สารบัญ
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

หากคุณลืมรหัสผ่านหรือทำรหัสผ่านสำหรับ Windows 10, Windows 8.1 หรือ Windows 7 หาย คุณสามารถเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านได้ เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือกเวอร์ชันWindowsของคุณจากแท็บด้านล่าง

หากคุณรู้รหัสผ่านปัจจุบันของคุณแล้วและต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือก เริ่มต้น > การตั้งค่า บัญชี > > ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ ภายใต้ รหัสผ่าน ให้เลือก เปลี่ยน แล้วทําตามคําแนะนํา

รีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีภายในเครื่องWindows 11ของคุณ

หากคุณลืมหรือทํารหัสผ่านของWindows 11สําหรับบัญชีภายในเครื่องหาย และจําเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง ตัวเลือกด้านล่างอาจช่วยให้คุณเริ่มต้นและใช้งาน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานภายในเครื่องเทียบกับบัญชีการดูแลระบบ ให้ดู สร้างบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องหรือบัญชีผู้ดูแลระบบใน Windows

Windows 11

หากคุณเพิ่มคําถามรักษาความปลอดภัยเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีภายในเครื่องของคุณสําหรับWindows 11 คุณสามารถตอบคําถามรักษาความปลอดภัยเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

หลังจากคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง:

 1. เลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ หากคุณใช้ PIN แทน โปรดดูปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ PIN หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ทำงานบนเครือข่าย คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือ PIN ของคุณ ในกรณีนั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นคําถามรักษาความปลอดภัยหลังจากที่คุณเลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่ออุปกรณ์ของคุณไม่เหมือนกับชื่อบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องของคุณ (ชื่อที่คุณเห็นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้) เมื่อต้องการดูชื่ออุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกขวาที่ เริ่มต้น เลือก ระบบ และเลื่อนไปที่ส่วน ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ หากชื่ออุปกรณ์เหมือนกับชื่อบัญชีของคุณ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่ได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วเปลี่ยนชื่อพีซีของคุณ (เมื่อคุณดูชื่ออุปกรณ์ของตัวเอง ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นกัน)

 2. ตอบคำถามรักษาความปลอดภัย

 3. ป้อนรหัสผ่านใหม่

 4. ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติด้วยรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้พิมพ์ชื่อบัญชี Microsoft ของคุณหากไม่มีชื่อแสดงไว้ หากคุณมีหลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะรีเซ็ต เลือกฉันลืมรหัสผ่านด้านล่างกล่องข้อความรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอนในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่ลืม 

แก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณยังคงประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ดูวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมใน แก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณรู้รหัสผ่านปัจจุบันของคุณแล้วและต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือก เริ่มต้น > การตั้งค่า บัญชี > > ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ ใต้รหัสผ่าน เลือกปุ่ม เปลี่ยนแปลง และทำตามขั้นตอน

รีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีบนเครื่องใน Windows 10

หากคุณลืมหรือทำรหัสผ่านของ Windows 10 สำหรับบัญชีภายในเครื่องสูญหาย และจำเป็นต้องลงชื่อกลับเข้าไปยังอุปกรณ์ของคุณ ตัวเลือกด้านล่างอาจช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานภายในเครื่องเทียบกับบัญชีที่เป็นผู้ดูแลระบบ ดูที่ สร้างบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องหรือบัญชีผู้ดูแลระบบใน Windows 10

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 และที่ใหม่กว่า

หากคุณได้เพิ่มคำถามรักษาความปลอดภัยเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีในเครื่องของคุณสำหรับ Windows 10 แสดงว่าคุณมีเวอร์ชัน 1803 เป็นอย่างน้อย และคุณสามารถตอบคำถามรักษาความปลอดภัยเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งได้

หลังจากคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง:

 1. เลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ หากคุณใช้ PIN แทน โปรดดูปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ PIN หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ทำงานบนเครือข่าย คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือ PIN ของคุณ ในกรณีนั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นคําถามรักษาความปลอดภัยหลังจากที่คุณเลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่ออุปกรณ์ของคุณไม่เหมือนกับชื่อบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องของคุณ (ชื่อที่คุณเห็นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้) เมื่อต้องการดูชื่ออุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกขวาที่ เริ่มต้น ในแถบงาน เลือก ระบบ และเลื่อนไปที่ส่วน ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ หากชื่ออุปกรณ์เหมือนกับชื่อบัญชีของคุณ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่ได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วเปลี่ยนชื่อพีซีของคุณ (เมื่อคุณดูชื่ออุปกรณ์ของตัวเอง ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นกัน)

