Sử dụng điện thoại hai SIM

Với Windows Phone hai SIM, bạn có nhiều lựa chọn hơn để kết nối mạng di động. Ví dụ: bạn có thể chọn SIM mà mình muốn sử dụng dựa trên SIM nào có giá dữ liệu mạng di động tốt hơn hoặc SIM nào cho tín hiệu mạng di động tốt hơn. Điện thoại hai SIM cũng có thể giúp bạn tách riêng công việc và cuộc sống cá nhân của mình nếu muốn — sử dụng một SIM cho công việc và một SIM cho cuộc sống cá nhân, nhưng chỉ cần mang một chiếc điện thoại.

Trên điện thoại hai SIM, bạn sẽ có hai Ô Điện thoại và hai Ô Nhắn tin trên màn hình Bắt đầu, vì vậy bạn chỉ cấn nhấn vào Ô của SIM bạn muốn sử dụng để gọi hoặc nhắn tin.

Start screen of a dual SIM phone

Khi sử dụng Windows Phone có hai SIM, bạn có thể đặt tên cho SIM để phân biệt chúng trên điện thoại, xác định SIM nào được dùng cho dữ liệu mạng di động, kiểm soát tốc độ kết nối dữ liệu và tắt SIM hoàn toàn nếu bạn muốn tránh các khoản phí không mong muốn.

Cách đặt tên cho thẻ SIM

Bạn có thể đặt tên cho SIM để phân biệt chúng trên điện thoại. Tên bạn đặt cho từng SIM sau đó sẽ xuất hiện ở các phần khác nhau của Windows Phone — bao gồm trên Ô Điện thoại và Ô Nhắn tin trên màn hình Bắt đầu, cũng như trong Cài đặt Mạng di động+SIM (chẳng hạn).

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
   > Mạng di động + SIM > Cài đặt SIM 1.

 2. Trong SIM 1, trong hộp Tên SIM, nhập tên cho SIM đầu tiên rồi nhấn nút Quay lại

  Back Icon
  .

 3. Nhấn Cài đặt SIM 2.

 4. Trong SIM 2, trong hộp Tên SIM, nhập tên cho SIM thứ hai.

Cách chọn SIM cho kết nối dữ liệu mạng di động

Bạn có thể chọn SIM sẽ được dùng cho kết nối dữ liệu mạng di động. Điều này cho phép bạn kiểm soát chi phí bằng cách chọn SIM có chi phí dữ liệu thấp hơn. Hoặc bạn có thể chuyển qua lại giữa SIM cho công việc và cho cuộc sống cá nhân.

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
   > Mạng di động + SIM.

 2. Nhấn SIM cho kết nối dữ liệu rồi chọn SIM bạn muốn sử dụng cho kết nối dữ liệu mạng di động.

Cách chọn SIM khi gọi

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn vào Ô Điện thoại của SIM bạn muốn sử dụng để gọi cho ai đó.

  Phone Tiles image
        

 2. Nhấn Bàn phím 

  Dialpad Icon
  .

 3. Để chuyển đổi và gọi bằng SIM khác nếu muốn, hãy nhấn 1 hoặc 2, tùy vào SIM bạn muốn sử dụng.

 4. Quay số rồi nhấn Gọi.

Cách chọn SIM khi nhắn tin văn bản

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn vào Ô Nhắn tin của SIM bạn muốn sử dụng để nhắn tin cho ai đó.

  Messaging Tiles image
        

 2. Nhấn Tạo mới

  Plus Icon
  , nhập số điện thoại di động hoặc tên của người đó.

 3. Để chuyển đổi và gửi tin nhắn văn bản bằng SIM khác nếu muốn, hãy nhấn 1 hoặc 2, tùy vào SIM bạn muốn sử dụng.

 4. Nhập nội dung tin nhắn của bạn rồi nhấn Gửi 

  Dual Sim One Icon
   hoặc 
  Dual Sim Two Icon
  .

Cách chọn SIM khi lưu một liên hệ

 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn Mọi người > Tạo mới 

  Plus Icon
  .

 2. Nhấn Lưu vào rồi nhấn vào SIM bạn muốn lưu liên hệ đó.

 3. Trong hộp Tên, hãy nhập tên của người đó.

 4. Nhập thông tin khác về người đó rồi nhấn Lưu

  Save Icon
  .

Thuộc tính

ID Bài viết: 11593 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi