Làm cách nào để biết liệu ứng dụng có yêu cầu gì hay không?

Nhiều ứng dụng hoặc trò chơi được thiết kế để tận dụng các tính năng phần cứng và phần mềm cụ thể của Windows Phone. Ví dụ: một ứng dụng ảnh có thể cần sử dụng máy ảnh của điện thoại và người hướng dẫn nhà hàng có thể cần biết vị trí của bạn để cung cấp các đề xuất lân cận.

Bạn có thể xem những tính năng mà một ứng dụng yêu cầu bằng cách chạm vào ứng dụng trong Windows Phone Store và vuốt qua tới Thông tin chi tiết. Bạn sẽ thấy các yêu cầu ứng dụng được nêu ở cuối trang. Các ứng dụng phải xin phép bạn trước khi sử dụng một số tính năng của điện thoại. Nếu bạn không muốn cho phép một ứng dụng truy cập mục nào đó được liệt kê trong các yêu cầu thì bạn có thể chọn không cài đặt ứng dụng.

Store app details screen on Windows Phone

Dưới đây là danh sách một số tính năng có thể xuất hiện trong màn hình thông tin chi tiết:

 • Cuộc hẹn - Cho phép một ứng dụng truy cập lịch và thông tin cuộc hẹn trên điện thoại của bạn.
 • Máy ảnh - Cho phép một ứng dụng truy cập máy ảnh tích hợp sẵn của điện thoại.
 • La bàn - Cho phép một ứng dụng truy cập la bàn tích hợp sẵn của điện thoại nếu có.
 • Danh bạ - Cho phép một ứng dụng truy cập thông tin liên hệ trên điện thoại của bạn.
 • Dịch vụ dữ liệu - Dữ liệu di động hoặc kết nối Wi-Fi của điện thoại.
 • Con quay - Cho phép một ứng dụng truy cập con quay hồi chuyển tích hợp sẵn của điện thoại nếu có.
 • Dịch vụ vị trí - Tọa độ vị trí gần đúng của điện thoại của bạn.
 • Thư viện ảnh, nhạc và video - Cho phép một ứng dụng truy cập tất cả các ảnh, nhạc và video trên điện thoại của bạn.
 • Micrô - Cho phép một ứng dụng ghi lại âm thanh từ micrô tích hợp sẵn của điện thoại và sử dụng các tính năng Giọng nói.
 • Cảm biến chuyển động và hướng - Cho phép một ứng dụng truy cập cảm biến chuyển động của điện thoại.
 • Kết nối lân cận - Cho phép truy cập các tính năng Bluetooth, Wi-Fi và giao tiếp trường gần (NFC) của điện thoại.
 • Danh tính chủ sở hữu - Một mã định danh ẩn danh cho phép ứng dụng phân biệt người này với người khác mà không cung cấp thông tin cá nhân.
 • Định danh điện thoại - Một mã định danh thiết bị duy nhất cho phép ứng dụng phân biệt điện thoại này với điện thoại khác.
 • Dịch vụ thông báo theo thời gian thực - Những thông báo mà một ứng dụng tự động gửi tới điện thoại của bạn trong nền.
 • Nhạc chuông - Cho phép một ứng dụng truy cập bộ sưu tập nhạc chuông trên điện thoại của bạn.
 • Thẻ SD - Cho phép một ứng dụng truy cập thẻ SD ở mức độ hạn chế.
 • Nhận dạng giọng nói - Cho phép một ứng dụng truy cập các tính năng Giọng nói.
 • Ví tiền - Cho phép một ứng dụng truy cập các mục trong Ví tiền hoặc thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng Ví tiền của bạn.
 • Trình duyệt web - Cho phép một ứng dụng truy cập trình duyệt web của điện thoại.
 • Xbox - Cho phép một ứng dụng truy cập dịch vụ Xbox hoặc thông tin tài khoản của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10637 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi