Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hình ảnh hiển thị biểu trưng của Access, PowerApps và Dataverse

Thông báo trình kết nối Access Dataverse bằng Power Platform

Mở khóa các khả năng mới mà tổ chức cần và muốn như các giải pháp di động và tích hợp Microsoft Teams. Giữ giá trị và tính dễ sử dụng của Access cùng với giá trị của lưu trữ dựa trên đám mây.

Tìm hiểu thêm

Di chuyển Access sang Máy chủ SQL

Khi đến lúc nâng tầm cơ sở dữ liệu Access của bạn, hãy di chuyển dữ liệu của bạn sang Máy chủ SQL hỗ trợ lượng dữ liệu lớn hơn, nhiều người dùng đồng thời hơn, và dung lượng lớn hơn.

Di chuyển cơ sở dữ liệu Access sang Máy chủ SQL

Sơ đồ Đám mây Kết hợp Access