Chụp ảnh màn hình

Bạn thấy điều gì đó thú vị trên Windows Phone và muốn chụp ảnh để lưu lại? Dù đó là cuộc trao đổi tin nhắn với bạn bè, một điểm số khó tin trong trò chơi bạn vừa chơi hay nội dung khác, bạn đều có thể chụp ảnh màn hình. Ảnh chụp màn hình được lưu trong Hub Ảnh và rất dễ chia sẻ.

Screenshot buttons on Windows Phone

Trên Windows Phone 8.1, chỉ cần nhấn nút Nguồn 

Power Button Icon
 và Tăng Âm lượng cùng lúc để chụp ảnh màn hình. Những ảnh chụp này sẽ tự động được lưu vào album Ảnh chụp màn hình trong Hub Ảnh.

Thuộc tính

ID Bài viết: 10933 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi