หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณลืมหรือทํารหัสผ่านสําหรับอุปกรณ์ Windows ของคุณสูญหาย คุณสามารถเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านได้ เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือกเวอร์ชัน Windows ของคุณจากแท็บด้านล่าง

Microsoft ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจัง บัญชี Microsoft ระบบปฏิบัติการ Windows และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft มีรหัสผ่านเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ บทความนี้มีตัวเลือกบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อรีเซ็ตหรือกู้คืนรหัสผ่านของคุณถ้าคุณลืม โปรดทราบว่า ถ้าตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้ผล วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ไม่สามารถช่วยคุณเรียกข้อมูลหรือหลีกเลี่ยงรหัสผ่านที่สูญหายหรือลืมได้

หากคุณรู้รหัสผ่านปัจจุบันของคุณแล้วและต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า > > บัญชี > ตัวเลือก การลงชื่อเข้าใช้ ภายใต้ รหัสผ่าน ให้เลือก เปลี่ยน แล้วทําตามคําแนะนํา

รีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีภายในเครื่อง Windows 11 ของคุณ

หากคุณลืมหรือทํารหัสผ่านของ Windows 11 สําหรับบัญชีภายในเครื่องหาย และจําเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของคุณอีกครั้ง ตัวเลือกด้านล่างอาจช่วยให้คุณเริ่มต้นและใช้งาน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานภายในเครื่องเทียบกับบัญชีการดูแลระบบ ให้ดู สร้างบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องหรือบัญชีผู้ดูแลระบบใน Windows

Windows 11

หากคุณได้เพิ่มคําถามรักษาความปลอดภัยเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีภายในเครื่องของคุณสําหรับ Windows 11 คุณสามารถตอบคําถามรักษาความปลอดภัยเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

หลังจากคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง:

 1. เลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ หากคุณใช้ PIN แทน โปรดดูปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ PIN หากคุณกําลังใช้อุปกรณ์ที่ทํางานบนเครือข่าย คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือ PIN ของคุณ ในกรณีนั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นคําถามรักษาความปลอดภัยหลังจากที่คุณเลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่ออุปกรณ์ของคุณไม่เหมือนกับชื่อบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องของคุณ (ชื่อที่คุณเห็นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้) เมื่อต้องการดูชื่ออุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกขวาที่ เริ่มต้น เลือก ระบบ และเลื่อนไปที่ส่วน ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ หากชื่ออุปกรณ์เหมือนกับชื่อบัญชีของคุณ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่ได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วเปลี่ยนชื่อพีซีของคุณ (เมื่อคุณดูชื่ออุปกรณ์ของตัวเอง ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นกัน)

 2. ตอบคำถามรักษาความปลอดภัย

 3. ป้อนรหัสผ่านใหม่

 4. ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติด้วยรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้พิมพ์ชื่อบัญชี Microsoft ของคุณหากไม่มีชื่อแสดงไว้ หากคุณมีหลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะรีเซ็ต เลือก ฉันลืมลิงก์รหัสผ่านที่อยู่ ด้านล่างกล่องข้อความรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอนในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่ลืม 

แก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ให้ดูวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมใน แก้ไขปัญหาการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณรู้รหัสผ่านปัจจุบันของคุณแล้วและต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า >> บัญชี > ตัวเลือก การลงชื่อเข้าใช้ ใต้รหัสผ่าน เลือกปุ่ม เปลี่ยนแปลง และทำตามขั้นตอน

รีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีบนเครื่องใน Windows 10

หากคุณลืมหรือทำรหัสผ่านของ Windows 10 สำหรับบัญชีภายในเครื่องสูญหาย และจำเป็นต้องลงชื่อกลับเข้าไปยังอุปกรณ์ของคุณ ตัวเลือกด้านล่างอาจช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานภายในเครื่องเทียบกับบัญชีที่เป็นผู้ดูแลระบบ ดูที่ สร้างบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องหรือบัญชีผู้ดูแลระบบใน Windows 10

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 และที่ใหม่กว่า

หากคุณได้เพิ่มคําถามรักษาความปลอดภัยเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีภายในเครื่องของคุณสําหรับ Windows 10 แสดงว่าคุณมีเวอร์ชัน 1803 เป็นอย่างน้อย และคุณสามารถตอบคําถามรักษาความปลอดภัยเพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งได้

หลังจากคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง:

 1. เลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ หากคุณใช้ PIN แทน โปรดดูปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ PIN หากคุณกําลังใช้อุปกรณ์ที่ทํางานบนเครือข่าย คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกในการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือ PIN ของคุณ ในกรณีนั้น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นคําถามรักษาความปลอดภัยหลังจากที่คุณเลือกลิงก์ รีเซ็ตรหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่ออุปกรณ์ของคุณไม่เหมือนกับชื่อบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องของคุณ (ชื่อที่คุณเห็นเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้) เมื่อต้องการดูชื่ออุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกขวาที่ เริ่มต้น ในแถบงาน เลือก ระบบ และเลื่อนไปที่ส่วน ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ หากชื่ออุปกรณ์เหมือนกับชื่อบัญชีของคุณ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบใหม่ได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบแล้วเปลี่ยนชื่อพีซีของคุณ (เมื่อคุณดูชื่ออุปกรณ์ของตัวเอง ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นกัน)

 2. ตอบคำถามรักษาความปลอดภัย

 3. ป้อนรหัสผ่านใหม่

 4. ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติด้วยรหัสผ่านใหม่

Windows 10 ก่อนเวอร์ชัน 1803

สำหรับ Windows 10 เวอร์ชันก่อน 1803 จะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีภายในเครื่องได้เนื่องจากไม่มีคำถามรักษาความปลอดภัย คุณสามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณเพื่อเลือกรหัสผ่านใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้จะลบข้อมูล โปรแกรม และการตั้งค่าของคุณอย่างถาวร หากคุณสํารองไฟล์ไว้ คุณจะสามารถคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตัวเลือกการกู้คืนใน Windows 10
เมื่อต้องการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งจะลบข้อมูล โปรแกรม และการตั้งค่า:

 1. กดแป้น Shift ขณะที่คุณเลือกปุ่ม เปิด/ ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่ ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

 2. บนหน้าจอ เลือกตัวเลือก ให้เลือก แก้ไขปัญหา > รีเซ็ตพีซีนี้

 3. เลือก ลบทุกอย่างออก

คำเตือน: การรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณจะลบข้อมูล โปรแกรม และการตั้งค่าอย่างถาวร

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้พิมพ์ชื่อบัญชี Microsoft ของคุณหากไม่มีชื่อแสดงไว้ หากคุณมีหลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์ ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะรีเซ็ต เลือก ลิงก์ฉันลืมรหัสผ่าน ที่อยู่ด้านล่างกล่องข้อความรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอนในการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่ลืม

แก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณยังคงประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ดูวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมใน แก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่คุณลืม

เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

รีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีภายในเครื่อง Windows ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×