Sử dụng Chế độ Lái xe

Bạn bị cám dỗ phải mở những bức ảnh hài hước từ bạn bè khi đang đi trên đường? Chế độ Lái xe trong Windows Phone có thể giúp giảm sao nhãng do điện thoại khi đang cầm tay lái. Bật tính năng này để giới hạn các thông báo trên màn hình khóa — bao gồm tin nhắn văn bản, cuộc gọi và thông báo trạng thái nhanh — cho đến khi bạn đỗ xe an toàn. Thậm chí bạn có thể gửi tin nhắn trả lời tự động khi ai đó cố liên lạc với bạn, để họ không lo lắng khi bạn không thể trả lời.

Driving mode screen on Windows Phone

Cách thiết lập Chế độ Lái xe

Bạn cần một thiết bị Bluetooth (chẳng hạn như bộ dụng cụ trên xe rảnh tay hoặc tai nghe) đã được ghép nối với điện thoại của bạn để thiết lập Chế độ Lái xe. Sau khi bạn thiết lập thiết bị, Chế độ Lái xe sẽ tự động bật bất cứ khi nào điện thoại kết nối với thiết bị đó.

 1. Nếu bạn chưa ghép nối thiết bị Bluetooth với điện thoại, trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
  , rồi nhấn Bluetooth và ghép nối thiết bị với điện thoại của bạn.

 2. Sau khi thiết bị được ghép nối, hãy quay lại danh sách Ứng dụng và nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
   > Chế độ Lái xe.

 3. Chạm Tiếp theo rồi thực hiện một hoặc cả hai cách sau đây:

  • Để gửi cuộc gọi đến tới thư thoại, hãy bật Bỏ qua cuộc gọi 
   Toggle On Icon
   .
  • Để tắt thông báo tin nhắn văn bản, hãy bật Bỏ qua tin nhắn văn bản 
   Toggle On Icon
   .
 4. Nhấn Tiếp theo rồi thực hiện một trong những cách sau:

  • Để tự động gửi tin nhắn trả lời cho các cuộc gọi, hãy bật Nhắn tin trả lời cuộc gọi 
   Toggle On Icon
   .
  • Để tự động gửi tin nhắn trả lời cho các tin nhắn văn bản, hãy bật Nhắn tin trả lời tin nhắn văn bản 
   Toggle On Icon
   .
  • Để tùy chỉnh tin nhắn trả lời, nhập nội dung bạn muốn có trong tin nhắn trả lời, sau đó chọn Tiếp theo.
 5. Để thiết lập thiết bị Bluetooth cho Chế độ Lái xe, hãy nhấn vào tên thiết bị trong danh sách. Sau khi bạn thiết lập thiết bị, Chế độ Lái xe sẽ tự động bắt đầu mỗi khi điện thoại của bạn kết nối với thiết bị.

 6. Nhấn Tiếp theo rồi nhấn Hoàn tất để hoàn tất thiết lập Chế độ Lái xe.

Cách sử dụng Chế độ Lái xe

Để khởi động Chế độ Lái xe, hãy kết nối bất kỳ thiết bị Bluetooth nào bạn đã thiết lập để sử dụng tính năng này. Nếu màn hình tắt, bạn không cần phải làm gì vì điện thoại sẽ tự động bật Chế độ Lái xe.

Nếu màn hình bật, khi màn hình Khởi động Chế độ Lái xe? xuất hiện, hãy nhấn . Nếu bạn không muốn bật Chế độ Lái xe, hãy nhấn Không.

Cách tắt Chế độ Lái xe

Bạn có thể tắt Chế độ Lái xe chỉ một lần, cho một thiết bị Bluetooth cụ thể hoặc tắt hoàn toàn.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
  > Chế độ Lái xe.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tắt Chế độ Lái xe chỉ một lần, hãy tắt Trạng thái
   Toggle Off Icon
   . Chế độ lái xe sẽ vẫn tắt cho tới lần tiếp theo điện thoại kết nối với thiết bị Bluetooth được thiết lập cho Chế độ Lái xe.
  • Để tắt Chế độ Lái xe cho thiết bị Bluetooth cụ thể, hãy nhấn Thêm thiết bị, sau đó nhấn vào tên thiết bị Bluetooth. Thiết bị này sẽ vẫn xuất hiện trong danh sách và có sẵn để kết nối với điện thoại, nhưng trạng thái Sẵn sàng cho Chế độ Lái xe sẽ bị xóa khỏi bên dưới tên thiết bị. Nếu sau này bạn muốn bật lại, hãy chọn thiết bị Bluetooth đó một lần nữa.
  • Khi trạng thái Sẵn sàng cho Chế độ Lái xe không còn xuất hiện trong bất kỳ thiết bị Bluetooth nào trong danh sách, thì Chế độ Lái xe đã tắt hoàn toàn.


Thuộc tính

ID Bài viết: 11575 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi