Sử dụng tính năng Giọng nói trên điện thoại của tôi

Bạn có biết Windows Phone là một thiết bị biết lắng nghe? Với Giọng nói, bạn có thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản, ghi chú, mở ứng dụng, tìm nội dung trực tuyến và nhiều việc khác nữa chỉ bằng giọng nói của bạn.

Cách sử dụng Giọng nói

 1. Nhấn và giữ nút Tìm kiếm

  Search Icon
  trên điện thoại để khởi chạy Giọng nói. Bạn có thể nói "Trợ giúp" bất kỳ lúc nào trong khi Giọng nói đang hoạt động để hiển thị một số ví dụ về cách sử dụng tính năng này.

  Speech dialog box

  Khi bạn mở Giọng nói, điện thoại sẽ nghe khẩu lệnh
 2. Dưới đây là một số việc bạn có thể làm với giọng nói của mình:

 3. Đến Nói như sau

  Gọi cho một liên hệ

  "Gọi cho tên liên hệ"

  (trong đó tên liên hệ là tên của một người nào đó trong danh sách liên hệ của bạn)

  Ví dụ: "Gọi cho Lã Lan"

  Nếu người đó chỉ có một số điện thoại trong thẻ liên hệ của bạn và gần đây bạn vừa mới liên hệ với họ, thì cuộc gọi sẽ bắt đầu. Nếu có nhiều số điện thoại cho liên hệ đó, bạn sẽ thấy tùy chọn để chọn số bạn muốn gọi.

  Gọi số điện thoại bất kỳ

  "Gọi số điện thoại"

  (trong đó số điện thoại là số bất kỳ, dù đã được gán cho liên hệ hay chưa)

  Ví dụ: "Gọi 4255550155"

  Quay lại số cuối cùng

  "Quay lại"

  Gửi tin nhắn văn bản

  "Nhắn tin cho tên liên hệ"

  (trong đó tên liên hệ là tên của một người nào đó trong danh sách liên hệ của bạn)

  Ví dụ: "Nhắn tin cho Lã Lan"

  Lệnh này sẽ bắt đầu một tin nhắn văn bản cho người đó, sau đó bạn có thể nói nội dung tin nhắn của mình. Khi bạn nói xong, bạn có thể nói "Gửi" để gửi tin nhắn đó, "Thêm nội dung khác" để thêm thông tin khác vào tin nhắn của bạn, "Thử lại" để nói lại nội dung tin nhắn của bạn hoặc "Hủy" để hủy tin nhắn.

  Ghi chú

  "Ghi chú điều bạn muốn ghi chú"

  (trong đó điều bạn muốn ghi chú là nội dung bạn muốn đưa vào ghi chú)

  Ví dụ: "Ghi chú Mua bánh mỳ trên đường về nhà"

  Ghi chú của bạn sẽ được lưu và mở trong OneNote. Sau đó bạn có thể xem và chỉnh sửa văn bản trong ghi chú hoặc nhấn Ghi chú âm thanh 

  Play Icon
  để phát.

  Gọi thư thoại

  "Gọi thư thoại"

  Mở một ứng dụng

  "Mở ứng dụng" hoặc "Khởi chạy ứng dụng"

  (trong đó ứng dụng là tên của ứng dụng bất kỳ trên điện thoại, chẳng hạn như "Lịch", "Bản đồ" hoặc "Nhạc" hay các ứng dụng bạn đã tải xuống từ Store)

  Ví dụ: "Mở Lịch"

  Tìm kiếm trên web

  "Tìm cụm từ tìm kiếm" hoặc "Tìm kiếm cụm từ tìm kiếm"

  (trong đó cụm từ tìm kiếm là cụm từ bạn đang tìm kiếm)

  Ví dụ: "Tìm pizza"

  Bing sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm của bạn dựa trên điều bạn đã nói, chẳng hạn như bản đồ với các địa điểm bán pizza ở gần.

 4. Khi bạn nói xong, hãy nhấn Đi hoặc chỉ cần đợi vài giây.

Đọc chính tả email

Khi bạn soạn email, bạn có thể đọc chính tả nội dung email bạn cần soạn thay vì nhập nội dung đó.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn vào tên tài khoản email của bạn.

 2. Nhấn Tạo mới

  Plus Icon
  , rồi nhập tên người nhận trên dòng Đến.

 3. Nhấn Chủ đề, nhấn Nói

  Microphone Icon
  , rồi nói chủ đề.

 4. Nhấn vào phần nội dung thư, nhấn Nói

  Microphone Icon
  , sau đó nói những gì bạn muốn đưa vào thư.

 5. Nhấn Gửi

  Send Email Icon
  .

Sử dụng Giọng nói khi đang trong cuộc gọi

Bạn cũng có thể bật Giọng nói khi đang thực hiện cuộc gọi để sử dụng một số khẩu lệnh nhất định.

 • Nhấn và giữ nút Giọng nói 

  Search Icon
  trên điện thoại để khởi chạy Giọng nói, sau đó nói một trong những điều sau:

  • "Nhấn số" (trong đó số là một số từ 0 đến 9) để nhấn một số trên bàn phím số nhằm sử dụng thư thoại hoặc hệ thống menu tương tác tự động bằng giọng nói.
  • "Gọi tên" (trong đó tên là tên của người nào đó trong danh sách liên hệ của bạn) để giữ cuộc gọi hiện tại rồi gọi cho người khác.

Các lệnh Giọng nói khác bạn có thể bật

Trong cài đặt điện thoại, bạn có thể bật các lệnh và chức năng khác của Giọng nói, bao gồm thông báo số gọi đến cho các tin nhắn văn bản và cuộc gọi đến. Thậm chí bạn có thể yêu cầu điện thoại đọc tin nhắn văn bản mà bạn nhận được, sau đó đọc chính tả và gửi tin nhắn trả lời.

 1. Để bật Giọng nói cho trợ năng, hãy nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
  > Trợ năng, sau đó bật Hỗ trợ truy cập giọng nói cho điện thoại
  Toggle On Icon
  . Cài đặt này sẽ bật tính năng sau:

  • Thông báo số gọi đến cho các cuộc gọi điện thoại. Khi bạn nhận được một cuộc gọi, điện thoại sẽ thông báo tên hoặc số của người gọi.
  • Quay số nhanh. Để gán một số quay nhanh, hãy nhấn và giữ Tìm kiếm rồi nói "Lưu số quay nhanh", sau đó làm theo hướng dẫn. Sau khi bạn gán một vài số quay nhanh, bạn có thể sử dụng khẩu lệnh "Gọi số quay nhanh" để gọi cho các số đó. Nói "Gọi số quay nhanh" (trong đó số cần gọi là số quay nhanh đã chỉ định).
  • Bật hoặc tắt chuyển tiếp cuộc gọi bằng Giọng nói. Nói "Bật chuyển tiếp cuộc gọi" hoặc "Tắt chuyển tiếp cuộc gọi".
 2. Để đặt điện thoại thông báo và đọc tin nhắn văn bản đến, hãy nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
  > Giọng nói rồi chọn thời gian bạn muốn nghe thông báo từ hộp thả xuống Đọc to tin nhắn văn bản đến — không bao giờ, luôn bật hoặc chỉ khi nào sử dụng tai nghe Bluetooth và/hoặc tai nghe có dây.

 3. Khi điện thoại thông báo tin nhắn văn bản đến, bạn có thể nói "Đọc" hoặc "Bỏ qua". Sau đó bạn có thể đọc chính tả và gửi tin nhắn trả lời.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10645 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi