Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể làm theo các bước sau để thêm phương pháp xác minh hai yếu tố và đặt lại mật khẩu. Sau khi thiết lập lần đầu tiên, bạn có thể quay lại trang Thông tin bảo mật để thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin bảo mật của mình.

Nếu bạn được nhắc thiết lập tính năng này ngay sau khi đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy xem các bước chi tiết trong bài viết Thiết lập thông tin bảo mật từ trang nhắc đăng nhập.

Nếu nội dung bạn nhìn thấy trên màn hình không khớp với nội dung đang được đề cập trong bài viết này, điều đó có nghĩa là người quản trị của bạn chưa bật trải nghiệm này. Cho đến khi trải nghiệm này được bật, bạn phải làm theo hướng dẫn và thông tin trong phần Thiết lập tài khoản của tôi để xác minh hai bước.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn ứng dụng trình xác thực thì có thể tổ chức của bạn không cho phép bạn sử dụng tùy chọn này để xác minh. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp của tổ chức bạn để được trợ giúp thêm.

Bảo mật so với xác minh đặt lại mật khẩu

Phương pháp thông tin bảo mật được sử dụng cho cả xác minh bảo mật hai yếu tố và để đặt lại mật khẩu. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp đều có thể được sử dụng cho cả hai.

Phương pháp

Được sử dụng cho

Authenticator của bạn

Xác minh hai yếu tố và xác thực đặt lại mật khẩu.

Tin nhắn văn bản

Xác minh hai yếu tố và xác thực đặt lại mật khẩu.

Cuộc gọi điện thoại

Xác minh hai yếu tố và xác thực đặt lại mật khẩu.

Khóa bảo mật

Xác minh hai yếu tố và xác thực đặt lại mật khẩu.

Tài khoản email

Chỉ xác thực đặt lại mật khẩu. Bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác để xác minh hai yếu tố.

Câu hỏi bảo mật

Chỉ xác thực đặt lại mật khẩu. Bạn sẽ cần chọn một phương pháp khác để xác minh hai yếu tố.

Thiết lập ứng Microsoft Authenticator này từ trang Thông tin bảo mật

Tùy thuộc vào cài đặt của tổ chức, bạn có thể sử dụng ứng dụng xác thực làm một trong các phương pháp thông tin bảo mật của mình. Bạn không bắt buộc phải sử dụng ứng Microsoft Authenticator và bạn có thể chọn một ứng dụng khác trong quá trình thiết lập. Tuy nhiên, bài viết này sử dụng ứng Microsoft Authenticator của bạn.

Quan trọng: 

 • Nếu bạn đã thiết lập ứng dụng Microsoft Authenticator trên năm thiết bị khác nhau hoặc nếu bạn đã sử dụng năm mã thông báo phần cứng, bạn sẽ không thể thiết lập mã thông báo thứ sáu và bạn có thể thấy thông báo lỗi sau:

 • You can't set up Microsoft Authenticator because you already have five authenticator apps or hardware tokens. Please contact your administrator to delete one of your authenticator apps or hardware tokens.

Để thiết lập ứng Microsoft Authenticator này

 1. Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn rồi truy cập cổng thông tin Tài khoản của Tôi.

  Trang Hồ sơ của Tôi, hiển thị các nối kết Thông tin bảo mật được tô sáng

 2. Chọn Thông tin bảo mật trong menu bên trái hoặc bằng cách sử dụng liên kết trong ngăn Thông tin bảo mật. Nếu bạn đã đăng ký, bạn sẽ được nhắc xác minh hai yếu tố. Sau đó, chọn Thêm phương pháp trong ngăn Thông tin bảo mật.

  Trang thông tin bảo mật với tùy chọn Thêm phương pháp được tô sáng

 3. Trên trang Thêm phương pháp, chọn Authenticator dụng từ danh sách, rồi chọn Thêm.

 4. Trên trang Bắt đầu bằng cách tải ứng dụng, chọn Tải xuống ngay để tải xuống và cài đặt ứng dụng Microsoft Authenticator trên thiết bị di động của bạn, sau đó chọn Tiếp theo. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống và cài đặt ứng dụng, hãy xem Tải xuống và cài Microsoft Authenticator ứng dụng.

  • Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng trình xác thực không phải là ứng Microsoft Authenticator, hãy chọn Tôi muốn sử dụng một ứng dụng trình xác thực khác.

  • Nếu tổ chức của bạn cho phép bạn chọn một phương pháp khác ngoài ứng dụng authenticator, bạn có thể chọn Tôi muốn thiết lập một phương pháp khác.

   Bắt đầu bằng cách tải trang ứng dụng

 5. Vẫn ở trên trang Thiết lập tài khoản của bạn trong khi bạn thiết lập ứng Microsoft Authenticator trên thiết bị di động của mình.

  Thiết lập trang ứng dụng trình xác thực

 6. Mở ứng dụng Microsoft Authenticator, chọn để cho phép thông báo (nếu được nhắc), chọn Thêm tài khoản từ biểu tượng Tùy chỉnh và kiểm soát ở phía trên bên phải, sau đó chọn Tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  Lưu ý: Lần đầu thiết lập ứng dụng Microsoft Authenticator, bạn có thể nhận được lời nhắc hỏi liệu có cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của bạn (iOS) hay cho phép ứng dụng chụp ảnh và quay video (Android). Bạn phải chọn Cho phép để ứng dụng trình xác thực có thể truy cập camera của bạn để chụp ảnh mã QR trong bước tiếp theo. Nếu không cho phép camera, bạn vẫn có thể thiết lập ứng dụng trình xác thực, nhưng bạn sẽ cần phải thêm thông tin mã theo cách thủ công. Để biết thông tin về cách thêm mã theo cách thủ công, hãy xem Thêm tài khoản vào ứng dụng theo cách thủ công.

 7. Quay lại trang Thiết lập tài khoản của bạn trên máy tính, sau đó chọn Tiếp theo. Trang Quét mã QR sẽ xuất hiện.

  Quét mã QR bằng cách sử dụng ứng Authenticator này

 8. Quét mã được cung cấp bằng bộ đọc mã QR của ứng dụng Microsoft Authenticator, xuất hiện trên thiết bị di động sau khi bạn tạo tài khoản cơ quan hoặc trường học ở Bước 6.

 9. Ứng dụng trình xác thực sẽ thêm thành công tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn mà không yêu cầu thêm bất kỳ thông tin nào từ bạn. Tuy nhiên, nếu bộ đọc mã QR không thể đọc mã, bạn có thể chọn Không thể quét mã QR và nhập mã và URL vào ứng dụng Microsoft Authenticator. Để biết thêm thông tin về cách thêm mã theo cách thủ công, hãy xem Thêm tài khoản vào ứng dụng theo cách thủ công.

 10. Chọn Tiếp theo trên trang Quét mã QR trên máy tính của bạn. Thông báo được gửi đến ứng dụng Microsoft Authenticator thiết bị di động của bạn để kiểm tra tài khoản của bạn.

  Kiểm tra tài khoản của bạn bằng ứng dụng trình xác thực

 11. Phê duyệt thông báo trong ứng Microsoft Authenticator, sau đó chọn Tiếp theo. Thông tin bảo mật của bạn được cập nhật để sử dụng ứng Microsoft Authenticator của bạn theo mặc định để xác minh danh tính của bạn khi sử dụng xác minh hai bước hoặc đặt lại mật khẩu.

  Thông báo thành công, kết nối ứng dụng và tài khoản của bạn

Xóa ứng dụng trình xác thực khỏi phương pháp thông tin bảo mật

Nếu không còn muốn sử dụng ứng dụng trình xác thực làm phương pháp thông tin bảo mật, bạn có thể xóa ứng dụng đó khỏi trang Thông tin bảo mật. Điều này phù hợp với tất cả các ứng dụng trình xác thực, không chỉ ứng Microsoft Authenticator xác thực. Sau khi xóa ứng dụng, bạn phải truy nhập vào ứng dụng trình xác thực trên thiết bị di động và xóa tài khoản.

Quan trọng: Nếu bạn xóa nhầm ứng dụng trình xác thực, không có cách nào để hoàn tác ứng dụng đó. Bạn sẽ phải thêm lại ứng dụng trình xác thực, làm theo các bước trong mục Thiết lập ứng dụng trình xác thực của bài viết này.

Để xóa ứng dụng trình xác thực

 1. Trên trang Thông tin bảo mật, chọn liên kết Xóa bên cạnh ứng Authenticator bảo mật.

  Liên kết để xóa ứng dụng trình xác thực khỏi thông tin bảo mật

 2. Chọn khi được yêu cầu xác nhận xóa ứng dụng trình xác thực. Sau khi xóa ứng dụng trình xác thực, ứng dụng sẽ bị xóa khỏi thông tin bảo mật và biến mất khỏi trang Thông tin bảo mật. Nếu ứng dụng trình xác thực là phương pháp mặc định của bạn, thì mặc định sẽ thay đổi thành một phương pháp sẵn dùng khác.

 3. Mở ứng dụng trình xác thực trên thiết bị di động của bạn, chọn Chỉnh sửa tài khoản, sau đó xóa tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn khỏi ứng dụng trình xác thực.

 4. Tài khoản của bạn bị xóa hoàn toàn khỏi ứng dụng trình xác thực đối với yêu cầu xác minh hai yếu tố và đặt lại mật khẩu.

Thay đổi phương thức thông tin bảo mật mặc định của bạn

Nếu bạn muốn ứng dụng trình xác thực là phương pháp mặc định được sử dụng khi bạn đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học bằng cách sử dụng xác minh hai yếu tố hoặc đối với yêu cầu đặt lại mật khẩu, bạn có thể đặt phương pháp này từ trang Thông tin bảo mật.

Lưu ý: Nếu phương thức đăng nhập mặc định của bạn là tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi đến số điện thoại của bạn thì mã SMS hoặc cuộc gọi thoại sẽ được gửi tự động trong quá trình xác thực đa yếu tố. Kể từ tháng 6 năm 2021, một số ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng chọn Văn bản hoặc Gọi trước tiên. Tùy chọn này ngăn không cho gửi quá nhiều mã bảo mật cho các ứng dụng khác nhau. Nếu phương thức đăng nhập mặc định của bạn là ứng Microsoft Authenticator của bạn (mà Microsoft khuyên dùng), thì thông báo ứng dụng sẽ được tự động gửi đi.

Để thay đổi phương thức thông tin bảo mật mặc định

 1. Trên trang Thông tin bảo mật, chọn Thay đổi bên cạnh Thông tin phương thức đăng nhập mặc định.

  Thay đổi liên kết cho phương thức đăng nhập mặc định

 2. Chọn Microsoft Authenticator - thông báo từ danh sách các phương pháp có sẵn. Nếu bạn không sử dụng ứng dụng Microsoft Authenticator, hãy chọn tùy chọn mã thông báo Authenticator ứng dụng hoặc phần cứng.

  Chọn phương thức đăng nhập mặc định

 3. Chọn Xác nhận. Phương pháp mặc định được sử dụng để thay đổi đăng nhập cho ứng Microsoft Authenticator của bạn.

Các phương pháp thông tin bảo mật bổ sung

Bạn có các tùy chọn bổ sung về cách tổ chức của bạn liên hệ với bạn để xác minh danh tính của bạn, dựa trên những gì bạn đang cố gắng làm. Các tùy chọn bao gồm:

 • Tin nhắn văn bản cho thiết bị di động: Nhập số thiết bị di động của bạn và nhận được tin nhắn một mã mà bạn sẽ sử dụng để xác minh hai bước hoặc đặt lại mật khẩu. Để biết hướng dẫn từng bước về cách xác minh danh tính của bạn bằng tin nhắn văn bản (SMS), hãy xem Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng tin nhắn văn bản (SMS).

 • Cuộc gọi điện thoại cơ quan hoặc thiết bị di động: Nhập số thiết bị di động của bạn và nhận cuộc gọi điện thoại để xác minh hai bước hoặc đặt lại mật khẩu. Để biết hướng dẫn từng bước về cách xác minh danh tính của bạn bằng số điện thoại, hãy xem Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng cuộc gọi điện thoại.

 • Khóa bảo mật: Đăng ký khóa bảo mật tương thích với Microsoft của bạn và sử dụng cùng với mã PIN để xác minh hai bước hoặc đặt lại mật khẩu. Để biết hướng dẫn từng bước về cách xác minh danh tính của bạn bằng khóa bảo mật, hãy xem Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng khóa bảo mật.

 • Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email cơ quan hoặc trường học của bạn để nhận email để đặt lại mật khẩu. Tùy chọn này không sẵn dùng cho xác minh hai bước. Để biết hướng dẫn từng bước về cách thiết lập email của bạn, hãy xem Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng email.

 • Câu hỏi bảo mật: Trả lời một số câu hỏi bảo mật do người quản trị của bạn tạo cho tổ chức của bạn. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng để đặt lại mật khẩu và không sẵn dùng cho xác minh hai bước. Để biết hướng dẫn từng bước về cách thiết lập câu hỏi bảo mật, hãy xem bài viết Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng câu hỏi bảo mật.

Lưu ý: Nếu một số tùy chọn trong số này bị thiếu, rất có thể là do tổ chức của bạn không cho phép các phương pháp đó. Nếu bạn gặp trường hợp này, bạn sẽ cần chọn phương pháp sẵn dùng hoặc liên hệ với người quản trị để được trợ giúp thêm.

Các bước tiếp theo

Đăng nhập bằng ứng dụng Microsoft Authenticator, làm theo các bước trong bài viết Đăng nhập bằng cách sử dụng xác minh hai bước hoặc thông tin bảo mật.

Đặt lại mật khẩu nếu bạn bị mất hoặc quên mật khẩu, từ cổng thông tin Đặt lại mật khẩu hoặc làm theo các bước trong bài viết Đặt lại mật khẩu cơ quan hoặc trường học của bạn.

Xem các mẹo khắc phục sự cố và trợ giúp cho các sự cố đăng nhập trong bài viết Không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×