Trợ giúp và tìm hiểu Access

Access trong Microsoft 365

Access được tích hợp như một phần trong đăng ký Microsoft 365 Family hoặc Personal, Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp và Microsoft 365 Business Standard. Tải ngay ứng dụng như một phần trong đăng ký của bạn.

Tải xuống Access

Di chuyển Access sang Máy chủ SQL

Khi đến lúc nâng tầm cơ sở dữ liệu Access của bạn, hãy di chuyển dữ liệu của bạn sang Máy chủ SQL hỗ trợ lượng dữ liệu lớn hơn, nhiều người dùng đồng thời hơn, và dung lượng lớn hơn.

Di chuyển cơ sở dữ liệu Access sang Máy chủ SQL

Sơ đồ Đám mây Kết hợp Access