Cài đặt mạng di động và SIM

Cài đặt Mạng di động + SIM cho phép bạn kiểm soát cài đặt mạng di động cho điện thoại của mình — bao gồm cả kết nối dữ liệu mạng di động. Bạn không cần phải thay đổi bất kỳ thứ gì nếu kết nối của bạn đang hoạt động theo cách bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp sự cố kết nối di động, việc thay đổi một hoặc nhiều cài đặt có thể hữu ích.

Để mở cài đặt Mạng di động + SIM, trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt

Settings Icon
> Mạng di động + SIM.

Cài đặt Thực hiện như sau

Mạng hoạt động

Hiển thị tên của mạng di động mà điện thoại đang sử dụng.

Để chuyển đến cài đặt này trên điện thoại hai SIM, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2.

Kết nối dữ liệu

Bật và tắt kết nối dữ liệu mạng di động. Bạn có thể tắt kết nối của mình vì các lý do sau—ví dụ, để giảm mức sử dụng dữ liệu của bạn nếu bạn hiện không sử dụng gói dữ liệu không giới hạn hoặc để kéo dài thời lượng pin của bạn kéo hơn một chút.

Nếu kết nối của bạn bị tắt, bạn vẫn có thể gọi và nhận cuộc gọi điện thoại cũng như gửi và nhận tin nhắn văn bản. Tuy nhiên, bạn không thể làm những việc như duyệt web, tìm kiếm trực tuyến, nhận hoặc gửi email hay nhận thông tin cập nhật cho các ứng dụng trừ khi bạn có kết nối với mạng Wi-Fi. Khi tắt kết nối dữ liệu mạng di động, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận tin nhắn MMS, là các tin nhắn văn bản có hình ảnh hoặc các tệp khác đính kèm.

Đối với khả năng kết nối Wi-Fi giới hạn

Xác định xem điện thoại có sử dụng dữ liệu mạng di động thay vì Wi-Fi khi được kết nối với mạng Wi-Fi có khả năng kết nối giới hạn không — ví dụ: khi điện thoại được kết nối với mạng Wi-Fi nhưng không thể kết nối Internet bằng kết nối đó.

 • Sử dụng dữ liệu mạng di động. Nếu khả năng kết nối Wi-Fi bị giới hạn, điện thoại sẽ sử dụng dữ liệu mạng di động và bạn có thể tiếp tục làm mọi thứ trên điện thoại có yêu cầu kết nối Internet. Thao tác này sẽ sử dụng gói dữ liệu của bạn và có thể phát sinh phí.
 • Không sử dụng dữ liệu mạng di động. Dữ liệu mạng di động của bạn sẽ không được sử dụng nếu khả năng kết nối Wi-Fi bị giới hạn. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ không thể làm mọi thứ trên điện thoại có sử dụng Internet.

Để có cài đặt này, điện thoại của bạn phải chạy phiên bản phần mềm Windows Phone 8.0.10211.204 trở lên.           

Tùy chọn chuyển vùng thoại

Xác định xem bạn có thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản khi điện thoại của bạn nằm ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động hay không. Cài đặt lại về Không chuyển vùng có thể giúp bạn tránh phí chuyển vùng thoại. Khi điện thoại được chuyển sang cài đặt này, bạn không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn văn bản khi điện thoại đang nằm trong khu vực chuyển vùng, tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn văn bản. Kiểm tra gói dữ liệu cho điện thoại của bạn để biết thông tin chi tiết về cách và thời điểm có thể tính phí bổ sung.

Nếu bạn cho phép chuyển vùng, bạn có thể gọi điện và gửi tin nhắn văn bản bên ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Tùy vào gói dữ liệu cho điện thoại, bạn có thể phải trả thêm phí cho các cuộc gọi và tin nhắn văn bản này. Bạn có thể chọn loại chuyển vùng nào bạn muốn cho phép — chuyển vùng Trong nước hoặc Trong nước + quốc tế.

SIM cho kết nối dữ liệu

Xác định SIM nào được sử dụng cho kết nối dữ liệu mạng di động của bạn. Bạn có thể chọn SIM bạn muốn sử dụng cho dữ liệu mạng di động để giúp kiểm soát chi phí dữ liệu của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể chọn một SIM thay vì SIM khác vì nó có mức cước dữ liệu thấp hơn.

Cài đặt này chỉ xuất hiện trên Windows Phone hai SIM, chạy trên Windows Phone 8.1.

Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu

Xác định xem kết nối dữ liệu của bạn còn hoạt động không khi điện thoại của bạn nằm ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động. Cài đặt lại về Không chuyển vùng có thể giúp bạn tránh phí chuyển vùng dữ liệu.

Nếu bạn cho phép chuyển vùng, bạn có thể sử dụng dữ liệu mạng di động khi điện thoại của bạn nằm trong khu vực chuyển vùng. Tùy vào gói dữ liệu cho điện thoại, bạn có thể phải trả thêm phí cho dữ liệu mình sử dụng khi chuyển vùng. Một số nhà cung cấp dịch vụ di động cho phép bạn chỉ rõ loại chuyển vùng dữ liệu nào bạn muốn cho phép — chuyển vùng Trong nước hoặc Trong nước + quốc tế.

Kết nối 3G

Xác định xem điện thoại sẽ sử dụng kết nối mạng di động 3G hay 2G.

Nếu bạn đặt thành Bật

Toggle On Icon
, điện thoại sẽ sử dụng kết nối 3G khi có sẵn. Khi cài đặt này được đặt thành Tắt
Toggle Off Icon
, điện thoại sẽ sử dụng kết nối 2G là kết nối mạng di động chậm hơn, nhưng cũng có thể giúp bạn tiết kiệm pin.

Cài đặt này chỉ xuất hiện trên Windows Phone hai SIM, chạy trên Windows Phone 8.1.

Hạn chế dữ liệu nền

Giảm lượng dữ liệu nền được sử dụng trong các điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi chuyển vùng. Nhiều ứng dụng và tính năng sẽ cập nhật định kỳ mà không yêu cầu bạn thực hiện hành động — ví dụ: ứng dụng thư có thể kiểm tra máy chủ thư vài phút một lần để xem bạn có thư mới trong hộp thư đến không. Mọi dữ liệu được sử dụng theo cách này được gọi là dữ liệu nền và có thể là vấn đề nếu bạn đang cố tránh vượt quá giới hạn dữ liệu.

 • Luôn hạn chế dữ liệu nền. Điện thoại của bạn sẽ hạn chế sử dụng dữ liệu nền.
 • Hạn chế dữ liệu nền khi chuyển vùng. Điện thoại của bạn sẽ hạn chế sử dụng dữ liệu nền khi ở khu vực chuyển vùng.

Nếu bạn bật một trong những cài đặt này, điện thoại sẽ đợi kết nối Wi-Fi để thực hiện các tác vụ nền.

Tên SIM

Nhập tên cho SIM của bạn để đặt cho SIM một cái tên bạn dễ nhận ra.

Đối với điện thoại hai SIM, điều này giúp bạn phân biệt giữa hai SIM, do đó bạn biết SIM nào bạn đang sử dụng cho kết nối dữ liệu mạng di động của mình và khi nào gọi điện hoặc nhắn tin. Tên SIM sẽ xuất hiện ở những nơi khác nhau trên điện thoại của bạn, chẳng hạn như trên Ô Điện thoại, Ô Nhắn tin, cho danh bạ của SIM và trong cài đặt Mạng di động + SIM.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM. Trên điện thoại hai SIM, nhấn Cài đặt SIM 1Cài đặt SIM 2 để đặt tên cho từng SIM.

Trạng thái SIM

Bật hoặc tắt SIM. Khi được Bật

Toggle On Icon
, bạn có thể sử dụng SIM trên điện thoại để gọi, nhắn tin văn bản và nhận dữ liệu mạng di động nếu bạn chọn. Nếu bạn đặt thành Tắt
Toggle Off Icon
, bạn sẽ không thể gọi, nhắn tin văn bản hoặc nhận dữ liệu mạng di động bằng SIM đó. Tuy nhiên, tắt cài đặt này có thể giúp bạn tránh được các khoản phí không mong muốn và kiểm soát chi phí trên điện thoại. Nếu có mạng Wi-Fi mà bạn có thể kết nối, bạn có thể sử dụng mạng đó cho kết nối dữ liệu của mình.

Để chuyển đến cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2.

Cài đặt này chỉ xuất hiện trên Windows Phone hai SIM, chạy trên Windows Phone 8.1.

Lựa chọn chế độ

Xác định loại mạng di động mà điện thoại đang sử dụng. Các loại mạng mà điện thoại có thể kết nối tùy thuộc vào kiểu máy điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM.

Tốc độ kết nối cao nhất

Xác định tốc độ kết nối cao nhất điện thoại của bạn có thể sử dụng Nếu bạn chọn tốc độ cao nhất, điện thoại sẽ sử dụng kết nối mạng di động đó khi khả dụng. Tuy nhiên, nếu có cường độ tín hiệu thấp hơn cho mạng nhanh hơn trong vùng của bạn, việc tìm kiếm hoặc cố gắng duy trì kết nối với mạng đó có thể tiêu hao thêm nguồn pin.

Khi bạn chọn tốc độ kết nối thấp hơn, điện thoại của bạn có thể kết nối với một mạng di động chậm hơn mà có thể có tín hiệu mạnh hơn. Điều này cũng có thể tiết kiệm nguồn pin.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM.

Loại mạng

Xác định cách điện thoại kết nối nếu mạng chủ của bạn không khả dụng.

 • Tự động. Cài đặt mặc định. Điện thoại của bạn cố gắng kết nối với mạng di động tốt nhất. Nếu không có mạng chủ, điện thoại của bạn sẽ cố gắng kết nối với mạng sẵn có khác.
 • Chỉ mạng chủ. Điện thoại của bạn chỉ kết nối với mạng di động chủ. Điều này ngăn điện thoại khỏi chuyển vùng khi không có mạng chủ.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM.

Lựa chọn mạng

Cho phép bạn xem danh sách các mạng khả dụng trong khu vực hiện tại của bạn, sau đó cố gắng kết nối với một mạng. Cài đặt mặc định là Tự động.

Nếu bạn bật điện thoại và thấy thông báo cho biết rằng mạng đã chọn hiện không khả dụng, bạn có thể chọn một mạng khác ở đây.

Để vào cài đặt này, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM.

Thêm APN Internet

Tên điểm truy cập (APN) Internet là địa chỉ điện thoại sử dụng để kết nối Internet. Theo mặc định, APN Internet được đặt tự động khi thiết lập điện thoại lần đầu tiên.

Nếu kết nối dữ liệu di động không hoạt động, thử nhập APN Internet mới dựa vào vị trí và nhà cung cấp dịch vụ di động. Nếu bạn có thể kết nối với mạng Wi-Fi trên điện thoại hoặc có PC ở gần, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt APN Internet cho nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Cách thêm APN Internet

Bạn phải nhập địa chỉ vào hộp APN. Các cài đặt khác là tùy chọn và tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

 1. Trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM > Thêm APN Internet.

  Nếu bạn có điện thoại hai SIM, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2, tùy vào SIM nào bạn đang dùng cho kết nối dữ liệu mạng di động.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Nhấn APN, rồi nhập địa chỉ cho APN sẽ sử dụng.
  • Nhấn Tên người dùng, rồi nhập tên người dùng cho tài khoản di động của bạn.
  • Nhấn Mật khẩu, rồi nhập mật khẩu cho tài khoản di động của bạn.
  • Nhấn Loại xác thực, rồi nhấn phương thức xác thực được sử dụng cho tài khoản di động của bạn.
  • Nhấn Máy chủ proxy (URL), sau đó nhập địa chỉ máy chủ proxy cho tài khoản di động của bạn.
  • Nhấn Cổng proxy, sau đó nhập số cổng.
  • Chọn Loại IP, sau đó chọn loại địa chỉ IP sẽ sử dụng.
 3. Nhấn Lưu

  Save Icon
  .

Thêm APN MMS

Tên điểm truy cập (APN) MMS là địa chỉ mà điện thoại của bạn sử dụng để gửi và nhận tin nhắn MMS. APN MMS cũng được đặt tự động khi điện thoại của bạn được thiết lập lần đầu tiên.

Nếu bạn không thể gửi và nhận tin nhắn MMS, hãy thử nhập một APN MMS mới dựa trên nhà cung cấp dịch vụ di động và vị trí của bạn. Trên điện thoại hoặc máy tính của bạn, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt APN MMS cho nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Cách thêm APN MMS

Bạn phải nhập địa chỉ vào hộp APNMMSC (URL). Các cài đặt khác là tùy chọn và tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

 1. Trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM > Thêm APN MMS.

  Nếu bạn có điện thoại hai SIM, trong cài đặt Mạng di động + SIM, nhấn Cài đặt SIM 1 hoặc Cài đặt SIM 2, tùy vào SIM nào bạn đang dùng cho kết nối dữ liệu mạng di động.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Nhấn APN, rồi nhập địa chỉ cho APN MMS sẽ sử dụng.
  • Nhấn Tên người dùng, rồi nhập tên người dùng cho tài khoản di động của bạn.
  • Nhấn Mật khẩu, rồi nhập mật khẩu cho tài khoản di động của bạn.
  • Nhấn Loại xác thực, rồi nhấn phương thức xác thực được sử dụng cho tài khoản di động của bạn.
  • Nhấn Cổng WAP (URL), sau đó nhập địa chỉ cổng WAP sẽ sử dụng.
  • Nhấn Cổng WAP, sau đó nhập số cổng cho cổng WAP.
  • Nhấn MMSC (URL), sau đó nhập địa chỉ — bắt đầu bằng http:// — của Trung tâm MMS (MMSC) cho nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.
  • Nhấn Cổng MMSC, sau đó nhập số cổng MMSC.
  • Nhấn Dung lượng MMS tối đa, sau đó nhập dung lượng tối đa (tính theo KB) của một tin nhắn MMS bạn có thể gửi.
  • Nhấn Loại IP, sau đó chọn loại địa chỉ IP sẽ sử dụng.
 3. Nhấn Lưu

  Save Icon
  .

  

Thuộc tính

ID Bài viết: 10652 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi