Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.
Функції Excel (за категоріями)

Функції аркуша поділено на категорії за функціональністю. Клацніть категорію, щоб переглянути функції, які входять до неї. Або натисніть клавіші Ctrl+F, щоб знайти функцію, увівши кілька перших букв або описове слово. Щоб отримати докладні відомості про функцію, клацніть її ім’я в першому стовпці.

Нижче наведено 10 функцій, які найбільше цікавлять користувачів.

Функція

Опис

Функція SUM

Ця функція додає значення до клітинок.

Функція IF

Ця функція повертає одне значення, якщо умова виконується, або інше, якщо не виконується. Нижче додано відео про використання функції IF.

Функція LOOKUP

Ця функція виконує пошук в одному рядку або стовпці та знаходить значення з таким самим розташуванням в іншому рядку або стовпці.

Функція VLOOKUP

Ця функція шукає елементи в таблиці або діапазоні за рядком. Наприклад, знаходить прізвище співробітника за його номером або його номер телефону за прізвищем (як у телефонній книзі). Перегляньте це відео про використання функції VLOOKUP.

Функція MATCH

Ця функція використовується для пошуку елемента в діапазоні клітинок, а потім повертає відносне положення цього елемента в діапазоні. Наприклад, якщо діапазон A1:A3 містить значення 5, 7 і 38, формула =MATCH(7;A1:A3;0) повертає число 2, оскільки 7 – другий елемент у діапазоні.

Функція CHOOSE

Ця функція вибирає одне зі щонайбільше 254 значень на основі номера індексу. Наприклад, якщо діапазон "значення1" – "значення7" представляє дні тижня, функція CHOOSE повертає один із днів, якщо для аргументу index_num буде вказано значення від 1 до 7.

Функція DATE

Ця функція повертає порядковий номер, який відповідає вказаній даті. Використовувати цю функцію доречно, якщо рік, місяць і день представлено у виглядів формул або посилань на клітинки. Наприклад, припустімо, є аркуш із датами у форматі, що не підтримується в програмі Excel, як-от РРРРММДД.

Скористатися функцією DATEDIF, щоб обчислити кількість днів, місяців або років між двома датами.

Функція DAYS

Ця функція повертає кількість днів між двома датами.

Функції FIND і FINDB

Функції FIND і FINDB знаходять один текстовий рядок у другому текстовому рядку. Вони повертають номер початкової позиції першого текстового рядка з першого символу другого текстового рядка.

Функція INDEX

Ця функція повертає значення або посилання на значення з інших таблиці або діапазону.

У новіших версіях Excel ці функції замінено новими функціями, які забезпечують підвищену точність і мають імена, які краще відображають їхнє використання. Ви все одно можете використовувати їх для сумісності з попередніми версіями Excel, але якщо зворотна сумісність не обов'язкова, натомість слід почати використовувати нові функції. Докладні відомості про нові функції див. в статті Статистичні функції (довідка) і Математичні та тригонометричні функції (довідка) .

Функція

Опис

Функція BETADIST

Повертає інтегральну функцію бета-розподілу

Функція BETAINV

Повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу

Функція BINOMDIST

Повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу

Функція CHIDIST

Повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат

Функція CHIINV

Повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат

Функція CHITEST

Повертає критерій незалежності

Функція CONCATENATE

Об’єднує два або більше текстових рядків в один.

Функція CONFIDENCE

Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності

Функція COVAR

Повертає коваріацію, тобто середнє добутків парних відхилень

Функція CRITBINOM

Повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення критерію або дорівнює йому

Функція EXPONDIST

Повертає експоненційний розподіл

Функція FDIST

Повертає F-розподіл імовірності

Функція FINV

Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція FLOOR

Округлює число до меншого в напрямку до нуля.

Функція FORECAST

Обчислює або прогнозує майбутнє значення на основі наявних значень.

Функція FTEST

Повертає результат F-тесту

Функція GAMMADIST

Повертає гамма-розподіл

Функція GAMMAINV

Повертає обернений гамма-розподіл

Функція HYPGEOMDIST

Повертає гіпергеометричний розподіл

Функція LOGINV

Повертає обернене значення функції інтегрального логарифмічно-нормального розподілу

Функція LOGNORMDIST

Повертає інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція MODE

Повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних

Функція NEGBINOMDIST

Повертає від’ємний біноміальний розподіл

Функція NORMDIST

Повертає нормальний інтегральний розподіл

Функція NORMINV

Повертає обернене значення нормального інтегрального розподілу

Функція NORMSDIST

Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція NORMSINV

Повертає обернене значення стандартного нормального інтегрального розподілу

Функція PERCENTILE

Повертає k-ий процентиль для значень діапазону

Функція PERCENTRANK

Повертає відсоткову норму значення в наборі даних

Функція POISSON

Повертає розподіл Пуассона

Функція QUARTILE

Повертає квартиль набору даних

Функція RANK

Повертає ранг числа у списку чисел

Функція STDEV

Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки

Функція STDEVP

Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності

Функція TDIST

Повертає t-розподіл Ст’юдента

Функція TINV

Повертає обернений t-розподіл Ст’юдента

Функція TTEST

Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Ст’юдента

Функція VAR

Обчислює дисперсію на основі вибірки

Функція VARP

Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності

Функція WEIBULL

Повертає розподіл Вейбулла

Функція ZTEST

Повертає значення однобічної ймовірності z-тесту

Функція

Опис

Функція CUBEKPIMEMBER

Ця функція повертає властивість ключового показника ефективності (KPI) і відображає ім’я KPI у клітинці. KPI – це кількісний показник, такий як місячний валовий прибуток або квартальна плинність кадрів, що використовується для дослідження роботи установи.

Функція CUBEMEMBER

Ця функція повертає елемент або кортеж із куба. Використовується для перевірки, чи існує елемент або кортеж у кубі.

Функція CUBEMEMBERPROPERTY

Ця функція повертає значення властивості елемента з куба. Використовується для перевірки, чи існує ім’я елемента в кубі, а також для повернення заданої властивості цього елемента.

Функція CUBERANKEDMEMBER

Ця функція повертає n-ний або порядковий елемент у наборі. Використовується для повернення одного або кількох елементів із набору, наприклад найуспішнішого з 10 студентів або продавця з найвищими показниками продажів.

Функція CUBESET

Визначає обчислений набір елементів або кортежів за допомогою надсилання виразу набору до куба на сервері, який створює набір, а потім повертає його до програми Microsoft Excel.

Функція CUBESETCOUNT

Повертає кількість елементів у наборі.

Функція CUBEVALUE

Ця функція повертає агрегатне значення з куба.

Функція

Опис

Функція DAVERAGE

Повертає середнє значення вибраних записів бази даних

Функція DCOUNT

Підраховує кількість клітинок бази даних, які містять числа

Функція DCOUNTA

Підраховує кількість непустих клітинок у базі даних

Функція DGET

Вибирає окремий запис бази даних, який відповідає вказаним умовам

Функція DMAX

Повертає найбільше значення з вибраних записів бази даних

Функція DMIN

Повертає найменше значення з вибраних записів бази даних

Функція DPRODUCT

Перемножує значення певного поля записів бази даних, які відповідають указаним умовам

Функція DSTDEV

Оцінює стандартне відхилення на основі вибірки з вибраних записів бази даних

Функція DSTDEVP

Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності вибраних записів бази даних

Функція DSUM

Додає числа у стовпці поля записів бази даних, які відповідають указаним умовам

Функція DVAR

Оцінює дисперсію на основі вибірки з вибраних записів бази даних

Функція DVARP

Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності вибраних записів бази даних

Функція

Опис

Функція DATE

Повертає порядковий номер указаної дати

Функція DATEDIF

Обчислює кількість днів, місяців або років між двома датами. Ця функція доречна у формулах, які використовуються для обчислення віку.

Функція DATEVALUE

Перетворює дату в текстовому форматі на порядковий номер

Функція DAY

Перетворює порядковий номер на день місяця

Функція DAYS
Excel 2013

Повертає кількість днів між двома датами

Функція DAYS360

Обчислює кількість днів між двома датами на основі 360-денного року

Функція EDATE

Повертає порядковий номер дати за вказану кількість місяців до дати початку або після неї

Функція EOMONTH

Повертає порядковий номер останнього дня місяця перед вказаною кількістю місяців або після неї

Функція HOUR

Перетворює порядковий номер на години

Функція ISOWEEKNUM
Excel 2013

Повертає номер тижня року за стандартом ISO для певної дати

Функція MINUTE

Перетворює порядковий номер на хвилини

Функція MONTH

Перетворює порядковий номер на місяць

Функція NETWORKDAYS

Повертає кількість повних робочих днів між двома датами

Функція NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Повертає кількість повних робочих днів між двома датами, використовуючи параметри, які вказують вихідні дні та їх кількість

Функція NOW

Повертає порядковий номер поточної дати й часу

Функція SECOND

Перетворює порядковий номер на секунди

Функція TIME

Повертає порядковий номер для вказаного часу

Функція TIMEVALUE

Перетворює час у текстовому форматі на порядковий номер

Функція TODAY

Повертає порядковий номер сьогоднішньої дати

Функція WEEKDAY

Перетворює порядковий номер на день тижня

Функція WEEKNUM

Перетворює порядковий номер на номер тижня року

Функція WORKDAY

Повертає порядковий номер дати до або після вказаної кількості робочих днів

Функція WORKDAY.INTL
Excel 2010

Повертає порядковий номер дати, віддаленої вперед або назад на вказану кількість робочих днів; використовує параметри, які вказують вихідні дні та їх кількість

Функція YEAR

Перетворює порядковий номер на рік

Функція YEARFRAC

Повертає значення частини року, яке відображає кількість повних днів між датою_початку та датою_завершення

Функція

Опис

Функція BESSELI

Повертає модифіковану функцію Бесселя In(x)

Функція BESSELJ

Повертає функцію Бесселя Jn(x)

Функція BESSELK

Повертає модифіковану функцію Бесселя Kn(x)

Функція BESSELY

Повертає функцію Бесселя Yn(x)

Функція BIN2DEC

Перетворює двійкове число на десяткове

Функція BIN2HEX

Перетворює двійкове число на шістнадцяткове

Функція BIN2OCT

Перетворює двійкове число на вісімкове

Функція BITAND
Excel 2013

Повертає порозрядне AND двох чисел

Функція BITLSHIFT
Excel 2013

Повертає значення після зсуву ліворуч на "вел_зсуву" розрядів

Функція BITOR
Excel 2013

Повертає порозрядне OR двох чисел

Функція BITRSHIFT
Excel 2013

Повертає значення після зсуву праворуч на "вел_зсуву" розрядів

Функція BITXOR
Excel 2013

Повертає порозрядне "Виключне OR" двох чисел

Функція COMPLEX

Перетворює коефіцієнти дійсної та уявної частин на комплексне число

Функція CONVERT

Переводить число з однієї системи вимірювання в іншу

Функція DEC2BIN

Перетворює десяткове число на двійкове

Функція DEC2HEX

Перетворює десяткове число на шістнадцяткове

Функція DEC2OCT

Перетворює десяткове число на вісімкове

Функція DELTA

Перевіряє рівність двох значень

Функція ERF

Повертає функцію помилки

Функція ERF.PRECISE
Excel 2010

Повертає функцію помилки

Функція ERFC

Повертає додаткову функцію помилки

Функція ERFC.PRECISE
Excel 2010

Повертає додаткову функцію ERF, інтегровану від x до нескінченності.

Функція GESTEP

Перевіряє, чи перевищує число граничне значення

Функція HEX2BIN

Перетворює шістнадцяткове число на двійкове

Функція HEX2DEC

Перетворює шістнадцяткове число на десяткове

Функція HEX2OCT

Перетворює шістнадцяткове число на вісімкове

Функція IMABS

Повертає абсолютне значення (модуль) комплексного числа

Функція IMAGINARY

Повертає коефіцієнт уявної частини комплексного числа

Функція IMARGUMENT

Повертає аргумент "тета" – кут у радіанах

Функція IMCONJUGATE

Повертає комплексне спряжене комплексного числа

Функція IMCOS

Повертає косинус комплексного числа

Функція IMCOSH
Excel 2013

Повертає гіперболічний косинус комплексного числа

Функція IMCOT
Excel 2013

Повертає котангенс комплексного числа

Функція IMCSC
Excel 2013

Повертає косеканс комплексного числа

Функція IMCSCH
Excel 2013

Повертає гіперболічний косеканс комплексного числа

Функція IMDIV

Повертає частку двох комплексних чисел

Функція IMEXP

Повертає експонентну комплексного числа

Функція IMLN

Повертає натуральний логарифм комплексного числа

Функція IMLOG10

Повертає десятковий логарифм комплексного числа

Функція IMLOG2

Повертає логарифм комплексного числа за основою 2

Функція IMPOWER

Повертає комплексне число, піднесене до цілого степеня

Функція IMPRODUCT

Повертає добуток від 2 до 255 комплексних чисел

Функція IMREAL

Повертає коефіцієнт дійсної частини комплексного числа

Функція IMSEC
Excel 2013

Повертає секанс комплексного числа

Функція IMSECH
Excel 2013

Повертає гіперболічний секанс комплексного числа

Функція IMSIN

Повертає синус комплексного числа

Функція IMSINH
Excel 2013

Повертає гіперболічний синус комплексного числа

Функція IMSQRT

Повертає квадратний корінь із комплексного числа

Функція IMSUB

Повертає різницю двох комплексних чисел

Функція IMSUM

Повертає суму комплексних чисел

Функція IMTAN
Excel 2013

Повертає тангенс комплексного числа

Функція OCT2BIN

Перетворює вісімкове число на двійкове

Функція OCT2DEC

Перетворює вісімкове число на десяткове

Функція OCT2HEX

Перетворює вісімкове число на шістнадцяткове.

Функція

Опис

Функція ACCRINT

Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція ACCRINTM

Повертає накопичений відсоток для цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення

Функція AMORDEGRC

Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду з використанням коефіцієнта амортизації

Функція AMORLINC

Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду

Функція COUPDAYBS

Повертає кількість днів від початку купонного періоду до дня розрахунку

Функція COUPDAYS

Повертає кількість днів у купонному періоді, який містить дату розрахунку

Функція COUPDAYSNC

Повертає кількість днів від дати розрахунку до наступної купонної дати

Функція COUPNCD

Повертає наступну купонну дату після дати розрахунку

Функція COUPNUM

Повертає кількість купонів, які можна оплатити між датою розрахунку та датою погашення

Функція COUPPCD

Повертає попередню купонну дату перед датою розрахунку

Функція CUMIPMT

Повертає сукупну величину відсотків, які виплачуються між двома періодами

Функція CUMPRINC

Повертає сукупну величину, яка виплачується між двома періодами на погашення основної суми позики

Функція DB

Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу фіксованого зменшення залишку

Функція DDB

Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу подвійного зменшення залишку або іншого вказаного методу

Функція DISC

Повертає дисконтну ставку для цінних паперів

Функція DOLLARDE

Перетворює ціну, виражену дробом, на ціну, виражену десятковим числом

Функція DOLLARFR

Перетворює ціну, виражену десятковим числом, на ціну, виражену дробом

Функція DURATION

Повертає річну дюрацію для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція EFFECT

Повертає ефективну річну відсоткову ставку

Функція FV

Повертає майбутню вартість інвестицій

Функція FVSCHEDULE

Повертає майбутнє значення початкової суми після застосування ряду складних процентних ставок

Функція INTRATE

Повертає відсоткову ставку для повністю інвестованих цінних паперів

Функція IPMT

Повертає суму сплати відсотків за інвестицією за вказаний період

Функція IRR

Повертає внутрішню норму прибутковості для ряду грошових потоків

Функція ISPMT

Обчислює відсотки, сплачені за певний період інвестиції

Функція MDURATION

Повертає модифіковану дюрацію Маколея для цінних паперів з очікуваною номінальною вартістю 100 грн.

Функція MIRR

Повертає внутрішню ставку прибутковості, за якої додатні та від’ємні грошові потоки мають різні ставки

Функція NOMINAL

Повертає річну номінальну відсоткову ставку

Функція NPER

Повертає кількість періодів сплати за інвестицією

Функція NPV

Повертає чисту зведену вартість інвестиції на основі ряду періодичних грошових потоків і дисконтної ставки

Функція ODDFPRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним першим періодом

Функція ODDFYIELD

Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним першим періодом

Функція ODDLPRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним останнім періодом

Функція ODDLYIELD

Повертає прибуток для цінних паперів із нерегулярним останнім періодом

Функція PDURATION
Excel 2013

Повертає кількість періодів, необхідних для досягнення інвестиціями заданого значення

Функція PMT

Повертає суму періодичної виплати за ануїтетом

Функція PPMT

Повертає суму виплати за основною сумою інвестиції за вказаний період

Функція PRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція PRICEDISC

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості дисконтованих цінних паперів

Функція PRICEMAT

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення

Функція PV

Повертає теперішню (зведену) вартість інвестиції

Функція RATE

Повертає відсоткову ставку за період ануїтету

Функція RECEIVED

Повертає суму, отриману на момент погашення повністю інвестованих цінних паперів

Функція RRI
Excel 2013

Повертає еквівалентну відсоткову ставку для зростання інвестицій

Функція SLN

Повертає величину амортизації активу за один період із використанням лінійного методу

Функція SYD

Повертає величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу підсумовування річних чисел

Функція TBILLEQ

Повертає еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем

Функція TBILLPRICE

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості для казначейського векселя

Функція TBILLYIELD

Повертає прибуток за казначейським векселем

Функція VDB

Повертає величину амортизації активу за вказаний або частковий період із використанням методу зменшення залишку

Функція XIRR

Повертає внутрішню норму прибутковості для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)

Функція XNPV

Повертає чисту поточну вартість для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних)

Функція YIELD

Повертає прибуток за цінними паперами з періодичною виплатою відсотків

Функція YIELDDISC

обчислює річний прибуток для дисконтованих цінних паперів, наприклад казначейського векселя.

Функція YIELDMAT

Обчислює річний прибуток за цінними паперами з виплатою відсотків у момент погашення

Функція

Опис

Функція CELL

Повертає відомості про форматування, розташування або вміст клітинки

Функція ERROR.TYPE

Повертає номер, який відповідає типу помилки

Функція INFO

Повертає відомості про поточне операційне середовище

Примітка. Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція ISBLANK

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення пусте

Функція ISERR

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – не значення помилки #N/A

Функція ISERROR

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – будь-яке значення помилки

Функція ISEVEN

Повертає логічне значення TRUE, якщо число парне

Функція ISFORMULA
Excel 2013

Повертає логічне значення TRUE, якщо є посилання на клітинку, яка містить формулу

Функція ISLOGICAL

Повертає логічне значення TRUE, якщо число – логічне значення

Функція ISNA

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – значення помилки #N/A

Функція ISNONTEXT

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення не текст

Функція ISNUMBER

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – число

Функція ISODD

Повертає логічне значення TRUE, якщо число непарне

Функція
ISOMITTED Кнопка "Office 365"

Перевіряє, чи відсутнє значення в LAMBDA, і повертає значення TRUE або FALSE.

Функція ISREF

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – посилання

Функція ISTEXT

Повертає логічне значення TRUE, якщо значення – текст

Функція N

Повертає значення, перетворене на число

Функція NA

Повертає значення помилки #N/A

Функція SHEET
Excel 2013

Повертає номер аркуша, на який вказує посилання

Функція SHEETS
Excel 2013

Повертає кількість аркушів у посиланні

Функція TYPE

Повертає число, яке вказує тип даних значення

Функція

Опис

Функція AND

Повертає значення TRUE, якщо всі аргументи мають значення TRUE

Функція
BYCOL Кнопка "Office 365"

Застосування LAMBDA до кожного стовпця та повернення масиву результатів

Функція
BYROW Кнопка "Office 365"

Застосування LAMBDA до кожного рядка та повернення масиву результатів

Функція FALSE

Повертає логічне значення FALSE

Функція IF

Указує логічну умову.

Функція IFERROR

Повертає вказане значення, якщо обчислення формули призводить до помилки; інакше, повертає результат формули

Функція IFNA
Excel 2013

Повертає вказане значення, якщо обчислення отримує результат #N/A; інакше, повертає результат обчислення.

Функція IFS
2019

перевіряє, чи виконуються одна або кілька умов, і повертає значення, що відповідає першій умові зі значенням TRUE.

Функція
LAMBDA Кнопка "Office 365"

Створення спеціальних функцій, які можна використовувати повторно, і називати їх на зрозуміле ім'я

Функція LET
Кнопка "Office 365"

Призначення імен результатам обчислення

Функція
MAKEARRAY Кнопка "Office 365"

повертає обчислюваний масив указаного розміру рядків і стовпців за допомогою функції LAMBDA.

Функція
MAP Кнопка "Office 365"

повертає масив, сформований зіставленням кожного значення масиву з новим значенням, застосовуючи LAMBDA для створення нового значення.

Функція NOT

Перетворює логічне значення аргументу на протилежне.

Функція OR

Повертає значення TRUE, якщо принаймні один аргумент має значення TRUE

Функція
REDUCE Кнопка "Office 365"

Зменшує масив до накопиченого значення, застосовуючи lambDA до кожного значення та повертаючи загальне значення в акумуляторі.

Функція
SCAN Кнопка "Office 365"

Сканування масиву за допомогою застосування функції LAMBDA до кожного значення та повернення масиву з кожним проміжним значенням

Функція SWITCH
Excel 2016

Оцінює вираз відносно списку значень і повертає результат, який відповідає першому збігу. Якщо збігів немає, може повертатися вказане окремо значення за замовчуванням.

Функція TRUE

Повертає логічне значення TRUE

Функція XOR
Excel 2013

Повертає результат застосування логічного виключного OR до всіх аргументів

Функція

Опис

Функція ADDRESS

Повертає посилання на окрему клітинку аркуша у вигляді тексту

Функція AREAS

Повертає кількість областей у посиланні

Функція CHOOSE

Вибирає значення зі списку значень.

Функція
CHOOSECOLS Кнопка "Office 365"

повертає вказані стовпці з масиву.

Функція
CHOOSEROWS Кнопка "Office 365"

повертає вказані рядки з масиву.

Функція COLUMN

Повертає номер стовпця посилання

Функція COLUMNS

Повертає кількість стовпців у посиланні

Функція
DROP Кнопка "Office 365"

Виключення вказаної кількості рядків або стовпців із початку або кінця масиву

Функція
EXPAND Кнопка "Office 365"

Розгортання або додавання масиву до вказаних розмірів рядків і стовпців

Функція FILTER

Кнопка "Office 365"

фільтрує діапазон даних на основі визначених умов.

Функція FORMULATEXT
Excel 2013

Повертає формулу в текстовому форматі за даним посиланням

Функція GETPIVOTDATA

Отримання даних, збережених у звіті зведеної таблиці.

Функція HLOOKUP

Виконує пошук у першому рядку масиву та повертає значення визначеної клітинки.

Функція
HSTACK Кнопка "Office 365"

Додавання масивів по горизонталі та в послідовності для повернення більшого масиву

Функція HYPERLINK

Створює посилання, яке відкриває документ на мережному сервері, в інтрамережі або в Інтернеті.

Функція IMAGE

повертає зображення з певного джерела.

Функція INDEX

За допомогою індексу вибирає значення з посилання або масиву.

Функція INDIRECT

Повертає посилання, визначене текстовим значенням

Функція LOOKUP

Шукає значення у векторі або масиві.

Функція MATCH

Шукає значення в посиланні або масиві.

Функція OFFSET

Повертає зсув посилання з указаного посилання

Функція ROW

Повертає номер рядка посилання

Функція ROWS

Повертає кількість рядків у посиланні

Функція RTD

Отримує дані в реальному часі з програми, яка підтримує автоматизацію COM

Функція SORT

Кнопка "Office 365"

сортує вміст діапазону або масиву.

Функція SORTBY

Кнопка "Office 365"

сортує вміст у діапазоні або масиві на основі значень відповідного діапазону чи масиву.

Функція
TAKE Кнопка "Office 365"

повертає вказану кількість суміжних рядків або стовпців із початку або кінця масиву.

Функція
TOCOL Кнопка "Office 365"

повертає масив в одному стовпці.

Функція
TOROW Кнопка "Office 365"

повертає масив в одному рядку.

Функція TRANSPOSE

Повертає транспонований масив

Функція UNIQUE

Кнопка "Office 365"

повертає список унікальних значень у списку або діапазоні.

Функція VLOOKUP

Виконує пошук у першому стовпці масиву та проходить рядок для повернення значення клітинки.

Функція
VSTACK Кнопка "Office 365"

Додавання масивів по вертикалі та в послідовності для повернення більшого масиву

Функція
WRAPCOLS Кнопка "Office 365"

Перенесення наданого рядка або стовпця значень стовпцями після вказаної кількості елементів

Функція
WRAPROWS Кнопка "Office 365"

Перенесення наданого рядка або стовпця значень рядками після вказаної кількості елементів

Функція XLOOKUP

Кнопка "Office 365"

виконує пошук діапазону або масиву та повертає елемент, що відповідає першому знайденому збігу. Якщо збігу не існує, функція XLOOKUP може повернути найближчий (приблизний) збіг. 

Функція XMATCH

Кнопка "Office 365"

повертає відносне розташування елемента в масиві або діапазоні клітинок. 

Функція

Опис

Функція ABS

Повертає абсолютну величину числа

Функція ACOS

Обчислює арккосинус числа

Функція ACOSH

Повертає обернений гіперболічний косинус числа

Функція ACOT
Excel 2013

Повертає арккотангенс числа

Функція ACOTH
Excel 2013

Повертає гіперболічний арккотангенс числа

Функція AGGREGATE

Обчислює агрегат у списку або базі даних

Функція ARABIC

Перетворює число римськими цифрами на число арабськими цифрами

Функція ASIN

Повертає арксинус числа

Функція ASINH

Повертає обернений гіперболічний синус числа

Функція ATAN

Повертає арктангенс числа

Функція ATAN2

Обчислює арктангенс за вказаними координатами x та y

Функція ATANH

Повертає обернений гіперболічний тангенс числа

Функція BASE
Excel 2013

Перетворює число на його текстове представлення за даною основою

Функція CEILING

Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності.

Функція CEILING.MATH
Excel 2013

Округлює число в більшу сторону до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності

Функція CEILING.PRECISE

Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Незалежно від знака числа воно округлюється до більшого.

Функція COMBIN

Повертає кількість комбінацій для вказаного числа об’єктів

Функція COMBINA
Excel 2013

Ця функція повертає кількість комбінацій з повтореннями для заданої кількості елементів

Функція COS

Повертає косинус числа

Функція COSH

Повертає гіперболічний косинус числа

Функція COT
Excel 2013

Повертає котангенс кута

Функція COTH
Excel 2013

Повертає гіперболічний котангенс числа

Функція CSC
Excel 2013

Повертає косеканс кута

Функція CSCH
Excel 2013

Повертає гіперболічний косеканс кута

Функція DECIMAL
Excel 2013

Перетворює текстове представлення числа на десяткове число з указаною основою.

Функція DEGREES

Перетворює радіани на градуси.

Функція EVEN

Округлює число до найближчого більшого парного цілого.

Функція EXP

Повертає число e, піднесене до вказаного степеня.

Функція FACT

Повертає факторіал числа

Функція FACTDOUBLE

Повертає подвійний факторіал числа

Функція FLOOR

Округлює число до меншого в напрямку до нуля.

Функція FLOOR.MATH
Excel 2013

Округлює число до найближчого меншого цілого або до найближчого кратного значенню точності.

Функція FLOOR.PRECISE

Округлює число до найближчого меншого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Незалежно від знака числа воно округлюється до меншого.

Функція GCD

Повертає найбільший спільний дільник

Функція INT

Округлює число до найближчого меншого цілого.

Функція ISO.CEILING
Excel 2013

Повертає число, округлене до найближчого більшого цілого або до кратного значенню точності

Функція LCM

Повертає найменше спільне кратне

Функція LET
Кнопка "Office 365"

призначає імена результатам обчислення та дає змогу зберігати проміжні обчислення, значення або визначати імена всередині формули.

Функція LN

Повертає натуральний логарифм числа

Функція LOG

Повертає логарифм числа за вказаною основою

Функція LOG10

Повертає десятковий логарифм числа

Функція MDETERM

Повертає визначник матриці масиву

Функція MINVERSE

Повертає обернену матрицю масиву

Функція MMULT

Повертає матричний добуток двох масивів

Функція MOD

Повертає остачу від ділення

Функція MROUND

Повертає число, округлене з потрібною точністю

Функція MULTINOMIAL

Повертає многочлен набору чисел

Функція MUNIT
Excel 2013

Повертає одиничну матрицю або матрицю вказаної розмірності

Функція ODD

Округлює число до найближчого більшого непарного цілого.

Функція PI

Повертає число "пі".

Функція POWER

Повертає число, піднесене до степеня

Функція PRODUCT

Перемножує аргументи.

Функція QUOTIENT

Повертає цілу частину частки від ділення

Функція RADIANS

Перетворює градуси на радіани.

Функція RAND

повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

Функція RANDARRAY

Кнопка "Office 365"

повертає масив випадкових чисел від 0 до 1. Однак можна вказати кількість рядків і стовпців у цьому масиві, мінімальне та максимальне значення та чи потрібно повертати цілі числа або десяткові значення.

Функція RANDBETWEEN

Повертає випадкове число в указаному інтервалі

Функція ROMAN

Перетворює число, записане арабськими цифрами, на число римськими цифрами в текстовому форматі

Функція ROUND

Округлює число до вказаної кількості знаків.

Функція ROUNDDOWN

Округлює число до меншого в напрямку до нуля.

Функція ROUNDUP

Округлює число до більшого в напрямку від нуля.

Функція SEC
Excel 2013

Повертає секанс кута

Функція SECH
Excel 2013

Повертає гіперболічний секанс кута

Функція SERIESSUM

Повертає суму степеневого ряду на основі формули

Функція SEQUENCE

Кнопка "Office 365"

створює список послідовних чисел у масиві, наприклад 1, 2, 3, 4.

Функція SIGN

Повертає знак числа

Функція SIN

Повертає синус указаного кута

Функція SINH

Повертає гіперболічний синус числа

Функція SQRT

Повертає додатне значення квадратного кореня

Функція SQRTPI

Повертає квадратний корінь із числа, помноженого на число "пі"

Функція SUBTOTAL

Повертає проміжний підсумок списку або бази даних

Функція SUM

Підсумовує аргументи.

Функція SUMIF

підсумовує значення клітинок, які визначено вказаною умовою.

Функція SUMIFS
2019

підсумовує значення клітинок у діапазоні, які відповідають кільком умовам.

Функція SUMPRODUCT

Повертає суму добутків відповідних елементів масиву

Функція SUMSQ

Повертає суму квадратів аргументів

Функція SUMX2MY2

Повертає суму різниць квадратів відповідних значень двох масивів

Функція SUMX2PY2

Повертає суму сум квадратів відповідних значень двох масивів

Функція SUMXMY2

Повертає суму квадратів різниць відповідних значень двох масивів

Функція TAN

Повертає тангенс числа

Функція TANH

Повертає гіперболічний тангенс числа

Функція TRUNC

Видаляє дробову частину числа.

Функція

Опис

Функція AVEDEV

Повертає середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього

Функція AVERAGE

Повертає середнє арифметичне аргументів

Функція AVERAGEA

Повертає середнє арифметичне аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція AVERAGEIF

обчислює середнє арифметичне всіх клітинок у діапазоні, які відповідають указаній умові.

Функція AVERAGEIFS
2019

Повертає середнє (середнє арифметичне) усіх клітинок, які відповідають кільком умовам

Функція BETA.DIST
Excel 2010

Повертає інтегральну функцію бета-розподілу

Функція BETA.INV
Excel 2010

Повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу

Функція BINOM.DIST
Excel 2010

Повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу

Функція BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Повертає ймовірність результату випробування на основі біноміального розподілу

Функція BINOM.INV
Excel 2010

Повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення критерію або дорівнює йому

Функція CHISQ.DIST
Excel 2010

Повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності

Функція CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат

Функція CHISQ.INV
Excel 2010

Повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності

Функція CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат

Функція CHISQ.TEST
Excel 2010

Повертає критерій незалежності

Функція CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності

Функція CONFIDENCE.T
Excel 2010

Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності з використанням розподілу Ст’юдента

Функція CORREL

Повертає коефіцієнт кореляції між двома наборами даних

Функція COUNT

Підраховує кількість чисел у списку аргументів.

Функція COUNTA

Підраховує кількість значень у списку аргументів.

Функція COUNTBLANK

Підраховує кількість пустих клітинок у діапазоні.

Функція COUNTIF

підраховує кількість непустих клітинок у діапазоні, які відповідають указаним умовам.

Функція COUNTIFS
2019

Підраховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають кільком умовам.

Функція COVARIANCE.P
Excel 2010

Повертає коваріацію, тобто середнє добутків парних відхилень

Функція COVARIANCE.S
Excel 2010

Повертає вибіркову коваріацію – середнє добутків відхилень для кожної пари точок даних у двох наборах даних

Функція DEVSQ

Повертає суму квадратів відхилень

Функція EXPON.DIST
Excel 2010

Повертає експоненційний розподіл

Функція F.DIST
Excel 2010

Повертає F-розподіл імовірності

Функція F.DIST.RT
Excel 2010

Повертає F-розподіл імовірності

Функція F.INV
Excel 2010

Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція F.INV.RT
Excel 2010

Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція F.TEST
Excel 2010

Повертає результат F-тесту

Функція FISHER

Повертає перетворення Фішера

Функція FISHERINV

Повертає обернене перетворення Фішера

Функція FORECAST

Повертає значення відповідно до лінійного наближення.

Примітка. У Excel 2016 цю функцію замінено на ФУНКЦІЮ FORECAST. Функція LINEAR входить до складу нових функцій прогнозування, але все одно доступна для сумісності з попередніми версіями.

Функція FORECAST.ETS
Excel 2016

Повертає майбутнє значення на основі наявних (історичних) значень за допомогою версії AAA алгоритму експоненційного згладжування (ETS).

Функція FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Повертає довірчий інтервал для значення прогнозу на вказану цільову дату

Функція FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Повертає довжину шаблону, що повторюється, який програма Excel виявляє для вказаного проміжку часу

Функція FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Повертає статистичне значення як результат прогнозування проміжку часу

Функція FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Повертає майбутнє значення на основі наявних значень

Функція FREQUENCY

Повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву

Функція GAMMA
Excel 2013

Повертає значення гамма-функції

Функція GAMMA.DIST
Excel 2010

Повертає гамма-розподіл

Функція GAMMA.INV
Excel 2010

Повертає обернений гамма-розподіл

Функція GAMMALN

Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x)

Функція GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x)

Функція GAUSS
Excel 2013

Повертає на 0,5 менше ніж стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція GEOMEAN

Повертає середнє геометричне

Функція GROWTH

Повертає значення за експоненційним наближенням

Функція HARMEAN

Повертає середнє гармонічне

Функція HYPGEOM.DIST

Повертає гіпергеометричний розподіл

Функція INTERCEPT

Повертає координату перетину лінії лінійної регресії

Функція KURT

Повертає ексцес набору даних

Функція LARGE

Повертає k-е за величиною значення в наборі даних

Функція LINEST

Повертає параметри лінійного наближення

Функція LOGEST

Повертає параметри експоненційного наближення

Функція LOGNORM.DIST
Excel 2010

Повертає інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція LOGNORM.INV
Excel 2010

Повертає обернений інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція MAX

Повертає найбільше значення у списку аргументів

Функція MAXA

повертає найбільше значення у списку аргументів, серед яких можуть бути числа, текст і логічні значення.

Функція MAXIFS
2019

Повертає максимальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв

Функція MEDIAN

Повертає медіану вказаних чисел

Функція MIN

Повертає найменше значення у списку аргументів.

Функція MINA

Повертає найменше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

Функція MINIFS
2019

Повертає мінімальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв.

Функція MODE.MULT
Excel 2010

Повертає вертикальний масив значень, які найчастіше зустрічаються або повторюються в масиві або діапазоні даних

Функція MODE.SNGL
Excel 2010

Повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних

Функція NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Повертає від’ємний біноміальний розподіл

Функція NORM.DIST
Excel 2010

Повертає нормальний інтегральний розподіл

Функція NORM.INV
Excel 2010

Повертає обернене значення нормального інтегрального розподілу

Функція NORM.S.DIST
Excel 2010

Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція NORM.S.INV
Excel 2010

Повертає обернене значення стандартного нормального інтегрального розподілу

Функція PEARSON

Повертає коефіцієнт кореляції Пірсона

Функція PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Повертає k-ий процентиль для значень діапазону, де k перебуває в діапазоні 0…1, за винятком 0 і 1

Функція PERCENTILE.INC
Excel 2010

Повертає k-ий процентиль для значень діапазону

Функція PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Повертає ранг (відсоткову норму) значення (0…1, за винятком 0 і 1) у наборі даних

Функція PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Повертає відсоткову норму значення в наборі даних

Функція PERMUT

Повертає кількість перестановок для вказаної кількості об’єктів

Функція PERMUTATIONA
Excel 2013

Повертає кількість перестановок для заданої кількості об’єктів (з повтореннями), які можна вибрати із загального числа об’єктів

Функція PHI
Excel 2013

Повертає значення щільності функції стандартного нормального розподілу

Функція POISSON.DIST
Excel 2010

Повертає розподіл Пуассона

Функція PROB

Повертає ймовірність знаходження значень діапазону в указаних межах

Функція QUARTILE.EXC
Excel 2010

Повертає квартиль набору даних на основі значень процентиля від 0…1, за винятком 0 і 1

Функція QUARTILE.INC
Excel 2010

Повертає квартиль набору даних

Функція RANK.AVG
Excel 2010

Повертає ранг числа у списку чисел.

Функція RANK.EQ
Excel 2010

Повертає ранг числа у списку чисел

Функція RSQ

Повертає квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона

Функція SKEW

Повертає асиметрію розподілу

Функція SKEW.P
Excel 2013

Повертає асиметрію розподілу на основі сукупності: характеристика ступеня асиметрії розподілу навколо середнього значення

Функція SLOPE

Повертає нахил лінії лінійної регресії

Функція SMALL

Повертає k-е найменше значення в наборі даних

Функція STANDARDIZE

Повертає нормалізоване значення

Функція STDEV.P
Excel 2010

Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності

Функція STDEV.S
Excel 2010

Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки

Функція STDEVA

Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція STDEVPA

Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція STEYX

Повертає стандартну похибку прогнозованих значень Y для кожного X у регресії

Функція T.DIST
Excel 2010

Повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента

Функція T.DIST.2T
Excel 2010

Повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента

Функція T.DIST.RT
Excel 2010

Повертає t-розподіл Ст’юдента

Функція T.INV
Excel 2010

Повертає t-значення t-розподілу Ст’юдента у вигляді функції ймовірності та ступенів вільності

Функція T.INV.2T
Excel 2010

Повертає обернений t-розподіл Ст’юдента

Функція T.TEST
Excel 2010

Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Ст’юдента

Функція TREND

Повертає значення за лінійним наближенням

Функція TRIMMEAN

Повертає середнє внутрішньої частини набору даних

Функція VAR.P
Excel 2010

Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності

Функція VAR.S
Excel 2010

Обчислює дисперсію на основі вибірки

Функція VARA

Обчислює дисперсію на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція VARPA

Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція WEIBULL.DIST
Excel 2010

Повертає розподіл Вейбулла

Функція Z.TEST
Excel 2010

Повертає значення однобічної ймовірності z-тесту

Функція

Опис

Функція ASC

Перетворює англійські повноширинні (двобайтні) букви або символи катакани в ряді символів на напівширинні (однобайтні) символи.

Функція ARRAYTOTEXT
Кнопка "Office 365"

повертає масив текстових значень із будь-якого вказаного діапазону

Функція BAHTTEXT

Перетворює число на текст із використанням формату грошової одиниці ß (бат).

Функція CHAR

Повертає символ за вказаним кодом

Функція CLEAN

Видаляє всі недруковані символи з тексту.

Функція CODE

Повертає числовий код першого символу в текстовому рядку

Функція CONCAT
2019

Поєднує текст із кількох діапазонів і/або рядків, але не надає роздільник і аргументи IgnoreEmpty.

Функція CONCATENATE

Об’єднує кілька текстових рядків в один.

Функція DBCS
Excel 2013

Перетворює англійські напівширинні (однобайтні) букви або символи катакани в рядку символів на повноширинні (двобайтні) символи.

Функція DOLLAR

Перетворює число на текст із використанням формату грошової одиниці $ (долар).

Функція EXACT

Перевіряє ідентичність двох текстових значень.

Функції FIND і FINDB

Шукають одне текстове значення в межах іншого (з урахуванням регістра).

Функція FIXED

Форматує число як текст з указаною кількістю десяткових знаків.

Функції LEFT і LEFTB

Повертають крайні ліві символи текстового рядка.

Функції LEN і LENB

Повертають кількість символів у текстовому рядку.

Функція LOWER

Перетворює текст на нижній регістр.

Функції MID і MIDB

Повертають вказану кількість символів у текстовому рядку, починаючи з указаної позиції.

Функція NUMBERVALUE
Excel 2013

Перетворює текст на число незалежно від мови

Функція PHONETIC

Вилучає фонетичні знаки (фурігана) з текстового рядка.

Функція PROPER

Перетворює першу букву кожного слова текстового значення на велику.

Функції REPLACE і REPLACEB

Замінюють символи в тексті.

Функція REPT

Повторює текст указану кількість разів.

Функції RIGHT і RIGHTB

Повертають крайні праві символи текстового рядка.

Функції SEARCH і SEARCHB

Шукає одне текстове значення в межах іншого (без урахування регістра).

Функція SUBSTITUTE

Замінює в текстовому рядку старий текст на новий.

Функція T

Перетворює аргументи на текст.

Функція TEXT

Форматує число й перетворює його на текст.

Функція
TEXTAFTER Кнопка "Office 365"

повертає текст, який виникає після заданого символу або рядка.

Функція
TEXTBEFORE Кнопка "Office 365"

повертає текст, який зустрічається перед заданим символом або рядком.

Функція
TEXTJOIN Кнопка "Office 365"

Текст:    Об'єднання тексту з кількох діапазонів і/або рядків

Функція
TEXTSPLIT Кнопка "Office 365"

Розділення текстових рядків за допомогою роздільників стовпців і рядків

Функція TRIM

Видаляє з тексту пробіли.

Функція UNICHAR
Excel 2013

Повертає символ Юнікоду, вказаний даним числовим значенням

Функція UNICODE
Excel 2013

Повертає число (кодова точка), що відповідає першому символу тексту

Функція UPPER

Перетворює текст на верхній регістр.

Функція VALUE

перетворює текстовий аргумент на число.

Функція VALUETOTEXT
Кнопка "Office 365"

повертає текст з будь-якого вказаного значення.

Якщо інстальовані надбудови містять функції, ці надбудови або автоматичні функції будуть доступні в категорії Визначені користувачем діалогового вікна Вставлення функції.

Користувацькі функції (UDFs) недоступні в Інтернет-версія Excel.

Функція

Опис

Функція CALL

Викликає процедуру з бібліотеки динамічного компонування або кодового ресурсу

Функція EUROCONVERT

Перетворює числа на євро, перетворює євро на грошову одиницю країни ЄС або перетворює грошову одиницю певної країни ЄС на іншу, використовуючи євро як проміжну грошову одиницю (тріангуляція)

Функція REGISTER.ID

Повертає код реєстрації вказаної бібліотеки динамічного компонування (DLL) або раніше зареєстрованого кодового ресурсу

Веб-функції недоступні в Інтернет-версія Excel.

Функція

Опис

Функція ENCODEURL
Excel 2013

Повертає рядок у форматі URL

Функція FILTERXML
Excel 2013

Повертає певні дані з XML-вмісту за допомогою вказаного аргументу XPath

Функція WEBSERVICE
Excel 2013

Повертає дані з веб-служби

Маркери версії позначають версію програми Excel, у якій вперше введено функцію. Ці функції недоступні в попередніх версіях.

Увага!: Результати обчислення формул і деякі функції на аркушах Excel можуть дещо відрізнятися на ПК під керуванням ОС Windows з архітектурою x86 або x86-64 та ПК під керуванням ОС Windows RT з архітектурою ARM. Дізнайтеся більше про такі відмінності.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech у розділі Excel чи отримати підтримку в спільнотах.

Додаткові відомості

Функції Excel (за алфавітом)

Огляд формул в Excel

Способи уникнення недійсних формул

Виявлення помилок у формулах

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×