Sử dụng mã PIN để khóa thẻ SIM của tôi

Bạn có thể sử dụng mã PIN cho thẻ SIM trong điện thoại Windows Phone của bạn để ngăn người khác gọi điện khi chưa được phép. Sau khi thiết lập mã PIN của SIM, bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN đó mỗi lần bạn khởi động điện thoại.

SIM card

Cách bật bảo mật SIM

 1. Trên màn hình Bắt đầu , nhấn Điện thoại 

  Phone Icon
   > Khác 
  More Icon
   > Cài đặt.

 2. Bật Bảo mật SIM 

  Toggle On Icon
  .

 3. Khi được nhắc Nhập mã PIN của SIM, hãy nhập mã PIN cho SIM của bạn bằng cách thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập mã PIN cho SIM trên điện thoại, hãy nhập 1234 rồi nhấn Enter. 1234 là mã PIN mặc định thông thường cho một số SIM. Nếu mã PIN đó không hoạt động, hãy liên hệ với nhà cung dịch vụ di động của bạn để có mã PIN mặc định chính xác.
  • Nếu bạn đã thiết lập mã PIN cho SIM của bạn (ngay cả khi SIM trong một điện thoại khác khi bạn thực hiện), hãy nhập mã PIN rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nhận được thông báo Đã bật mã PIN của SIM.


Cách nhập mã PIN của SIM

 1. Khi bảo mật SIM được bật, hãy bật hoặc khởi động lại điện thoại.

 2. Khi được nhắc Nhập mã PIN của SIM, hãy nhập mã PIN của bạn rồi nhấn Nhập.

Cảnh báo

Nếu nhập sai mã PIN quá nhiều lần, SIM sẽ bị nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn chặn. Nếu điều này xảy ra, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của mình để nhận Mã Bỏ chặn PIN (PUK). Nếu bạn nhập mã PUK sai quá nhiều lần, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn vĩnh viễn và bạn sẽ cần có thẻ SIM mới từ nhà cung cấp dịch vụ di động của mình.

Cách thay đổi mã PIN cho SIM của bạn

 1. Trên màn hình Bắt đầu , nhấn Điện thoại 

  Phone Icon
   > Khác 
  More Icon
   > Cài đặt.

 2. Khi bảo mật SIM được bật, hãy nhấn Thay đổi mã PIN của SIM.

 3. Khi được nhắc Nhập mã PIN hiện tại của SIM, hãy nhập mã PIN hiện tại rồi nhấn Nhập.

 4. Khi được nhắc Nhập mã PIN mới của SIM, hãy nhập mã PIN mới rồi nhấn Nhập.

 5. Khi được nhắc Xác nhận mã PIN mới của SIM, hãy nhập lại mã PIN mới rồi nhấn Nhập.

  Bạn sẽ nhận được thông báo Đã thay đổi mã PIN của SIM.  

Thuộc tính

ID Bài viết: 11580 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi