Đặt lại điện thoại của tôi

Đặt lại điện thoại Windows sẽ chuyển điện thoại về trạng thái giống như lần đầu tiên bạn bật điện thoại. Tất cả nội dung cá nhân của bạn sẽ bị xóa và điện thoại sẽ được khôi phục về cài đặt ban đầu.

Nếu bạn quyết định đặt lại điện thoại, bạn có thể sao lưu ứng dụng, tin nhắn văn bản và các nội dung khác vào đám mây trước khi thực hiện. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động này, hãy xem Sao lưu nội dung của bạn.


Đặt lại điện thoại của bạn

  1. Trên màn hình Bắt đầu , vuốt nhanh tới danh sách Tất cả ứng dụng rồi chọn Cài đặt.
  2. Chọn Hệ thống > Giới thiệu > Đặt lại điện thoại của bạn.
  3. Bạn sẽ nhận được hai cảnh báo. Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn muốn khôi phục điện thoại của mình về cài đặt ban đầu, hãy chọn và sau đó chọn một lần nữa. Có thể mất chút thời gian để quá trình này hoàn tất.

Nếu điện thoại của bạn không phản hồi và bạn không thể truy cập vào Cài đặt , bạn có thể đặt lại điện thoại bằng nút phần cứng. Trên điện thoại Lumia (và một số điện thoại khác), sử dụng quy trình sau để đặt lại điện thoại của bạn.

Đặt lại điện thoại không phản hồi

  1. Nhấn và giữ đồng thời nút Giảm âm lượngNguồn cho tới khi bạn thấy rung (khoảng 10 đến 15 giây).
  2. Khi bạn thấy rung, hãy nhỏ nút ra, rồi ngay lập tức nhấn và giữ nút Giảm âm lượng cho tới khi bạn thấy dấu chấm than lớn.
  3. Sau khi dấu chấm than xuất hiện, hãy nhấn bốn nút sau theo thứ tự: Âm lượng lên, Âm lượng xuống, Nguồn, Âm lượng xuống. Bây giờ điện thoại của bạn sẽ đặt lại và tự khởi động lại. (Có thể mất một khoảng thời gian để quá trình đặt lại hoàn thành.)
Thuộc tính

ID Bài viết: 10768 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi