Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft 365 cung cấp các công cụ mạnh mẽ để giúp sắp xếp cuộc sống của bạn và gia đình bạn. Hỗ trợ bạn và gia đình thông qua đăng ký Microsoft 365 Family và tìm hiểu cách tạo lịch gia đình, chia sẻ ghi chú với sổ tay gia đình trên OneDrive và kết nối với gia đình của bạn trên Microsoft Teams. 

Ba người thực hiện nhiều tác vụ, bao gồm đọc thư, viết và chụp ảnh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×