Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn thấy thông báo mua, gia hạn hoặc kích hoạt lại đăng ký Microsoft 365 khi mở Word, Excel hoặc bất kỳ ứng dụng Office nào khác, bạn sẽ cần phải thực hiện hành động để tiếp tục sử dụng Office.

Cách ngừng thông báo

Chọn một thông báo lỗi dưới đây để xem các bước

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy một trong những thanh cảnh báo màu vàng sau đây ở phía trên cùng của ứng dụng:

Hiển thị biểu ngữ Gia hạn Đăng ký của Bạn và nút Mua

--hoặc--

Hiển thị ví dụ về biểu ngữ Đăng ký Đã hết hạn cùng với nút Kích hoạt lại

Tại sao lại có thông báo này

Đăng Microsoft 365 của bạn sắp hết hạn hoặc đã hết hạn. Để tiếp tục sử dụng Office, bạn phải gia hạn đăng ký Microsoft 365 của mình.

Cách tắt thông báo

Gia hạn đăng ký của bạn Microsoft 365 bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn thấy thông báo GIA HẠN ĐĂNG KÝ CỦA BẠN trong thanh cảnh báo màu vàng, hãy chọn Mua, rồi làm theo các bước để gia hạn đăng ký trực tuyến.

  • Nếu bạn thấy thông báo ĐĂNG KÝ ĐÃ HẾT HẠN trong thanh cảnh báo màu vàng, hãy chọn Kích hoạt lại, rồi chọn Mua để gia hạn Office trực tuyến. Nếu bạn đã mua khóa sản phẩm mới, Microsoft 365 sử dụng từ một nhà bán lẻ, hãy chọn Nhập Khóa.

Sau khi bạn gia hạn đăng ký của mình, hãy đóng tất cả các ứng dụng Office để loại bỏ thông báo gia hạn. Nếu bạn cần trợ giúp gia hạn đăng ký, hãy xem Gia hạn Microsoft 365 dành cho gia đình.

Thông báo trông như thế nào

Bạn có thể thấy một thanh cảnh báo màu vàng hoặc màu đỏ cùng với thông báo này ở phía trên cùng của ứng dụng. Bạn cũng có thể thấy màn hình Hãy bắt đầu kèm theo các tùy chọn dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office bằng khóa sản phẩm.

Tại sao lại có thông báo này

Nếu Office đã được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn, bạn phải bắt đầu bản dùng thử Microsoft 365 Family hoặc mua Office để tiếp tục sử dụng office.

Cách tắt và tiếp tục sử dụng Microsoft 365

Xem mục Kích hoạt Office để được trợ giúp kích hoạt Office trên thiết bị mới của bạn.

Thông báo trông như thế nào

Bạn có thể thấy một thanh cảnh báo màu vàng hoặc màu đỏ cùng với thông báo này ở phía trên cùng của ứng dụng. Bạn cũng có thể thấy màn hình Hãy bắt đầu kèm theo các tùy chọn dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office bằng khóa sản phẩm.

Tại sao lại có thông báo này

Nếu Office đã được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn, bạn phải bắt đầu bản dùng thửMicrosoft 365 Family hoặc mua Office để tiếp tục sử dụng office. Nếu không muốn mua Office, bạn có thể chọn Sử dụng miễn phí tại Office.com sử dụng Office trên web trong trình duyệt của mình.

Cách tắt và tiếp tục sử dụng Microsoft 365

Xem mục Kích hoạt Office để được trợ giúp kích hoạt Office trên thiết bị mới của bạn.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng:

Ảnh chụp màn hình của thanh cảnh báo Sản phẩm Bị hủy kích hoạt

Bạn cũng có thể thấy một hộp thoại như thế này:

Ảnh chụp màn hình hiển thị thông báo lỗi Sản phẩm Bị hủy kích hoạt

Tại sao lại có thông báo này

Cài đặt Office trên máy tính của bạn đã được đăng xuất hoặc bị hủy kích hoạt theo các hướng dẫn trong Hủy kích hoạt bản cài đặt Microsoft 365. Điều này thường được thực hiện để cho phép bạn đăng nhập vào một thiết bị Office khác (Microsoft 365 Family ) hoặc để giải phóng bản cài đặt Office (Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp ).

Cách tắt và tiếp tục sử dụng Microsoft 365

Chọn Đăng nhập và nhập tài khoản Microsoft 365 bạn. Điều này sẽ kích hoạt Office. Nếu bạn đã đạt đến giới hạn đăng nhập (Microsoft 365 Family ) hoặc nếu không còn bản cài đặt Office nào (Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp ), bạn có thể đăng xuất hoặc hủy kích hoạt một cài đặt Office khác bằng cách sử dụng các bước trong Hủy kích hoạt bản cài đặt Microsoft 365.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng:

Ảnh chụp màn hình thanh cảnh báo "Không thể Xác minh Đăng ký"

Bạn cũng có thể thấy một hộp thoại như thế này:

Ảnh chụp màn hình thông báo lỗi "Không thể Xác minh Đăng ký"

Tại sao lại có thông báo này

Mặc dù bạn không cần phải luôn ở trạng thái trực tuyến để sử dụng Office nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn cần kết nối với Internet để Office có thể xác minh rằng đăng ký của bạn vẫn hiện hoạt. Nếu Office không thể kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn trong một khoảng thời gian dài (thường là khoảng 30 ngày), bạn sẽ thấy thông báo Không thể Xác minh Đăng ký, đồng thời Office sẽ dần chuyển sang chế độ giảm chức năng.

Cách tắt thông báo

Hãy kết nối lại với Internet, rồi chọn Thử lại.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng kèm theo một trong các thông báo sau:

"THÔNG BÁO TÀI KHOẢN. Đăng ký Microsoft 365 bạn có thay đổi đang chờ xử lý. Để tiếp tục sử dụng các ứng dụng mà không bị gián đoạn, vui lòng đăng nhập ngay.”

"YÊU CẦU CẬP NHẬT. Đăng ký Microsoft 365 bạn có thay đổi đang chờ xử lý. Vui lòng áp dụng thay đổi ngay để tiếp tục sử dụng ứng dụng."

Tại sao lại có thông báo này

Tổ chức của bạn đã chuyển sang một Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp khác và bạn cần cài đặt phiên bản Office đi kèm với gói mới của mình. Nếu bạn đang sử dụng Office 2016, bạn chỉ cần cập nhật Office.

Cách tắt thông báo

Làm theo các bước trong mục "Thông báo Tài khoản" xuất hiện trong Office sau khi chuyển đổi các gói Microsoft 365 để cài đặt lại hoặc cập nhật Office.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng kèm theo thông báo sau:

"THÔNG BÁO TÀI KHOẢN. Chúng tôi đã gặp sự cố với đăng ký Microsoft 365 và cần bạn trợ giúp để khắc phục sự cố đó."

Tại sao lại có thông báo này

Thông báo này thường được kích hoạt khi bạn gặp sự cố với thanh toán Microsoft 365 ký của mình. Ví dụ: nếu thanh toán của bạn bị từ chối do thẻ tín dụng đã hết hạn hoặc bị hủy bỏ, đăng ký của bạn có thể hết hạn hoặc tạm ngừng.

Để được trợ giúp khắc phục sự cố này, hãy xem lỗi Office "Thông báo Tài khoản: Chúng tôi đã gặp sự cố với đăng ký Microsoft 365 của bạn".

Thông báo trông như thế nào

Hiển thị Sản phẩm Chưa được cấp phép trong thanh tiêu đề màu đỏ, giao diện bị vô hiệu và biểu ngữ thông báo

Bạn có thể nhận được thông báo này vì nhiều lý do. Nếu bạn thấy thông báo Sản phẩm chưa được cấp phép hay một thông báo lỗi khác, hãy thử các bước khắc phục sự cố trong mục Sản phẩm Chưa được cấp phép và các lỗi kích hoạt trong Office.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không hành động

Nếu bạn không phản hồi thông báo thì rồi Office sẽ chạy ở chế độ giảm chức năng, đồng thời hiển thị thông báo Sản phẩm Chưa được cấp phép. Bạn vẫn có thể mở và in tài liệu của mình nhưng sẽ không thể chỉnh sửa các tài liệu đó hay tạo tài liệu mới.

Mẹo: Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng Office Online miễn phí trong trình duyệt web. Hãy truy nhập Office.com để truy nhập phiên bản miễn phí.

Nếu bạn vẫn nhận được thông báo sau khi gia hạn hoặc mua gói Microsoft 365

Có thể bạn vẫn cần nhập khóa sản phẩm, nếu mua hộp hoặc thẻ cứng từ cửa hàng bán lẻ. Ngay cả khi bạn đã thanh toán, đăng ký của bạn vẫn sẽ không thực sự bắt đầu cho đến khi bạn nhập khóa sản phẩm trên hộp hay thẻ hoặc truy nhập theo liên kết trong báo nhận qua email của bạn. Để được trợ giúp sử dụng khóa sản phẩm để gia hạn đăng ký Microsoft 365, hãy xem Gia hạn Microsoft 365 dành cho gia đình .

Hãy kiểm tra trạng thái gia hạn của bạn trực tuyến trước khi gọi cho bộ phận hỗ trợ. Để đảm bảo rằng đăng ký của bạn đã được gia hạn thành công, hãy xem thời điểm đăng ký của bạn hết hạn. Nếu bạn thấy ngày hết hạn không đúng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Ví dụ: Microsoft 365 Family hoặc Personal, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nếu bạn sử dụng Microsoft 365 cơ quan hoặc trường học của mình, hãy liên hệ với người quản trị Microsoft 365 hoặc bộ phận CNTT bên bạn.

Mẹo: Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng Office Online miễn phí trong trình duyệt web. Truy cập Office.com truy cập phiên bản miễn phí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×