Tải Windows Media Player

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows Media Player có sẵn cho các thiết bị chạy Windows. Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản Player cho hệ thống của bạn. (Nếu có máy Mac, bạn có thể tải xuống Cấu phần Windows Media cho QuickTime để phát các tệp Windows Media.)

Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?

Hệ điều hành/trình duyệt  Phiên bản Player Cách tải
Windows 10

Windows Media Player 12 
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong các bản cài đặt sạch của Windows 10 cũng như các bản nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 8.1 hoặc Windows 7. Trong một số phiên bản Windows 10, Player được bao gồm như một tính năng tùy chọn mà bạn có thể bật. Để thực hiện tùy chọn đó, hãy chọn nút Bắt đầu  , sau đó chọn Cài đặt  > Ứng dụng  > Ứng dụng & tính năng > Quản lý tính năng tùy chọn > Thêm tính năng > Windows Media Player, chọn Cài đặt. Không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập vào trang phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 10.

Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Tìm hiểu thêm
              

Được cung cấp trong Windows 8.1 và Windows 8.1 Pro nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang Phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8.1. Đối với Windows Media Player 12 dành cho phiên bản N và KN của Windows 8.1, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.
Windows RT 8.1  Không Áp dụng                  Windows Media Player không khả dụng cho Windows RT 8.1.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm  

Được cung cấp trong các phiên bản Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate và Enterprise. Đối với phiên bản N hoặc KN của Windows 7, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.
Mac OS X Cấu phần Windows Media cho QuickTime Tải ngay

 

Nếu bạn muốn cài đặt lại Windows Media Player, hãy thử cách sau:

  1. Bấm vào nút Bắt đầu , nhập tính năng, sau đó chọn Bật hoặc tắt tính năng của Windows.
  2. Cuộn xuống và mở rộng Tính năng của Phương tiện, bỏ chọn hộp kiểm Windows Media Player rồi bấm OK.
  3. Khởi động lại thiết bị của bạn. Windows Media Player sẽ được gỡ cài đặt.
  4. Lặp lại bước 1.
  5. Cuộn xuống và mở rộng Tính năng của Phương tiện, chọn hộp kiểm Windows Media Player rồi bấm OK.
  6. Khởi động lại thiết bị của bạn. Windows Media Player giờ đây sẽ được cài đặt lại.