Tại sao Microsoft nhắn tin cho tôi?

Bạn không chắc chắn phải làm gì nếu bạn nhận được tin nhắn văn bản từ Microsoft? Dưới đây là một số thông tin có thể hữu ích.  

Tại sao tôi nhận được tin nhắn văn bản?
Tôi có thể nhận được các loại tin nhắn văn bản khác nhau nào?
Tôi cần phải làm gì với các tin nhắn văn bản này?
Nếu tôi không nhận được tin nhắn văn bản thì sao?
Làm cách nào để ngừng nhận tin nhắn văn bản?


Thuộc tính

ID Bài viết: 10632 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi