Thiết lập Góc của Bé

Trẻ em thích điện thoại thông minh. Tuy nhiên, nếu con của bạn vô tình xóa điện thoại hoặc gửi email cho tất cả mọi người trong sổ địa chỉ lúc đang chơi thì sao? Bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều đó nhờ có Góc của Bé, một nơi trên điện thoại nơi con của bạn có thể chơi với các trò chơi, ứng dụng, nhạc và video mà bạn thêm vào đó nhưng không thể truy cập các nội dung còn lại.

Để thiết lập Góc của Bé

 1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh tới danh sách Ứng dụng, chạm Cài đặt 

  Settings Icon
   > Góc của Bé 
  Kid's Corner Icon
  rồi chạm Tiếp theo.

 2. Để thêm nội dung vào Góc của Bé, chạm Trò chơi, Nhạc, Video hoặc Ứng dụng, chọn các mục mà bạn muốn thêm rồi chạm Xong 

  Done Icon
  .

 3. Khi bạn đã thêm xong mọi thứ, chạm Tiếp theo.

 4. Nếu điện thoại của bạn chưa có mật khẩu màn hình khóa, bạn sẽ có tùy chọn đặt mật khẩu ngay bây giờ và đảm bảo con của bạn không thể truy cập màn hình Bắt đầu từ Góc của Bé. Chạm Đặt mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn rồi chạm Xong.

 5. Chạm Kết thúc để thoát khỏi thiết lập và mở Góc của Bé.

 6. Bạn có thể quay lại và thêm hoặc xóa mọi thứ từ Góc của Bé bất cứ lúc nào. Đi tới Cài đặt > Góc của Bé và thực hiện các thay đổi của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thường xuyên thay đổi Góc của Bé, chạm Ghim 

  Pin Icon
   để ghim Góc của Bé vào menu Bắt đầu.

Để sử dụng Góc của Bé

Chỉ bạn mới có thể thêm các mục vào Góc của Bé, nhưng con bạn có thể tự mở và sử dụng mục này. Trẻ cũng có thể thay đổi tên, màu chủ đề và hình nền.

 1. Từ màn hình khóa chính, trượt nhanh tới màn hình khóa Góc của Bé.

 2. Trượt nhanh theo chiều hướng lên tới Góc của Bé. Màn hình Bắt đầu hoạt động giống như màn hình Bắt đầu chính, bạn có thể đổi kích thước các ô xếp và di chuyển chúng.

 3. Chạm Tùy chỉnh để chọn tên, ảnh màn hình khóa hoặc màu chủ đề mới.

 4. Để rời khỏi Góc của Bé, nhấn vào nút nguồn của điện thoại. Khi bạn nhấn lại một lần nữa, bạn sẽ quay lại màn hình khóa chính.

  

Thuộc tính

ID Bài viết: 10661 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi