Ghép nối điện thoại của tôi với phụ kiện Bluetooth

Bluetooth cho phép bạn làm được nhiều việc trên Windows Phone 8 — mọi thứ từ thực hiện cuộc gọi rảnh tay đến chia sẻ tệp với những người khác. Bất kể bạn muốn làm gì, thì bước đầu tiên đều giống nhau — ghép nối điện thoại với phụ kiện hoặc thiết bị Bluetooth.

 1. Đảm bảo rằng phụ kiện hoặc thiết bị bạn muốn ghép nối được bật và ở chế độ ghép nối để điện thoại của bạn có thể kết nối.

 2. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
  , nhấn Bluetooth rồi chuyển Trạng thái thành Bật 
  Toggle On Icon
  .

  Điện thoại của bạn sẽ tìm kiếm mọi phụ kiện hoặc thiết bị Bluetooth có thể phát hiện. Điện thoại cũng có thể phát hiện được đối với các phụ kiện hoặc thiết bị Bluetooth khác gần bạn khi bạn truy cập màn hình này. Đảm bảo điện thoại vẫn mở khóa khi ghép nối.

 3. Nhấn vào tên của phụ kiện hoặc thiết bị bạn muốn ghép nối với điện thoại.

 4. Nếu yêu cầu mã PIN (còn gọi là mã ghép nối), hãy thực hiện một trong các cách sau:

  • Trong hộp thông báo Phụ kiện ghép nối, hãy đảm bảo cả điện thoại và phụ kiện hoặc thiết bị đều hiển thị cùng một mã PIN, sau đó nhấn OK.
  • Nhập mã PIN cho phụ kiện của bạn nếu bạn được yêu cầu ứng dụng đó, sau đó nhấn Xong.

Sau khi ghép nối, điện thoại của bạn sẽ tự động kết nối với phụ kiện hoặc thiết bị đó khi nằm trong phạm vi và Bluetooth trên điện thoại của bạn được bật.

Ghép nối với phụ kiện có NFC

Một số phụ kiện Bluetooth (bao gồm một số loa ngoài) có chức năng giao tiếp trường gần (NFC). Để ghép nối điện thoại với phụ kiện cho phép NFC, chỉ cần chạm điện thoại vào dấu chạm trên phụ kiện. Đôi khi, dấu chạm có ghi NFC hoặc từ nào đó tương tự.  

Thuộc tính

ID Bài viết: 11573 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi