İçindekiler
×
Formüller ve işlevler
Formüller ve işlevler

Excel’deki formüllere genel bakış

Hesaplamalar yapıp sorunları çözmek için formüller oluşturmaya ve yerleşik işlevleri kullanmaya başlayın.

Tarayıcınız videoyu desteklemiyor.

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Önemli: Bu makalede, BIRBIRINE benzeyen XLOOKUP ve DÜŞEYARA hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. DÜŞEYARA'nın herhangi bir yönde çalışan ve varsayılan olarak tam eşleşmeleri döndüren geliştirilmiş bir sürümü olan ve öncül sürümünden daha kolay ve kullanışlı olan yeni DÜŞEYARA işlevini kullanmayı deneyin.

Diğer hücrelerdeki değerlere başvuran bir formül oluşturma

 1. Bir hücre seçin.

 2. Eşittir işareti (=) yazın.

  Not: Excel'deki formüller her zaman eşittir işaretiyle başlar.

 3. Bir hücreyi seçin veya hücrenin adresini seçili hücreye yazın.

  hücreyi seç

 4. Bir işleç girin. Örneğin, çıkarma işlemi için – işareti.

 5. Sonraki hücreyi seçin veya hücrenin adresini seçili hücreye yazın.

  sonraki hücre

 6. Enter tuşuna basın. Hesaplamanın sonucu formülün bulunduğu hücrede görüntülenir.

Formül görme

 1. Bir hücreye girdiğiniz formül, Formül çubuğunda da görüntülenir.

  Formül Çubuğu
 2. Bir formülü görmek için bir hücreyi seçin. Formül, formül çubuğunda görüntülenir.

  Formül çubuğunda görünüm

Yerleşik işlev içeren bir formül girme

 1. Boş bir hücreyi seçin.

 2. Bir eşittir işareti (=) girdikten sonra bir formül yazın. Örneğin, toplam satışı hesaplamak için =TOPLA işlevi.

 3. Bir açılış parantezi ( girin.

 4. Hücre aralığını seçin ve sonra bir kapatma parantezi ) girin.

  aralık

 5. Sonucu almak için Enter tuşuna basın.

Formül öğreticisi çalışma kitabımızı indirme

Formüllerle çalışmaya başlama adlı indirebileceğiniz bir çalışma kitabı hazırladık. Excel’de yeniyseniz ve hatta biraz deneyiminiz olsa bile bu tur ile Excel’de en yaygın kullanılan formüllerin üzerinden geçebilirsiniz. Gerçek yaşamdan örnekler ve yardımcı görseller sayesinde Topla, Say, Ortalama ve Düşeyara işlevlerini bir uzman gibi kullanabileceksiniz.

Ayrıntılarıyla formüller

Belirli formül öğeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ayrı bölümlere gözatabilirsiniz.

Formül, şunların herhangi birini veya tümünü içerebilir: işlevler, başvurular, işleçler ve sabitler.

Formülün bölümleri   

Formülün parçaları

1. İşlevler: Pİ() işlevi, pi: 3,142... değerini döndürür.

2. Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür.

3. Sabitler: Formüle doğrudan girilen, 2 gibi sayılar veya metin değerleridir.

4. İşleçler: ^ (şapka karakteri) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci sayıları çarpar.

Sabit, hesaplanmayan değerdir; hep aynı kalır. Örneğin, 9/10/2008 tarihi, 210 sayısı ve "Üç Aylık Kazanç" metni sabittir. Bir ifade veya ifadenin sonucu olan değer sabit değildir. Formülde hücrelerdeki değerlere başvurma yerine sabit kullanıyorsanız (örneğin, =30+70+110), sonuç yalnızca siz formülü değiştirirseniz değişir. Genelde, gerektiğinde kolayca değiştirebilmek için sabitleri tek tek hücrelere yerleştirmek ve sonra formüllerde bu hücrelere başvurmak en iyi yöntemdir.

Başvuru, çalışma sayfası üzerindeki bir hücre veya bir hücre aralığını tanımlar ve Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri nerede araması gerektiğini bildirir. Tek bir formül içinde çalışma sayfasının farklı bölümlerinde bulunan verileri kullanmak veya bir hücrede bulunan değeri birçok formülde kullanmak için başvuruları kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı çalışma kitabının diğer sayfalarındaki hücrelere ve diğer çalışma kitaplarına da başvuru yapabilirsiniz. Diğer çalışma kitaplarında bulunan hücrelere yapılan başvurular bağlantı veya dış başvuru olarak adlandırılır.

 • A1 başvuru stili

  Varsayılan olarak, Excel sütunlara harflerle (A'dan XFD'ye kadar toplam 16.384 sütun), satırlara ise numaralarla (1'den 1.048.576'ya kadar) başvuruda bulunan, A1 başvuru stilini kullanır. Bu harfler ve sayılar sütun ve satır başlıkları olarak adlandırılırlar. Bir hücreye başvurmak için, sütun harfinin ardından satır numarasını girin. Örneğin B2, B sütunuyla 2. satırın kesişiminde bulunan hücreye karşılık gelir.

  Buraya başvurmak için

  Kullanım

  A sütununda ve 10. satırda bulunan hücre

  A10

  A sütununda ve 10. ile 20. satırlar arasında bulunan hücre aralığı

  A10:A20

  15. satırda ve B sütunuyla E sütunu arasında bulunan hücre aralığı

  B15:E15

  5. satırdaki tüm hücreler

  5:5

  5. satırla 10. satır arasında bulunan bütün hücreler

  5:10

  H sütununda bulunan bütün hücreler

  H:H

  H sütunu ile J sütunu arasında bulunan bütün hücreler

  H:J

  A sütunu ile E sütunu arasında ve 10. satır ile 20. satır arasında bulunan bütün hücreler

  A10:E20

 • Aynı çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasında bulunan bir hücreye veya hücre aralığına başvuruda bulunma

  Aşağıdaki örnekte, ORTALAMA işlevi aynı çalışma kitabındaki Pazarlama adlı çalışma sayfasında B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır.

  Sayfa başvurusu örneği

  1. Pazarlama adlı çalışma sayfasına başvurur

  2. B1 - B10 hücre aralığına başvurur

  3. Ünlem işareti (!) Çalışma sayfası başvurusunu, hücre aralığı başvurusundan ayırır

  Not: Başvuruda bulunulan çalışma sayfasında boşluklar veya sayılar varsa, çalışma sayfası adını tek tırnak (') içine almalısınız; örneğin, ='123'!A1 veya ='Ocak Geliri'!A1.

 • Mutlak, göreli ve karma başvurular arasındaki fark

  1. Göreli başvurular    Bir formüldeki göreli başvurular (örneğin, A1), formülü içeren hücrenin ve başvurunun gösterdiği hücrenin göreli konumuna dayalıdır. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, başvuru da değişir. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Yeni formüller, varsayılan olarak göreli başvurular kullanır. Örneğin, B2 hücresindeki bir göreli başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A1 olan formül otomatik olarak =A2'ye dönüşür.

   Göreli başvurusu olan kopyalanmış formül   

   Göreli başvurusu olan kopyalanmış formül

  2. Mutlak başvurular    Bir formüldeki mutlak başvurular (örneğin, $A$1), her zaman belirli konumdaki bir hücreye başvuruda bulunur. Formülü içeren hücrenin konumu değişse bile, mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, mutlak başvurular yeniden ayarlanmaz. Yeni formüller varsayılan olarak göreli başvurular kullanır, bu nedenle gerekiyorsa mutlak başvuruya geçmeniz gerekir. Örneğin, B2 hücresindeki bir mutlak başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =$A$1 olan formül her iki hücrede değişmeden kalır.

   Mutlak başvurusu olan kopyalanmış formül   

   Mutlak başvurusu olan kopyalanmış formül
  3. Karma başvurular    Karma başvurular, mutlak bir sütun ve göreli bir satırdan veya mutlak bir satır ve göreli bir sütundan oluşur. Mutlak sütun başvuruları, $A1, $B1, vb. biçimindedir. Mutlak satır başvuruları ise, A$1, B$1, vb. biçimdedir. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, göreli başvuru değişir, ancak mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, göreli başvurular otomatik olarak ayarlanır, mutlak başvurular ise ayarlanmaz. Örneğin, A2 hücresindeki bir karma başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A$1 olan formül =B$1 olarak değişir.

   Karışık başvurusu olan kopyalanmış formül   

   Karışık başvurusu olan kopyalanmış formül

 • 3-B başvuru stili

  Birden fazla çalışma sayfasına kolayca başvuruda bulunma    Bir çalışma kitabındaki birden fazla çalışma sayfasında aynı hücrede veya hücre aralığında verileri analiz etmek istiyorsanız 3-B başvuru kullanın. 3-B başvuru, çeşitli çalışma sayfası adlarından önce gelen hücre veya aralık başvurusunu içerir. Excel, başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan çalışma sayfalarını kullanır. Örneğin, =SUM(Sayfa2:Sayfa13!B5) B5 hücresinde yer alan tüm değerleri, Sayfa 2 ve Sayfa 13 dahil olmak üzere bunlar arasındaki tüm çalışma sayfalarına ekler.

  • 3-B başvuruları, başka sayfalardaki hücrelere başvurmak, adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller oluşturmak için kullanabilirsiniz: TOPLA, ORTALAMA, ORTALAMAA, SAY, SAYA, MAK, MAKA, MIN, MINA, ÇARPIM, STDSAPMA.P, STDSAPMA.S, STDSAPMAA, STDSAPMASA, VAR.P, VAR.S, VARA ve VARSA.

  • 3-B başvuruları dizi formüllerinde kullanılamaz.

  • 3-B başvurular, kesişim işleç ile (tek bir boşluk) birlikte veya örtük kesişim kullanan formüllerde kullanılamaz.

  Çalışma sayfaları taşındığında, kopyalandığında, eklendiğinde veya silindiğinde ne olur    Aşağıdaki örnekler, bir 3-B başvuruda bulunan hücreleri taşıdığınızda, kopyaladığınızda, eklediğinizde veya sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. Örnekler, 2'den 6'ya kadar olan çalışma sayfalarındaki A2 ile A5 arasındaki hücreleri toplamak için, =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır.

  • Ekleme veya kopyalama    Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız, Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri, hesaplamalara ekler.

  • Silme     Sayfa2 ile Sayfa6 arasında, sayfa silerseniz, Excel bu sayfaların değerlerini, hesaplamadan kaldırır.

  • Taşıma    Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları, başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız, Excel bu sayfaların değerlerini, hesaplamadan kaldırır.

  • Uç nokta taşıma    Sayfa2'yi veya Sayfa6'yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız, Excel hesaplamayı, aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

  • Uç nokta silme    Sayfa2 veya Sayfa6'yı silerseniz, Excel hesaplamayı, aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

 • R1C1 başvuru stili

  Ayrıca hem satırların hem de sütunların numaralandırıldığı bir başvuru stili kullanabilirsiniz. R1C1 başvuru stili, makrolardaki satır ve sütun konumlarının hesaplanması konusunda kullanışlıdır. R1C1 stilinde, bir hücrenin konumu Excel tarafından yanında satır numarasının yazılı olduğu bir "R" ve yanında sütun numarasının bulunduğu bir "C" ile gösterilir.

  Başvuru

  Anlamı

  R[-2]C

  Aynı sütunda iki satır yukarıda bulunan hücreye göreli başvuru

  R[2]C[2]

  İki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreli bir başvuru

  R2C2

  İkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye mutlak bir başvuru

  R[-1]

  Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreli bir başvuru

  S

  Geçerli satıra göreli bir başvuru

  Bir makroyu kaydettiğinizde, Excel bazı komutları R1C1 başvuru stilini kullanarak kaydeder. Örneğin, bir aralıktaki hücrelerin toplamını alan bir formülü araya eklemek için, Otomatik Toplam düğmesini tıklatma komutunu kaydederseniz, Excel formülü, A1 stilindeki başvuruları değil, R1C1 stilindeki başvuruları kullanarak kaydeder.

  Seçenekler iletişim kutusunun Formüller kategorisinde yer alan Formüllerle çalışma bölümünün altındaki R1C1 başvuru stili onay kutusunu seçerek veya bu kutunun işaretini kaldırarak R1C1 başvuru stilini açıp kapatabilirsiniz. Bu iletişim kutusunu görüntülemek için Dosya sekmesini tıklatın.

  Sayfanın Başı

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğuuzmanlarına sorabilir veya Yanıt topluluğu içinden destek alabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.

İşlevler için göreli, mutlak ve karma başvurular arasında geçiş

Formüllerde hesaplama işleçleri kullanma

Excel'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Formüllerde işlevler ve iç içe geçen işlevler kullanma

Formüllerde adları tanımlama ve kullanma

Dizi formülleriyle ilgili yönerge ve örnekler

Formülü silme veya kaldırma

Bozuk formülleri önleme

Formüllerdeki hataları bulma ve düzeltme

Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×