Thay đổi cài đặt quyền riêng tư và các cài đặt trình duyệt khác

Internet Explorer 11 dành cho Windows Phone giúp bạn dễ dàng thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên điện thoại để có trải nghiệm duyệt web bạn muốn.

Cách thay đổi cài đặt Internet Explorer cơ bản

 1. Trong Internet Explorer, nhấn Khác 

  More Icon
  > Cài đặt.

  Internet Explorer settings

 2. Thay đổi bất kỳ cài đặt nào sau đây:

  • Trong Tùy chọn trang web, chọn Phiên bản di động hoặc Phiên bản máy tính để bàn để đặt phiên bản của một trang web mà bạn muốn xem.
  • Trong Sử dụng nút thanh địa chỉ cho, chọn Mục yêu thích hoặc Tab để đặt chức năng cho nút thanh địa chỉ. Lựa chọn bạn không chọn sẽ có sẵn khi bạn duyệt web trong Internet Explorer, trong Khác
   More Icon
   . (Bạn cũng có thể chọn Ngừng/làm mới cho nút thanh địa chỉ trong Windows Phone 8.)
  • Nhấn Xóa lịch sử để xóa lịch sử trình duyệt, cookie, mật khẩu đã lưu và các tệp Internet tạm thời khỏi điện thoại và bất kỳ thiết bị nào hiện đang đồng bộ hóa cài đặt Internet Explorer.


Cách thay đổi cài đặt Internet Explorer nâng cao

 1. Trong Internet Explorer, nhấn Khác

  More Icon
  > Cài đặt, rồi nhấn Cài đặt nâng cao. (Bạn cũng có thể truy cập cài đặt của Internet Explorer qua Cài đặt 
  Settings Icon
  trong danh sách Ứng dụng.)

  Internet Explorer advanced settings

Thay đổi bất kỳ cài đặt nào sau đây:

 • Bật Cho phép truy cập vào vị trí của tôi 
  Toggle On Icon
  để được thông báo khi trang web yêu cầu vị trí của bạn.
 • Chọn Nhận đề xuất từ Bing khi tôi nhập nếu bạn muốn cho phép tìm kiếm Bing đề xuất trang web khi bạn nhập vào thanh địa chỉ — có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian.
 • Chọn Hiển thị ảnh tự động nếu bạn muốn Internet Explorer tự động hiển thị ảnh trên các trang web bạn mở. Tắt cài đặt này có thể giúp giảm sử dụng dữ liệu của điện thoại. (Tính năng này không khả dụng trên tất cả các thiết bị Windows Phones.)
 • Chọn Gửi lịch sử duyệt web để cải thiện và (nếu có) cá nhân hóa dịch vụ (còn được gọi là Gửi lịch sử duyệt web cho Microsoft để giúp cải thiện các dịch vụ Bing trên Windows Phone 8) nếu bạn muốn giúp cải thiện các dịch vụ của Microsoft và cá nhân hóa trải nghiệm trên điện thoại của bạn.
 • Chọn Sử dụng Bộ lọc SmartScreen để giúp bảo vệ khỏi các trang web không an toàn nếu bạn muốn được cảnh báo về các trang web đã được báo cáo cho Microsoft là không an toàn hoặc đáng ngờ.
 • Chọn Gửi yêu cầu Không theo dõi cho các trang web bạn truy cập để cho các trang web đó biết rằng bạn không muốn hoạt động duyệt web của mình bị theo dõi. (Các trang web có thể tiếp tục tham gia các hoạt động mà bạn có thể coi là theo dõi ngay cả khi bạn đã chọn tùy chọn này. Điều này tùy thuộc vào chính sách cụ thể của các trang web.)
 • Trong Xem trước dạng xem chỉ đọc, bạn có thể xem giao diện của cài đặt dạng xem chỉ đọc hiện tại khi cài đặt này được áp dụng cho trang web. Sử dụng thanh trượt Kích thước phông chữ dạng xem chỉ đọc để thay đổi cỡ chữ. Trong Kiểu dạng xem chỉ đọc, chọn Sáng chói, Trung bình, Sáng hoặc Tối tùy thuộc vào tùy chọn đọc trang web nhiều chữ của bạn. (Tính năng này không khả dụng trên tất cả các thiết bị Windows Phones.)
 • Trong Cookie từ trang web, chọn Chấp nhận tất cả, Chặn một số hoặc Chặn tất cả để đặt những cookie nào Internet Explorer sẽ chấp nhận. Chặn một số cookie của bên thứ ba không có chính sách quyền riêng tư xác đáng và các cookie của bên thứ ba lưu thông tin có thể dùng để liên hệ với bạn mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Cài đặt này cũng hạn chế các cookie của bên thứ ba lưu thông tin có thể dùng để liên hệ với bạn mà không có sự đồng ý hoàn toàn của bạn.
 • (Chỉ Windows Phone 8) Trong Mở liên kết từ các ứng dụng khác trong, chọn Tab mới để mở trang trong các tab riêng hoặc Tab hiện tại để tiếp tục duyệt web trong cùng một tab sau khi bạn nhấp liên kết.
 • Trong Mật khẩu trang web, chọn Nhớ, Không nhớ hoặc Hỏi mỗi lần để xác định cách Internet Explorer sẽ xử lý mật khẩu mà bạn nhập vào trang web. (Tính năng này không khả dụng trên tất cả các thiết bị Windows Phones.)
 • Trong Lưu trữ tệp trang web, chọn Cho phép trang web lưu trữ tệp trên điện thoại của tôi để cho phép các trang web lưu trữ mọi thứ như email hoặc nguồn cấp RSS đang có trong bộ nhớ điện thoại của bạn. Nhấn Quản lý bộ nhớ nếu bạn cần tạo thêm dung lượng lưu trữ.
 • (Chỉ Windows Phone 8) Trong Nhà cung cấp tìm kiếm mặc định, chọn Bing hoặc Google làm công cụ tìm kiếm mặc định của bạn. (Tính năng này không khả dụng trên tất cả các thiết bị Windows Phones.)
Thuộc tính

ID Bài viết: 10635 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi