Виділення відомостей за допомогою умовного форматування

За допомогою умовного форматування можна наочно досліджувати й аналізувати дані, виявляти критичні проблеми та ідентифікувати шаблони й тенденції.

Умовне форматування дає змогу легко виділяти потрібні вам клітинки або діапазони клітинок, привернути увагу до нетипових значень і візуалізувати дані за допомогою шкал даних, шкал кольорів і наборів піктограм, які відповідають певним варіаціям даних.

Умовний формат змінює вигляд клітинок на основі вказаних умов. Якщо умови істинні, діапазон клітинок буде відформатовано; Якщо умова хибна, діапазон клітинок не відформатовано. Існує багато вбудованих умов, і ви також можете створити власні (зокрема, за допомогою формули, яка обчислюється значенням True або False).

Примітка.: Параметри форматування, які впливають на розмір рядків або стовпців, недоступні в правилах умовного форматування. Це стосується шрифту, розміру шрифту, а також певних стилів меж.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Умовне форматування щомісячного запису високих температурних даних для різних розташень із кольорами, які відповідають значенням інтуїтивно зрозумілим способом (гарячіші – більш помаранчевий або червоний, тоді як крутіші значення більш жовті/зелені)

Умовне форматування у вигляді триколірної шкали

Умовне форматування, за допомогою яких використовуються кольори тла клітинки для виділення різних категорій продуктів, набору піктограм із 3 стрілками для відображення тенденцій витрат (вгору, вирівнювання, вниз) і смуг даних для відображення відмінностей між розмітками товару.

Фон клітинок, набори піктограм і гістограми, які використовуються як умовне форматування

Умовне форматування можна застосувати до діапазону клітинок (виділеного або іменного діапазону), таблиці Excel і Excel для Windows, навіть до звіту зведеної таблиці. Зверніть увагу, що на вкладці "Зведена таблиця" звіту зведеної таблиці є кілька додаткових зауважень щодо умовного форматування – див. розділ Застосування умовного форматування у звіті зведеної Windows нижче.

Умовне форматування зазвичай працює так само в діапазоні клітинок, Excel таблиці або звіті зведеної таблиці. Проте умовне форматування у звіті зведеної таблиці має деякі додаткові обмеження:

 • Існують деякі умовні формати, які не працюють із полями в області значень звіту зведеної таблиці. Наприклад, не можна форматувати такі поля на основі того, чи вони містять унікальні або повторювані значення. Ці обмеження згадуються в решті розділів цієї статті, якщо це можливо.

 • Якщо змінити макет звіту зведеної таблиці за допомогою фільтрування, приховування рівнів, згортання й розгортання рівнів або переміщення поля, умовне форматування зберігатиметься, доки не видалено поля в базових даних.

 • Область умовного форматування для полів в області значень може базуватися на ієрархії даних і визначається всіма видимими дочірніми елементами (наступний нижчий рівень в ієрархії) батьківського елемента (наступний вищий рівень в ієрархії) у рядках для одного чи кількох стовпців або у стовпцях для одного чи кількох рядків.

  Примітка.: В ієрархії даних дочірні елементи не успадковують від батьківського елемента умовне форматування, а батьківський елемент не успадковує умовне форматування від дочірніх елементів.

 • Існують три методи визначення області умовного форматування полів в області значень: за виділенням, за відповідним полем і за полем значення.

Стандартний метод, за яким визначається область полів в області значень, – це виділення. Метод визначення області можна змінити на визначення за відповідним полем або полем значення за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до, діалогового вікна Нове правило форматування або діалогового вікна Редагувати правило форматування.

Метод

Скористайтеся цим методом, якщо потрібно вибрати:

Визначення області за виділенням.

 • набір суміжних полів в області значень, наприклад усі підсумкові записи про товари в одному регіоні;

 • набір несуміжних полів в області значень, наприклад підсумкові записи про товари в різних регіонах на різних рівнях в ієрархії даних.

Визначення області за полем значення.

 • уникнути багатьох несуміжних виділень;

 • застосувати умовне форматування до набору полів в області значень для всіх рівнів в ієрархії даних;

 • включити проміжні та загальні підсумки.

Визначення області за відповідним полем.

 • уникнути багатьох несуміжних виділень;

 • застосувати умовне форматування до набору полів в області значень для одного рівня в ієрархії даних;

 • виключити проміжні підсумки.

Якщо ви застосовуєте умовне форматування до полів в області значень для першого, останнього значень або значень більше чи менше середнього, за замовчуванням правило базується на всіх видимих значеннях. Однак для визначення області за відповідним полем, а не за всіма видимими значеннями, можна застосувати умовне форматування для кожного сполучення:

 • стовпця та його батьківського поля рядка;

 • рядка та його батьківського поля стовпця.

Примітка.: Швидкий аналіз недоступний в Excel 2010 і попередніх версіях програми.

Натисніть кнопку "Швидкий аналіз" Кнопка "Швидкий аналіз", щоб застосувати вибране умовне форматування до виділених даних. Кнопка Швидкий аналіз з'являється автоматично під час вибору даних.

 1. Виділіть дані, які потрібно умовно відформатувати. У нижньому правому куті виділеного діапазону з’явиться кнопка Швидкий аналіз.

  Виділені дані з кнопкою "Швидкий аналіз"

 2. Натисніть кнопку Швидкий аналіз Кнопка "Швидкий аналіз" або клавіші Ctrl+Q.

 3. У спливаючому вікні, що з'явиться, на вкладці Форматування наведіть вказівник миші на різні параметри, щоб переглянути динамічний попередній перегляд даних, а потім виберіть потрібний параметр форматування.

  Вкладка "Форматування" в колекції "Швидкий аналіз"

  Примітки.: 

  • Параметри форматування, які відображаються на вкладці Форматування, залежать від вибраних даних. Якщо виділений діапазон містить лише текст, доступні такі параметри: Текст містить, Повторювані, Унікальні, Дорівнює та Очищення. Якщо виділений діапазон містить лише числа або текст і числа, доступні такі параметри: Гістограми, Шкала кольорів, Набір піктограм, Більше, Перші 10 % і Очищення.

  • Функція динамічного попереднього перегляду відображає лише ті варіанти форматування, які можна застосувати до вибраних даних. Наприклад, якщо вибрати параметр Повторювані, а вибрані клітинки не містять однакових даних, динамічний попередній перегляд не працюватиме.

 4. Якщо відкриється діалогове вікно Текст, який містить, зазначте варіант форматування, який потрібно застосувати, і натисніть кнопку OK.

Щоб переглянути відео про застосування умовного форматування за допомогою швидкого аналізу, див. відео: Використання умовного форматування.

Ви можете завантажити зразок книги з різними прикладами застосування умовного форматування за допомогою стандартних правил, як-от верхнього та нижнього, дублікатів, шкал даних, наборів піктограм і шкал кольорів, а також створити власні правила вручну.

Завантаження: приклади умовного форматування в Excel

Колірні шкали – це візуальні інструкції, які допомагають зрозуміти розподіл і варіювання даних. Використовуючи двоколірну шкалу, ви можете порівняти діапазон клітинок за допомогою градації двох кольорів. Відтінок кольору представляє вищі або нижчі значення. Наприклад, використовуючи жовто-зелену колірну шкалу, яку зображено нижче, ви можете настроїти параметри таким чином, щоб клітинки з вищим значенням мали насиченіший зелений колір, а клітинки з нижчим значенням – насиченіший жовтий.

Порада.: Клітинки з цим форматом можна сортувати за кольором. Для цього скористайтеся контекстним меню.

Форматування всіх клітинок за допомогою двоколірної шкали

Порада.: Якщо будь-які клітинки у виділеному фрагменті містять формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовується до цих клітинок. Щоб забезпечити застосування умовного форматування до цих клітинок, скористайтеся функцією IS або IFERROR, щоб повернути інше значення замість значення помилки.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Кольорові шкали.

  Умовне форматування

 3. Виберіть двоколірну шкалу.

  Наведіть вказівник миші на піктограми колірних шкал, щоб побачити, яка з них двоколірна. Верхній колір позначає вищі значення, а нижній – нижчі.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою кнопки Параметри форматування, що відображається біля поля зведеної таблиці, у якому застосовано умовне форматування.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати абсолютно нове умовне форматування, натисніть кнопку Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило з'явиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням (виберіть пункт Виділених клітинок);

  • усіма клітинками для підпису значення (виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <значення>);

  • усіма клітинками для певного підпису значення, крім проміжних і загальних підсумків (виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <значення> для <рядок>).

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їхніх значень (за промовчанням).

 6. У розділі Редагувати опис правила в полі списку Стиль формату виберіть пункт Двоколірна шкала.

 7. Щоб вибрати тип у полі Тип для Мінімального значення та Максимального значення, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Форматування найнижчих і найвищих значень.    Виберіть пункти Найменше значення та Найбільше значення.

   У цьому разі не потрібно вводити Мінімальне й Максимальне значення.

  • Форматування значення числа, дати та часу.    Виберіть пункт Число та введіть мінімальне й максимальне значення.

  • Форматування процентного співвідношення.    Введіть Мінімальне та Максимальне значення.

   Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка.

   Використовуйте процентне значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки розподіл значень є пропорційним.

  • Форматування процентилю.    Виберіть пункт Процентиль і введіть Мінімальне та Максимальне значення. Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100.

   Використовуйте процентилі, якщо потрібно візуалізувати групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) у пропорції одноколірної градації, а також групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) у іншій пропорції одноколірної градації, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію у візуалізації даних.

  • Форматування результату формули.    Виберіть пункт Формула та введіть Мінімальне та Максимальне значення.

   • Формула має повертати значення числа, дати або часу.

   • Формула має починатися знаком рівності (=).

   • Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима.

   • Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

    Примітки.: 

    • Переконайтеся, що Мінімальне значення менше за Максимальне значення.

    • Для мінімального значення та максимального значення можна вибрати різні типи. Наприклад, для мінімального значення можна вибрати числовий тип, а для максимального значення – відсотковий.

 8. Щоб вибрати для шкали кольорів значення Мінімальне і Максимальне, виберіть для кожного з них розділ Колір, після чого вкажіть колір.

  Якщо потрібно вибрати додаткові кольори або створити власний колір, виберіть пункт Інші кольори. Вибрану шкалу кольорів буде відображено в полі Попередній перегляд.

Колірні шкали – це візуальні інструкції, які допомагають зрозуміти розподіл і варіювання даних. Триколірна шкала допомагає порівняти діапазон клітинок за допомогою градації трьох кольорів. Відтінок кольору позначає вищі або нижчі значення. Наприклад, використовуючи шкалу із зеленим, жовтим і червоним кольорами, можна вказати, щоб клітинки з вищими значеннями мали зелений колір, із середніми – жовтий, а з нижчими – червоний.

Порада.: Клітинки з цим форматом можна сортувати за кольором. Для цього скористайтеся контекстним меню.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Кольорові шкали.

  Умовне форматування

 3. Виберіть триколірну шкалу. Верхній колір представляє вищі значення, центральний – середні, а нижній – нижчі значення.

  Наведіть вказівник миші на піктограми колірних шкал, щоб побачити, яка з них триколірна.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою кнопки Параметри форматування, що відображається біля поля зведеної таблиці, у якому застосовано умовне форматування.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати нове умовне форматування, натисніть кнопку Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • Виділенням:    виберіть пункт Лише ці клітинки.

  • Відповідним полем:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями.

  • Полем значення:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їх значень.

 6. У розділі Редагувати опис правила в полі списку Стиль формату виберіть пункт Триколірна шкала.

 7. Виберіть тип для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Форматування найнижчих і найвищих значень.    Виберіть пункт Середнє значення.

   У цьому разі не потрібно вводити Найменше й Найбільше значення.

  • Форматування значення числа, дати та часу.    Виберіть пункт Число та введіть Мінімальне, Середнє й Максимальне значення.

  • Форматування процентного співвідношення.    Виберіть пункт Відсоток і введіть Мінімальне, Середнє й Максимальне значення. Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка (%).

   Використовуйте відсоткові значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки використання відсоткових значень забезпечує пропорційний розподіл значень.

  • Форматування процентилю.    Виберіть пункт Процентиль і введіть значення для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення.

   Припустимі процентилі: від 0 (нуля) до 100.

   Використовуйте процентилі, якщо потрібно візуалізувати групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) у пропорції одноколірної градації, а також групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) у іншій пропорції одноколірної градації, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію у візуалізації даних.

  • Форматування результату формули.    Виберіть пункт Формула та введіть Мінімальне, Середнє й Максимальне значення.

   Формула має повертати значення числа, дати або часу. Вона має починатися знаком рівності (=). Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима. Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

   Примітки.: 

   • Для діапазону клітинок можна встановити мінімальне, середнє й максимальне значення. Переконайтеся, що значення в полі Мінімальне значення менше за значення в полі Середнє значення, яке, у свою чергу, менше за значення в полі Максимальне значення.

   • Для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення можна вибрати різні типи. Наприклад, можна вибрати тип ''Число'' для Мінімального значення, тип ''Процентиль'' для Середнього значення та тип ''Відсоток'' для Максимального значення.

   • У багатьох випадках найкращим рішенням для Середнє значення є значення за промовчанням у 50%, проте ви можете змінити його відповідно до конкретних потреб.

 8. Щоб вибрати для шкали кольорів значення Мінімальне, Середнє значення або Максимальне, відкрийте для кожного значення розділ Колір і виберіть колір.

  • Щоб вибрати додаткові кольори або створити власний колір, виберіть пункт Інші кольори.

  • Вибрану шкалу кольорів буде відображено в полі Попередній перегляд.

Гістограма допомагає розглянути значення клітинки відносно інших клітинок. Довжина гістограми відповідає значенню у клітинці. Довша смуга відповідає вищому значенню, відповідно, коротша – нижчому значенню. Гістограми корисні для визначення вищих і нижчих значень, особливо у великих обсягах даних, наприклад для визначення у звіті про святковий розпродаж іграшок, які продаються найкраще та найгірше.

У наведеному прикладі гістограми використовуються для того, щоб виділити крайні додатні та від’ємні значення. Ви можете відформатувати гістограму так, щоб вона брала свій початок у середині клітинки та розтягувалась у напрямку від’ємних значень, розташованих ліворуч.

