Aşağıdaki tabloda, çalışma sayfanızdaki verilerden formüllerin nasıl oluşturulacaklarını gösterecek makalelerin ve videoların bağlantıları yer alır. Makalelerde yer alan örneklerde, başlamanıza yardımcı olacak örnek veriler ve beklediğiniz sonuçları alamanıza yardımcı olacak kılavuz bilgiler yer alın.

Formül Türü

Örnek

Koşullu

Koşullu formüller oluşturma

Sıfır değerlerini görüntüleme veya gizleme

Hücrelerdeki hata değerlerini ve hata göstergelerini gizleme

Arama

Veri listesindeki değerleri arama

Tarih ve Saat

Tarihleri toplama veya çıkarma

Saat toplama veya çıkarma

Tarihleri haftanın günleri olarak gösterme

Hücreye geçerli tarihi ve saati ekleme

Finansal

Hesap bakiyesi hesaplama

Bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) hesaplama

İstatistik

Bir sayı grubunun ortalama değerini hesaplama

Bir sayı grubunun orta değerini hesaplama

ENÇOK_OLAN işlevi

Matematik

Sayıları toplama

Sayıları çıkarma

Sayıları çarpma ve bölme

Yüzdeleri hesaplama

Sayıyı yuvarlama

KUVVET işlevi

Aralıkta en küçük veya en büyük s numarayı hesaplama

Bir say ın faktöriyel veya permütasyonlarını hesaplama

Çarpım tablosu oluşturma

Sayma

Boş olmayan hücreleri sayma

Bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini sayma

Yinelenenler arasında benzersiz değer sayısını hesaplama

Bir sayıdan daha büyük veya daha küçük olan sayıları sayma

Çalışan toplamı hesaplama

Dönüştürme

Saatleri dönüştürme

Metin biçiminde depolanan tarihleri tarihe dönüştürme

Metin olarak depolanan sayıları sayılara dönüştürme

Ölçüleri dönüştürme

Sayıları farklı sayı sistemlerine dönüştürme

Metin

Metinde büyük/küçük harfi değiştirme

Bir hücrenin metin (büyük/küçük harfe duyarlı değil) içerdiğini denetleme

Bir hücrenin metin içerdiğini (büyük/küçük harfe duyarlı) kontrol edin

Metni ve sayıları birleştirme

Metinleri tarih veya saatle birleştirme

İşlev kullanarak iki veya daha fazla sütunu birleştirme

Hücredeki bir karakteri yineleme

Yalnızca kimlik numaralarının son dört rakamlarını görüntüleme

Hücreye Excel adını, yolunu veya çalışma sayfasını ekleme

Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı'nı kullanarak adları bölme

İşlevleri kullanarak metni sütunlar arasında bölme

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×