Щоб отримати докладні відомості про функцію, клацніть її ім’я в першому стовпці.

Примітка.: Маркери версії позначають версію програми Excel, у якій вперше введено функцію. Ці функції недоступні в попередніх версіях. Наприклад, маркер версії 2013 означає, що ця функція присутня в Excel 2013 і новіших версіях.

Функція

Опис

Функція ACCRINT

Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція ACCRINTM

Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення

Функція AMORDEGRC

Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду з використанням коефіцієнта амортизації

Функція AMORLINC

Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду

Функція COUPDAYBS

Повертає кількість днів від початку купонного періоду до дня розрахунку

Функція COUPDAYS

Повертає кількість днів у купонному періоді, який містить дату розрахунку

Функція COUPDAYSNC

Повертає кількість днів від дати розрахунку до наступної купонної дати

Функція COUPNCD

Повертає наступну купонну дату після дати розрахунку

Функція COUPNUM

Повертає кількість купонів, які можна оплатити між датою розрахунку та датою погашення

Функція COUPPCD

Повертає попередню купонну дату перед датою розрахунку

Функція CUMIPMT

Повертає сукупну величину відсотків, які виплачуються між двома періодами

Функція CUMPRINC

Повертає сукупну величину, яка виплачується між двома періодами на погашення основної суми позики

Функція DB

Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу фіксованого зменшення залишку

Функція DDB

Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу подвійного зменшення залишку або іншого вказаного методу

Функція DISC

Повертає дисконтну ставку для цінних паперів

Функція DOLLARDE

Перетворює ціну, виражену дробом, на ціну, виражену десятковим числом

Функція DOLLARFR

Перетворює ціну, виражену десятковим числом, на ціну, виражену дробом

Функція DURATION

Повертає річну дюрацію для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція EFFECT

Повертає ефективну річну відсоткову ставку

Функція FV

Повертає майбутню вартість інвестицій

Функція FVSCHEDULE

Повертає майбутнє значення початкової суми після застосування ряду складних процентних ставок

Функція INTRATE

Повертає відсоткову ставку для повністю інвестованих цінних паперів

Функція IPMT

Повертає суму сплати відсотків за інвестицією за вказаний період

Функція IRR

Повертає внутрішню норму прибутковості для ряду грошових потоків

Функція ISPMT

Обчислює відсотки, сплачені за певний період інвестиції

Функція MDURATION

Повертає модифіковану дюрацію Маколея для цінних паперів з очікуваною номінальною вартістю 100 грн.

Функція MIRR

Повертає внутрішню ставку прибутковості, за якої додатні та від’ємні грошові потоки мають різні ставки

Функція NOMINAL

Повертає річну номінальну відсоткову ставку

Функція NPER

Повертає кількість періодів сплати за інвестицією

Функція NPV

Повертає чисту зведену вартість інвестиції на основі ряду періодичних грошових потоків і дисконтної ставки

Функція ODDFPRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним першим періодом

Функція ODDFYIELD

Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним першим періодом

Функція ODDLPRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним останнім періодом

Функція ODDLYIELD

Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним останнім періодом

Функція PDURATION
Excel 2013

Повертає кількість періодів, необхідних для досягнення інвестиціями заданого значення

Функція PMT

Повертає суму періодичної виплати за ануїтетом

Функція PPMT

Повертає суму виплати за основною сумою інвестиції за вказаний період

Функція PRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція PRICEDISC

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості дисконтованих цінних паперів

Функція PRICEMAT

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення

Функція PV

Повертає теперішню (зведену) вартість інвестиції

Функція RATE

Повертає відсоткову ставку за період ануїтету

Функція RECEIVED

Повертає суму, отриману на момент погашення повністю інвестованих цінних паперів

Функція RRI
Excel 2013

Повертає еквівалентну відсоткову ставку для зростання інвестицій

Функція SLN

Повертає величину амортизації активу за один період із використанням лінійного методу

Функція SYD

Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу підсумовування річних чисел

Функція TBILLEQ

Повертає еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем

Функція TBILLPRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості для казначейського векселя

Функція TBILLYIELD

Повертає прибуток за казначейським векселем

Функція VDB

Повертає величину амортизації активу за вказаний або частковий період із використанням методу зменшення залишку

Функція XIRR

Повертає внутрішню норму прибутковості для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)

Функція XNPV

Повертає чисту поточну вартість для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)

Функція YIELD

Повертає прибуток за цінними паперами з періодичною виплатою відсотків

Функція YIELDDISC

обчислює річний прибуток для дисконтованих цінних паперів, наприклад казначейського векселя.

Функція YIELDMAT

Повертає річний прибуток за цінними паперами з виплатою відсотків у момент погашення

Увага!: Результати обчислення формул і деякі функції на аркушах Excel можуть дещо відрізнятися на ПК під керуванням ОС Windows з архітектурою x86 або x86-64 та ПК під керуванням ОС Windows RT з архітектурою ARM. Дізнайтеся більше про такі відмінності.

Функції Excel (за категоріями)

Функції Excel (за алфавітом)

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?

Що вплинуло на ваші враження?

Маєте ще один відгук? (Необов'язково)

Дякуємо за ваш відгук!

×