Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Nếu đã mua gói đăng ký Microsoft 365 Family, bạn có thể chia sẻ các lợi ích của gói đăng ký với tối đa 5 người khác. Bạn thực hiện việc này bằng cách gửi cho mỗi người một lời mời hoặc bằng cách thêm họ vào gia đình Microsoft của bạn. Sau khi từng người chấp nhận lời mời, họ có thể đăng nhập (bằng tài khoản Microsoft của riêng mình) để www.office.com cài đặt Office trên thiết bị của mình và truy nhập vào dung lượng lưu trữ OneDrive 1 TB của riêng họ.

Cách mời ai đó chia sẻ lợi ích đăng ký Microsoft 365 Family của bạn

Lưu ý: 

 • Nếu bạn chỉ cần cài đặt Office trên các thiết bị khác của mình, bạn có thể thực hiện điều đó từ tài khoản Microsoft, trang Cài đặt.

 • Khóa sản phẩm không được dùng để chia sẻ đăng ký. Thay vào đó, vui lòng sử dụng các bước dưới đây để gửi email hoặc liên kết đến từng người mà bạn muốn chia sẻ cùng.

 1. Đăng nhập vào trang tài khoản Microsoft, mục Chia sẻ của bạn. Hãy nhớ sử dụng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để thiết lập đăng ký Microsoft 365 Family mình.

 2. Chọn nút Bắt đầu chia sẻ.

  Lưu ý: 

  • Nếu không thấy nút Bắt đầu chia sẻ , có thể bạn không phải là chủ sở hữu của đăng ký Microsoft 365 Family bạn. Nếu bạn đang sử dụng đăng kýMicrosoft 365 Family mà người khác đã chia sẻ với bạn hoặc nếu bạn có một loại đăng ký Microsoft 365 khác thì bạn không thể chia sẻ đăng ký của mình với người khác.

  • Bạn cũng có thể không có đăng kýMicrosoft 365 Family mình. Kiểm tra tên sản phẩm của bạn trên trang Dịch & đăng ký . Microsoft 365 Personal bao gồm tính năng chia sẻ đăng ký.

 3. Trên cửa sổ bật lên Chia sẻ đăng ký của bạn, chọn một tùy chọn:

  Mời qua email

  Nhập email của họ, rồi chọn Mời.

  Email mà bạn sử dụng để mời họ cũng phải là email mà họ sử dụng cho đăng ký Microsoft 365 sẻ của mình.

  Mời qua liên kết

  Chọn nút Sao chép để gửi liên kết qua email, tin nhắn văn bản hoặc các loại thông báo khác đến người bạn muốn chia sẻ.

  Khi họ bấm vào liên kết và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình, họ sẽ được thêm vào đăng ký của bạn. Nếu bạn muốn chia sẻ với nhiều người, hãy tạo liên kết riêng cho từng người.

 4. Nếu bạn đã chọn mời qua email ở bước 3 thì hãy chọn Mời nếu bạn muốn thêm người này vào Gia đình Microsoft của mình. Bạn cũng luôn có thể thêm họ vào lúc khác. Để biết thêm thông tin về các lợi ích của việc tạo Gia đình Microsoft, xem mục </c1>https://support.microsoft.com/help/12413Gia đình Microsoft là gì?</c0>

 5. Sau khi chấp nhận lời mời của bạn, họ có thể đăng nhập (bằng tài khoản Microsoft của riêng mình) để www.office.com cài đặt Office trên thiết bị của họ và truy nhập vào dung lượng lưu trữ OneDrive 1 TB của riêng họ.

Cách sử dụng Gia đình Microsoft để chia sẻ đăng ký của bạn với các thành viên trong gia đình

Tính năng Gia đình Microsoft cho phép bạn dễ dàng chia sẻ lịch với các thành viên gia đình, giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, cho phép duyệt web an toàn hơn và chia sẻ Microsoft 365 Family ký của bạn.

 1. Để thêm người vào Gia đình Microsoft của bạn, hãy truy nhập trang Tài khoản Microsoft, Gia đình của bạn, cuộn xuống, rồi chọn Thêm thành viên gia đình. Lặp lại hoạt động này cho từng thành viên gia đình. Bạn có thể có tối đa 20 người trong gia đình, mặc dù bạn chỉ có thể chia sẻ đăng ký Microsoft 365 của mình với 5 người trong số họ.

 2. Nếu có sẵn giấy phép thì Office sẽ được tự động chia sẻ với thành viên gia đình bạn sau khi họ được thêm vào Gia đình Microsoft của bạn.

 3. Sau khi bạn thêm họ vào gia đình Microsoft của mình, các thành viên gia đình của bạn có thể đăng nhập (bằng tài khoản Microsoft của riêng họ) vào www.office.com để cài đặt Office trên thiết bị của họ và truy nhập vào dung lượng lưu trữ OneDrive 1 TB của riêng họ.

Lợi ích của gói đăng ký

Không mất thêm phụ phí, mỗi người mà bạn chia sẻ sẽ nhận được:

 • Phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office dành cho PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

  Mỗi người có thể cài đặt Office trên mọi thiết bị của mình và đăng nhập vào Office trên 5 thiết bị cùng một lúc. Để cài đặt Office, họ đăng nhập vào www.office.com bằng tài khoản Microsoft của riêng mình. Nếu những người đó chưa có tài khoản Microsoft thì họ có thể tạo tài khoản khi chấp nhận lời mời dùng chung của bạn. Hoàn toàn miễn phí.

  Lưu ý: Trước khi có người cài đặt Office, hãy đảm bảo máy tính của họ đáp ứng yêu cầu hệ thống. Ví dụ: không thể cài đặt phiên bản mới nhất của Office trên Chromebook hoặc máy tính chạy Windows 7.

 • OneDrive: 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive miễn phí. Để tìm hiểu thêm, hãy xem "Giới thiệu về OneDrive" trong Câu hỏi thường gặp về Microsoft 365.

  Những người được bạn chia sẻ lợi ích đăng ký sẽ nhận được dung lượng lưu trữ OneDrive của riêng họ. Đừng lo: Họ không thể truy nhập các tệp hoặc thư mục tại nơi lưu trữ OneDrive cá nhân của bạn, dẫu vậy thì bạn vẫn có thể chia sẻ tệp với họ, nếu muốn. Để tìm hiểu cách thức, hãy xem mục Chia sẻ tệp và thư mục OneDrive

 • Skype: 60 phút gọi điện với Skype mỗi tháng tới điện thoại di động tại 8 quốc gia và tới điện thoại cố định tại hơn 60 quốc gia (chỉ ở những thị trường mà Skype sẵn dùng). Để tìm hiểu thêm, hãy xem "Giới thiệu về số phút gọi qua Skype" trong Câu hỏi thường gặp về Microsoft 365.

 • Outlook.com: Các công cụ bảo mật email nâng cao giúp bảo vệ hộp thư đến của từng người khỏi lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu bằng các cảnh báo trong thời gian thực về những website độc hại, cũng như bằng cách quét tệp đính kèm xem có chứa những vi-rút mới nhất không. Con người bạn chia sẻ cũng sẽ nhận được trải nghiệm không có quảng cáo và 50 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư.

  Lưu ý: Bất cứ ai dùng chung đăng ký với bạn sẽ KHÔNG có quyền truy nhập vào mọi tệp bạn tạo bằng Office, cũng như bạn sẽ không có quyền truy nhập vào tệp của họ. Mọi tệp và thông tin về mức sử dụng dịch vụ đều được duy trì riêng tư — như thể họ mua đăng ký riêng của mình.

Cách quản lý những người bạn chia sẻ Office, lời mời và thiết bị

Theo thời gian, có thể bạn sẽ muốn chia sẻ Office với người khác hoặc đăng nhập vào Office trên các thiết bị mới. Bạn có thể tìm hiểu cách ngừng chia sẻ Office với người khác hoặc đăng xuất Office khỏi một thiết bị ở bên dưới.

Quản lý những người bạn chia sẻ Office

Trên trang Tài khoản Microsoft, Chia sẻ, bên dưới mục Người khác, bạn có thể xem và quản lý những người mà bạn đang chia sẻ lợi ích đăng ký Microsoft 365 Family mình.

Ví dụ: nếu bạn đã chia sẻ đăng ký của mình với 5 người khác và lại muốn chia sẻ với một người mới, bạn sẽ phải ngừng chia sẻ với một người nào đó trước khi có thể chia sẻ với người mới.

Ngừng chia sẻ đăng ký của bạn với người khác :
Khi bạn ngừng chia sẻ đăng ký của mình với người khác, họ sẽ mất toàn bộ lợi ích đăng ký Microsoft 365 Family của mình, bao gồm dung lượng lưu trữ OneDrive bổ sung và khả năng sử dụng Office. Họ vẫn có thể xem và in các tệp Office của họ nhưng không thể chỉnh sửa các tệp đó hay tạo tệp mới.

Quản lý lời mời dùng chung Office

Trên trang Tài khoản Microsoft, Chia sẻ, bên dưới mục Người khác, bạn có thể xem và quản lý những lời mời mình đã tạo. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của lời mời, gửi lại hoặc xóa lời mời.

Nếu người mà bạn đã gửi lời mời không thể tìm thấy lời mời đó, hãy xem mục Không thể tìm thấy lời mời chia sẻ thư Microsoft 365 Family. Và nếu có người chưa chấp nhận lời mời trong khi bạn cũng không quan tâm đến điều đó thì bạn chỉ cần xóa lời mời này đi.

Quản lý thiết bị sử dụng Office

Bạn có thể cài đặt Office trên tất cả thiết bị của mình và đăng nhập vào Office trên năm ứng dụng cùng một lúc. Nếu bạn có nhiều hơn năm thiết bị, Office sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi thiết bị để giữ nguyên trong giới hạn đăng nhập của bạn. Để sử dụng Office trên thiết bị mà bạn đã đăng xuất, bạn chỉ cần đăng nhập lại. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cách đăng nhập hoạt động trong Microsoft 365.

Trợ giúp cho những người được bạn chia sẻ đăng ký

Khi bạn chia sẻ gói đăng ký của bạn với một người nào đó, họ sẽ nhận được email từ Microsoft cho biết bạn đã chia sẻ đăng ký Microsoft 365 Family mình với họ. Tất cả những việc họ cần làm chỉ là bấm vào nút Chấp nhận trong email rồi truy nhập trang Tài khoản Microsoft, Tổng quan của họ để cài đặt Office, truy nhập vào dung lượng lưu trữ OneDrive và thực hiện nhiều thao tác khác.

Như đã đề cập ở trên, nếu họ không nhận được lời mời, hãy yêu cầu họ đọc mục Không thể tìm thấy lời mời chia sẻ thư Microsoft 365 Family. Và nếu họ gặp sự cố khi cài đặt Office, hãy yêu cầu họ xem mục Khắc phục sự cố cài đặt Microsoft 365, Office 2019, Office 2016 và Office 2013.

Xem thêm

Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn

Thiết lập các ứng dụng Office và email trên thiết bị di động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×