Nhập danh bạ từ điện thoại cũ của tôi

Nếu bạn có các liên hệ được lưu trữ trên điện thoại cũ, thông thường bạn có thể nhập chúng vào điện thoại Windows Phone mới của bạn. Cách bạn thực hiện việc này tùy thuộc vào loại điện thoại mà bạn có.

Nếu điện thoại cũ của bạn sử dụng thẻ SIM, bạn có thể di chuyển thẻ này sang điện thoại mới để nhập các liên hệ của bạn. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, điện thoại của bạn có thể chưa có thẻ SIM. Dưới đây là hình dạng thẻ SIM:

SIM card

Trên một số điện thoại, bạn có thể tìm thấy thẻ SIM bằng cách tháo nắp pin khỏi mặt sau của điện thoại. Các điện thoại khác có khay SIM nhỏ nhô ra từ mặt trên hoặc cạnh bên của điện thoại. Nếu bạn không thể tìm thấy thẻ SIM hoặc không chắc điện thoại có thẻ SIM hay không, hãy tham vấn nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất điện thoại.

Khi bạn nhập các liên hệ từ một thẻ SIM, các thẻ SIM đó sẽ tự động được nhập vào tài khoản Microsoft trên điện thoại của bạn. Chúng sẽ không bị xóa khỏi thẻ SIM. Nếu bạn vẫn chưa thiết lập tài khoản Microsoft, các liên hệ của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ của điện thoại. Nếu bạn thiết lập tài khoản Microsoft sau, danh bạ trên điện thoại sẽ tự động được nhập vào tài khoản đó.

Nhập các liên hệ từ thẻ SIM

 1. Lắp thẻ SIM có chứa danh bạ của bạn vào Windows Phone mới.

 2. Trên màn hình Bắt đầu , nhấn Mọi người

  People Icon
  .

 3. Chạm Khác

  More Icon
  rồi chạm Cài đặt.

 4. Nhấn Nhập từ SIM. Nếu bạn có nhiều thẻ SIM, hãy chọn thẻ bạn muốn trong Nhập danh bạ từ.

 5. Trong Lưu danh bạ vào, chọn tài khoản bạn muốn lưu trữ danh bạ rồi nhấn Tiếp theo.

 6. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhập tất cả các liên hệ trên thẻ SIM của bạn, nhấn Nhập.
  • Nếu bạn muốn chọn liên lạc để nhập riêng lẻ, nhấn Xóa, chọn liên lạc bạn muốn nhập rồi nhấn Nhập.

Cách nhập các liên hệ từ điện thoại không có thẻ SIM

Nếu điện thoại cũ của bạn không sử dụng thẻ SIM thì bạn đừng lo, bạn vẫn có thể nhập các liên hệ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới. Các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau có các cách khác nhau để thực hiện điều này, vì vậy bạn sẽ cần nhà cung cấp dịch vụ của bạn trợ giúp chuyển liên hệ. Hãy kiểm tra trang web của công ty, gọi điện thoại đến số hỗ trợ hoặc truy cập cửa hàng để được trợ giúp. Tùy vào loại điện thoại bạn đang chuyển sang, bạn có thể có một số tùy chọn khác để chuyển danh bạ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11547 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi