Trợ giúp về ứng dụng Mọi người

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1

Ứng dụng Mọi người là sổ địa chỉ của bạn. Bạn có thể thêm liên hệ cũng như giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Các ứng dụng Mọi người, Thư và Lịch phối hợp hoạt động cùng nhau để bạn có thể dễ dàng gửi thư và xếp lịch hẹn với những người quan trọng nhất của mình. Xóa liên hệ.

Màn hình chính của ứng dụng Mọi người

Bắt đầu

Mọi thông tin về liên hệ 

Ứng dụng Mọi người trên thanh tác vụ

Với ứng dụng Mọi người  trên thanh tác vụ, bạn có thể liên hệ với người mà bạn thường nói chuyện nhất từ thanh tác vụ trên thiết bị chạy Windows 10. Bằng cách ghim các liên hệ bạn thường xuyên liên lạc nhất vào thanh tác vụ, bạn có thể gửi email hay gọi điện hoặc nhắn tin cho họ trên Skype chỉ với vài cú bấm chuột.  

Để bắt đầu thực hiện, hãy chọn Mọi người  trên thanh tác vụ.