Гістограми, на яких виділено додатні та від’ємні значення

Порада.: Якщо будь-які клітинки в діапазоні містять формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовано до цих клітинок. Щоб забезпечити застосування умовного форматування до цих клітинок, скористайтеся функцією IS або IFERROR, щоб повернути інше значення (наприклад, ''0'' або ''N/A'') замість значення помилки.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль натисніть стрілку поруч із розділом Умовне форматування, виберіть пункт Гістограми, після чого виберіть піктограму лінійки даних.

  Умовне форматування

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • Виділенням:    виберіть пункт Лише ці клітинки.

  • Відповідним полем:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями.

  • Полем значення:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їх значень.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Стиль формату виберіть пункт Лінійка даних.

 7. Виберіть Тип для Мінімального значення та Максимального значення. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Форматування найнижчих і найвищих значень.    Виберіть пункти Найменше значення та Найбільше значення.

   У цьому разі не потрібно вводити значення для Мінімального значення та Максимального значення.

  • Форматування значення числа, дати та часу.    Виберіть пункт Число та введіть Мінімальне й Максимальне значення.

  • Форматування процентного співвідношення.    Виберіть пункт Відсоток і введіть Мінімальне та Максимальне значення.

   Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка (%).

   Використовуйте відсоткові значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки використання відсоткових значень забезпечує пропорційний розподіл значень.

  • Форматування процентилю    Виберіть пункт Процентиль і введіть Мінімальне значення та Максимальне значення.

   Припустимі процентилі: від 0 (нуля) до 100.

   Використовуйте процентилі, якщо потрібно візуалізувати групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) у пропорції лінійки даних, а також групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) у іншій пропорції лінійки даних, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію у візуалізації даних.

  • Форматування результату формули     Виберіть пункт Формула та введіть Мінімальне значення й Максимальне значення.

   • Формула має повертати значення числа, дати або часу.

   • Формула має починатися знаком рівності (=).

   • Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима.

   • Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

  Примітки.: 

  • Переконайтеся, що Мінімальне значення менше за Максимальне значення.

  • Для Мінімального значення та Максимального значення можна вибрати різні типи. Наприклад, для Мінімального значення можна вибрати числовий тип, а для Максимального значення – відсотковий.

 8. Щоб вибрати колірну шкалу для Мінімального значення та Максимального значення, виберіть пункт Колір.

  Якщо потрібно вибрати додаткові кольори або створити власний колір, виберіть пункт Інші кольори. Вибраний колір лінійки буде відображено в полі Попередній перегляд.

 9. Для відображення в клітинці тільки лінійки даних без значень виберіть пункт Відображати лише рядок.

 10. Щоб застосувати до гістограм суцільну межу, у списку Рамка виберіть пункт Суцільна межа та виберіть колір межі.

 11. Щоб вибрати суцільну або градієнтну смугу, у списку Заливка виберіть пункт Суцільна заливка або Градієнтна заливка.

 12. Щоб форматувати від’ємну смугу, натисніть кнопку Від’ємне значення та вісь, а потім у діалоговому вікні Від’ємне значення та настройки осі виберіть параметри заливки від’ємної смуги та кольорів меж. Для осі можна вибрати настройки розташування й кольору. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку OK.

 13. Напрямок смуг можна змінити, вибравши настройку у списку Напрямок смуги. За промовчанням для цього параметра встановлено значення За контекстом, але можна вибрати напрямок ''зліва направо'' або ''справа наліво'', залежно від того, як потрібно відображати дані.

Використовуйте набір піктограм для додавання до даних приміток і класифікації даних за трьома-п’ятьма категоріями, відокремленими граничним значенням. Кожна піктограма позначає діапазон значень. Наприклад, у наборі піктограм "3 стрілки" зелена стрілка вверх позначає вищі значення, жовта стрілка вбік – середні, а червона вниз – нижчі.

Порада.: Клітинки, які мають цей формат, можна відсортувати за їхньою піктограмою – просто скористайтеся контекстним меню.

Наведений приклад працює з кількома прикладами наборів піктограм умовного форматування.

Різні набори піктограм для однакових даних

Можна вказати, щоб піктограми відображалися лише для клітинок, які відповідають умові; наприклад, відображати піктограму попередження для тих клітинок, значення в яких менше за критичне, і не відображати жодних піктограм для клітинок із перевищенням критичного значення. Для цього під час визначення умов приховайте піктограми, вибравши пункт Без піктограми клітинки в розкривному списку піктограм біля піктограми. Крім того, можна створити власну комбінацію наборів піктограм. наприклад зелений "символ", жовтий "світлофор" і червоний "прапорець".

Порада.: Якщо будь-які клітинки у виділеному фрагменті містять формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовується до цих клітинок. Щоб забезпечити застосування умовного форматування до цих клітинок, скористайтеся функцією IS або IFERROR, щоб повернути інше значення (наприклад, ''0'' або ''N/A'') замість значення помилки.

Швидке форматування

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль натисніть стрілку поруч із розділом Умовне форматування, виберіть пункт Набір піктограм, після чого виберіть набір піктограм.

  Умовне форматування

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • Виділенням:    виберіть пункт Лише ці клітинки.

  • Відповідним полем:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями.

  • Полем значення:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їх значень.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Стиль формату виберіть пункт Набір піктограм.

  1. Виберіть набір піктограм. Набір за промовчанням – 3 світлофори (необрамлені). Кількість піктограм, операторів порівняння за промовчанням і значень порога для кожної піктограми може відрізнятися для кожного набору піктограм.

  2. Ви можете відкоригувати значення операторів порівняння та граничні значення. Діапазони значень за промовчанням для кожної піктограми однакові за розміром, проте їх можна змінити відповідно до конкретних потреб. Переконайтеся, що граничні значення розташовано в логічній послідовності – від найвищого до найнижчого зверху вниз.

  3. Виконайте одну з таких дій:

   • Форматування значення числа, дати та часу.    Виберіть пункт Числовий.

   • Форматування процентного співвідношення.    Виберіть пункт Відсоток.

    Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка (%).

    Використовуйте відсоткові значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки використання відсоткових значень забезпечує пропорційний розподіл значень.

   • Форматування процентилю.    Виберіть пункт Процентиль. Припустимі процентилі: від 0 (нуля) до 100.

    Використовуйте процентилі, якщо групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) потрібно візуалізувати за допомогою певної піктограми, а групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) – за допомогою іншої піктограми, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію візуалізації даних.

   • Форматування результату формули.    Виберіть пункт Формула і введіть формулу в кожному полі Значення.

    • Формула має повертати значення числа, дати або часу.

    • Формула має починатися знаком рівності (=).

    • Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима.

    • Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

  4. Щоб перша піктограма представляла нижчі значення, а остання піктограма представляла вищі значення, натисніть кнопку Зворотний порядок піктограм.

  5. Для відображення у клітинці тільки піктограми, без значення, виберіть команду Відображати лише піктограми.

   Примітки.: 

   • Вам може знадобитися змінити ширину стовпця, щоб розташувати піктограму.

   • Розмір піктограми, що відображатиметься, залежить від розміру шрифту, який використовується у клітинці. Коли розмір шрифту збільшується, розмір піктограми збільшується пропорційно.

Щоб легше знаходити певні клітинки, їх можна відформатувати за допомогою оператора порівняння. Наприклад, на аркуші інвентарного списку, відсортований за категоріями, можна виділити жовтим кольором продукти, які налічують менше 10 елементів. Або на аркуші підсумків роздрібного магазину можна визначити всі магазини з прибутком, більшими за 10%, обсяг продажів менше 100 000 грн. і регіон, який дорівнює "південно-східному".

Наведені тут приклади працюють із прикладами вбудованих умов умовного форматування, такими як "більше ніж" або "максимум %". Наприклад, міста з населенням, яке перевищує значення "2 000 000", форматуються із тлом зеленого кольору та середніми високими температурами у 30% із помаранчевим.

Форматування відображає міста з населенням понад 2 мільйони та першими 30 % максимальних температур

Примітка.: Умовне форматування полів в області значень звіту зведеної таблиці не можна виконати за текстом або за датою лише за числом.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування й виберіть команду Виділити правила клітинок.

  Умовне форматування

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад Між, "Дорівнює", Текст, який містить або Дата.

 4. Введіть потрібні значення й виберіть формат.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Відео Про ці методи див. у відео Умовне форматування тексту та відео. Умовне форматування дат.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на цьому або іншому аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • Виділенням:    виберіть пункт Лише ці клітинки.

  • Відповідним полем:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями.

  • Полем значення:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише клітинки, які містять.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати лише клітинки, які містять виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Форматування за числом, датою або часом.    Виберіть пункт Значення клітинки, виберіть оператора порівняння та введіть число, дату або час.

   Наприклад, виберіть пункт Між і введіть значення 100 й 200 або виберіть пункт Дорівнює та введіть значення 01.01.2009.

   Ви можете також ввести формулу, яка повертає значення числа, дати або часу.

   • Якщо ви вводите формулу, почніть її зі знака рівності (=).

   • Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима.

   • Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

  • Форматування за текстом.    Виберіть пункт Певний текст, вибравши оператор порівняння, а потім введіть текст.

   Наприклад, виберіть пункт містить і введіть значення Срібло або виберіть пункт Починається з і введіть значення Три.

   Лапки включено в рядок пошуку; можна також використовувати символи узагальнення. Максимальна довжина рядка – 255 символів.
    

   Примітка.: Символи узагальненого символу ? (знак питання) або * (зірочку) можна використовувати, як описано в розділі Використання символів узагальнення в результатах пошуку. Щоб указати знак питання, зірочку або тильда, поставте перед знаком питання, зірочку або тильда символом ~ (тильда), наприклад ~*.

  • Ви можете також ввести формулу, яка повертає текст.

   • Якщо ви вводите формулу, почніть її зі знака рівності (=).

   • Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима.

   • Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

   Відео про цей метод див. у відео: Умовне форматування тексту.

  • Форматування за датою.    Виберіть пункт Дати, а потім виберіть порівняння дат.

   Наприклад, виберіть значення Учора або Наступного тижня.

   Відео про цей метод див. у відео: Умовне форматування дат.

  • Форматування пустих клітинок або клітинок без пробілів.    Виберіть пункт пусті клітинки або Без пробілів.

   Пусте значення – це клітинка, яка не містить жодні дані й відрізняється від клітинки, яка містить один або кілька пробілів (пробіли вважаються текстом).

  • Форматування клітинок зі значенням "Помилки" або "Немає помилок".    Виберіть пункт Помилки або Немає помилок.

   Значення помилок включають: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! і #NULL!.

 7. Щоб указати формат, натисніть кнопку Форматувати. Відкриється діалогове вікно Формат клітинок.

 8. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку OK.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

Ви можете знайти найвищі й найнижчі значення в діапазоні клітинок, які базуються на визначеному граничному значенні. Наприклад, можна знайти 5 продуктів, які продаються найкраще, у регіональному звіті або останні 15% продуктів в опитуванні споживачів, або 25 найвищих заробітних плат у відділі.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування і виберіть пункт Правила для визначення перших і останніх елементів.

  Умовне форматування

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад 10 перших елементів або Останні 10 %.

 4. Введіть потрібні значення й виберіть формат.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • Виділенням:    виберіть пункт Лише ці клітинки.

  • Відповідним полем:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями.

  • Полем значення:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише перші або останні значення.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати лише виберіть значення Перші або Останні.

 7. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб указати перше або останнє число, введіть число та зніміть прапорець % вибраного діапазону. Припустимі значення: від 1 до 1000.

  • Щоб указати перше або останнє процентне значення, введіть число та зніміть прапорець % вибраного діапазону. Припустимі значення: від 1 дo 100.

 8. Додатково можна змінити спосіб застосування форматування до полів в області значень звіту зведеної таблиці, область яких визначено за відповідним полем.

  За промовчанням умовне форматування базується на всіх видимих значеннях. Однак для визначення області за відповідним полем, а не за всіма видимими значеннями, можна застосувати умовне форматування для кожного сполучення:

  • стовпця та його батьківського поля рядка, вибравши кожну Групу стовпця;

  • рядка та його батьківського поля стовпця, вибравши кожну Групу рядка.

 9. Щоб указати формат, натисніть кнопку Форматувати. Відкриється діалогове вікно Формат клітинок.

 10. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку OK.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

Ви можете знайти значення, більші або менші за середнє або значення стандартного відхилення у діапазоні клітинок. Наприклад, у річному звіті продуктивності можна знайти працівників із показниками вище середнього, або можна знайти промислові товари, які в рейтингу якості впали нижче двох показників стандартного відхилення.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування і виберіть пункт Правила для визначення перших і останніх елементів.

  Умовне форматування

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад Більше середнього або Менше середнього.

 4. Введіть потрібні значення й виберіть формат.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • Виділенням:    виберіть пункт Лише ці клітинки.

  • Відповідним полем:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями.

  • Полем значення:    виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише значення, більші або менші за середнє.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати значення, які виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб форматувати клітинки зі значеннями, більшими або меншими за середнє для всіх клітинок діапазону, виберіть значення Вище або Нижче.

  • Щоб форматувати клітинки зі значеннями, більшими або меншими за одне, два або три стандартні відхилення для всіх клітинок діапазону, виберіть стандартне відхилення.

 7. Додатково можна змінити спосіб застосування форматування до полів в області значень звіту зведеної таблиці, область яких визначено за відповідним полем.

  За промовчанням умовне форматування базується на всіх видимих значеннях. Однак для визначення області за відповідним полем, а не за всіма видимими значеннями, можна застосувати умовне форматування для кожного сполучення:

  • стовпця та його батьківського поля рядка, вибравши кожну Групу стовпця;

  • рядка та його батьківського поля стовпця, вибравши кожну Групу рядка.

 8. Натисніть кнопку Форматувати, щоб відобразити діалогове вікно Формат клітинок.

 9. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку OK.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

Примітка.: Умовне форматування не можна виконати для полів області "Значення" та звіту "Зведена таблиця" за унікальними та повторюваними значеннями.

У наведеному прикладі умовне форматування використовується для стовпця "Інструктор", щоб знайти інструкторів, які навчають учнів у більш ніж одному класі (повторювані імена інструкторів виділено блідо-червоним кольором). Значення "Кваліфікація", які повторюються у стовпці "Кваліфікація" тільки один раз (унікальні значення), виділено зеленим кольором.

Повторювані значення в стовпці C виділено рожевим кольором, а унікальні значення в стовпці D – зеленим.

Швидке форматування

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування й виберіть команду Виділити правила клітинок.

  Умовне форматування

 3. Виберіть пункт Повторювані значення.

 4. Введіть потрібні значення й виберіть формат.

Розширене форматування

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами. Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у вікні списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш або таблицю.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише унікальні або повторювані значення.

 5. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати всі виберіть значення унікальні або повторення.

 6. Натисніть кнопку Форматувати, щоб відобразити діалогове вікно Формат клітинок.

 7. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку OK.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

Якщо жоден із описаних вище варіантів не підійде, можна створити власне правило умовного форматування за кілька простих кроків. 

Примітки.: Якщо вже визначено правило, яке потрібно по-іншому працювати, створіть дублікат правила та відредагувати його.

 1. Виберіть Основне> Умовне форматування> Керування правилами ,у діалоговому вікні Диспетчер правил умовного форматування виберіть перелічене правило, а потім виберіть Дублювати правило. Повторюване правило з'явиться в списку.

 2. Виберіть повторюване правило, а потім натисніть кнопку Редагувати правило.

 1. Виберіть клітинки, які потрібно відформатувати.

 2. На вкладці Основне послідовно виберіть елементи Умовне форматування > Створити правило.

  Нове правило форматування

 3. Створіть власне правило та вкажіть для нього параметри форматування, а потім натисніть кнопку OK.

  Якщо потрібні параметри не використовуються, для визначення клітинок, які потрібно відформатувати, можна скористатися формулою. Інструкції див. в наступному розділі.

Якщо точні параметри, потрібні для створення власного правила умовного форматування, не видно, можна вказати умови форматування за допомогою логічної формули. Наприклад, ви можете порівняти значення у виділеному діапазоні з результатом, повернутим функцією, або оцінити дані у клітинках за межами виділеного діапазону, які можуть бути на іншому аркуші тієї самої книги. Формула має повертати значення True або False (1 або 0), але за допомогою умовної логіки можна об'єднувати набір відповідних умовних форматів, наприклад різні кольори для кожного невеликого набору текстових значень (наприклад, імен категорій товарів).

Примітка.: Щоб ввести посилання на клітинки у формулі, виберіть клітинки безпосередньо на поточному або інших аркушах. Якщо виділити клітинки на аркуші, буде вставлено абсолютні посилання на клітинки. Якщо потрібно змінити в Excel посилання для кожної клітинки у вибраному діапазоні, скористайтеся відносними посиланнями. Докладні відомості див. в розділах Створення або змінення посилання на клітинку та Перехід між відносними, абсолютними та мішаними посиланнями.

Порада.: Якщо будь-яка клітинка містить формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовується до цих клітинок. Щоб уточнити цю проблему, скористайтеся функціями IS або IFERROR у формулі, щоб повернути вказане значення (наприклад, 0 або "N/A") замість значення помилки.

 1. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Керувати правилами.

  Умовне форматування

  Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило. Відкриється діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб додати нове умовне форматування на основі наявного, виберіть правило, а потім натисніть кнопку Дублювати правило. Повторюване правило скопіюється та відобразиться в діалоговому вікні. Виберіть дублікат, а потім натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування

  • Щоб змінити умовний формат, наведені нижче дії.

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно, щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на цьому або іншому аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно.

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. Відкриється діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 3. У розділі Застосувати правилодо , щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці, виконайте такі дії:

  • Щоб область пошуку за виділенням:    виберіть пункт Виділених клітинок.

  • Щоб область становити за відповідним полем:    виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <поле значень>.

  • Щоб область за полем значення:    виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <поле значення> для <Рядок>.

 4. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування.

  1. У розділі Редагувати опис правила в полі списку Форматувати значення, для яких ця формула має значення ІСТИНА введіть формулу.

   Формула має починатися знаком рівності (=), а формула має повертати логічне значення TRUE (1) або FALSE (0).

  2. Натисніть кнопку Форматувати, щоб відобразити діалогове вікно Формат клітинок.

  3. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку OK.

   Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

   Приклад 1. Використання двох умовних форматів з умовою, у якій використовуються перевірки AND і OR    

   У наведеному нижче прикладі показано використання двох правил умовного форматування. Якщо перше правило не застосовується, застосовується друге.

   Перше правило: покупець будинку запіває кошти розміром до 75 000 грн. як перший внесок, а також виплатити по 1500 грн. щомісяця як іпотечний платіж. Якщо перший внесок та іпотечний кредит разом відповідають цим умовам, то після виконання форматування клітинки B4 та B5 буде забарвлено зеленим кольором.

   Друге правило: якщо внесок або щомісячний платіж не відповідає бюджету покупця, то B4 та B5 буде відформатовано червоним кольором. Потрібно змінити деякі значення, наприклад річні відсоткові ставки, період, на який береться позика, перший внесок і суму оплати, щоб в умовно відформатованих клітинках відобразилися зміни.

   Формула для першого правила (застосовується зелений колір)

   =AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Формула для другого правила (застосовується червоний колір)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   Клітинки B4 та B5 відповідають умовам, тому їх відформатовано зеленим кольором

   Приклад 2. Затінювання через рядок за допомогою функцій MOD і ROW     

   Умовне форматування, застосоване до кожної клітинки на цьому аркуші, забарвлює синім кольором кожну другу клітинку діапазону. Можна виділити всі клітинки на аркуші, клацнувши квадрат над рядком 1 і ліворуч від стовпця A. Функція MOD повертає залишок від ділення числа (перший аргумент) на дільник (другий аргумент). Функція ROW повертає номер поточного рядка. Коли номер поточного рядка ділять на 2, завжди отримують залишок 0 для парного числа або 1 для непарного. Оскільки 0 відповідає значенню FALSE, а 1 – значенню TRUE, спеціальне оформлення отримує кожен непарний рядок. У правилі використовується така формула: =MOD(ROW();2)=1.

   Кожний другий рядок затінено синім кольором

   Примітка.: Щоб ввести посилання на клітинки у формулі, виберіть клітинки безпосередньо на поточному або інших аркушах. Якщо виділити клітинки на аркуші, буде вставлено абсолютні посилання на клітинки. Якщо потрібно змінити в Excel посилання для кожної клітинки у вибраному діапазоні, скористайтеся відносними посиланнями. Докладні відомості див. в розділах Створення або змінення посилання на клітинку та Перехід між відносними, абсолютними та мішаними посиланнями.

У наведеному нижче відео показано основи використання формул з умовним форматуванням.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Якщо потрібно застосувати наявне умовне форматування до нових або додаткових даних на аркуші, скопіюйте його за допомогою функції Формат за зразком.

 1. Клацніть клітинку з умовним форматуванням, яке потрібно скопіювати.

 2. На вкладці Основне натисніть кнопку Формат за зразком.

  Кнопки "Копіювати" та "Вставити" на вкладці "Основне"

  Вказівник перетвориться на пензель.

  Порада.: Можна двічі натиснути кнопку Формат за зразком, якщо потрібно продовжити використовувати пензель і вставити умовне форматування в інші клітинки.

 3. Щоб вставити умовне форматування, перетягніть пензель через клітинки або діапазони клітинок, які потрібно відформатувати.

 4. Щоб припинити використовувати пензель, натисніть клавішу Esc.

Примітка.: Якщо в правилі, яке застосовує умовне форматування, використовується формула, можливо, після вставлення умовного форматування доведеться скоригувати всі посилання на клітинки у формулі. Докладні відомості див в статті Перехід між відносними, абсолютними та мішаними посиланнями.

Якщо аркуш містить умовне форматування, їх можна швидко знайти, щоб скопіювати, змінити або видалити умовне форматування. За допомогою команди Перейти до особливого можна знайти лише клітинки з певним умовним форматуванням або всі клітинки з умовним форматуванням.

Пошук усіх клітинок з умовним форматуванням

 1. Клацніть будь-яку клітинку без умовного форматування.

 2. На вкладці Основне в групі Редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою Знайти й виділити та виберіть Умовне форматування.

  Група "Редагування" на вкладці "Основне"

Пошук клітинок з однаковим умовним форматуванням

 1. Клацніть будь-яку клітинку з умовним форматуванням, яке потрібно знайти.

 2. На вкладці Основне в групі Редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою Знайти й виділити та виберіть Перейти до особливого.

 3. Установіть перемикач умовні формати.

 4. У розділі перевірка даних установіть перемикач цих самих.

  Група "Редагування" на вкладці "Основне"

Якщо використовується умовне форматування, задаються правила, Excel використовувати, щоб визначати, коли застосовувати умовне форматування. Щоб керувати цими правилами, слід розуміти порядок, у якому оцінюються ці правила, що відбувається в разі конфлікту двох або кількох правил, як копіювання та вставлення можуть вплинути на обчислення правил, як змінити порядок, у якому оцінюються правила, і коли припинити виконання правил.

 • Відомості про пріоритет правил умовного форматування

  Створювати, редагувати, видаляти або переглядати всі правила умовного форматування у книзі можна в діалоговому вікні Диспетчер правил умовного форматування. (На вкладці Основне натисніть Умовне форматування, а потім оберіть Керування правилами.)

  Меню умовного форматування з виділеною вкладкою «Керування правилами»

  Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

  Коли застосовано два або більше правил умовного форматування, ці правила обчислюються в порядку впливу (зверху вниз), за списком у цьому діалоговому вікні.

  Цей приклад стосується ідентифікаційних карток, строк дії яких закінчується. Ми хочемо позначити дійсні картки, що закінчуються на протязі 60 дні, жовтим кольором фону, а картки, що скінчилися – червоним кольором фону.

  Умовно форматовані дані

  У цьому прикладі клітинки з ідентифікаційними номерами тих працівників, чий термін авторизації завершиться в межах наступних 60 днів, виділено жовтим кольором, а ідентифікаційні номери тих працівників, чий термін авторизації завершився, виділено червоним кольором. Правила показано на наведеному нижче зображенні.

  Правила умовного форматування

  Перше правило (якщо значення Істина) задається червоним кольором тла клітинки, щоб перевірити значення дати у стовпці B на поточну дату (отриману за допомогою функції TODAY у формулі). Призначте формулу перше значення даних у стовпці B (B2). Формула для цього правила : =B2<TODAY(). Ця формула перевіряє клітинки у стовпці B (клітинки B2:B15). Якщо формула для будь-якої клітинки в стовпці B дорівнює True, її відповідна клітинка у стовпці A (наприклад, A5 відповідає клітинці B5, A11 відповідає клітинці B11), буде відформатовано червоним кольором тла. Після обчислення всіх клітинок, указаних у стовпці Застосовується до, застосовується перше правило, перевіряється друге правило. Ця формула перевіряє, чи значення у стовпці B менші за 60 днів від поточної дати (наприклад, припустімо, сьогоднішня дата – 11.08.2010). Клітинка в клітинці B4, 04.10.2010, менша за 60 днів від сьогодні, тому вона оцінюватиається як "Істина" та форматується жовтим кольором тла. Формула для цього правила : =B2<TODAY()+60. Клітинки, які вперше відформатовано червоним за найвищим правилом у списку, залишаться без змін.

  Правило, яке розташоване у списку вище, має пріоритет над правилом, що розташоване нижче. За промовчанням нові правила завжди розміщуються вгорі списку, і, таким чином, маються вищий пріоритет. Однак пріоритет правил можна змінити, скориставшись у діалоговому вікні стрілками Вгору та Вниз.

  Move Up and Move Down arrows

 • Що відбувається, коли виконуються умови для кількох правил умовного форматування

  Інколи є кілька правил умовного форматування, для яких обчислюються значення True. Ось як вони застосовуються, коли вони не конфліктують або коли конфліктують.

  <c0>Правила не конфліктують</c0>.     Наприклад, якщо одне правило форматує клітинку жирним шрифтом, а інше правило форматує ту саму клітинку червоним кольором, клітинка відформатується жирним шрифтом і червоним кольором. Оскільки конфлікту між цими форматами немає, застосовуються обидва правила.

  Конфлікт правил     Наприклад, одне правило встановлює колір шрифту клітинки червоним кольором, а інше – зеленим. Оскільки два правила конфліктують, може застосовуватися тільки одне. Застосоване правило має вищий вищий рівень (вище в списку в діалоговому вікні).

 • Вплив функцій вставлення, заливки та формату за зразком на правила умовного форматування

  Під час редагування аркуша ви можете копіювати та вставляти значення клітинок з умовним форматуванням, застосовувати заливку до діапазону клітинок з умовним форматуванням або застосовувати формат за зразком. Оскільки для клітинок призначення створюється нове правило умовного форматування на основі вихідних клітинок, ці операції можуть впливати на пріоритет правил.

  Якщо скопіювати значення клітинок з умовним форматуванням і вставити їх в аркуш, відкритий в іншому екземплярі програми Excel (на комп’ютері одночасно запущено другий процес Excel.exe), правило умовного форматування не створиться й форматування не скопіюється.

 • Що відбувається, якщо виникає конфлікт між умовним і ручним форматуванням

  Якщо для правила умовного форматування застосовується значення Істина, воно має переважну силу над будь-яким наявним ручним форматом для того самого виділення. Це означає, що в разі конфлікту застосовується умовне форматування, а ручне форматування – ні. Якщо видалити правило умовного форматування, у діапазоні клітинок залишиться ручне форматування.

  Ручне форматування не відображається в діалоговому вікні Диспетчер правил умовного форматування й не використовується для визначення пріоритету.

 • Керування припиненням перевірки правил за допомогою прапорця "Припинити, якщо значення ІСТИНА"

  Щоб забезпечити сумісність із версіями програми Excel, старішими за Excel 2007, у діалоговому вікні Керування правилами можна встановити прапорець Припинити, якщо значення TRUE. За допомогою цього параметра імітується відображення умовного форматування в попередніх версіях програми Excel, у яких не підтримується використання більше трьох правил умовного форматування або застосування кількох правил до одного діапазону.

  Наприклад, якщо в діапазоні клітинок більше трьох правил умовного форматування, у версії програми Excel, яка передувала версії Excel 2007:

  • перевіряються лише перші три правила;

  • застосовується перше за пріоритетом правило, для якого виконується умова;

  • наступні за пріоритетом правила зі значенням TRUE (істина) пропускаються.

  Усі можливі умови для перших трьох правил перелічено в таблиці нижче.

  Якщо правило

  Отримує значення

  І якщо правило

  Отримує значення

  І якщо правило

  Отримує значення

  То

  Перше

  TRUE (істина)

  Друге

  TRUE (істина) або FALSE (хибність)

  Третє

  TRUE (істина) або FALSE (хибність)

  Застосовується перше правило, а друге та третє правила пропускаються.

  Перше

  FALSE (хибність)

  Друге

  TRUE (істина)

  Третє

  TRUE (істина) або FALSE (хибність)

  Застосовується друге правило, а перше та третє правила пропускаються.

  Перше

  FALSE (хибність)

  Друге

  FALSE (хибність)

  Третє

  TRUE (істина)

  Застосовується третє правило.

  Перше

  FALSE (хибність)

  Друге

  FALSE (хибність)

  Третє

  FALSE (хибність)

  Не застосовується жодне правило.

  Установлюючи або знімаючи прапорець Припинити, якщо значення TRUE, можна змінювати поведінку за промовчанням.

  • Щоб перевірити лише перше правило, установіть прапорець Припинити, якщо значення TRUE для першого правила.

  • Щоб перевірити лише перше та друге правила, установіть прапорець Припинити, якщо значення TRUE для другого правила.

  Не можна встановити або видалити прапорець Припинити, якщо значення TRUE, якщо правило передбачає форматування за допомогою гістограми, колірної шкали або набору піктограм.

Щоб дізнатися, як керувати правилами умовного форматування, див. відео Про керування умовним форматуванням (відео).

Порядок, у якому обчислюються правила умовного форматування (їхня вища важливість), також відображає їхню відносну важливість: що вище правило міститься в списку правил умовного форматування, то важливішим воно буде. Це означає, що в разі конфлікту двох правил умовного форматування застосовується правило, розташоване вище у списку, і правило, яке розташоване нижче в списку, не застосовується.

 1. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Меню умовного форматування з виділеною вкладкою «Керування правилами»

  Відкриється діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

  Діалогове вікно «Диспетчер правил умовного форматування»

  Відобразяться правила умовного форматування для вибраного діапазону, зокрема тип правила, форматування, діапазон клітинок, до якого застосовується правило, і параметр Припинити, якщо значення ІСТИНА.

  Якщо потрібне правило не відображається у списку Відображати правила форматування для, переконайтеся, що виділено відповідний діапазон клітинок, аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

 2. Виберіть правило. Одночасно можна вибрати тільки одне правило.

 3. Щоб підвищити пріоритет вибраного правила, натисніть кнопку Вгору. Щоб знизити пріоритет вибраного правила, натисніть кнопку Вниз.

  Move Up and Move Down arrows

 4. Щоб за потреби припинити перевірку правил на певному етапі, установіть для відповідного правила прапорець Припинити, якщо значення ІСТИНА.

Очищення умовного форматування на аркуші    

 • На вкладці Основне виберіть Умовне форматування > Очистити правила > Очистити правила в усьому аркуші.

Якщо ви хочете вилучити умовне форматування на аркуші, виконайте наведені нижче дії.

На всьому аркуші

 • На вкладці Основне послідовно виберіть елементи Умовне форматування > Очистити правила > Очистити правила в усьому аркуші.

У діапазоні клітинок

 1. Виберіть клітинки, які містять умовне форматування.

 2. Натисніть кнопку Швидкий аналіз  зображення кнопки, яка з’явиться внизу справа від вибраних даних.

  Примітки.: Кнопка Швидкий аналіз не відображається, якщо:

  • усі клітинки у вибраному діапазоні пусті;

  • лише верхня ліва клітинка вибраного діапазону містить запис, а всі інші – пусті.

 3. Виберіть Очищення формату.

  Параметр «Очищення формату»

Пошук і вилучення однакового умовного форматування на всьому аркуші

 1. Клацніть клітинку з умовним форматуванням, яке потрібно вилучити на всьому аркуші.

 2. На вкладці Основне клацніть стрілку поруч із кнопкою Знайти й виділити та виберіть пункт Перейти до особливого.

 3. Установіть перемикач умовні формати.

 4. У розділі перевірка даних установіть перемикач цих самих. щоб виділити всі клітинки, які містять однакові правила умовного форматування.

 5. На вкладці Основне виберіть Умовне форматування > Очистити правила > Очистити правила у вибраних клітинках.

Шкали кольорів – це візуальні інструкції, які допомагають зрозуміти розподіл і варіювання даних. Існують два типи шкал кольорів: двоколірні та триколірні.

Двоколірна шкала дає змогу порівняти діапазон клітинок за допомогою градації двох кольорів. Відтінок кольору позначає вищі або нижчі значення. Наприклад, використовуючи зелено-жовту шкалу, можна вказати, щоб клітинки з вищими значеннями мали насиченіший зелений колір, а з нижчими – насиченіший жовтий.

Триколірна шкала дає змогу порівняти діапазон клітинок за допомогою градації трьох кольорів. Відтінок кольору позначає вищі, середні або нижчі значення. Наприклад, використовуючи шкалу із зеленим, жовтим і червоним кольорами, можна вказати, щоб клітинки з вищими значеннями мали зелений колір, із середніми – жовтий, а з нижчими – червоний.

Порада.: Клітинки, які мають один із цих форматів, можна відсортувати за кольором. Для цього скористайтеся контекстним меню.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці > Умовне форматування > кольорових шкал і виберіть колірну шкалу.

Гістограма допомагає розглянути значення клітинки відносно інших клітинок. Довжина гістограми відповідає значенню у клітинці. Довша смуга відповідає вищому значенню, відповідно, коротша – нижчому значенню. Гістограми корисні для визначення вищих і нижчих значень, особливо у великих обсягах даних, наприклад для визначення у звіті про святковий розпродаж іграшок, які продаються найкраще та найгірше.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці > Умовне форматування>, а потім виберіть потрібну смугу даних.

Використовуйте набір піктограм, щоб додати до даних примітки та класифікувати дані за трьома-п’ятьма категоріями, відокремленими граничним значенням. Кожна піктограма позначає діапазон значень. Наприклад, у наборі піктограм "3 стрілки" зелена стрілка вверх позначає вищі значення, жовта стрілка вбік – середні, а червона вниз – нижчі.

Порада.: Клітинки, які мають цей формат, можна відсортувати за їхньою піктограмою – просто скористайтеся контекстним меню.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці > Умовне форматування > набори піктограм, а потім виберіть набір піктограм.

Щоб спростити процес пошуку певних клітинок у діапазоні клітинок, можна відформатувати ці клітинки на основі оператора порівняння. Наприклад, на інвентарному аркуші із сортуванням за категоріями можна виділити жовтим кольором продукти, яких залишилося менше 10 одиниць. Або на аркуші підсумків роботи мережі роздрібної торгівлі можна визначити магазини, які мають прибуток понад 10%, обсяг продажу менше 100 000 грн., а також регіон, ідентичний ''південно-східному''.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне в групі Таблиці виберіть Правила виділення клітинок.

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад Між, Дорівнює, З текстом або Дата.

 4. Введіть потрібні значення та виберіть форматування (колір заливки, тексту або границі), а потім натисніть кнопку OK.

Відео Про ці методи див. у відео Умовне форматування тексту та відео. Умовне форматування дат.

Ви можете знайти найвищі й найнижчі значення в діапазоні клітинок, які базуються на визначеному граничному значенні. Наприклад, можна знайти п’ять продуктів, які продаються найкраще, у регіональному звіті, останні 15% продуктів в опитуванні споживачів або 25 найвищих заробітних плат у відділі.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне в групі Таблиці виберіть Правила для визначення перших і останніх елементів.

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад "Верхні 10 елементів" або "Нижні 10%".

 4. Введіть потрібні значення та виберіть форматування (колір заливки, тексту або границі), а потім натисніть кнопку OK.

Ви можете знайти значення, більші або менші за середнє або значення стандартного відхилення у діапазоні клітинок. Наприклад, у річному звіті продуктивності можна знайти працівників із показниками вище середнього, або можна знайти промислові товари, які в рейтингу якості впали нижче двох показників стандартного відхилення.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне в групі Таблиці виберіть Правила для визначення перших і останніх елементів.

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад Більше за середнє або Менше за середнє.

 4. Введіть потрібні значення та виберіть форматування (колір заливки, тексту або границі), а потім натисніть кнопку OK.

Ви можете знайти унікальні або повторювані значення в діапазоні клітинок.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно умовно відформатувати.

 2. На вкладці Основне в групі Таблиці виберіть Правила виділення клітинок > Повторювані значення.

 3. Введіть потрібні значення та виберіть форматування (колір заливки, тексту або границі), а потім натисніть кнопку OK.

Якщо потрібно застосувати наявне умовне форматування до нових або додаткових даних на аркуші, скопіюйте його за допомогою функції Формат за зразком.

 1. Клацніть клітинку, умовне форматування якої потрібно скопіювати.

 2. На вкладці Основне натисніть кнопку Формат за зразком.

  Кнопки "Копіювати" та "Вставити" на вкладці "Основне"

  Вказівник перетвориться на пензель.

  Порада.: Можна двічі натиснути кнопку Формат за зразком, якщо потрібно продовжити використовувати пензель і вставити умовне форматування в інші клітинки.

 3. Щоб вставити умовне форматування, перетягніть пензель через клітинки або діапазони клітинок, які потрібно відформатувати.

 4. Щоб припинити використовувати пензель, натисніть клавішу Esc.

Примітка.: Якщо в правилі, за яким застосовується умовне форматування, використовується формула, може знадобитися відкоригувати відносні та абсолютні посилання у формулі, коли буде вставлено умовне форматування. Докладні відомості див в статті Перехід між відносними, абсолютними та мішаними посиланнями.

Якщо використовується умовне форматування, задаються правила, Excel використовувати, щоб визначати, коли застосовувати умовне форматування. Щоб керувати цими правилами, важливо розуміти, у якому порядку оцінюються ці правила, що відбувається в разі конфлікту між двома або кількома правилами та як копіювання та вставлення можуть вплинути на обчислення правил.

Увага!: У програмі вебпрограма Excel можна переглянути та видалити правила, але щоб їх відредагувати або змінити їхній порядок, потрібно відредагувати файл у версії для настільних комп'Excel.

Перегляд правил умовного форматування в вебпрограма Excel за допомогою області Умовне форматування.

 1. На вкладці Основне натисніть кнопку Умовне форматування,а потім виберіть пункт Керування правилами. Conditional formatting menu and than click on Manage Rules button

 2. Праворуч від даних з'явиться область Умовне форматування. Наведені нижче рекомендації допоможуть вам вирішити, як це вплине на перелічені правила.

  • Як Excel визначає порядок застосування правил умовного форматування

   Якщо до діапазону клітинок застосовано два або більше правил умовного форматування, ці правила обчислюються в порядку впливу (зверху вниз), як їх перелічено в цій області.

   Правило, яке розташоване у списку вище, має пріоритет над правилом, що розташоване нижче. За промовчанням нові правила завжди розміщуються вгорі списку, і, таким чином, маються вищий пріоритет.

  • Що відбувається, коли виконуються умови для кількох правил умовного форматування

   У діапазоні клітинок можуть одразу виконуватися умови для кількох правил умовного форматування. Ось як вони застосовуються, коли вони не конфліктують або коли конфліктують.

   <c0>Правила не конфліктують</c0>.     Наприклад, якщо одне правило форматує клітинку жирним шрифтом, а інше правило форматує ту саму клітинку червоним кольором, клітинка відформатується жирним шрифтом і червоним кольором. Оскільки конфлікту між цими форматами немає, застосовуються обидва правила.

   Конфлікт правил     Наприклад, одне правило встановлює колір шрифту клітинки червоним кольором, а інше – зеленим. Оскільки два правила конфліктують, може застосовуватися тільки одне. Застосоване правило має вищий вищий рівень (вище в списку в області).

  • Вплив функцій вставлення, заливки та формату за зразком на правила умовного форматування

   Під час редагування аркуша ви можете копіювати та вставляти значення клітинок з умовним форматуванням, застосовувати заливку до діапазону клітинок з умовним форматуванням або застосовувати формат за зразком. Оскільки для клітинок призначення створюється нове правило умовного форматування на основі вихідних клітинок, ці операції можуть впливати на пріоритет правил.

  • Що відбувається, якщо виникає конфлікт між умовним і ручним форматуванням

   Якщо в діапазоні клітинок виконується умова для правила форматування, воно отримує вищий пріоритет, ніж наявне ручне форматування. Ручне форматування застосовується за допомогою кнопок на вкладці Основне в групі Шрифт (Excel 2016 і 2013) або на вкладці Основне в групі Клітинки (Excel 2010 і 2007). Якщо видалити правило умовного форматування, у діапазоні клітинок залишиться ручне форматування.

   Ручне форматування не зазначено в області Умовне форматування та не використовується для визначення першості.

Ви можете очистити умовне форматування у вибраних клітинках або на всьому аркуші.

 • Щоб очистити умовне форматування у вибраних клітинках:

  1. Виберіть клітинки на аркуші.

  2. На вкладці Основне виберіть Умовне форматування > Очистити правила > Очистити правила у вибраних клітинках.

 • Щоб очистити умовне форматування на всьому аркуші, виберіть Основне > Умовне форматування > Очистити правила > Очистити правила в усьому аркуші.

Примітка.: Застосувати умовне форматування до зовнішніх посилань на іншу книгу не можна.

Потрібна додаткова допомога?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech у розділі Excel чи отримати підтримку в спільноті Answers.

Додаткові відомості

Проблеми сумісності умовного форматування

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×