Office Hub trên Windows Phone là nơi bạn có thể thao tác với tài liệu, bản trình bày và bảng tính Microsoft Office. Vào đây để tìm và mở tệp, thực hiện thay đổi vào phút chót hay thậm chí là tạo tệp mới. Bạn sẽ thấy nhiều cách khác nhau để tìm và mở tài liệu. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Office

Office Icon
để bắt đầu.

Office Hub

  • Gần đây. Tìm và mở nhanh tài liệu bạn đã sử dụng gần đây. Hoặc nếu bạn muốn, hãy tạo tài liệu mới từ đây.
  • Địa điểm. Truy cập tài liệu Office có trên điện thoại hoặc đã lưu ở đâu đó, chẳng hạn như trên Microsoft OneDrive, trên trang web Microsoft SharePoint 2010 (hoặc mới hơn) hay trên trang web SharePoint Online (hiện có với Microsoft Office 365). Và nếu bạn đã mở tài liệu từ email, bạn có thể nhấn Email để truy cập các tài liệu đó.      
Thuộc tính

ID Bài viết: 10639 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi