Sử dụng điện thoại của tôi với thiết bị TTY

Nếu bạn muốn sử dụng Windows Phone với TTY/TDD để thực hiện cuộc gọi điện thoại:

  1. Cắm điện thoại vào thiết bị TTY bằng cáp và đầu nối thích hợp cho giắc tai nghe.

  2. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

    Settings Icon
     > Trợ năng.

  3. Trong TTY/TDD, nhấn để chuyển đổi từ chế độ Tắt sang Đầy đủ.

  4. Bật TTY.

Đó là tất cả những gì bạn cần làm — bây giờ bạn đã sẵn sàng thực hiện cuộc gọi. Xem tài liệu về TTY của bạn để biết thêm thông tin về cách sử dụng thiết bị đó.

  

Thuộc tính

ID Bài viết: 10668 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi