Сполучення клавіш у Windows

Застосовується до: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Сполучення клавіш – це клавіші або комбінації клавіш, що забезпечують альтернативний спосіб виконання дій, які ви зазвичай робите за допомогою миші.

Додаткові сполучення клавіш

Копіювання, вставлення та інші загальні сполучення клавіш

Клавіша або сполучення клавіш Дія
Ctrl + X Вирізати вибраний елемент
Ctrl + C (або Ctrl + Insert) Копіювати вибраний елемент
Ctrl + V (або Shift + Insert) Вставити вибраний елемент
Ctrl + Z Скасувати дію
Alt + Tab Переключитися між відкритими програмами
Alt + F4 Закрити активний елемент або вийти з активної програми
Клавіша Windows  + L Заблокувати комп’ютер
Клавіша Windows  + D Показати або приховати робочий стіл
F2 Перейменувати вибраний елемент
F3 Шукати файл або папку у "Файловому провіднику"
F4 Відобразити список рядка адреси у "Файловому провіднику"
F5 Оновити активне вікно
F6 Переключитися між елементами вікна або робочого стола
F10 Активувати рядок меню в активній програмі
Alt + F8 Показати пароль на екрані входу
Alt + Esc Переключитися між елементами в послідовності, в якій вони були відкриті
Alt + підкреслена буква Виконати команду, яка відповідає цій букві
Alt + Enter Переглянути параметри вибраного об’єкта
Alt + ПРОБІЛ Відкрити контекстне меню для активного вікна
Alt + стрілка вліво Повернутися назад
Alt + стрілка вправо Перейти вперед
Alt + Page Up Перейти на один екран вище
Alt + Page Down Перейти на один екран нижче
Ctrl + F4 Закрити активний документ (у повноекранній програмі, яка підтримує одночасну роботу з кількома документами)
Ctrl + A Вибрати всі елементи в документі або вікні
Ctrl + D (або Delete) Видалити вибраний елемент і перемістити його до кошика
Ctrl + R (або F5) Оновити активне вікно
Ctrl + Y Повторити дію
Ctrl + стрілка вправо Перемістити курсор на початок наступного слова
Ctrl + стрілка вліво Перемістити курсор на початок попереднього слова
Ctrl + стрілка вниз Перемістити курсор на початок наступного абзацу
Ctrl + стрілка вгору Перемістити курсор на початок попереднього абзацу
Ctrl + Alt + Tab Щоб переключатися між усіма відкритими програмами, скористайтеся клавішами зі стрілками
Alt + Shift + клавіші зі стрілками Коли група або плитка опиниться у фокусі в меню "Пуск", перемістіть її у вказаному напрямку
Ctrl + Shift + клавіші зі стрілками Коли плитка опиниться у фокусі в меню "Пуск", перемістіть її на іншу плитку, щоб створити папку
Ctrl + клавіші зі стрілками Змінення розміру меню "Пуск", коли воно відкрите
Ctrl + клавіша зі стрілкою (для переміщення до елемента) + пробіл Виберіть кілька окремих елементів у вікні або на робочому столі
Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою Виділити блок тексту
Ctrl + Esc Відкрити "Пуск"
Ctrl + Shift + Esc Відкрити диспетчер завдань
Ctrl + Shift Переключитися на іншу розкладку клавіатури, якщо доступно кілька розкладок
Ctrl + ПРОБІЛ Увімкнути або вимкнути редактор засобів вводу (IME) для китайської мови
Shift+F10 Відобразити контекстне меню для вибраного об’єкта
Shift і будь-яка клавіша зі стрілкою Вибрати більше одного елемента у вікні чи на робочому столі (або вибрати текст у документі)
Shift + Delete Видалити вибраний елемент, не переміщаючи його до кошика
Стрілка вправо Відкрити наступне меню справа або відкрити вкладене меню
Стрілка вліво Відкрити наступне меню зліва або закрити вкладене меню
Esc Зупинити або завершити поточне завдання

 

Сполучення клавіш із використанням клавіші Windows

Клавіша або сполучення клавіш Дія
Клавіша з емблемою Windows  Відкрити або закрити "Пуск"
Клавіша Windows  + A Відкрити центр підтримки
Клавіша з емблемою Windows  + B Установити фокус в області сповіщень
Клавіша Windows  + C
Відкрити Cortana в режимі прослуховування

Нотатки
  • Це сполучення вимкнуто за замовчуванням. Щоб увімкнути його, виберіть елементи Пуск  > Настройки  > Cortana і ввімкніть перемикач у розділі Дозволити Cortana слухати мої команди, коли я натискаю клавіші Windows + C.
  • Cortana доступна лише в певних країнах і регіонах. Деякі функції Cortana можуть працювати не всюди. Якщо програма Cortana недоступна або вимкнута, ви, як і раніше, можете виконувати пошук.
Клавіша Windows  + Shift + C Відкрити меню ключових кнопок
Клавіша Windows  + D Показати або приховати робочий стіл
Клавіша Windows  + Alt + D Показати або приховати дату й час на робочому столі
Клавіша Windows  + E Відкрити Файловий провідник
Клавіша Windows  + F Відкрити Центр відгуків і зробити знімок екрана
Клавіша з емблемою Windows  + G Відкрити Ігрову панель, якщо відкрито гру
Клавіша Windows  + H Почати диктування
Клавіша Windows  + I Відкрити меню "Настройки"

Клавіша з емблемою Windows  + J

 Установити фокус на пораді Windows, щойно вона стане доступною.

Коли відобразиться порада Windows, перемістіть на неї фокус.  Повторне натискання сполучення клавіш для установлення фокуса на елементі на екрані, до якого прив’язано пораду Windows.
Клавіша Windows  + K Відкрити швидку дію "Підключення"
Клавіша Windows  + L Заблокувати ПК або переключитися на інший обліковий запис
Клавіша Windows  + M Згорнути всі вікна
Клавіша Windows  + O Заблокувати орієнтацію пристрою
Клавіша Windows  + P Вибрати для дисплея режим презентації
Клавіша Windows  + R Відкрити діалогове вікно "Виконати"
Клавіша Windows  + S Відкрити область пошуку
Клавіша Windows  + T Переключатися між програмами на панелі завдань
Клавіша Windows  + U Відкрити Центр легкого доступу
Клавіша Windows  + V Переключатися між сповіщеннями
Клавіша Windows  + Shift + V Переключатися між сповіщеннями у зворотному порядку
Клавіша Windows  + X Відкрити меню "Швидке посилання"
Клавіша Windows  + Y Перехід між гібридною реальністю і робочим столом
Клавіша Windows  + Z Показати команди, доступні в програмі в повноекранному режимі
Клавіша Windows  + крапка (.) або крапка з комою (;) Відкрити панель емодзі
Клавіша Windows  + кома (,) Тимчасово переглянути робочий стіл
Клавіша Windows  + Pause Показати діалогове вікно "Властивості системи"
Клавіша Windows  + Ctrl + F Виконати пошук ПК (за наявності підключення до Інтернету)
Клавіша Windows  + Shift + M Відновити згорнуті вікна на робочому столі
Клавіша Windows  + цифра Відкрити робочий стіл і запустити програму, закріплену на панелі завдань у позиції, яку позначено цією цифрою. Якщо програму вже запущено, переключитися на цю програму.
Клавіша Windows  + Shift + цифра Відкрити робочий стіл і запустити новий екземпляр програми, закріпленої на панелі завдань у позиції, яку позначено цифрою
Клавіша Windows  + Ctrl + цифра Відкрити робочий стіл і переключитися на останнє активне вікно програми, закріпленої на панелі завдань у позиції, яку позначено цифрою
Клавіша Windows  + Alt + цифра Відкрити робочий стіл і запустити список швидкого доступу для програми, закріпленої на панелі завдань у позиції, яку позначено цифрою
Клавіша з емблемою Windows  + Ctrl + Shift + цифра Відкрити робочий стіл і новий екземпляр програми, розташованої в заданій позиції на панелі завдань, з правами адміністратора
Клавіша Windows  + клавіша табуляції Відкрити "Перегляд завдань"
Клавіша Windows  + стрілка вгору Розгорнути вікно
Клавіша Windows  + стрілка вниз Видалити поточну програму з екрана або згорнути вікно робочого стола
Клавіша Windows  + стрілка вліво Розгорнути вікно програми або робочого стола в лівій частині екрана
Клавіша Windows  + стрілка вправо Розгорнути вікно програми або робочого стола в правій частині екрана
Клавіша Windows  + Home Згорнути всі вікна на робочому столі, крім активного (якщо скористатися комбінацією вдруге, усі вікна знову з’являться)
Клавіша Windows  + Shift + стрілка вгору Збільшити вікно робочого стола на екрані в напрямку вгору та вниз
Клавіша Windows  + Shift + стрілка вниз Відновити або згорнути активне вікно робочого стола по вертикалі зі збереженням ширини
Клавіша Windows  + Shift + стрілка вліво або вправо Перемістити програму або вікно на робочому столі з одного монітора на інший
Клавіша Windows  + ПРОБІЛ Переключитися на іншу мову вводу та розкладку клавіатури
Клавіша з емблемою Windows  + Ctrl + ПРОБІЛ Перейти до попередньо вибраної мови вводу
Клавіша з емблемою Windows  + Ctrl + Enter Відкрити екранний диктор
Клавіша Windows  + знак "плюс" (+) Відкриття екранної лупи
Клавіша з емблемою Windows  + скісна риска (/) Почати повторне перетворення редактора IME
Клавіша Windows  + Ctrl + V Відкрити прямі з’єднання

 

Сполучення клавіш для командного рядка

Клавіша або сполучення клавіш Дія
Ctrl + C (або Ctrl + Insert) Копіювати виділений текст
Ctrl + V (або Shift + Insert) Вставити виділений текст
Ctrl + M Перейти в режим позначення
Alt + клавіша вибору Почати виділення тексту в блочному режимі
Клавіші зі стрілками Перемістити курсор у вказаному напрямку
Page Up Перемістити курсор на одну сторінку вгору
Page Down Перемістити курсор на одну сторінку вниз
Ctrl + Home (режим позначення) Перемістити курсор на початок буфера
Ctrl + End (режим позначення) Перемістити курсор у кінець буфера
Ctrl + стрілка вгору Перейти на один рядок вгору в журналі виводу
Ctrl + стрілка вниз Перейти на один рядок вниз у журналі виводу
Ctrl + Home (навігація журналом) Якщо командний рядок пустий, перемістити вікно перегляду на початок буфера. В іншому разі видалити всі символи в командному рядку зліва від курсора.
Ctrl + End (навігація журналом) Якщо командний рядок пустий, перемістити до нього вікно перегляду. В іншому разі видалити всі символи в командному рядку справа від курсора.

 

Сполучення клавіш для діалогових вікон

Клавіша або сполучення клавіш Дія
F4 Відобразити елементи активного списку
Ctrl + Tab Перейти до наступної вкладки
Ctrl + Shift + Tab Перейти до попередньої вкладки
Ctrl + цифра (1–9) Перейти до вкладки з відповідним порядковим номером
Клавіша табуляції Перейти до наступного параметра
Shift + Tab Перейти до попереднього параметра
Alt + підкреслена буква Виконати команду (або вибрати параметр), що використовується з цією буквою
ПРОБІЛ Установити або зняти прапорець, якщо активний параметр – прапорець
Backspace Перейти на один рівень вище під час перегляду списку папок у діалоговому вікні Зберегти як або Відкрити
Клавіші зі стрілками Вибрати кнопку, якщо активний елемент – група радіокнопок

 

Сполучення клавіш у Файловому провіднику

Клавіша або сполучення клавіш Дія
Alt + D Вибрати адресний рядок
Ctrl + E Вибрати поле пошуку
Ctrl + F Вибрати поле пошуку
Ctrl + N Відкрити нове вікно
Ctrl + W Закрити активне вікно
Ctrl + прокручування коліщатка миші Змінити розмір і вигляд піктограм файлів і папок
Ctrl + Shift + E Показати всі папки над вибраною
Ctrl + Shift + N Створити папку
Num Lock + зірочка (*) Показати всі папки, вкладені у вибрану
Num Lock + плюс Відобразити вміст вибраної папки
Num Lock + мінус Згорнути вибрану папку
Alt + P Відобразити панель переглядів
Alt + Enter Відкрити діалогове вікно "Властивості" для вибраного елемента
Alt + стрілка вправо Переглянути наступну папку
Alt + стрілка вгору Переглянути папку, у яку вкладено поточну папку
Alt + стрілка вліво Переглянути попередню папку
Backspace Переглянути попередню папку
Стрілка вправо Відобразити поточні виділені елементи (якщо вони згорнуті) або вибрати першу вкладену папку
Стрілка вліво Згорнути поточні виділені елементи (якщо вони розгорнуті) або вибрати папку, у яку вкладено поточну папку
End Відобразити нижню частину активного вікна
Home Відобразити верхню частину активного вікна
F11 Розгорнути або згорнути активне вікно

 

Сполучення клавіш для віртуальних робочих столів

Клавіша або сполучення клавіш Дія
Клавіша Windows  + клавіша табуляції Відкрити "Перегляд завдань"
Клавіша Windows  + Ctrl + D Додати віртуальний робочий стіл
Клавіша Windows + Ctrl + стрілка вправо Переключитися між створеними віртуальними робочими столами праворуч
Клавіша Windows + Ctrl + стрілка вліво Переключитися між створеними віртуальними робочими столами ліворуч
Клавіша Windows  + Ctrl + F4 Закрити поточний віртуальний робочий стіл

 

Сполучення клавіш для панелі завдань

Клавіша або сполучення клавіш Дія
Shift + натискання кнопки панелі завдань Відкрити програму або швидко відкрити інший екземпляр програми
Ctrl + Shift + натискання кнопки панелі завдань Відкрити програму з правами адміністратора
Shift + клацання кнопки панелі завдань правою кнопкою миші Показати меню вікна для програми
Shift + клацання правою кнопкою миші кнопки для групи елементів панелі завдань Показати меню вікна для групи
Ctrl + натискання кнопки для групи елементів панелі завдань Переключатися між вікнами групи

 

Сполучення клавіш для настройки

Клавіша або сполучення клавіш Дія
Клавіша Windows  + I Відкрити меню "Настройки"
Backspace Повернутися на домашню сторінку настройок
Ввести текст на будь-якій сторінці з полем пошуку Знайти настройки