Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Excel 2010 veya sonraki sürümlerinde, bu işlevlerin yerini, daha fazla kesinlik sağlayan ve kullanımı daha iyi yansıtan adlara sahip yeni işlevler almıştır. Excel’in önceki sürümleriyle uyumluluk açısından bu işlevleri kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak geriye dönük uyumluluk gerekli değilse, yeni işlevleri kullanmaya başlamanız daha uygun olur. Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. İstatistik işlevleri (başvuru) ve Matematik ve trigonometri işlevleri (başvuru) .

Excel 2007 kullanıyorsanız, bu işlevleri Formüller sekmesindeki İstatistiksel veya Matematik ve Trigonometri kategorilerinde bulursunuz.

Bir işlev hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilk sütunda işlev adına tıklayın.

İşlev

Açıklama

BETADAĞ işlevi

Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

BETATERS işlevi

Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

BİNOMDAĞ işlevi

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

KİKAREDAĞ işlevi

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

KİKARETERS işlevi

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

KİKARETEST işlevi

Bağımsızlık sınamalarını verir

BİRLEŞTİR işlevi

İki veya daha fazla metin dizesini tek bir dizede birleştirir.

GÜVENİRLİK işlevi

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

KOVARYANS işlevi

Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

KRİTİKBİNOM işlevi

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

ÜSTELDAĞ işlevi

Üstel dağılımı verir

FDAĞ işlevi

F olasılık dağılımını verir

FTERS işlevi

F olasılık dağılımının tersini verir

TAHMİN işlevi

Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir

Not:  Excel 2016’da bu işlevin yerini yeni Tahmin işlevleri almıştır. Ancak önceki sürümlerle uyumluluk sağlamak için hala kullanımdadır.

TABANAYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

FTEST işlevi

F-test'in sonucunu verir

GAMADAĞ işlevi

Gama dağılımını verir

GAMATERS işlevi

Gama kümülatif dağılımının tersini verir

HİPERGEOMDAĞ işlevi

Hipergeometrik dağılımı verir

LOGTERS işlevi

Logaritmik normal kümülatif dağılımı işlevinin tersini verir

LOGNORMDAĞ işlevi

Birikimli lognormal dağılımını verir

ENÇOK_OLAN işlevi

Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

NEGBİNOMDAĞ işlevi

Negatif binom dağılımını verir

NORMDAĞ işlevi

Normal birikimli dağılımı verir

NORMTERS işlevi

Normal kümülatif dağılımın tersini verir

NORMSDAĞ işlevi

Standart normal birikimli dağılımı verir

NORMSTERS işlevi

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

YÜZDEBİRLİK işlevi

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

YÜZDERANK işlevi

Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

POISSON işlevi

Poisson dağılımını verir

DÖRTTEBİRLİK işlevi

Veri kümesinin dörtte birliğini verir

RANK işlevi

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

STDSAPMA işlevi

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDSAPMAS işlevi

Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

TDAĞ işlevi

Student t-dağılımını verir

TTERS işlevi

Student t-dağılımının tersini verir

TTEST işlevi

Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

VAR işlevi

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

VARS işlevi

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

WEIBULL işlevi

Weibull dağılımını hesaplar

ZTEST işlevi

Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Excel işlevleri (alfabetik)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×