Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

Клацніть букву, щоб перейти до функцій, які починаються з неї. Або натисніть клавіші Ctrl+F, щоб знайти функцію, увівши кілька перших букв або описове слово. Щоб отримати докладні відомості про функцію, клацніть її ім’я в першому стовпці.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Примітка.: Маркери версії позначають версію програми Excel, у якій вперше введено функцію. Ці функції недоступні в попередніх версіях.

Увага!: Результати обчислення формул і деякі функції на аркушах Excel можуть дещо відрізнятися на ПК під керуванням ОС Windows з архітектурою x86 або x86-64 та ПК під керуванням ОС Windows RT з архітектурою ARM. Докладніше про відмінності.

Назва функції

Тип і опис

Функції FIND, FINDB

Text:    Шукають одне текстове значення в межах іншого (з урахуванням регістра)

Функції LEFT і LEFTB

Text:    Повертають крайні ліві символи текстового рядка

Функції LEN і LENB

Text:    Повертають кількість символів у текстовому рядку

Функції MID і MIDB

Text:    Повертають вказану кількість символів у текстовому рядку, починаючи з указаної позиції

Функції REPLACE і REPLACEB

Text:    Замінюють символи в тексті

Функції RIGHT і RIGHTB

Text:    Повертають крайні праві символи текстового рядка

Функції SEARCH, SEARCHB

Text:    Шукають одне текстове значення в межах іншого (без урахування регістра)

Функція ABS

Math and trigonometry:    Повертає абсолютну величину числа

Функція ACCRINT

Financial:    Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція ACCRINTM

Financial:    Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення

Функція ACOS

Math and trigonometry:    Повертає арккосинус числа

Функція ACOSH

Math and trigonometry:    Повертає обернений гіперболічний косинус числа

Функція ACOT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає арккотангенс числа

Функція ACOTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає гіперболічний арккотангенс числа

Функція ADDRESS

Lookup and reference:    Повертає посилання на одну клітинку аркуша у вигляді тексту

Функція AGGREGATE

Math and trigonometry:    Повертає агрегат у списку або базі даних

Функція AMORDEGRC

Financial:    Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду з використанням коефіцієнта амортизації

Функція AMORLINC

Financial:    Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду

Функція AND

Logical:    Повертає значення TRUE, якщо всі її аргументи мають значення TRUE

Функція ARABIC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Перетворює число римськими цифрами на число арабськими цифрами

Функція AREAS

Lookup and reference:    Повертає кількість областей у посиланні

Функція ARRAYTOTEXT
Кнопка "Office 365"

Text:    Повертає масив текстових значень з указаного діапазону

Функція ASC

Text:    Перетворює англійські повноширинні (двобайтні) букви або символи катакани в рядку символів на напівширинні (однобайтні) символи

Функція ASIN

Math and trigonometry:    Повертає арксинус числа

Функція ASINH

Math and trigonometry:    Повертає обернений гіперболічний синус числа

Функція ATAN

Math and trigonometry:    Повертає арктангенс числа

Функція ATAN2

Math and trigonometry:    Повертає арктангенс за вказаними координатами x та y

Функція ATANH

Math and trigonometry:    Повертає обернений гіперболічний тангенс числа

Функція AVEDEV

Statistical:    Повертає середнє абсолютних відхилень точок даних від середнього

Функція AVERAGE

Statistical:    Повертає середнє арифметичне аргументів

Функція AVERAGEA

Statistical:    Повертає середнє арифметичне аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція AVERAGEIF

Statistical:    Повертає середнє арифметичне усіх клітинок діапазону, які відповідають указаній умові

Функція AVERAGEIFS

Statistical:    Повертає середнє арифметичне усіх клітинок, які відповідають кільком умовам.

Функція BAHTTEXT

Text:    перетворює число на текст із використанням формату грошової одиниці ß (бат)

Функція BASE

Math and trigonometry:    Перетворює число на текстовий вираз за заданою системою (основою) числення

Функція BESSELI

Engineering:    Повертає модифіковану функцію Бесселя In(x)

Функція BESSELJ

Engineering:    Повертає функцію Бесселя Jn(x)

Функція BESSELK

Engineering:    Повертає модифіковану функцію Бесселя Kn(x)

Функція BESSELY

Engineering:    Повертає функцію Бесселя Yn(x)

Функція BETA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає інтегральну функцію бета-розподілу

Функція BETA.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу

Функція BETADIST

Compatibility:    Повертає інтегральну функцію бета-розподілу

Функція BETAINV

Compatibility:    Повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу

Функція BIN2DEC

Engineering:    Перетворює двійкове число на десяткове

Функція BIN2HEX

Engineering:    Перетворює двійкове число на шістнадцяткове

Функція BIN2OCT

Engineering:    Перетворює двійкове число на вісімкове

Функція BINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу

Функція BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistical:    Повертає ймовірність результату випробування на основі біноміального розподілу

Функція BINOM.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення умови або дорівнює йому

Функція BINOMDIST

Compatibility:    Повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу

Функція BITAND
Excel 2013

Engineering:    Повертає порозрядне AND двох чисел

Функція BITLSHIFT
Excel 2013

Engineering:    Повертає значення після зсуву ліворуч на "величину_зсуву" розрядів

Функція BITOR
Excel 2013

Engineering:    Повертає порозрядне OR двох чисел

Функція BITRSHIFT
Excel 2013

Engineering:    Повертає значення після зсуву праворуч на "величину_зсуву" розрядів

Функція BITXOR
Excel 2013

Engineering:    Повертає порозрядне виключне OR двох чисел

Функція CALL

Add-in and Automation:    Викликає процедуру з бібліотеки динамічного компонування або кодового ресурсу

Функція CEILING

Compatibility:    Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності

Функція CEILING.MATH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Округлює число в більшу сторону до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності

Функція CEILING.PRECISE

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Число округлюється до більшого незалежно від знака.

Функція CELL

Information:    Повертає інформацію про форматування, розташування або вміст клітинки

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція CHAR

Text:    Повертає символ за вказаним кодом

Функція CHIDIST

Compatibility:    Повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат

Функція CHIINV

Compatibility:    Повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат

Функція CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності

Функція CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат

Функція CHISQ.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності

Функція CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат

Функція CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistical:    Повертає тест на незалежність

Функція CHITEST

Compatibility:    Повертає тест на незалежність

Функція CHOOSE

Lookup and reference:    Вибирає значення зі списку значень

Функція CLEAN

Text:    Вилучає всі недруковані символи з тексту

Функція CODE

Text:    Повертає числовий код першого символу в текстовому рядку

Функція COLUMN

Lookup and reference:    Повертає номер стовпця посилання

Функція COLUMNS

Lookup and reference:    Повертає кількість стовпців у посиланні

Функція COMBIN

Math and trigonometry:    Повертає кількість комбінацій для вказаної кількості об’єктів

Функція COMBINA
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Повертає кількість комбінацій з повтореннями для заданої кількості елементів

Функція COMPLEX

Engineering:    Перетворює коефіцієнти дійсної й уявної частин на комплексне число

Функція CONCAT
2019

Text:    Поєднує текст із кількох діапазонів і/або рядків, але не надає роздільник і аргументи IgnoreEmpty.

Функція CONCATENATE

Text:    Об’єднує кілька текстових рядків в один

Функція CONFIDENCE

Compatibility:    Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності

Функція CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistical:    Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності

Функція CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistical:    Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності з використанням t-розподілу Ст’юдента

Функція CONVERT

Engineering:    Переводить число з однієї системи вимірювання в іншу

Функція CORREL

Statistical:    Повертає коефіцієнт кореляції між двома наборами даних

Функція COS

Math and trigonometry:    Повертає косинус числа

Функція COSH

Math and trigonometry:    Повертає гіперболічний косинус числа

Функція COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає гіперболічний косинус числа

Функція COTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає котангенс кута

Функція COUNT

Statistical:    Підраховує кількість чисел у списку аргументів

Функція COUNTA

Statistical:    Підраховує кількість значень у списку аргументів

Функція COUNTBLANK

Statistical:    Підраховує кількість пустих клітинок у діапазоні

Функція COUNTIF

Statistical:    Підраховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають указаним умовам

Функція COUNTIFS

Statistical:    Підраховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають кільком умовам

Функція COUPDAYBS

Financial:    Повертає кількість днів від початку купонного періоду до дня розрахунку

Функція COUPDAYS

Financial:    Повертає кількість днів у купонному періоді, який містить дату розрахунку

Функція COUPDAYSNC

Financial:    Повертає кількість днів від дати розрахунку до наступної купонної дати

Функція COUPNCD

Financial:    Повертає наступну купонну дату після дати розрахунку

Функція COUPNUM

Financial:    Повертає кількість купонів, які можна оплатити між датою розрахунку та датою погашення

Функція COUPPCD

Financial:    Повертає попередню купонну дату перед датою розрахунку

Функція COVAR

Compatibility:    Повертає коваріацію, тобто середнє добутків парних відхилень

Функція COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistical:    Повертає коваріацію, тобто середнє добутків парних відхилень

Функція COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistical:    Повертає вибіркову коваріацію, тобто середнє добутків відхилень для кожної пари точок даних у двох наборах даних

Функція CRITBINOM

Compatibility:    Повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення умови або дорівнює йому

Функція CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає косеканс кута

Функція CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає гіперболічний косеканс кута

Функція CUBEKPIMEMBER

Cube:    Повертає ім’я, властивість та міру ключового показника ефективності (KPI) і відображає ім’я та властивість у клітинці. KPI – це кількісний показник, наприклад валовий прибуток за місяць або плинність кадрів за квартал, який використовується для відстеження продуктивності компанії.

Функція CUBEMEMBER

Cube:    Повертає член або кортеж з ієрархії куба. Використовується для підтвердження існування члена або кортежу в кубі.

Функція CUBEMEMBERPROPERTY

Cube:    Повертає значення властивості члена в кубі. Використовується для підтвердження існування імені члена в кубі та повертає вказану властивість для члена.

Функція CUBERANKEDMEMBER

Cube:    Повертає n-ий, або порядковий, член набору. Використовується для повернення одного або кількох елементів із набору, наприклад, найуспішнішого з продавців, або 10 кращих студентів.

Функція CUBESET

Cube:    Визначає обчислюваний набір членів або кортежів, надсилаючи вираз набору до куба на сервері, який створює набір, а потім повертає його програмі Microsoft Office Excel.

Функція CUBESETCOUNT

Cube:    Повертає кількість елементів у наборі.

Функція CUBEVALUE

Cube:    Повертає агрегатне значення з куба.

Функція CUMIPMT

Financial:    Повертає сукупну величину відсотків, які виплачуються між двома періодами

Функція CUMPRINC

Financial:    Повертає сукупну величину, яка виплачується між двома періодами на погашення основної суми позики

Функція DATE

Date and time:    Повертає числове подання, яке відповідає вказаній даті

Функція DATEDIF

Date and time:    Обчислює кількість днів, місяців або років між двома датами. Ця функція використовується у формулах для обчислення віку.

Функція DATEVALUE

Date and time:    Перетворює дату з текстового формату на числовий

Функція DAVERAGE

Database:    Повертає середнє вибраних записів бази даних

Функція DAY

Date and time:    Перетворює числове подання на день місяця

Функція DAYS
Excel 2013

Date and time:    Повертає кількість днів між двома датами

Функція DAYS360

Date and time:    Обчислює кількість днів між двома датами на основі 360-денного року

Функція DB

Financial:    Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу фіксованого зменшення залишку

Функція DBCS
Excel 2013

Text:    Перетворює англійські напівширинні (однобайтні) букви або символи катакани в рядку символів на повноширинні (двобайтні) символи

Функція DCOUNT

Database:    Підраховує кількість клітинок бази даних, які містять числа

Функція DCOUNTA

Database:    Підраховує кількість непустих клітинок у базі даних

Функція DDB

Financial:    Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу подвійного зменшення залишку або іншого вказаного методу

Функція DEC2BIN

Engineering:    Перетворює десяткове число на двійкове

Функція DEC2HEX

Engineering:    Перетворює десяткове число на шістнадцяткове

Функція DEC2OCT

Engineering:    Перетворює десяткове число на вісімкове

Функція DECIMAL
Excel 2013

Math and trigonometry:    Перетворює текстове вираження числа за заданою основою на десяткове число

Функція DEGREES

Math and trigonometry:    Перетворює радіани на градуси

Функція DELTA

Engineering:    Перевіряє рівність двох значень

Функція DEVSQ

Statistical:    Повертає суму квадратів відхилень

Функція DGET

Database:    Витягає з бази даних один запис, який відповідає вказаним умовам

Функція DISC

Financial:    Повертає дисконтну ставку для цінних паперів

Функція DMAX

Database:    Повертає найбільше значення з вибраних записів бази даних

Функція DMIN

Database:    Повертає найменше значення з вибраних записів бази даних

Функція DOLLAR

Text:    Перетворює число на текст, використовуючи грошовий формат $ (долар)

Функція DOLLARDE

Financial:    Перетворює ціну в доларах, виражену як дріб, на ціну в доларах, виражену як десяткове число

Функція DOLLARFR

Financial:    Перетворює ціну в доларах, виражену як десяткове число, на ціну в доларах, виражену як дріб

Функція DPRODUCT

Database:    Перемножує значення в певному полі записів бази даних, які відповідають указаним умовам

Функція DSTDEV

Database:    Оцінює стандартне відхилення на основі вибірки з вибраних записів бази даних

Функція DSTDEVP

Database:    Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності вибраних записів бази даних

Функція DSUM

Database:    Додає числа у стовпці поля записів бази даних, які відповідають указаним умовам

Функція DURATION

Financial:    Повертає річну дюрацію для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція DVAR

Database:    Обчислює відхилення на основі вибірки з вибраних записів бази даних

Функція DVARP

Database:    Обчислює відхилення на основі генеральної сукупності вибраних записів бази даних

Функція EDATE

Date and time:    Повертає порядковий номер дати, яка є вказаною кількістю місяців до або після початкової дати

Функція EFFECT

Financial:    Повертає річну ефективну відсоткову ставку

Функція ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Повертає рядок із зашифрованою URL-адресою

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція EOMONTH

Date and time:    Повертає порядковий номер останнього дня місяця до або після вказаної кількості місяців

Функція ERF

Engineering:    Повертає функцію помилки

Функція ERF.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Повертає функцію помилки

Функція ERFC

Engineering:    Повертає додаткову функцію помилки

Функція ERFC.PRECISE
Excel 2010

Engineering:    Повертає додаткову функцію ERF, інтегровану від x до нескінченності

Функція ERROR.TYPE

Information:    Повертає номер, який відповідає типу помилки

Функція EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Перетворює суму в євро, з євро у валюту країни ЄС або з валюти певної країни ЄС у валюту іншої, використовуючи євро як проміжну грошову одиницю (тріангуляція).

Функція EVEN

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого більшого парного цілого

Функція EXACT

Text:    Перевіряє ідентичність двох текстових значень

Функція EXP

Math and trigonometry:    Повертає експоненту заданого числа

Функція EXPON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає експоненційний розподіл

Функція EXPONDIST

Compatibility:    Повертає експоненційний розподіл

Функція F.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає F-розподіл імовірності

Функція F.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Повертає F-розподіл імовірності

Функція F.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція F.INV.RT
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Повертає результат F-тесту

Функція FACT

Math and trigonometry:    Повертає факторіал числа

Функція FACTDOUBLE

Math and trigonometry:    Повертає подвійний факторіал числа

Функція FALSE

Logical:    Повертає логічне значення FALSE

Функція FDIST

Compatibility:    Повертає F-розподіл імовірності

Функція FILTER

Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Фільтрує діапазон даних на основі визначених умов

Функція FILTERXML
Excel 2013

Web:    Повертає певні дані з XML-вмісту за допомогою вказаного аргументу XPath

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція FINV

Compatibility:    Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція FISHER

Statistical:    Повертає перетворення Фішера

Функція FISHERINV

Statistical:    Повертає обернене перетворення Фішера

Функція FIXED

Text:    Форматує число як текст з указаною кількістю десяткових знаків

Функція FLOOR

Compatibility:    Округлює число до найближчого меншого за модулем

Функція FLOOR.MATH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого меншого цілого або до найближчого кратного значенню точності

Функція FLOOR.PRECISE

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Число округлюється до більшого незалежно від знака.

Функція FORECAST

Statistical:    Повертає значення відповідно до лінійного наближення

Цю функцію замінено на функцію FORECAST.LINEAR, що належить до функцій прогнозування, але вона все ще доступна для сумісності з попередніми версіями.

Функція FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistical:    Повертає майбутнє значення на основі наявних (історичних) значень за допомогою версії AAA алгоритму експоненційного згладжування (ETS)

Функція FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistical:    Повертає довірчий інтервал для передбаченого значення та вказаної цільової дати

Функція FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistical:    Повертає тривалість повторюваної закономірності, яку програма Excel виявила для вказаного часового ряду

Функція FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistical:    Повертає статистичне значення як результат прогнозування часового ряду

Функція FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistical:    Повертає майбутнє значення на основі наявних значень

Функція FORMULATEXT
Excel 2013

Lookup and reference:    Повертає формулу в текстовому форматі за даним посиланням

Функція FREQUENCY

Statistical:    Повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву

Функція FTEST1

Compatibility:    Повертає результат F-тесту

Функція FV

Financial:    Повертає майбутню вартість інвестицій

Функція FVSCHEDULE

Financial:    Повертає майбутнє значення початкової суми після застосування ряду складних процентних ставок

Функція GAMMA
Excel 2013

Statistical:    Повертає значення гамма-функції

Функція GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає гамма-розподіл

Функція GAMMA.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернений інтегральний гамма-розподіл

Функція GAMMADIST

Compatibility:    Повертає гамма-розподіл

Функція GAMMAINV

Compatibility:    Повертає обернений інтегральний гамма-розподіл

Функція GAMMALN

Statistical:    Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x)

Функція GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistical:    Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x)

Функція GAUSS
Excel 2013

Statistical:    Повертає значення на 0,5 менше, ніж стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція GCD

Math and trigonometry:    Повертає найбільший спільний дільник

Функція GEOMEAN

Statistical:    Повертає середнє геометричне

Функція GESTEP

Engineering:    Перевіряє, чи перевищує число граничне значення

Функція GETPIVOTDATA

Lookup and reference:    Повертає значення, збережені у звіті зведеної таблиці

Функція GROWTH

Statistical:    Повертає значення за експоненційним наближенням

Функція HARMEAN

Statistical:    Повертає середнє гармонічне

Функція HEX2BIN

Engineering:    Перетворює шістнадцяткове число на двійкове

Функція HEX2DEC

Engineering:    Перетворює шістнадцяткове число на десяткове

Функція HEX2OCT

Engineering:    Перетворює шістнадцяткове число на вісімкове

Функція HLOOKUP

Lookup and reference:    Шукає значення у верхньому рядку масиву та повертає значення вказаної клітинки

Функція HOUR

Date and time:    Перетворює числове подання на години

Функція HYPERLINK

Lookup and reference:    Створює посилання, яке відкриває документ на мережному сервері, в інтрамережі або в Інтернеті

Функція HYPGEOM.DIST

Statistical:    Повертає гіпергеометричний розподіл

Функція HYPGEOMDIST

Compatibility:    Повертає гіпергеометричний розподіл

Функція IF

Logical:    Указує логічну умову

Функція IFERROR

Logical:    Повертає значення, яке вказується, якщо обчислення формули призводить до помилки; в іншому разі повертає результат формули

Функція IFNA
Excel 2013

Logical:    Повертає значення, яке вказується, якщо значення виразу – "#N/A"; в іншому разі повертає результат виразу

Функція IFS
2019

Logical:    Перевіряє, чи виконуються одна або кілька умов, і повертає значення, що відповідає першій умові зі значенням TRUE.

Функція IMABS

Engineering:    Повертає абсолютне значення (модуль) комплексного числа

Функція IMAGE

Підстановка та посилання: Повертає зображення із заданого джерела

Функція IMAGINARY

Engineering:    Повертає коефіцієнт уявної частини комплексного числа

Функція IMARGUMENT

Engineering:    Повертає аргумент "тета" – кут у радіанах

Функція IMCONJUGATE

Engineering:    Повертає комплексне спряжене комплексного числа

Функція IMCOS

Engineering:    Повертає косинус комплексного числа

Функція IMCOSH
Excel 2013

Engineering:    Повертає гіперболічний косинус комплексного числа

Функція IMCOT
Excel 2013

Engineering:    Повертає котангенс комплексного числа

Функція IMCSC
Excel 2013

Engineering:    Повертає косеканс комплексного числа

Функція IMCSCH
Excel 2013

Engineering:    Повертає гіперболічний косеканс комплексного числа

Функція IMDIV

Engineering:    Повертає частку двох комплексних чисел

Функція IMEXP

Engineering:    Повертає експоненту комплексного числа

Функція IMLN

Engineering:    Повертає натуральний логарифм комплексного числа

Функція IMLOG10

Engineering:    Повертає десятковий логарифм комплексного числа

Функція IMLOG2

Engineering:    Повертає логарифм комплексного числа за основою 2

Функція IMPOWER

Engineering:    Повертає комплексне число, піднесене до цілого степеня

Функція IMPRODUCT

Engineering:    Повертає добуток комплексних чисел

Функція IMREAL

Engineering:    Повертає коефіцієнт дійсної частини комплексного числа

Функція IMSEC
Excel 2013

Engineering:    Повертає секанс комплексного числа

Функція IMSECH
Excel 2013

Engineering:    Повертає гіперболічний секанс комплексного числа

Функція IMSIN

Engineering:    Повертає синус комплексного числа

Функція IMSINH
Excel 2013

Engineering:    Повертає гіперболічний синус комплексного числа

Функція IMSQRT

Engineering:    Повертає квадратний корінь комплексного числа

Функція IMSUB

Engineering:    Повертає різницю двох комплексних чисел

Функція IMSUM

Engineering:    Повертає суму комплексних чисел

Функція IMTAN
Excel 2013

Engineering:    Повертає тангенс комплексного числа

Функція INDEX

Lookup and reference:    за допомогою індексу вибирає значення з посилання або масиву

Функція INDIRECT

Lookup and reference:    Повертає посилання, визначене текстовим значенням

Функція INFO

Information:    Повертає відомості про поточне операційне середовище

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція INT

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого меншого цілого

Функція INTERCEPT

Statistical:    Повертає координату перетину лінії лінійної регресії

Функція INTRATE

Financial:    Повертає відсоткову ставку для повністю інвестованих цінних паперів

Функція IPMT

Financial:    Повертає суму сплати відсотків за інвестицією за вказаний період

Функція IRR

Financial:    Повертає внутрішню ставку прибутковості для руху грошових коштів

Функція ISBLANK

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення пусте

Функція ISERR

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – це будь-яке значення помилки за винятком значення "#N/A"

Функція ISERROR

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – це будь-яке значення помилки

Функція ISEVEN

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо число парне

Функція ISFORMULA
Excel 2013

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо є посилання на клітинку, яка містить формулу

Функція ISLOGICAL

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо число – логічне значення

Функція ISNA

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – це значення помилки "#N/A"

Функція ISNONTEXT

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення не текст

Функція ISNUMBER

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – число

Функція ISO.CEILING
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає число, округлене до найближчого більшого цілого або до кратного значенню точності

Функція ISODD

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо число непарне

Функція ISOWEEKNUM
Excel 2013

Date and time:    Повертає номер тижня року за стандартом ISO для певної дати

Функція ISPMT

Financial:    Обчислює відсотки, сплачені за певний період інвестиції

Функція ISREF

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – посилання

Функція ISTEXT

Information:    Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – текст

Функція JIS

Text:    Перетворює напівширинні (однобайтні) символи в рядку на повноширинні (двобайтні)

Функція KURT

Statistical:    Повертає ексцес набору даних

Функція LARGE

Statistical:    Повертає k-е найбільше значення в наборі даних

Функція LCM

Math and trigonometry:    Повертає найменше спільне кратне

Функція LINEST

Statistical:    Повертає параметри лінійного наближення

Функція LN

Math and trigonometry:    Повертає натуральний логарифм числа

Функція LOG

Math and trigonometry:    Повертає логарифм числа за вказаною основою

Функція LOG10

Math and trigonometry:    Повертає десятковий логарифм числа

Функція LOGEST

Statistical:    Повертає параметри експоненційного наближення

Функція LOGINV

Compatibility:    Повертає обернений інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернений інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція LOGNORMDIST

Compatibility:    Повертає інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція LOOKUP

Lookup and reference:    Шукає значення у векторі або масиві

Функція LOWER

Text:    Переводить текст у нижній регістр

Функція MATCH

Lookup and reference:    Шукає значення в посиланні або масиві

Функція MAX

Statistical:    Повертає найбільше значення у списку аргументів

Функція MAXA

Statistical:    Повертає найбільше значення в списку аргументів, серед яких можуть бути числа, текст і логічні значення

Функція MAXIFS
2019

Statistical:    Повертає максимальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв

Функція MDETERM

Math and trigonometry:    Повертає визначник матриці масиву

Функція MDURATION

Financial:    Повертає модифіковану дюрацію Маколея для цінних паперів з очікуваною номінальною вартістю 100 доларів

Функція MEDIAN

Statistical:    Повертає медіану вказаних чисел

Функція MIN

Statistical:    Повертає найменше значення у списку аргументів

Функція MINA

Statistical:    Повертає найменше значення в списку аргументів, серед яких можуть бути числа, текст і логічні значення

Функція MINIFS
2019

Statistical:    Повертає мінімальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв.

Функція MINUTE

Date and time:    Перетворює числове подання на хвилини

Функція MINVERSE

Math and trigonometry:    Повертає обернену матрицю масиву

Функція MIRR

Financial:    Повертає внутрішню ставку прибутковості, за якої додатні та від’ємні грошові потоки мають різні ставки

Функція MMULT

Math and trigonometry:    Повертає добуток матриць, які зберігаються у двох масивах

Функція MOD

Math and trigonometry:    Повертає остачу від ділення

Функція MODE

Compatibility:    Повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних

Функція MODE.MULT
Excel 2010

Statistical:    Повертає вертикальний масив значень, які найчастіше зустрічаються або повторюються в масиві або діапазоні даних

Функція MODE.SNGL
Excel 2010

Statistical:    Повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних

Функція MONTH

Date and time:    Перетворює числове подання на місяць

Функція MROUND

Math and trigonometry:    Повертає число, округлене з потрібною точністю

Функція MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    Повертає многочлен набору чисел

Функція MUNIT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає одиничну матрицю або матрицю вказаної розмірності

Функція N

Information:    Повертає значення, перетворене на число

Функція NA

Information:    Повертає значення помилки "#N/A"

Функція NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає від’ємний біноміальний розподіл

Функція NEGBINOMDIST

Compatibility:    Повертає від’ємний біноміальний розподіл

Функція NETWORKDAYS

Date and time:    Повертає кількість повних робочих днів між двома датами

Функція NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Date and time:    Повертає кількість повних робочих днів між двома датами, використовуючи параметри, які вказують вихідні дні та їхню кількість

Функція NOMINAL

Financial:    Повертає річну номінальну відсоткову ставку

Функція NORM.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає нормальний інтегральний розподіл

Функція NORM.INV
Excel 2010

Compatibility:    Повертає обернений нормальний інтегральний розподіл

Функція NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція NORM.S.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернений стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція NORMDIST

Compatibility:    Повертає нормальний інтегральний розподіл

Функція NORMINV

Statistical:    Повертає обернений нормальний інтегральний розподіл

Функція NORMSDIST

Compatibility:    Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція NORMSINV

Compatibility:    Повертає обернений стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція NOT

Logical:    Перетворює логічне значення аргументу на протилежне

Функція NOW

Date and time:    Повертає числове подання поточної дати й часу

Функція NPER

Financial:    Повертає кількість періодів сплати за інвестицією

Функція NPV

Financial:    Повертає чисту зведену вартість інвестиції на основі ряду періодичних грошових потоків і дисконтної ставки

Функція NUMBERVALUE
Excel 2013

Text:    Перетворює текст на число незалежно від мови

Функція OCT2BIN

Engineering:    Перетворює вісімкове число на двійкове

Функція OCT2DEC

Engineering:    Перетворює вісімкове число на десяткове

Функція OCT2HEX

Engineering:    Перетворює вісімкове число на шістнадцяткове

Функція ODD

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого більшого непарного цілого

Функція ODDFPRICE

Financial:    Повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним першим періодом

Функція ODDFYIELD

Financial:    Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним першим періодом

Функція ODDLPRICE

Financial:    Повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним останнім періодом

Функція ODDLYIELD

Financial:    Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним останнім періодом

Функція OFFSET

Lookup and reference:    Повертає зсув посилання з указаного посилання

Функція OR

Logical:    Повертає значення TRUE, якщо принаймні один аргумент має значення TRUE

Функція PDURATION
Excel 2013

Financial:    Повертає кількість періодів, необхідних для досягнення інвестиціями заданого значення

Функція PEARSON

Statistical:    Повертає коефіцієнт кореляції Пірсона

Функція PERCENTILE

Compatibility:    Повертає k-ий процентиль для значень діапазону

Функція PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Повертає k-ий процентиль для значень діапазону, де k перебуває в діапазоні 0…1, за винятком 0 і 1

Функція PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Повертає k-ий процентиль для значень діапазону

Функція PERCENTRANK

Compatibility:    Повертає відсоткову норму значення в наборі даних

Функція PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistical:    Повертає ранг (відсоткову норму) значення (0…1, за винятком 0 і 1) у наборі даних

Функція PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistical:    Повертає відсоткову норму значення в наборі даних

Функція PERMUT

Statistical:    Повертає кількість перестановок для вказаної кількості об’єктів

Функція PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistical:    Повертає кількість перестановок для заданої кількості об’єктів (з повтореннями), які можна вибрати із загального числа об’єктів

Функція PHI
Excel 2013

Statistical:    Повертає значення функції щільності ймовірності для стандартного нормального розподілу

Функція PHONETIC

Text:    Вилучає фонетичні знаки (фурігана) з текстового рядка

Функція PI

Math and trigonometry:    Повертає число "пі"

Функція PMT

Financial:    Повертає суму періодичної виплати за ануїтетом

Функція POISSON

Compatibility:    Повертає розподіл Пуассона

Функція POISSON.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає розподіл Пуассона

Функція POWER

Math and trigonometry:    Повертає результат піднесення числа до степеня

Функція PPMT

Financial:    Повертає суму виплати за основною сумою інвестиції за вказаний період

Функція PRICE

Financial:    Повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція PRICEDISC

Financial:    Повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості дисконтованих цінних паперів

Функція PRICEMAT

Financial:    Повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення

Функція PROB

Statistical:    Повертає ймовірність знаходження значень діапазону в указаних межах

Функція PRODUCT

Math and trigonometry:    Перемножує аргументи

Функція PROPER

Text:    Перетворює першу букву кожного слова текстового значення на велику

Функція PV

Financial:    Повертає поточну вартість інвестиції

Функція QUARTILE

Compatibility:    Повертає квартиль набору даних

Функція QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistical:    Повертає квартиль набору даних на основі значень процентиля від 0…1, за винятком 0 і 1

Функція QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistical:    Повертає квартиль набору даних

Функція QUOTIENT

Math and trigonometry:    Повертає цілу частину частки від ділення

Функція RADIANS

Math and trigonometry:    Перетворює градуси на радіани

Функція RAND

Math and trigonometry:    Повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1

Функція RANDARRAY

Кнопка "Office 365"

Math and trigonometry:    Повертає масив випадкових чисел від 0 до 1 Однак можна вказати кількість рядків і стовпців у цьому масиві, мінімальне та максимальне значення та чи потрібно повертати цілі числа або десяткові значення.

Функція RANDBETWEEN

Math and trigonometry:    Повертає випадкове число в указаному інтервалі

Функція RANK

Compatibility:    Повертає ранг числа у списку чисел

Функція RANK.AVG
Excel 2010

Statistical:    Повертає ранг числа у списку чисел

Функція RANK.EQ
Excel 2010

Statistical:    Повертає ранг числа у списку чисел

Функція RATE

Financial:    Повертає відсоткову ставку за період ануїтету

Функція RECEIVED

Financial:    Повертає суму, отриману на момент погашення повністю інвестованих цінних паперів

Функція REGISTER.ID

Add-in and Automation:    Повертає код реєстрації вказаної бібліотеки динамічного компонування (DLL) або раніше зареєстрованого кодового ресурсу

Функція REPT

Text:    Повторює текст указану кількість разів

Функція ROMAN

Math and trigonometry:    Перетворює арабське число на римське в текстовому форматі

Функція ROUND

Math and trigonometry:    Округлює число до вказаної кількості знаків

Функція ROUNDDOWN

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого меншого за модулем

Функція ROUNDUP

Math and trigonometry:    Округлює число до найближчого більшого за модулем

Функція ROW

Lookup and reference:    Повертає номер рядка посилання

Функція ROWS

Lookup and reference:    Повертає кількість рядків у посиланні

Функція RRI
Excel 2013

Financial:    Повертає еквівалентне значення відсоткової ставки для приросту інвестиції

Функція RSQ

Statistical:    Повертає квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона

Функція RTD

Lookup and reference:    Отримує дані в реальному часі з програми, яка підтримує автоматизацію COM

Функція SEC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає секанс кута

Функція SECH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Повертає гіперболічний секанс кута

Функція SECOND

Date and time:    Перетворює числове подання на секунди

Функція SEQUENCE

Кнопка "Office 365"

Math and trigonometry:    Створює список послідовних чисел у масиві, наприклад 1, 2, 3, 4

Функція SERIESSUM

Math and trigonometry:    Повертає суму степеневого ряду на основі формули

Функція SHEET
Excel 2013

Information:    Повертає номер аркуша, на який вказує посилання

Функція SHEETS
Excel 2013

Information:    Повертає кількість аркушів у посиланні

Функція SIGN

Math and trigonometry:    Повертає знак числа

Функція SIN

Math and trigonometry:    Повертає синус указаного кута

Функція SINH

Math and trigonometry:    Повертає гіперболічний синус числа

Функція SKEW

Statistical:    Повертає асиметрію розподілу

Функція SKEW.P
Excel 2013

Statistical:    Повертає асиметрію розподілу на основі сукупності: характеристика ступеня асиметрії розподілу навколо середнього значення

Функція SLN

Financial:    Повертає величину амортизації активу за один період із використанням лінійного методу

Функція SLOPE

Statistical:    Повертає нахил лінії лінійної регресії

Функція SMALL

Statistical:    Повертає k-е найменше значення в наборі даних

Функція SORT

Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Сортує вміст діапазону або масиву

Функція SORTBY

Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Сортує вміст діапазону або масиву на основі значень відповідного діапазону чи масиву

Функція SQRT

Math and trigonometry:    Повертає додатне значення квадратного кореня

Функція SQRTPI

Math and trigonometry:    Повертає квадратний корінь числа, помноженого на число "пі".

Функція STANDARDIZE

Statistical:    Повертає нормалізоване значення

Функція STDEV

Compatibility:    Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки

Функція STDEV.P
Excel 2010

Statistical:    Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності

Функція STDEV.S
Excel 2010

Statistical:    Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки

Функція STDEVA

Statistical:    Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки, серед значень якої можуть бути числа, текст і логічні значення

Функція STDEVP

Compatibility:    Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності

Функція STDEVPA

Statistical:    Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності, включно з числами, текстом і логічними значеннями

Функція STEYX

Statistical:    Повертає стандартну похибку прогнозованих значень y для кожного значення x у регресії

Функція STOCKHISTORY

Financial:    Отримує історичні дані про фінансовий інструмент

Функція SUBSTITUTE

Text:    Замінює в текстовому рядку старий текст на новий

Функція SUBTOTAL

Math and trigonometry:    Повертає проміжний підсумок списку або бази даних

Функція SUM

Math and trigonometry:    Підсумовує аргументи

Функція SUMIF

Math and trigonometry:    Підсумовує клітинки, визначені вказаною умовою

Функція SUMIFS

Math and trigonometry:    Підсумовує клітинки в діапазоні, які відповідають кільком умовам

Функція SUMPRODUCT

Math and trigonometry:    Повертає суму добутків відповідних елементів масиву

Функція SUMSQ

Math and trigonometry:    Повертає суму квадратів аргументів

Функція SUMX2MY2

Math and trigonometry:    Повертає суму різниць квадратів відповідних значень двох масивів

Функція SUMX2PY2

Math and trigonometry:    Повертає суму сум квадратів відповідних значень двох масивів

Функція SUMXMY2

Math and trigonometry:    Повертає суму квадратів різниць відповідних значень двох масивів

Функція SWITCH
Кнопка "Office 365"
2019

Logical:    Обчислює вираз відносно списку значень і повертає результат, який відповідає першому збігу. Якщо збігів немає, може повертатися вказане окремо значення за замовчуванням.

Функція SYD

Financial:    Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу підсумовування річних чисел

Функція T

Text:    Перетворює аргументи на текст

Функція T.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента

Функція T.DIST.2T
Excel 2010

Statistical:    Повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента

Функція T.DIST.RT
Excel 2010

Statistical:    Повертає t-розподіл Ст’юдента

Функція T.INV
Excel 2010

Statistical:    Повертає t-значення t-розподілу Ст’юдента у вигляді функції ймовірності та ступенів вільності

Функція T.INV.2T
Excel 2010

Statistical:    Повертає обернений t-розподіл Ст’юдента

Функція T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Ст’юдента

Функція TAN

Math and trigonometry:    Повертає тангенс числа

Функція TANH

Math and trigonometry:    Повертає гіперболічний тангенс числа

Функція TBILLEQ

Financial:    Повертає еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем

Функція TBILLPRICE

Financial:    Повертає ціну за 100 доларів номінальної вартості для казначейського векселя

Функція TBILLYIELD

Financial:    Повертає прибуток за казначейським векселем

Функція TDIST

Compatibility:    Повертає t-розподіл Ст’юдента

Функція TEXT

Text:    Форматує число й перетворює його на текст

Функція TIME

Date and time:    Повертає числове подання, яке відповідає вказаному часу

Функція TIMEVALUE

Date and time:    Перетворює час із текстового формату на числовий

Функція TINV

Compatibility:    Повертає обернений t-розподіл Ст’юдента

Функція TODAY

Date and time:    Повертає порядковий номер сьогоднішньої дати

Функція TRANSPOSE

Lookup and reference:    Повертає транспонований масив

Функція TREND

Statistical:    Повертає значення за лінійним наближенням

Функція TRIM

Text:    Видаляє з тексту пробіли

Функція TRIMMEAN

Statistical:    Повертає середнє внутрішньої частини набору даних

Функція TRUE

Logical:    Повертає логічне значення TRUE

Функція TRUNC

Math and trigonometry:    Видаляє дробову частину числа

Функція TTEST

Compatibility:    Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Ст’юдента

Функція TYPE

Information:    Повертає число, яке вказує тип даних значення

Функція UNICHAR
Excel 2013

Text:    Повертає символ Юнікод, на який посилається задане числове значення

Функція UNICODE
Excel 2013

Text:    Повертає число (кодова точка), що відповідає першому символу тексту

Функція UNIQUE

Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Повертає список унікальних значень у списку або діапазоні

Функція UPPER

Text:    Переводить текст у верхній регістр

Функція VALUE

Text:    Перетворює текстовий аргумент на число

Функція VAR

Compatibility:    Обчислює дисперсію на основі вибірки

Функція VAR.P
Excel 2010

Statistical:    Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності

Функція VAR.S
Excel 2010

Statistical:    Обчислює дисперсію на основі вибірки

Функція VARA

Statistical:    Обчислює дисперсію на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція VARP

Compatibility:    Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності

Функція VARPA

Statistical:    Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція VDB

Financial:    Повертає величину амортизації активу за вказаний або частковий період із використанням методу зменшення залишку

Функція VLOOKUP

Lookup and reference:    Виконує пошук у першому стовпці масиву та проходить рядок, щоб повернути значення клітинки

Функція WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Повертає дані з веб-служби.

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція WEEKDAY

Date and time:    Перетворює числове подання на день тижня

Функція WEEKNUM

Date and time:    Перетворює числове подання на порядковий номер тижня року

Функція WEIBULL

Compatibility:    Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistical:    Повертає розподіл Вейбулла

Функція WORKDAY

Date and time:    Повертає порядковий номер дати до або після вказаної кількості робочих днів

Функція WORKDAY.INTL
Excel 2010

Date and time:    Повертає дату у вигляді порядкового номера до або після вказаної кількості робочих днів за допомогою параметрів, які вказують вихідні дні та їх кількість

Функція XIRR

Financial:    Повертає внутрішню ставку прибутковості для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)

Функція XLOOKUP

Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Виконує пошук діапазону або масиву та повертає елемент, що відповідає першому знайденому збігу. Якщо збігу не існує, функція XLOOKUP може повернути найближчий (приблизний) збіг. 

Функція XMATCH

Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Повертає відносне розташування елемента в масиві або діапазоні клітинок. 

Функція XNPV

Financial:    Повертає чисту поточну вартість для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)

Функція XOR
Excel 2013

Logical:    Повертає логічний об’єкт "виключне OR" для всіх аргументів

Функція YEAR

Date and time:    Перетворює числове подання на рік

Функція YEARFRAC

Date and time:    Повертає значення частини року, яке відображає кількість повних днів між датою початку й датою завершення

Функція YIELD

Financial:    Повертає прибуток за цінними паперами з періодичною виплатою відсотків

Функція YIELDDISC

Financial:    обчислює річний прибуток для дисконтованих цінних паперів, наприклад казначейського векселя.

Функція YIELDMAT

Financial:    Повертає річний прибуток за цінними паперами з виплатою відсотків у момент погашення

Функція Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Повертає значення однобічної ймовірності z-тесту

Функція ZTEST

Compatibility:    Повертає значення однобічної ймовірності z-тесту

BYCOL
Кнопка "Office 365"

Logical:    Застосовує LAMBDA до кожного стовпця та повертає масив результатів

BYROW
Кнопка "Office 365"

Logical:    Застосовує LAMBDA до кожного рядка та повертає масив результатів

CHOOSECOLS
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Повертає вказані стовпці з масиву

CHOOSEROWS
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Повертає вказані рядки з масиву

DROP
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Виключає вказану кількість рядків або стовпців на початку або в кінці масиву

EXPAND
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Розгортає або доповнює масив до вказаних розмірів рядків і стовпців

HSTACK
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Додає масиви горизонтально й у певній послідовності, щоб повернути більший масив

ISOMITTED
Кнопка "Office 365"

Information:    Перевіряє, чи відсутнє значення в LAMBDA, і повертає логічне значення TRUE або FALSE

LAMBDA
Кнопка "Office 365"

Logical:    Створює спеціальні повторно використовувані функції та викликає їх за зрозумілим іменем

LET
Кнопка "Office 365"

Logical:    Призначає імена результатам обчислення

MAKEARRAY
Кнопка "Office 365"

Logical:    Повертає обчислюваний масив із вказаними розмірами рядків і стовпців, застосовуючи LAMBDA

MAP
Кнопка "Office 365"

Logical:    Повертає масив, сформований за рахунок зіставлення кожного значення в масиві з новим значенням із застосуванням LAMBDA для створення нового значення

REDUCE
Кнопка "Office 365"

Logical:    Зменшує масив до накопиченого значення, застосовуючи LAMBDA до кожного значення та повертаючи загальне значення в накопичувачі

SCAN
Кнопка "Office 365"

Logical:    Сканує масив, застосовуючи LAMBDA до кожного значення, і повертає масив, який містить кожне проміжне значення

TAKE
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Повертає вказану кількість суміжних рядків або стовпців на початку або в кінці масиву

TEXTAFTER
Кнопка "Office 365"

Text:    Повертає текст після заданого символу або рядка

TEXTBEFORE
Кнопка "Office 365"

Text:    Повертає текст перед заданим символом або рядком

TEXTJOIN
Кнопка "Office 365"

Text:    Поєднує текст із кількох діапазонів і/або рядків

TEXTSPLIT
Кнопка "Office 365"

Text:    Розділяє текстові рядки за допомогою роздільників стовпців і рядків

TOCOL
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Повертає масив в одному стовпці

TOROW
Кнопка "Office 365"

Lookup and reference:    Повертає масив в одному рядку

VALUETOTEXT
Кнопка "Office 365"

Text:    Повертає текст із будь-якого вказаного значення

VSTACK
Кнопка "Office 365"

Look and reference:    Додає масиви вертикально й у певній послідовності, щоб повернути більший масив

WRAPCOLS
Кнопка "Office 365"

Look and reference:    Розміщає вказаний рядок або стовпець значень серед стовпців після вказаної кількості елементів

WRAPROWS
Кнопка "Office 365"

Look and reference:    Розміщає вказаний рядок або стовпець значень серед рядків після вказаної кількості елементів

На початок сторінки

Потрібна додаткова допомога?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech у розділі Excel чи отримати підтримку в спільнотах.

Пов’язані теми

Функції Excel (за категоріями)

Огляд формул в Excel
Способи уникнення недійсних формул
Виявлення помилок у формулах

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×