 2. ตอบคำถามรักษาความปลอดภัย

 3. ป้อนรหัสผ่านใหม่

 4. ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติด้วยรหัสผ่านใหม่

Windows 10 ก่อนเวอร์ชัน 1803

สำหรับ Windows 10 เวอร์ชันก่อน 1803 จะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีภายในเครื่องได้เนื่องจากไม่มีคำถามรักษาความปลอดภัย คุณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณเพื่อเลือกรหัสผ่านใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้จะลบข้อมูล โปรแกรม และการตั้งค่าของคุณอย่างถาวร หากคุณสำรองไฟล์ไว้ คุณจะสามารถคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตัวเลือกการกู้คืนใน Windows 10
เมื่อต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะลบข้อมูล โปรแกรม และการตั้งค่า:

 1. กดแป้น Shift ขณะที่คุณเลือกปุ่ม เปิด/ ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

 2. บนหน้าจอ เลือกตัวเลือก ให้เลือก แก้ไขปัญหา > รีเซ็ตพีซีนี้

 3. เลือก ลบทุกอย่างออก

คำเตือน: การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณจะลบข้อมูล โปรแกรม และการตั้งค่าอย่างถาวร

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้พิมพ์ชื่อบัญชี Microsoft ของคุณหากไม่มีชื่อแสดงไว้ หากคุณมีหลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะรีเซ็ต เลือกฉันลืมรหัสผ่านด้านล่างกล่องข้อความรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอนในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่ลืม

แก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณยังคงประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ดูวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมใน แก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณลืมรหัสผ่าน Windows 10 ให้ดูที่ รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีเฉพาะที่ Windows 10 ของคุณ

ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Windows 8.1 คุณสามารถเรียกข้อมูลหรือรีเซ็ตรหัสผ่านได้หลายวิธี ดังนี้:

 • ถ้าพีซีของคุณอยู่บนโดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณจะต้องรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

 • ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

 • ถ้าคุณใช้บัญชีภายในเครื่อง ให้ใช้คำใบ้รหัสผ่านในการเตือนความจำ

หากคุณยังลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ คุณต้องติดตั้ง Windows อีกครั้ง สำหรับ Windows RT 8.1 ให้ติดต่อผู้ผลิตพีซีของคุณ

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านใน Windows 8.1

ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านของคุณหาย ดูที่รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ เพื่อรีเซ็ตหรือกู้คืนรหัสผ่าน 

ถ้าคุณคิดว่ารหัสผ่านบัญชี Microsoft ของคุณไม่ปลอดภัยหรือถูกบุคคลที่ประสงค์ร้ายขโมยไป เราสามารถช่วยคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของตัวเองไม่ได้

ได้ ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ในพีซีของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากเพื่อให้พีซีของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อคุณใช้รหัสผ่าน จะมีเพียงผู้ที่ทราบรหัสผ่านที่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ Windows ด้วยบัญชี Microsoft คุณจะต้องใส่รหัสผ่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฉันสามารถลงชื่อเข้าใช้Windowsโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านได้หรือไม่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft และบัญชีภายในเครื่อง ให้ดู สร้างบัญชีผู้ใช้

รหัสผ่านที่คาดเดายากประกอบด้วยอักขระหลายแบบ ซึ่งรวมถึงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์หรือช่องว่าง รหัสผ่านที่คาดเดายากควรเป็นสิ่งที่คนแปลกหน้าเดาหรือถอดรหัสได้ยาก รหัสผ่านไม่ควรประกอบด้วยคำทั้งคำ หรือรายละเอียดที่ค้นหาง่าย เช่น ชื่อจริง ชื่อผู้ใช้ หรือวันเกิดของคุณ

ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft รหัสผ่านจะจำกัดความยาวไว้ที่ 16 อักขระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี Microsoft ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตรหัสผ่านของคุณเป็นประจำได้เพื่อรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ถ้าพีซีของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับโดเมน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณกําลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้

 3. แตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำ

ถ้าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับโดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำหนดความถี่ที่คุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ ให้กด Ctrl+Alt+Delete แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นทำตามคำแนะนำ

 • ถ้าคุณใช้แท็บเล็ต ให้กดปุ่ม Windows ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นแตะหรือคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วทำตามคำแนะนำ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นอยู่หรือไม่ ถ้าที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วยoutlook.com, hotmail.com, live.com หรือบริการอื่นของ Microsoft การเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของบริการอีเมลดังกล่าวด้วย

คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลใดก็ได้สำหรับบัญชี Microsoft ของคุณ รวมทั้งที่อยู่อีเมลจากผู้ให้บริการอีเมลบนเว็บอื่นๆ เช่น Google Mail หรือ Yahoo! จดหมาย เมื่อคุณเลือกรหัสผ่านสำหรับบัญชี Microsoft จะไม่เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณอาจต้องใช้ในการลงชื่อเข้าใช้อีเมลบนเว็บหรือไซต์ของบริษัทภายนอกอื่นๆ

สร้างรหัสผ่านรูปภาพเพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยรูปแบบการสัมผัสแทนการใส่อักขระ

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณกําลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้

 3. ภายใต้ รหัสผ่านรูปภาพ ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำ

เมื่อเลือกรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ สิ่งสำคัญคือควรเลือกรหัสผ่านที่คุณสามารถจำได้ เพราะคุณจะต้องใช้รหัสผ่านนั้นอีกครั้งในภายหลัง

แน่นอนว่าคุณสามารถจดรหัสผ่านและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้ด้วย แต่การติดรหัสผ่านไว้ใต้แล็ปท็อปหรือในลิ้นชักโต๊ะอาจไม่ใช่วิธีที่ดี ถ้าคุณจดรหัสผ่าน ต้องแน่ใจว่าคุณเก็บรหัสผ่านแยกจากพีซีของคุณ

เพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ใช้รหัสผ่านที่ต่างกันสำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น วิธีการที่ดีคือใช้รหัสผ่านสำหรับบัญชีเครือข่ายสังคมแตกต่างจากรหัสผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณโดยสิ้นเชิง

ถ้าคุณลืมหรือทำรหัสผ่านหาย มีหลายวิธีที่คุณสามารถลองใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านหรือกู้คืนรหัสผ่านได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณข้างต้นเพื่อรีเซ็ตหรือกู้คืนรหัสผ่าน

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน หรืออยู่ในเวิร์กกรุ๊ป ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทํางานหรือโรงเรียน มีโอกาสที่คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ถ้านี่คือคอมพิวเตอร์ในบ้าน คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เกือบจะอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป 

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในโดเมน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโดเมนที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในอุปกรณ์นี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ IT ขององค์กรของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 2. เลือกปุ่ม เริ่มต้น ไอคอนปุ่มเริ่มต้น เลือก แผงควบคุม เลือก บัญชีผู้ใช้ select บัญชีผู้ใช้ แล้วเลือก จัดการบัญชีผู้ใช้ จำเป็นต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดําเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดําเนินการยืนยัน

 3. บนแท็บผู้ใช้ ภายใต้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เลือกชื่อบัญชีผู้ใช้ จากนั้นเลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน

 4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นเลือก ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณสามารถสร้าง และเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ได้

คำเตือน: หากคุณใช้บัญชีผู้ดูแลเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้อื่น ไฟล์ที่เข้ารหัสหรือข้อความอีเมลของผู้ใช้คนนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานบัญชีอยู่

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

 1. หากคุณพิมพ์รหัสผ่านผิดเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Windows จะแสดงข้อความว่า รหัสผ่านไม่ถูกต้อง เลือก ตกลง เพื่อปิดข้อความ

 2. เลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้น ใส่ดิสก์การรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่

 4. เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านใหม่ หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง คุณสามารถใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

 1. กด Ctrl+Alt+ลบ แล้วเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

 2. พิมพ์รหัสผ่านเก่าของคุณ แล้วตามด้วยรหัสผ่านใหม่ตามที่ระบุ จากนั้น พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน

 3. กด Enter

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่คุณลืม

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

รีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีภายในเครื่องWindowsของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×