สารบัญ
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้ Windows 11 และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เราไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้" หรือคุณเห็นการแจ้งเตือนของศูนย์ปฏิบัติการที่บอกว่า "คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ชั่วคราว" Windows จะสร้างโปรไฟล์ชั่วคราว แล้วลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์นั้น (หมายเหตุ: การตั้งค่าหรือไฟล์ใหม่ที่สร้างขึ้นภายในโปรไฟล์ชั่วคราวนั้นจะถูกเอาออกหลังจากที่คุณออกจากระบบ ดังนั้นการลองแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นเรื่องสําคัญโดยการรีสตาร์ตพีซีของคุณหรือด้วยขั้นตอนต่อไปนี้) ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่ควรลองทำเพื่อลงชื่อเข้าใช้โพรไฟล์ Windows ของคุณอีกครั้ง:

 • สิ่งสำคัญ: ก่อนที่จะทำอะไร ให้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกเพื่อบันทึกงานใดๆ ที่คุณทำเสร็จตั้งแต่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จครั้งล่าสุด ไฟล์ใดๆ ที่คุณสร้างหรือเปลี่ยนแปลงขณะอยู่ในโพรไฟล์ชั่วคราวจะหายไปเมื่อคุณลงชื่อออก

 • รีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณใน เซฟโหมด และลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์เดิมของคุณ ตรวจสอบเพื่อดูว่าการตั้งค่าและไฟล์ที่มีการคืนค่า

 • การเริ่มระบบอุปกรณ์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ และลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยโพรไฟล์เดิมของคุณ ตรวจสอบเพื่อดูว่าการตั้งค่าและไฟล์ที่มีการคืนค่า (คุณอาจต้องรีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง)

 • ถ้ารีสตาร์ตหลายครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้ได้ ลองปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณหรือแอปอื่นๆ ที่อาจสแกนอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการลงชื่อเข้าใช้เป็นการชั่วคราว (หมายเหตุ:ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสบางตัวอาจมีคอมโพเนนต์เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อระบบ และอาจถูกปิดใช้งานหลังจากลบออกเสร็จสมบูรณ์แล้วและเริ่มต้นระบบใหม่เท่านั้น)

 • ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์เดิมของคุณ ให้ปิดใช้งานบริการ Windows Defender: เปิดแอปบริการโดยการพิมพ์บริการในกล่องค้นหาบนแถบงานแล้วเลือกจากรายการผลลัพธ์ จากนั้นค้นหาบริการ Windows Defender Advanced Threat Protection และ โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Microsoft Defender คลิกขวาที่แต่ละรายการ เลือก คุณสมบัติ และเปลี่ยน ชนิดการเริ่มต้น เป็น ปิดใช้งาน เลือก ตกลง หลังจากการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง การเริ่มระบบอุปกรณ์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ และลองลงชื่อเข้าใช้ด้วยโพรไฟล์เดิมของคุณ (หมายเหตุ: หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว อย่าลืมตั้งค่าบริการ Windows Defender กลับไปเป็น อัตโนมัติ)

 • ถ้าคุณยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ให้ลองสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบภายในเครื่องใหม่ ลงชื่อเข้าใช้บัญชีใหม่นั้น แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนใน แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย เพื่อ คัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากโปรไฟล์เก่าลงในโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่

 • หากคุณยังคงไม่สามารถเข้าสู่ระบบในโพรไฟล์ของคุณหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดแจ้งให้เราทราบ โปรดให้ข้อเสนอแนะโดยใช้แอปฮับข้อเสนอแนะWindows 11 เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบปัญหาได้ (ฮับคำติชมคือฟอรั่มสาธารณะ อย่าระบุข้อมูลส่วนบุคคลในข้อคิดเห็นของคุณ)

เปิดฮับข้อคิดเห็น

ถ้าคุณพยายามที่จะลงชื่อเข้าใช้ Windows 10 และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เราไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้" หรือคุณเห็นการแจ้งเตือนในศูนย์ปฏิบัติการบอกว่า “คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโพรไฟล์ชั่วคราว” Windows จะสร้างโพรไฟล์แบบชั่วคราว และลงชื่อของคุณเข้าใช้บัญชีนั้น (หมายเหตุ: การตั้งค่าหรือไฟล์ใหม่ที่สร้างขึ้นภายในโปรไฟล์ชั่วคราวนั้นจะถูกเอาออกหลังจากที่คุณออกจากระบบ ดังนั้นการลองแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นเรื่องสําคัญโดยการรีสตาร์ตพีซีของคุณหรือด้วยขั้นตอนต่อไปนี้) ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่ควรลองทำเพื่อลงชื่อเข้าใช้โพรไฟล์ Windows ของคุณอีกครั้ง:

 • สิ่งสำคัญ: ก่อนที่จะทำอะไร ให้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกเพื่อบันทึกงานใดๆ ที่คุณทำเสร็จตั้งแต่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จครั้งล่าสุด ไฟล์ใดๆ ที่คุณสร้างหรือเปลี่ยนแปลงขณะอยู่ในโพรไฟล์ชั่วคราวจะหายไปเมื่อคุณลงชื่อออก

 • รีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณใน เซฟโหมด และลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์เดิมของคุณ ตรวจสอบเพื่อดูว่าการตั้งค่าและไฟล์ที่มีการคืนค่า

 • การเริ่มระบบอุปกรณ์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ และลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยโพรไฟล์เดิมของคุณ ตรวจสอบเพื่อดูว่าการตั้งค่าและไฟล์ที่มีการคืนค่า (คุณอาจต้องรีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง)

 • ถ้ารีสตาร์ตหลายครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้ได้ ลองปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณหรือแอปอื่นๆ ที่อาจสแกนอุปกรณ์ของคุณในระหว่างการลงชื่อเข้าใช้เป็นการชั่วคราว (หมายเหตุ:ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสบางตัวอาจมีคอมโพเนนต์เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อระบบ และอาจถูกปิดใช้งานหลังจากลบออกเสร็จสมบูรณ์แล้วและเริ่มต้นระบบใหม่เท่านั้น)

 • ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์เดิมของคุณ ให้ปิดใช้งานบริการ Windows Defender: เปิดแอปบริการโดยการพิมพ์บริการในกล่องค้นหาบนแถบงานแล้วเลือกจากรายการผลลัพธ์ จากนั้นค้นหาบริการ Windows Defender Advanced Threat Protection และ โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Microsoft Defender คลิกขวาที่แต่ละรายการ เลือก คุณสมบัติ และเปลี่ยน ชนิดการเริ่มต้น เป็น ปิดใช้งาน เลือก ตกลง หลังจากการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง การเริ่มระบบอุปกรณ์ของคุณใหม่ในโหมดปกติ และลองลงชื่อเข้าใช้ด้วยโพรไฟล์เดิมของคุณ (หมายเหตุ: หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว อย่าลืมตั้งค่าบริการ Windows Defender กลับไปเป็น อัตโนมัติ)

 • ถ้าคุณยังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ให้ลองสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบภายในเครื่องใหม่ ลงชื่อเข้าใช้บัญชีใหม่นั้น แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนใน แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหาย เพื่อ คัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากโปรไฟล์เก่าลงในโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่

 • หากคุณยังคงไม่สามารถเข้าสู่ระบบในโพรไฟล์ของคุณหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดแจ้งให้เราทราบ โปรดให้คำติชมโดยใช้แอปฮับคำติชมบน Windows 10 เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบปัญหา (ฮับคำติชมคือฟอรั่มสาธารณะ อย่าระบุข้อมูลส่วนบุคคลในข้อคิดเห็นของคุณ)

เปิดฮับข้อคิดเห็น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×