Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

У програмі Project можна створювати й настроювати захопливі графічні звіти для будь-яких даних проекту, не застосовуючи додаткового програмного забезпечення. У ході виконання проекту звіти автоматично оновлюватимуться, відображаючи останні дані. Ознайомтеся зі списком усіх звітів і способами їх використання.

 1. Виберіть вкладку Звіт.

 2. У групі Перегляд звітів клацніть потрібний тип звіту, а потім виберіть потрібний звіт.

Наприклад, щоб відкрити звіт "Огляд проекту", послідовно виберіть елементи Звіт > Приладні дошки > Огляд проекту.

Меню ''Приладні дошки'' на вкладці ''Звіт''

Звіт "Огляд проекту" поєднує в собі графіки та таблиці, які демонструють кожен етап проекту, майбутні проміжні етапи та завдання, для яких минув термін.

Звіт ''Огляд проекту''

У програмі Project передбачено десятки звітів, якими можна скористатись одразу, але ними вибір не обмежується. Ви можете настроїти вміст і вигляд будь-яких звітів або створити абсолютно новий звіт із нуля.

Робота зі звітом

Змінення даних у звіті

Ви можете вибрати дані, які відображаються в будь-яких частинах звіту у програмі Project.

 1. Клацніть таблицю або діаграму, яку потрібно змінити.

 2. Скористайтеся областю Список полів у правій частині екрана, щоб вибрати поля для відображення та відфільтрувати відомості.

Порада.: Якщо клацнути діаграму, безпосередньо праворуч від діаграми з’являються три кнопки. Щоб швидко виділити такі елементи, як позначки даних, і фільтрувати інформацію, яка надходить до діаграми, використовуйте елементи діаграми кнопка ''елементи діаграми'' і фільтри діаграми кнопка ''фільтри діаграми'' кнопки.

Приклад

У звіті "Огляд проекту" можна змінити діаграму "% виконання", щоб на ній замість зведених завдань верхнього рівня відображалися критичні підзавдання.

 1. Клацніть довільне місце на діаграмі % виконання.

 2. В області Список полів перейдіть до поля Фільтр і виберіть пункт Критичне завдання.

 3. У списку Рівень структури виберіть пункт Рівень 2. У цьому прикладі це перший рівень структури, на якому розташовано не зведені завдання, а підзавдання.

  У процесі вибору діаграма змінюється.

  Звіт ''Огляд проекту'' з відкритою областю даних діаграми

Змінення оформлення звіту

Програма Project дає змогу керувати виглядом звітів: від строгих чорно-білих до барвистих звітів з ефектами.

Порада.: Звіт можна зробити частиною комбінованого режиму, що дає змогу переглядати зміни у звіті в режимі реального часу у процесі роботи з даними проекту. Щоб дізнатися більше, див. у статті Розділення подання.

Клацніть будь-де у звіті, а потім виберіть вкладку Засоби звіту – Конструктор, щоб переглянути параметри для змінення оформлення звіту в цілому. На цій вкладці можна змінити шрифт, колір або тему всього звіту. Сюди можна також додати нові зображення (зокрема фотографії), фігури, діаграми або таблиці.

Вкладка ''Засоби звіту – Конструктор''

Якщо клацнути окремий елемент звіту (діаграму, таблицю тощо), у верхній частині екрана відобразяться нові вкладки з параметрами для форматування саме цієї частини.

Група ''Стилі таблиць'' на вкладці ''Табличні знаряддя – Конструктор''

Порада.: Якщо клацнути діаграму, безпосередньо праворуч від діаграми з’являються три кнопки. Натисніть кнопку стилі діаграм кнопка настроювання вигляду діаграми , щоб швидко змінити колір або стиль діаграми.

Приклад

Нехай, скажімо, знадобилося змінити зовнішній вигляд діаграми % виконання у звіті "Огляд проекту".

Діаграма ''% виконання'' у звіті ''Огляд проекту''

 1. Клацніть довільне місце на діаграмі % виконання, а потім виберіть вкладку Знаряддя для діаграми – Конструктор.

 2. Виберіть новий стиль у групі Стилі діаграми. У цьому стилі видаляються лінії, а до стовпців додаються тіні.

  Група ''Стилі діаграми'' на вкладці ''Знаряддя для діаграми – Конструктор'

 3. Надайте діаграмі глибини. Виберіть елементи Знаряддя для діаграм – Конструктор > Змінити тип діаграми.

  Кнопка ''Змінити тип діаграми''

 4. Виберіть елементи Стовпець > Об’ємна гістограма з накопиченням.

  Діалогове вікно ''Змінення типу діаграми''

 5. Додайте колір тла. Виберіть елементи Знаряддя для діаграм > Заливка фігури й виберіть новий колір.

  Меню параметрів кольору ''Заливка фігури''

 6. Змініть кольори смуг. Клацніть смуги, щоб їх виділити, а потім виберіть елементи Знаряддя для діаграм > Заливка фігури й виберіть новий колір.

 7. Приберіть числа зі смуг. Клацніть числа, щоб їх виділити, а потім перетягніть їх вгору.

Для разючих змін досить виконати лише кілька дій. Усе, що для цього довелося зробити – внести незначні косметичні зміни в параметри форматування.

Форматована діаграма ''% виконання'' у звіті ''Огляд проекту''

Створення власного звіту

 1. Послідовно виберіть елементи Звіт > Створити звіт.

 2. Виберіть один із чотирьох параметрів, а потім натисніть кнопку Вибрати.

 3. Надайте звіту ім’я та почніть додавати до нього відомості.

  Меню ''Створити звіт'' на вкладці ''Звіт''

  Пустий.    Створення пустого полотна. Скористайтеся вкладкою Засоби звіту – Конструктор, щоб додати діаграми, таблиці, текст і зображення.

  Діаграма.    У програмі Project за промовчанням буде створено діаграму для порівняння фактичних трудовитрат, залишкового обсягу роботи та роботи. Скористайтесь областю Список полів, щоб вибрати різні поля для порівняння, а також використовуйте елементи керування, щоб змінити колір і формат діаграми.

  Таблиця.    Скористайтесь областю Список полів, щоб вибрати, які поля відображатимуться в таблиці (за промовчанням відображається ''Ім’я'', ''Початок'', ''Завершення'' та ''% виконання''). Поле ''Рівень структури'' дає змогу вибрати, скільки рівнів у структурі проекту має відображатися в таблиці. Вигляд таблиці можна змінити на вкладках Конструктор і Макет контекстної вкладки ''Робота з таблицями''.

  Порівняння.    Розташування двох діаграм поруч. Спочатку діаграми містять однакові дані. Клацніть одну діаграму й виберіть потрібні дані в області Список полів, щоб диференціювати їх.

Будь-які діаграми, створені з нуля, можна повністю настроїти. Можна додавати та видаляти елементи та змінювати дані відповідно до власних потреб.

Надання спільного доступу до звіту

 1. Клацніть довільне місце у звіті.

 2. Виберіть елементи Засоби звіту – Конструктор > Копіювати звіт.

  Кнопка ''Копіювати звіт'' на вкладці ''Засоби звіту – Конструктор''

 3. Вставте звіт у будь-яку програму, у якій відображається графіка.

Порада.: Можливо, потрібно буде змінити розмір і впорядкувати звіт під час вставлення в нове розташування.

Можна також надрукувати звіт, щоб розповсюджувати його традиційним способом.

Використання нового звіту в майбутніх проектах

Використовуйте організатор, щоб скопіювати новий звіт у глобальний шаблон для використання в майбутніх проектах.

Інші способи створення звітів про перебіг проекту

Візуальні звіти дають змогу наочно подавати відомості про проект за допомогою розширених зведених таблиць у програмі Excel 2010. Експортувавши відомості про проект до Excel, можна доповнити звіт розширеними функціями зведених таблиць Excel 2010, як-от роздільниками фільтрів, пошуком у зведених таблицях, міні-діаграмами у зведених таблицях для миттєвого відображення тенденцій та зворотним записом OLAP.

Шаблони звітів у Project 2010, розподілені на шість категорій, містяться в діалоговому вікні Візуальні звіти: створення звіту, яке можна відкрити кнопкою Візуальні звіти у групі Звіти на вкладці Проект. Нижче наведено описи візуальних звітів у кожній категорії.

Також ви можете створювати власні нестандартні звіти. Нестандартні звіти відображатимуться в категорії, яка відповідає типу використаних даних.

Категорія "Використання завдань"

У нижченаведеній таблиці описано візуальні звіти в категорії "Використання завдань". Ці звіти базуються на даних завдань розподілені в часі.

Примітка.: Розподілені в часі дані завдань доступні у звітах категорії "Використання призначень".

Ім’я

Type (Тип)

Опис

Звіт про рух грошових коштів

Excel

Цей звіт містить гістограму, на якій показано змінення витрат і сукупних витрат із часом.

Звіт про освоєний обсяг за період часу

Excel

Цей звіт містить діаграму, на якій показано змінення з часом фактичної вартості (фактичних витрат на виконання робіт), запланованого обсягу (бюджетної вартості запланованих робіт) і освоєного обсягу (бюджетної вартості виконаних робіт).

Категорія "Використання ресурсів"

У нижченаведеній таблиці описано візуальні звіти в категорії "Використання ресурсів". Ці звіти базуються на даних ресурсів, розподілених у часі.

Примітка.: Розподілені в часі дані завдань доступні у звітах категорії "Використання призначень".

Ім’я

Type (Тип)

Опис

Звіт про рух грошових коштів

Visio

Цей звіт містить діаграму, на якій показано змінення з часом планових і фактичних витрат на ваш проект. Витрати розподілено за типами ресурсів (робота, матеріали та кошти). Індикатор показує, чи планові витрати перевищують базові витрати.

Звіт про доступність ресурсів

Visio

Цей звіт містить діаграму, на якій показано наявну та залишкову доступність ресурсів для вашого проекту з розподілом за типами ресурсів (робота, матеріали та кошти). Біля кожного перенавантаженого ресурсу відображається червоний прапорець.

Підсумковий звіт про вартість ресурсу

Excel

Цей звіт містить діаграму, на якій показано секторну діаграму, що ілюструє розподіл вартості ресурсів між ресурсами трьох типів: кошти, матеріал і робота.

Звіт про доступність обсягу роботи для ресурсу

Excel

Цей звіт містить гістограму, на якій показано змінення з часом ресурсів загальної потужності, обсягу роботи та залишкової доступності для роботи.

Загальний звіт про обсяг роботи для ресурсу

Excel

Цей звіт містить гістограму, на якій показано загальну потужність ресурсу, обсяг роботи, залишкову доступність і обсяг виконаної роботи в одиницях роботи.

Категорія "Використання призначень"

У нижченаведеній таблиці описано візуальні звіти в категорії "Використання призначень". Ці звіти базуються на розподілених у часі даних, подібно до даних у поданнях Використання завдань і Використання ресурсів.

Ім’я

Type (Тип)

Опис

Звіт про базову вартість

Excel

Цей звіт містить гістограму, на якій показано базові, планові та фактичні витрати по різних завданнях вашого проекту.

Звіт про базовий план

Visio

Цей звіт містить діаграму, на якій показано розбивку вашого проекту за кварталами, а потім за завданнями. У звіті порівнюються планові обсяг роботи та витрати з базовими обсягом роботи та витратами. Індикатори дають змогу показати, коли плановий обсяг роботи перевищує базовий та коли планові витрати перевищують базові.

Звіт про базову роботу

Excel

Цей звіт містить гістограму, на якій показано розподіл базового обсягу роботи, планового обсягу та виконаного обсягу роботи між завданнями у вашому проекті.

Звіт про бюджетні витрати

Excel

Цей звіт містить гістограму, на якій показано змінення з часом бюджетних витрат, базових витрат, планових витрат і фактичних витрат.

Звіт про бюджетні трудовитрати

Excel

Цей звіт містить гістограму, на якій показано змінення з часом бюджетного обсягу, базового обсягу, планового обсягу та фактичного обсягу роботи.

