Đồng bộ chiếc Windows Phone của bạn

Khi đồng bộ nội dung của bạn (phương tiện, tài liệu, danh bạ và lịch, v.v..) giữa Windows Phone và PC, có rất nhiều cách để thực hiện việc này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các tùy chọn.

 

Tôi có thể sử dụng những ứng dụng nào để đồng bộ với máy tính của mình?
Đồng bộ bằng ứng dụng Windows Phone dành cho máy tính để bàn
Đồng bộ bằng ứng dụng Windows Phone dành cho Windows 8
Di chuyển tệp bằng File Explorer
Đồng bộ email của bạn
Đồng bộ lịch của bạn
Đồng bộ danh bạ và lịch từ Outlook trên PC tới điện thoại của bạn
Đồng bộ các tài liệu của bạn


Thuộc tính

ID Bài viết: 11689 - Xem lại Lần cuối: 23-06-2016 - Bản sửa đổi: 7

Windows Phone 8.1

Phản hồi