Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

İşleçler, formüldeki öğelerde (toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi) gerçekleştirmek istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Bu makalede, işleçlerin hesaplamadaki öğelere göre hareket ettiği varsayılan sırayı öğreneceksiniz. Ayraçları kullanarak bu sırayı nasıl değiştireceğinizi de öğreneceksiniz.

İşleç türleri

Dört tür hesaplama işleci vardır: Aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematik işlemlerini gerçekleştirmek veya sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için bu tablodaki aritmetik işleçleri kullanın.

Aritmetik işleç

Anlamı

Örnek

+ (artı işareti)

Toplama

=3+3

– (eksi işareti)

Çıkarma
Negatiflik

=3–1
=–1

* (yıldız işareti)

Çarpma

=3*3

/ (ileri eğri çizgi)

Bölme

=3/3

% (yüzde işareti)

Yüzde

=%20

^ (şapka işareti)

Üs

=2^3

Aşağıdaki tabloda yer alan işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. bu işleçler kullanılarak iki değer karşılaştırıldığında, sonuç DOĞRU veya YANLIŞ mantıksal bir değerdir.

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek

= (eşit işareti)

Eşittir

=A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

=A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

=A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

=A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

=A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

=A1<>B1

Tek bir metin parçası oluşturmak üzere bir veya daha fazla metin dizesini birleştirmek veya birleştirmek için ve işareti (&) kullanın.

Metin işleci

Anlamı

Örnek

& (ve işareti)

Bir sürekli metin değeri oluşturmak için iki değeri bağlar veya birleştirir.

="Kuzey"&"rüzgar"

Hesaplamalar için hücre aralıklarını bu işleçlerle birleştirin.

Başvuru işleci

Anlamı

Örnek

: (iki nokta üst üste)

İki başvuru arasındaki bütün hücrelere, bu iki başvuruyu da içermek üzere, bir başvuru veren aralık operatörü

=TOPLA(B5:B15)

, (virgül)

Birleşim işleci, birden çok başvuruları tek bir başvuruda birleştirir.

=TOPLA(B5:B15,D5:D15)

(boşluk)

kesişim işleci, iki başvuru için ortak hücrelere başvuru üretir.

=TOPLA(B7:D7 C6:C8)

# (pound)

# simgesi çeşitli bağlamlarda kullanılır:

  • Hata adının bir parçası olarak kullanılır.

  • İşlenmek için yetersiz alanı göstermek için kullanılır. Çoğu durumda, içerik düzgün görünene kadar sütunu genişletebilirsiniz.

  • Bir dinamik dizi formülündeki aralığın tamamına başvurmak için kullanılan taşan aralık işleci.

  • #DEĞER!

  • #####

  • =TOPLA(A2#)

@ (at)

Formüldeki örtük kesişimi belirtmek için kullanılan başvuru işleci. 

=@A1:A10

=TOPLA(Tablo1[@[Ocak]:[Aralık]])

Excel'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Bazı durumlarda, hesaplamanın gerçekleştirildiği sıra formülün dönüş değerini etkileyebilir, bu nedenle sırayı ve görmeyi beklediğiniz sonuçları elde etmek için sırayı nasıl değiştirebileceğinizi anlamak önemlidir.

Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işareti, Excel izleyen karakterlerin bir formül oluşturduğunu bildirir. Bu eşittir işaretinden sonra, hesaplama işleçleriyle ayrılan hesaplanacak bir dizi öğe (işlenen) olabilir. Excel, formülleri formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç

Açıklama

: (iki nokta üst üste)

(tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri

Olumsuzlama (-1'deki gibi)

%

Yüzde

^

Üs

* ve /

Çarpma ve bölme

+ ve –

Toplama ve çıkarma

ve

İki metin dizesini köprüler (art arda bağlama)

=
< >
<=
>=
<>

Karşılaştırma

Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, aşağıdaki formül 11 değerini verir çünkü Excel toplamadan önce çarpmayı hesaplar. Formül önce 2 ile 3'ünü çarpar ve ardından sonuda 5 ekler.

=5+2*3

Buna karşılık, söz dizimini değiştirmek için parantez kullanırsanız, Excel 5 ile 2'yi bir araya ekler ve ardından sonucu 3 ile çarparak 21 üretir.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü kapsayan parantezler Excel önce B4+25'i hesaplamaya zorlar ve ardından sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına böler.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

Daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu Excel İşleç sırasına göre izleyin.

Excel formüllerdeki değerleri nasıl dönüştürür?

Bir formül girdiğinizde, Excel her işleç için belirli türde değerler bekler. Beklenenden farklı türde bir değer girerseniz, Excel değeri dönüştürebilir.

Formül

Üretir

Açıklama

= "1"+"2"

3

Artı işareti (+) kullandığınızda Excel formülde sayı bekler. Tırnak işaretleri "1" ve "2" metin değerleri olsa da, Excel metin değerlerini otomatik olarak sayılara dönüştürür.

= 1+"$4,00"

5

Formül bir sayı beklediğinde, Excel genellikle sayı için kabul edilecek bir biçimdeyse metni dönüştürür.

= "1/6/2001"-"5/1/2001"

31

Excel metni aa/gg/yyyy biçiminde bir tarih olarak yorumlar, tarihleri seri numaralarına dönüştürür ve aralarındaki farkı hesaplar.

=KAREKÖK ("8+1")

#DEĞER!

"8+1" metni sayıya dönüştürülemediğinden Excel metni sayıya dönüştüremez. Metni sayıya dönüştürmek ve 3 sonucunu döndürmek için "8+1" yerine "9" veya "8"+"1" kullanabilirsiniz.

= "A"&TRUE

ATRUE

Metin beklendiğinde, Excel sayıları ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerleri metne dönüştürür.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×