Звіт про освоєний обсяг за період часу

Excel

Цей звіт містить діаграму, на якій показано змінення з часом фактичної вартості (фактичних витрат на виконання робіт), запланованого обсягу (бюджетної вартості запланованих робіт) і освоєного обсягу (бюджетної вартості виконаних робіт).

Категорії "Зведення завдань, ресурсів і призначень"

У нижченаведеній таблиці описано візуальні звіти в категоріях "Зведення завдань", "Зведення ресурсів" і "Зведення призначень". Зведені звіти не містять розподілених у часі даних.

Категорія

Ім’я

Type (Тип)

Опис

Зведення завдань

Звіт про стан критичних завдань

Visio

Цей звіт містить діаграму, на якій показано обсяг роботи та залишковий обсяг роботи для критичних і некритичних завдань. На гістограмі зазначено відсоток виконаної роботи.

Зведення завдань

Звіт про стан завдань

Visio

Цей звіт містить діаграму обсягу роботи та відсотка виконаної роботи для завдань у вашому проекті з символами, які показують, коли базовий обсяг роботи перевищує поточний, коли дорівнює йому та коли поточний обсяг роботи перевищує базовий. На гістограмі зазначено відсоток виконаної роботи.

Зведення ресурсів

Звіт про залишковий обсяг роботи ресурсу

Excel

Цей звіт містить гістограму залишкового обсягу роботи та фактичного обсягу роботи для кожного трудового ресурсу в одиницях роботи.

Зведення призначень

Звіт про стан ресурсів

Visio

Цей звіт містить діаграму значень обсягу робіт і витрат для кожного з ресурсів вашого проекту. Відсоток виконаної роботи показано заливкою кожного стовпчика на діаграмі. Заливка стає темнішою, коли ресурс наближається до виконання призначеної роботи.

Створення візуального звіту за допомогою шаблону

 1. На вкладці Проект у групі Звіти клацніть елемент Візуальні звіти.
  Піктограма групи "Звіти"

 2. У діалоговому вікні Візуальні звіти на вкладці Усі виберіть звіт, який бажаєте створити.

  Якщо звіту, який потрібно створити, немає у списку, установіть прапорець Включити шаблони звітів з і натисніть кнопку Змінити та перейдіть до папки, яка містить потрібний звіт.

  Порада.: Якщо ви знаєте, в якій категорії міститься звіт, клацніть вкладку цієї категорії, щоб переглянути коротший список звітів. Якщо потрібні лише звіти, які відкриваються у програмі Excel або Visio, установіть або зніміть прапорець Microsoft Excel або Microsoft Visio.

 3. Щоб змінити рівень використання даних, залучених до звіту, виберіть у списку Виберіть рівень для відомостей про використання для цього звіту пункт Роки, Квартали, Місяці, Тижні або Дні.

  Примітка.: За замовчуванням у Project вибирається рівень використання даних, рекомендований для розміру вашого проекту. Для більшості проектів це тижні. Якщо ви вирішите включити дані на більш детальному рівні, створення звіту може сповільнитися. Щоб забезпечити найвищу швидкість створення, якщо ви одночасно переглядаєте кілька звітів про один проект, не змінюйте рівень даних. Якщо змінити рівень даних, тимчасову локальну базу даних звітів доведеться створити наново. Якщо не потрібно включати у звіти докладні дані, установіть рівень даних Роки, щоб звіти створювалися якнайскоріше.

 4. Натисніть кнопку Переглянути, щоб створити звіт і відкрити його в Excel або Visio.

Редагування наявного шаблону візуального звіту

 1. На вкладці Проект у групі Звіти клацніть елемент Візуальні звіти.
  Піктограма групи "Звіти"

 2. У діалоговому вікні Візуальні звіти на вкладці Усі виберіть звіт, який бажаєте відредагувати.

  Порада.: Якщо ви знаєте, в якій категорії міститься звіт, клацніть вкладку цієї категорії, щоб переглянути коротший список звітів. Якщо потрібні лише звіти, які відкриваються у програмі Excel або Visio, установіть або зніміть прапорці Microsoft Excel або Microsoft Visio.

 3. Натисніть кнопку Змінити шаблон.

 4. У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полі клацніть поля, які потрібно додати до звіту або видалити з нього, і натискайте кнопки Додати, Видалити або Видалити всі, які переміщують поля між областями Доступні поля та Вибрані поля або між областями Доступні настроювані поля та Вибрані настроювані поля.

  Поля в областях Вибрані поля та Вибрані настроювані поля буде долучено до звіту.

 5. Натисніть кнопку Змінити шаблон, щоб створити звіт з оновленим списком полів.

 • У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів деякі поля позначено як виміри. Подбайте про те, щоб звіт містив менше шести таких вимірів. Якщо вибрати шість або більше вимірів, створення звіту значно сповільниться.

 • У деяких звітах доступні не всі поля. Деякі поля можна вибрати лише в звітах Visio, але не в звітах Excel.

 • Якщо в діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів не вдається знайти бажане поле, можливо, воно міститься в іншій категорії даних. Наприклад, багато полів, які можуть здаватися полями зі зведення завдань, насправді належать до зведення призначень.

Створення нового шаблону візуального звіту

 1. На вкладці Проект у групі Звіти клацніть елемент Візуальні звіти.
  Піктограма групи "Звіти"

 2. У діалоговому вікні Візуальні звіти натисніть кнопку Новий шаблон.

 3. У розділі Виберіть застосунок клацніть пункт Excel, щоб створити шаблон Excel, або пункт Visio (метрична система мір), щоб створити шаблон Visio.

 4. У розділі Виберіть тип даних виберіть тип даних, які має бути використано у звіті.

  Щоб долучити розподілені в часі дані, виберіть пункт Використання завдань, Використання ресурсів або Використання призначень у списку Виберіть тип даних.

 5. Натисніть кнопку Вибір полів.

 6. У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів натисніть клавішу CTRL та, утримуючи її, клацніть стандартні поля Project, які бажаєте додати до звіту, в області Доступні поля.

 7. Натисніть кнопку Додати, щоб перемістити їх до області Вибрані поля.

 8. Натисніть клавішу CTRL та, утримуючи її, клацніть настроювані поля, які бажаєте додати до звіту, в області Доступні настроювані поля.

 9. Натисніть кнопку Додати, щоб перемістити їх до області Вибрані настроювані поля.

 • Якщо ви маєте англомовну версію Office Project 2007, можна створити шаблон Visio, в якому використовуються американські одиниці вимірювання.

 • Щоб видалити поле зі звіту, у діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів клацніть поле в області Вибрані поля або Вибрані настроювані поля та натисніть кнопку Видалити. Щоб видалити зі звіту всі стандартні або настроювані поля, натисніть кнопку Видалити всі в розділі Вибрані поля або Вибрані натсроювані поля.

 • У деяких звітах доступні не всі поля. Деякі поля можна вибрати лише в звітах Visio, але не в звітах Excel.

 • Якщо в діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів не вдається знайти бажане поле, можливо, воно міститься в іншій категорії даних. Наприклад, багато полів, які можуть здаватися полями зі зведення завдань, насправді належать до зведення призначень.

 • У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів деякі поля позначено як виміри. Подбайте про те, щоб звіт містив менше шести таких вимірів. Якщо вибрати шість або більше вимірів, створення звіту значно сповільниться.

 • Закінчивши створення візуального звіту, його можна зберегти у стандартному розташуванні для шаблонів (c:\Program Files\Microsoft Office\Шаблони) або в іншому розташуванні на комп'ютері або в мережі. Шаблони, збережені в стандартному розташуванні, автоматично відображаються в діалоговому вікні Візуальні звіти: створення звіту.

 • Якщо після збереження шаблону нестандартного візуального звіту перейти на інший мовний пакет, шаблон залишиться доступним, але не заповненим вмістом. Вихідні імена полів не будуть розпізнаватися новою мовою та не будуть включені у звіт.

Експорт даних звіту

Можна вибрати для експорту певні дані в категорії (куб OLAP) або експортувати всі дані проекту як базу даних звітів.

Експорт даних як куба OLAP

 1. На вкладці Проект у групі Звіти клацніть елемент Візуальні звіти.
  Піктограма групи "Звіти"

 2. У діалоговому вікні Візуальні звіти натисніть кнопку Зберегти дані.

 3. У розділі Збереження куба звітування виберіть категорію із типом даних, які потрібно зберегти.

 4. Натисніть кнопку Вибір полів, якщо потрібно змінити поля у списку даних для експорту.

 5. У діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полі клацніть поля, які потрібно додати до списку даних для експорту або видалити з нього, і натискайте кнопки Додати, Видалити або Видалити всі, які переміщують поля між областями Доступні поля та Вибрані поля або між областями Доступні настроювані поля та Вибрані настроювані поля.

  Поля в областях Вибрані поля та Вибрані настроювані поля буде долучено до експортованих даних.

 6. Натисніть кнопку OK у діалоговому вікні Візуальні звіти: вибір полів, а потім натисніть кнопку Зберегти куб.

 7. Перейдіть до розташування, де має бути збережено дані куба, і натисніть кнопку Зберегти.

 • Дані куба буде збережено у файл CUB.

 • Якщо до даних куба звертаються у програмі Visio, файл CUB неможливо зберегти в мережевій папці.

Експорт даних як бази даних звітів

 1. На вкладці Проект у групі Звіти клацніть елемент Візуальні звіти.
  Піктограма групи "Звіти"

 2. У діалоговому вікні Візуальні звіти натисніть кнопку Зберегти дані.

 3. Натисніть кнопку Зберегти базу даних.

 4. Перейдіть до розташування, де має бути збережено базу даних, а потім натисніть кнопку Зберегти.

  Дані буде збережено як файл бази даних (MDB) Microsoft Office Access.

Програма Project для Інтернету пропонує два основні варіанти звітування: Excel і Power BI для настільних комп'ютерів. Звіти Excel постачаються з Microsoft 365, а робочий стіл Power BI ліцензовано окремо.

Excel 

Під час керування проектом в Project для Інтернету експортуйте проект у програму Excel дає змогу:

 • Створення звітів і візуальних ефектів

 • Відправити файл із відомостями про проект зовнішнім зацікавленим сторонам

 • Архівування копій даних проекту для аудиту та відповідності

 • Друк копій проекту

Ось як можна експортувати проект:

 1. Перейдіть на сторінку project.microsoft.com і відкрийте проект, який потрібно експортувати до програми Excel.

 2. У верхньому правому куті виберіть три крапки (...), а потім виберіть експортувати до Excel.

  Знімок екрана: меню в програмі Project для Інтернету з параметром "Експорт до Excel"

 3. Коли з'явиться повідомлення "все готове! Ми експортували [ім'я проекту].у нижній частині екрана можна знайти новий файл Excel, у якому зберігаються ваші завантаження.

Під час відкриття файлу Excel, який містить проект, відобразиться аркуш із назвою "завдання проекту", що містить зведення відомостей про проект у верхній частині, включно з іменем, керівником проекту та датами початку та завершення, тривалістю та відсотковим завершенням для всього проекту. Також відобразиться дата експортування. У розділі "зображення" відобразиться таблиця з усіма відомостями для проекту.

Додаткові відомості про варіанти звіту Excel

Програма Power BI Desktop

Щоб почати, підключіться до Project для веб-даних за допомогою робочого стола Power Bi, а потім відкрийте ШАБЛОН Project Power Bi і перегляньте звіти, які він включає. 

Увага!: Щоб використовувати цей засіб звітування, знадобиться Передплата на службу Power BI (а також Передплата на проект). Докладні відомості наведено в розділі нижче.

Ліцензування

Щоб використовувати звіти Power BI для Project для веб-даних, потрібно бути ліцензованим користувачем робочого стола Power BI або Power BI Pro. Дізнайтеся про ціни Power Bi для отримання додаткової інформації.

Щоб створити або настроїти звіти Power BI для проекту для веб-даних, знадобиться також план Project 3 (колишня програма Project Online Professional) або план Project 5 (колишня програма Project Online Premium).

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×