Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu có các tài khoản không phải của Microsoft, chẳng hạn như Google, Facebook hoặc GitHub, bạn có thể thêm tài khoản đó vào ứng dụng Microsoft Authenticator để xác minh hai bước. Ứng Authenticator hoạt động với bất kỳ ứng dụng nào sử dụng xác minh hai bước và bất kỳ tài khoản nào hỗ trợ tiêu chuẩn Mật khẩu Một lần dựa trên Thời gian (TOTP).

Quan trọng: Trước khi có thể thêm tài khoản, bạn phải tải xuống và cài đặt ứng Authenticator của mình. Nếu bạn chưa làm điều đó, hãy làm theo các bước trong bàiviết Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thêm tài khoản cá nhân

Thông thường, đối với tất cả các tài khoản cá nhân của bạn, bạn phải:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó bật xác minh hai bước bằng cách sử dụng thiết bị hoặc máy tính của bạn.

 • Thêm tài khoản vào ứng Authenticator của bạn. Bạn có thể được yêu cầu quét mã QR như một phần của quy trình này.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập ứng dụng Authenticator, bạn có thể nhận được lời nhắc hỏi liệu có cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của bạn (iOS) hay cho phép ứng dụng chụp ảnh và quay video (Android). Cho phép ứng dụng sử dụng camera để bạn có thể chụp ảnh mã QR trong một bước. Nếu không cho phép camera, bạn vẫn có thể thêm mã theo cách thủ công như được mô tả trong Thêm tài khoản vào ứng dụng theo cách thủ công.

Trong bài viết này, chúng tôi đang cung cấp quy trình cho các tài khoản Facebook, Google, GitHub và Amazon của bạn, nhưng quy trình vẫn giống nhau đối với các ứng dụng khác, chẳng hạn như Instagram và Adobe.

Thêm tài khoản Google của bạn

Thêm tài khoản Google của bạn bằng cách bật xác minh hai bước, sau đó thêm tài khoản vào ứng dụng.

Bật xác minh hai bước

 1. Trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang xác minh hai bước của tài khoản Google, chọn Xem Bắt đầu, sau đó xác minh danh tính của bạn.

 2. Làm theo các bước trên trang để bật xác minh hai bước cho tài khoản Google cá nhân của bạn.

Thêm tài khoản Google của bạn vào ứng dụng

 1. Trên trang bảo mật tài khoản Google, hãy đi tới phần Thêm bước thứ hai để xác minh đó là bạn, chọn phần Thiết lập từ ứng Authenticator của bạn.

 2. Trên trang Nhận mã từ ứng Authenticator, chọn Android hoặc iPhone dựa trên loại điện thoại của bạn, sau đó chọn Tiếp theo.

 3. Bạn được cấp mã QR mà bạn có thể sử dụng để tự động liên kết tài khoản của mình với ứng dụng Authenticator bạn. Không đóng cửa sổ này.

 4. Mở ứng Authenticator, chọn Thêm tài khoản từ biểu tượng Tùy chỉnh và kiểm soát ở phía trên bên phải, sau đó chọn Tài khoản khác (Google, Facebook, v.v.).

 5. Sử dụng camera của thiết bị để quét mã QR từ trang Thiết lập Authenticator tính của bạn.

  Lưu ý: Nếu camera của bạn hoạt động không bình thường, bạn có thể nhập mã QR và URL theo cách thủ công.

 6. Xem lại trang Tài khoản của ứng dụng Authenticator trên thiết bị của bạn để đảm bảo thông tin tài khoản của bạn đúng và có mã xác minh được liên kết. Để bảo mật bổ sung, mã xác minh thay đổi 30 giây một lần ngăn người khác sử dụng mã nhiều lần.

 7. Chọn Tiếp theo trên trang Thiết lập Authenticator tính của bạn, nhập mã xác minh được cung cấp trong ứng dụng cho tài khoản Google của bạn, sau đó chọn Xác minh.

 8. Tài khoản của bạn đã được xác minh và bạn có thể chọn Xong để đóng trang Thiết Authenticator  lập.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về xác minh hai bước và tài khoản Google của bạn, hãy xem Bật Xác minh 2 bước và Tìm hiểu thêm về Xác minh 2 bước.

Thêm tài khoản Facebook của bạn

Thêm tài khoản Facebook của bạn bằng cách bật xác minh hai bước, rồi thêm tài khoản vào ứng dụng.

Bật xác minh hai bước

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Facebook, chọn menu ở góc trên cùng bên phải, sau đó đi tới Mục Cài đặt > Mật và Đăng nhập. Trang Bảo mật và Đăng nhập sẽ xuất hiện.

 2. Đi xuống đến tùy chọn Sử dụng xác thực hai yếu tố trong phần Xác thực Hai Yếu tố, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Trang Xác thực Hai Yếu tố xuất hiện.

 4. Chọn Bật.

Thêm tài khoản Facebook của bạn vào ứng dụng

 1. Trên trang Facebook trên máy tính của bạn, đi tới phần Thêm bản sao lưu, rồi chọn Thiết lập từ khu vực Ứng dụng xác thực.

 2. Bạn được cấp mã QR mà bạn có thể sử dụng để tự động liên kết tài khoản của mình với ứng dụng Authenticator bạn. Không đóng cửa sổ này.

 3. Mở ứng Authenticator, chọn Thêm tài khoản từ biểu tượng Tùy chỉnh và kiểm soát ở phía trên bên phải, sau đó chọn Tài khoản khác (Google, Facebook, v.v.).

 4. Sử dụng camera của thiết bị để quét mã QR từ trang Xác thực hai yếu tố trên máy tính của bạn.

  Lưu ý: Nếu camera của bạn hoạt động không bình thường, bạn có thể nhập mã QR và URL theo cách thủ công.

 5. Xem lại trang Tài khoản của ứng dụng Authenticator trên thiết bị của bạn để đảm bảo thông tin tài khoản của bạn đúng và có mã xác minh được liên kết. Để bảo mật bổ sung, mã xác minh thay đổi 30 giây một lần ngăn người khác sử dụng mã nhiều lần.

 6. Chọn Tiếp theo trên trang Xác thực hai yếu tố trên máy tính của bạn, sau đó nhập mã xác minh được cung cấp trong ứng dụng cho tài khoản Facebook của bạn.

 7. Tài khoản của bạn đã được xác minh và bây giờ bạn có thể sử dụng ứng dụng để xác minh tài khoản của mình.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về xác minh hai bước và tài khoản Facebook của bạn, hãy xem Xác thực hai yếu tố là gì và cách xác thực đó hoạt động?

Thêm tài khoản GitHub của bạn

Thêm tài GitHub của bạn bằng cách bật xác minh hai bước, rồi thêm tài khoản vào ứng dụng.

Bật xác minh hai bước

 1. Trên máy tính, mở GitHub, chọn hình ảnh của bạn từ góc trên cùng bên phải, rồi chọn Cài đặt.

 2. Trang Xác thực hai yếu tố xuất hiện.

 3. Chọn Bảo mật từ thanh bên Cài đặt cá nhân, sau đó chọn Bật xác thực hai yếu tố từ khu vực Xác thực hai yếu tố.

Thêm tài khoản GitHub của bạn vào ứng dụng

 1. Trên trang Xác thực hai bước trên máy tính của bạn, chọn Thiết lập bằng cách sử dụng ứng dụng.

 2. Lưu mã phục hồi để bạn có thể lấy lại quyền truy nhập vào tài khoản nếu mất quyền truy nhập, sau đó chọn Tiếp theo. Bạn có thể lưu mã của mình bằng cách tải chúng xuống thiết bị của bạn, bằng cách in bản sao cứng hoặc bằng cách sao chép chúng vào công cụ trình quản lý mật khẩu.

 3. Trên trang Xác thực hai bước, chọn Thiết lập bằng cách sử dụng ứng dụng. Trang thay đổi để hiển thị mã QR cho bạn. Không đóng trang này.

 4. Mở ứng dụng Authenticator, chọn Thêm tài khoản từ biểu tượng Tùy chỉnh và điều khiển ở phía trên bên phải, chọn Tài khoản khác (Google, Facebook, v.v.), rồi chọn nhập mã văn bản này từ văn bản ở đầu trang.

 5. Ứng Authenticator không thể quét mã QR, vì vậy bạn phải nhập mã theo cách thủ công.

 6. Nhập Tên tài khoản (ví dụ: GitHub) và nhập khóa Bí mật từ Bước 4, rồi chọn Hoàn tất.

 7. Trên trang Xác thực hai bước trên máy tính của bạn, nhập mã xác minh được cung cấp trong ứng dụng cho tài khoản GitHub bạn, sau đó chọn Bật.

 8. Trang Tài khoản của ứng dụng hiển thị tên tài khoản và mã xác minh của bạn. Để bảo mật bổ sung, mã xác minh thay đổi 30 giây một lần ngăn người khác sử dụng mã nhiều lần.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về xác minh hai bước và tài khoản GitHub bạn, hãy xem Giới thiệu về xác thực hai yếu tố.

Thêm tài khoản Amazon của bạn

Thêm tài khoản Amazon của bạn bằng cách bật xác minh hai bước, rồi thêm tài khoản vào ứng dụng.

Bật xác minh hai bước

 1. Trên máy tính của bạn, mở Amazon, chọn menu Tài khoản & Sách, sau đó chọn Tài khoản của bạn.

 2. Chọn Đăng nhập & mật, đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn, sau đó chọn Chỉnh sửa trong khu vực Cài đặt bảo Cài đặt tiên tiến. Trang Cài đặt Bảo mật Cài đặt xuất hiện.

 3. Chọn Bắt đầu.

 4. Chọn Authenticator Ứng dụng từ trang Chọn cách bạn sẽ nhận mã. Trang thay đổi để hiển thị mã QR cho bạn. Không đóng trang này.

 5. Mở ứng Authenticator, chọn Thêm tài khoản từ biểu tượng Tùy chỉnh và kiểm soát ở phía trên bên phải, sau đó chọn Tài khoản khác (Google, Facebook, v.v.).

 6. Sử dụng camera của thiết bị để quét mã QR từ trang Chọn cách bạn sẽ nhận được mã trên máy tính.

  Lưu ý: Nếu camera của bạn hoạt động không bình thường, bạn có thể nhập mã QR và URL theo cách thủ công.

 7. Xem lại trang Tài khoản của ứng dụng Authenticator trên thiết bị của bạn để đảm bảo thông tin tài khoản của bạn đúng và có mã xác minh được liên kết. Để bảo mật bổ sung, mã xác minh thay đổi 30 giây một lần ngăn người khác sử dụng mã nhiều lần.

 8. Trên trang Chọn cách bạn sẽ nhận mã trên máy tính, nhập mã xác minh được cung cấp trong ứng dụng dành cho tài khoản Amazon của bạn, sau đó chọn Xác minh và tiếp tục.

 9. Hoàn tất phần còn lại của quy trình đăng ký, bao gồm thêm phương pháp xác minh sao lưu, chẳng hạn như tin nhắn văn bản, rồi chọn Gửi mã.

 10. Trên trang Thêm phương pháp xác minh sao lưu trên máy tính của bạn, nhập mã xác minh do phương pháp xác minh sao lưu cung cấp cho tài khoản Amazon của bạn, sau đó chọn Xác minh và tiếp tục.

 11. Trên trang Sắp hoàn tất, hãy quyết định xem liệu có nên biến máy tính của bạn thành thiết bị tin cậy hay không, rồi chọn Đã hiểu.

 12. Bật Xác minh Hai Bước. Trang Cài đặt bảo mật Cài đặt xuất hiện, hiển thị chi tiết xác minh hai bước được cập nhật của bạn.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về quy trình xác minh hai bước và tài khoản Amazon của bạn, hãy xem Giới thiệu về Xác minh Two-Step và Đăng nhập bằng Xác minh Two-Step bạn.

Các bước tiếp theo

 • Sau khi thêm tài khoản vào ứng dụng, bạn có thể đăng nhập bằng ứng dụng Authenticator trên thiết bị của mình.

 • Đối với các thiết bị chạy iOS, bạn cũng có thể sao lưu thông tin xác thực tài khoản và cài đặt ứng dụng liên quan, chẳng hạn như thứ tự tài khoản, vào đám mây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×