Tải Windows Media Player

Windows Media Player có sẵn cho hệ điều hành Windows và Windows Phone. Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản Player cho hệ điều hành của bạn. (Nếu bạn có máy Mac, bạn có thể tải xuống Windows Media Components cho QuickTime để phát các tệp Windows Media.) Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?

Hệ điều hành/trình duyệt
 Phiên bản Player
Cách tải
Windows 10

Windows Media Player 12 
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong các bản cài đặt sạch của Windows 10 cũng như các bản nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 8.1 hoặc Windows 7. Không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang  phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 10.
Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Tìm hiểu thêm
              

Được cung cấp trong Windows 8.1 và Windows 8.1 Pro nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang  Phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8.1. Đối với Windows Media Player 12 dành cho phiên bản N và KN của Windows 8.1, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.
Windows 8

Windows Media Player 12 
Tìm hiểu thêm
            

Được cung cấp trong Windows 8.1 và Windows 8.1 Pro nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang  Phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8.1. Đối với Windows Media Player 12 dành cho các phiên bản Windows 8.1 N và KN, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.
Windows RT 8.1 và Windows RT Không Áp dụng                 Windows Media Player không có sẵn cho Windows RT 8.1 và Windows RT.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm  

Được cung cấp trong các phiên bản Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate và Enterprise. Đối với phiên bản N hoặc KN của Windows 7, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.
Windows PhoneWindows Media Player Mobile 
           
Được cung cấp như một phần của Windows Phone.
Mac OS XWindows Media Components cho QuickTime Tải ngay
FirefoxĐiều khiển Windows Media Player ActiveX dành cho Firefox   Tải ngay


Tìm các bản tải xuống khác của Windows  Media

Thuộc tính

ID Bài viết: 14209 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi