Mục lục
×

Nếu bạn không thể mua hàng thì có thể là do thẻ tín dụng của bạn đã hết hạn và bạn có một khoản thanh toán đăng ký đã quá hạn.

Để thanh toán cho đăng ký quá hạn của bạn:

  1. Đăng nhập vào Dịch vụ & ký bằng tài khoản Microsoft của bạn.
    Đăng nhập

  2. Tìm gói đăng ký quá hạn trong danh sách và chọn Thanh toán ngay. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft được liên kết với gói đăng ký đã quá hạn.

  3. Kiểm tra phương thức thanh toán của bạn. Nếu cần, bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán của mình(nếu thẻ tín dụng, PayPal hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến khác đã hết hạn, cập nhật phương thức thanh toán mới hoặc thêm phương thức thanh toán mới (nếu tùy chọn thanh toán của bạn không hợp lệ hoặc bạn muốn thay đổi tùy chọn, hãy thêm phương thức thanh toán mới). Để được trợ giúp thêm, hãy xem Thay đổi phương thức thanh toán tài khoản Microsoft của bạn.

  4. Sau khi đặt tùy chọn thanh toán, hãy chọn Tiếp theo để thực hiện thanh toán.

    Lưu ý: Bạn không thể thanh toán cho gói đăng ký quá hạn bằng thẻ quà tặng, thẻ đăng ký hoặc bằng số dư tài khoản Microsoft.

Bạn vẫn không thể thực hiện giao dịch mua?

Khắc phục sự cố khi thanh toán cho một nội dung nào đó từ Microsoft Store.

Thay đổi tùy chọn phương thức thanh toán cho đăng ký Microsoft của bạn

Bật tính năng thanh toán định kỳ cho đăng ký Microsoft của bạn

Hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho đăng ký Microsoft (Nếu thanh toán của bạn quá hạn, bạn có thể hủy bỏ đăng ký ngay lập tức.)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×