Gia đình của Tôi dành cho Windows Phone

Gia đình của Tôi, hiện đi kèm các tính năng của Microsoft dành cho gia đình là cách để bật và quản lý các ứng dụng và trò chơi đã tải xuống cho Windows Phone của con bạn. Khi bạn thiết lập một "gia đình", bao gồm tài khoản của con bạn và một hoặc nhiều tài khoản phụ huynh, bạn có thể chọn loại ứng dụng tải xuống mà bạn muốn cho phép (miễn phí, trả phí, cả hai hoặc không loại nào trong số này). Bạn cũng sẽ có thể đặt mức xếp hạng cho những trò chơi mà con bạn có thể cài đặt.

Các tính năng gia đình của Microsoft được thiết kế để giúp bạn theo dõi hoạt động của con bạn trên máy tính và trên mạng. Nếu con của bạn sử dụng PC hoặc Xbox, có thể bạn đã thiết lập một gia đình để sử dụng các biện pháp kiểm soát của phụ huynh. Quản lý gia đình của bạn trên Trang web tài khoản Microsoft trong Gia đình.

Thiết lập Gia đình của Tôi để trẻ có thể tải xuống các ứng dụng và trò chơi

  1. Đăng nhập tại account.microsoft.com/family bằng tài khoản Microsoft của phụ huynh hoặc người giám hộ.
  2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập một gia đình, hãy chọn Thêm trẻ.

    Nếu bạn đã thêm tài khoản trẻ em vào gia đình của mình, hãy đi tới Chọn một trẻ để xem hoặc chỉnh sửa cài đặt của chúng rồi chọn Thêm.

  3. Nhập địa chỉ email mà con của bạn sử dụng để đăng nhập vào điện thoại của trẻ rồi chọn Gửi lời mời. Nếu con của bạn chưa có địa chỉ email, hãy chọn Tạo địa chỉ email mới cho trẻ và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  4. Hãy đảm bảo con của bạn chấp nhận lời mời từ email của chúng.

  5. Để thêm một phụ huynh hoặc người giám hộ khác trên trang Gia đình, hãy chuyển đến Người lớn rồi chọn Thêm. Người lớn trong gia đình có thể quản lý cài đặt của trẻ nhưng không thể thay đổi cài đặt của nhau.

Thay đổi cài đặt tải xuống ứng dụng cho trẻ

Bạn có thể đặt một trẻ có thể tải xuống các ứng dụng và trò chơi từ Windows Phone Store hay không và con của bạn có thể xem và tải xuống các xếp hạng trò chơi nào.

  1. Trên máy tính của bạn, hãy đi tới Gia đình trên trang web tài khoản Microsoft và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã thiết lập làm tài khoản phụ huynh.
  2. Chọn tài khoản của con bạn từ danh sách.
  3. Để cho phép trẻ tải xuống các mặt hàng miễn phí, miễn phí và tính phí hoặc không mặt hàng nào từ Windows Phone Store, hãy đi tới trang Mua hàng và chi tiêu rồi sử dụng biện pháp kiểm soát cho các giao dịch mua hàng trên Windows Phone 8.

Bạn gặp sự cố? Hãy xem các câu trả lời này cho một số câu hỏi phổ biến về thiết lập.

Con của tôi có Windows Phone nhưng tôi thì không. Tôi vẫn có thể thiết lập Gia đình của Tôi?
Trang Gia đình của Tôi có nội dung là "Không dành cho Windows Phone 8" mặc dù con của tôi có Windows Phone 8/Windows Phone 8.1.
Khi tôi cố gắng thêm một thành viên vào Gia đình của Tôi, tôi gặp một thông báo lỗi nói rằng tài khoản của họ cần thêm thông tin.
Tôi đã cố gắng thêm một tài khoản vào Gia đình của Tôi nhưng tôi gặp một lỗi nói rằng tài khoản đó đã thuộc một gia đình khác.
Tôi nhìn thấy một thông báo trên điện thoại của tôi yêu cầu tôi thiết lập Gia đình của Tôi.
Tại sao tôi cần có thẻ tín dụng để tạo tài khoản cho con của mình và tại sao Microsoft tính phí đối với tôi?


Thuộc tính

ID Bài viết: 11692 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi