสตาร์ต

 3. หลังจากพีซีเริ่มระบบใหม่แล้ว คุณจะเห็นรายการตัวเลือก ตัวเลือกที่ต้องการคือ การเลือก 5 หรือกด F5 สำหรับเซฟโหมดแบบที่มีเครือข่าย
  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงชื่อเข้าใช้เซฟโหมดเมื่อคุณพบปัญหาหน้าจอสีดำหรือหน้าจอว่างเปล่า

ถ้าคุณพยายามที่จะลงชื่อเข้าใช้ Windows 11 และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “เราไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้” Windows จะสร้างโปรไฟล์ชั่วคราว และลงชื่อของคุณเข้าใช้บัญชีนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้

หากคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วย Windows Hello ลองวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อแก้ไขปัญหา

ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถลองได้หากคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ Windows 10 รวมถึงปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้หลังจากอัปเกรดเป็น Windows 10

หากมีการปรับปรุงอัปเดต เลือก เปิด/ปิดเครื่อง > อัปเดตและเริ่มระบบใหม่ เพื่อเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่และ เสร็จสิ้นการติดตั้งการอัปเดต   

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยการเลือกเครือข่ายบนหน้าจอเมื่อล็อกของอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีปัญหาการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือสัญญาณอ่อน ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยตรงกับเราเตอร์หรือโมเด็มด้วยสายอีเทอร์เน็ต

หากปัญหาการเชื่อมต่อยังคงอยู่ ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณโดยใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อดูว่าเป็นปัญหาเครือข่ายหรือไม่

ลองทำดังต่อไปนี้เมื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณในการลงชื่อเข้าใช้:

 • พิมพ์รหัสผ่านของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เลือก ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์บนหน้าจอ และเลือกแป้นเพื่อพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 • ตรวจสอบว่า Caps Lock ปิดอยู่

 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง: รหัสผ่านในฟิลด์ รหัสผ่าน หรือ PIN ในฟิลด์ PIN หากคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft คุณสามารถสลับระหว่างการป้อนรหัส PIN และรหัสผ่านโดยการเลือก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้

 • หากคุณกำลังใช้รูปแบบแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือกภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณกำลังพยายามจะใช้ เมื่อต้องการตรวจสอบรูปแบบแป้นพิมพ์ เลือกวิธีการป้อนข้อมูล (รหัสสามตัวอักษร ที่มุมล่างขวา)

 • ถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเมื่อไม่นานมานี้ ให้ลองป้อนรหัสก่อนหน้าอีกครั้ง ถ้ารหัสผ่านก่อนหน้าของคุณใช้งานได้ คุณจะต้องล็อกอุปกรณ์ของคุณแล้วปลดล็อกโดยใช้รหัสผ่านใหม่ของคุณ

 • ทดสอบรหัสผ่านของคุณโดยใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อลงชื่อเข้าใช้ account.microsoft.com หากรหัสผ่านใช้ได้ แต่ account.microsoft.com แสดงว่าบัญชีของคุณถูกล็อกหรือขัดข้อง ไซต์จะอธิบายให้คุณทราบปัญหาเหล่านั้น

 • ก่อนที่จะพิมพ์รหัสผ่านหรือ PIN ของคุณ ให้เลือก แสดง วิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบซ้ำว่าคุณกำลังพิมพ์รหัสผ่านหรือ PIN ที่ถูกต้องก่อนที่คุณป้อน

หากคุณมีบัญชีหลายบัญชีบนอุปกรณ์ ลองลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น บนหน้าจอเมื่อล็อก ให้เลือกบัญชีอื่นจากรายการที่ด้านล่างซ้าย เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก ผู้ใช้อื่นๆ และพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีนั้น

เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ในเซฟโหมดสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ได้ หากคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในเซฟโหมด แสดงว่าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานและการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้นี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณมีรหัสผ่าน (สำหรับบัญชี Microsoft หรือบัญชีภายในเครื่อง) เนื่องจากตัวเลือก PIN และชีวมาตรไม่สามารถใช้ได้

เมื่อต้องการเริ่มระบบใหม่ในเซฟโหมด:

 1. เริ่มการทำงานอุปกรณ์ของคุณใหม่ด้วยการเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่ เมื่อคุณเห็นหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

 2. หลังจากพีซีของคุณรีสตาร์ตเข้าสู่หน้าจอ เลือกตัวเลือก ให้เลือก แก้ไขปัญหา > ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่าการเริ่มต้นทำงาน > รีสตาร์ต

 3. หลังจากพีซีเริ่มระบบใหม่แล้ว คุณจะเห็นรายการตัวเลือก ตัวเลือกที่ต้องการคือ การเลือก 5 หรือกด F5 สำหรับเซฟโหมดแบบที่มีเครือข่าย
  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงชื่อเข้าใช้เซฟโหมดเมื่อคุณพบปัญหาหน้าจอสีดำหรือหน้าจอว่างเปล่า

ถ้าคุณพยายามที่จะลงชื่อเข้าใช้ Windows 10 และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เราไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้" Windows จะสร้างโพรไฟล์แบบชั่วคราว และลงชื่อของคุณเข้าใช้บัญชีนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้

หากคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ Surface ด้วย Windows Hello ลองวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ PIN เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows 10 ให้ลองรีเซ็ต PIN ของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

 1. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ เลือก ฉันลืม PIN ของฉัน ด้านล่างกล่องข้อความ PIN หากคุณมีหลายบัญชีบนพีซี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะรีเซ็ต

 2. บนหน้าจอ ใส่รหัสผ่านของคุณ พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชี Microsoft จากนั้นเลือก ถัดไป

 3. บนหน้าจอ ช่วยเราป้องกันข้อมูลของคุณ เลือกที่จะรับรหัสความปลอดภัยผ่าน SMS หรือข้อความอีเมล หากคุณเลือกข้อความ ให้พิมพ์ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นเลือก ส่งรหัสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยและรหัสความปลอดภัย

 4. เมื่อคุณได้รับรหัสผ่าน SMS หรือข้อความอีเมลในอีกอุปกรณ์หนึ่ง ให้ใส่รหัสบนหน้าจอ ป้อนรหัสที่คุณได้รับ จากนั้นเลือก ถัดไป

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า PIN ป้อน PIN ใหม่ แล้วยืนยัน PIN ใหม่ของคุณได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยการเลือกเครือข่ายบนหน้าจอเมื่อล็อกของอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชีภายในเครื่องเพื่อลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการหาว่าคุณใช้บัญชีประเภทใด ให้เลือก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ หากคุณเห็นไอคอน บัญชี Microsoft แสดงว่าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft หากคุณเห็นเฉพาะไอคอน รหัสผ่าน แสดงว่าคุณมีบัญชีโดเมน (ที่ทำงานหรือโรงเรียน) หรือบัญชีภายในเครื่อง

หากคุณมีบัญชี Microsoft:

 1. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ พิมพ์ชื่อบัญชี Microsoft ของคุณหากไม่แสดงขึ้น หากคุณมีหลายบัญชีบนพีซี ให้เลือกบัญชีที่ต้องการจะรีเซ็ต

 2. เลือก ฉันลืมรหัสผ่าน ด้านล่างกล่องข้อความรหัสผ่าน

 3. บนหน้าจอ กู้คืนบัญชีของคุณ พิมพ์อักขระที่แสดงขึ้นในกล่องด้านล่าง ป้อนตัวอักขระที่คุณเห็น จากนั้นเลือก ถัดไป

 4. บนหน้าจอ ตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ให้เลือกรับรหัสความปลอดภัยผ่าน SMS หรือข้อความอีเมล หากคุณเลือกข้อความ ให้พิมพ์ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นเลือก ส่งรหัสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยและรหัสความปลอดภัย

 5. เมื่อคุณได้รับรหัสผ่าน SMS หรือข้อความอีเมลในอีกอุปกรณ์หนึ่ง ให้ใส่รหัสแล้วเลือก ถัดไป

 6. บนหน้าจอ รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ สร้างรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือก ถัดไป วิธีนี้จะตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เลือก ถัดไป อีกครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้

 7. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านบัญชี Microsoft ใหม่ของคุณ

หากคุณมีบัญชีภายในเครื่อง:

หากคุณกำลังใช้งาน Windows 10 เวอร์ชัน 1803 และเพิ่มคำถามรักษาความปลอดภัยไปยังบัญชีภายในเครื่องเพื่อช่วยในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณแล้ว ให้เลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ (ลิงก์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง) จากนั้นให้ป้อนคำตอบของคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย และเลือกรหัสผ่านใหม่

หรือหากคุณกำลังใช้ Windows 10 เวอร์ชันเก่า หรือยังไม่ได้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณจะต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

คำเตือน: เว้นแต่อุปกรณ์ของคุณใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1803 และคุณได้ตั้งค่าคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยไว้ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีวิธีการกู้คืนรหัสผ่านที่ลืมไปแล้วสำหรับบัญชีภายในเครื่อง ตัวเลือกเดียวคือการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะลบโปรแกรม ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ

 1. เลือก เปิด/ปิดเครื่อง  ในมุมขวาล่างของหน้าจอเมื่อล็อก

 2. ขณะที่กดค้างแป้น Shift ไว้ ให้เลือก เริ่มระบบใหม่

 3. ในเมนู ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ ให้เลือก แก้ไขปัญหา > รีเซ็ตพีซีนี้ > เอาทุกอย่างออก

 4. พีซีของคุณจะเริ่มระบบใหม่และรีเซ็ตด้วยตัวเอง

หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล ดูความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน Windows ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×