Bỏ qua để tới nội dung chính

Tôi đang sử dụng hệ điều hành Windows nào?

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Kiểm tra thông tin hệ điều hành trong Windows 10


  1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Hệ thống > Giới thiệu.
  2. Trong Thông số kỹ thuật của thiết bị, bạn có thể xem PC đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit.
  3. Trong Thông số kỹ thuật của Windows, bạn có thể kiểm tra xem PC đang chạy phiên bản và ấn bản nào của Windows.

Tìm hiểu xem bạn đang sử dụng phiên bản Internet Explorer nào. Nếu bạn cần cài đặt phiên bản Internet Explorer mới nhất, hãy chuyển đến Tải xuống Internet Explorer.

Nếu bạn không thể nhận hoặc truy nhập vào email của mình, hãy tải xuống trợ lý hỗ trợ và phục hồi.


New URL: about:blank